Vuoden 1701 virsikirja 1-15


I. Katekismus virsiksi tehty.

1. Jumalan kymmenen käskyä

1

1. Nämät ne kymmenen käskyy ovat, / Kuin Jumalan
tahdon meill' tuovat, / Jotk' hän Moseksen kautt' annoi, /
Ja Siinain vuorell' meill' kannoi, / Kyrie eleeson!
2. Minä olen sinun Herras Jumalas, / Älä muit' pidä
turvanas: / Minun päällen' usko vahvasta, / Minua myös
sydämest' rakasta, / Kyrie eleeson!
3. Sinun Herras Jumalas nimee / Pidä aina suuren'
ihmeen', / Älä turhaan lausu sitä: / Mutt' ylist', rukoile ja
kiitä, / Kyrie eleeson!
4. Muist' lepopäivää pyhittää, / Ett' orjas mahtais' levätä; /
Sinun työs silloin ylönanna, / Ja Jumalall' palvelus kanna, /
Kyrie eleeson!
5. Isääs ja äitiis kunnioita, / Heilt' kiitos ain' pyydä
voittaa, / Niin työs maan päällä menestyy, / Ja ikäs sinulle
pitkästyy, / Kyrie eleeson!
6. Älä sinä ketään kuoliaks' lyö, / Kädell', aseell',
vihall' ja työll'. / Heit' pois viha ja ylpeys, / Pidä kaikkein
kanssa ystävyys, / Kyrie eleeson!
7. Avioskäskyn pyhä side / Sinä vahvan' aina pidä, /
Tydy sinun omaan puolisoos, / Ole puhdas töis' ja 
puheisas, / Kyrie eleeson!
8. Sinun veljes kaluu ja rahaa / Älä varast', eli temmaa
salaa, / Älä hänt' koskaan juonittel': / Mutt' pyyd' hänt'
aina suositell', / Kyrie eleeson!
9. Älä väärää todistust' sano, / Älä myös koskaan väärin
vanno, / Rakasta aina totuutta, / Valheest' sinuas pois
luovuta, / Kyrie eleeson!
10. Älä sinun lähimmäises huonetta, / Eli emäntää pyydä himoita./
Mitä hänen ompi omans', / Älköön sinun tulko huomaas, /
Kyrie eleeson!
11. Suo hänen kaikki ne hyvät, / Kuin sinä myös itselles pyydät. /
Se on Herran käsky ja laki, / Johon hän meit' vahvast' vaatii, /
Kyrie eleeson!
12. Näitä nyt käskyjä täyttämään, / Ja elom' niiden jälkeen
käyttämään, / Pyhä Henki meit' auttakoon, / Ja voimaa siihen
lainatkoon! / Kyrie eleeson!


2

1. Se kuin tahtoo Christitt' olla, / Sen nimen kanssa myös kuolla, /
Hänen tulee käskyt tietää, / Jotk' ei meit' koskaan vietä: /
Ne Jumalan sormill' kirjoitettiin, / Siinain vuorell' vastaan otettiin, /
Sen hurskaan Moseksen kautta.
2. Muista käskyt aina pitää, / Opi myös seuraamaan niitä, /
Sanoo itse Herra Jumal', / Kuin lain kanss' ei kuvael': /
Pidä minua Jumalas edest', / Ja usko päällen' sydämest', /
Vierait' jumalit' myös vältä.
3. Minun nimen' kunnias' pidä, / Kiitä ja ylistä sitä: /
Jos sen lausut koskaan turhaan, / Heitän päälles vihan julman; /
Sitä myös lakin' sinuit' pyytäisi, / Ett's lepopäivän pitäisit, /
Ja töilläs pyhittäisit.
4. Vanhemmilt' älä kunniat' kiellä, / Niin kauvan ja hyvin saat elää; /
Älä myös lähimmäistäs tapa: / Ole huoruudest' aina vapaa. /
Älä varast', älä väärin todist'; / Älä lähimmäises huonett' omist', /
Eli mitä on hänen omans'.
5. Nämät Herran käskyt ovat, / Jotk' Jumalan tahdon meill' tuovat: /
Älä niit' vihaa eli potki, / Sill' ett' niis' on kaunis oppi. /
Uskoll' kolm' ensimmäist' täytetään, / Rakkaudell' jälkimäiset päätetään, /
Kosk' Jumal' Henkens' lainaa.
6. Näitä pitää ja sydämmeen painaa, / Siihen apuu meille lainaa! /
Aut' myös, ett' me käskyis teois', / Ja kaikis' hyvisä menois', /
Täsä surkeudes' niin eläisim', / Ett' viimein taivaasen vietäisiim', /
Christuksen Poikas kautta.


3

1. Herra Jumal', asuva taivaas', / Hän tahtons' tiettäväks' sanoi, /
Meill' kuin maan pääll' eläm' vaivas', / Ja kymmenen käskyä antoi.
2. Sanoi: älä pidä muit' jumalii, / Älä apuu kerjää heiltä, /
Minä olen sinun ainoa Jumalas, / Tykön' turvaa, rakast', minua pelkää.
3. Älä laus' turhaan Jumalas nimee, / Älä sill' sadattel', väärin vanno: /
Sitä auks' huuda, kiitä, pidä ihmeen', / Jos tuskat tahtonet välttää.
4. Muista pyhittää lepopäiväs, / Jumalall' palvelus edes kanna, /
Hänen sanans' kuule, kirkos' käyvös, / Muut askareet täs' ylönanna.
5. Vanhempitas kunnias' pidä, / Älä ylönkatso niitä; /
Niin nautit' saat ikää pitkää, /Menestyt myös hyvin siitä.
6. Lähimmäistäs älä tapa, / Älä vihaa, sorra, alaspaina, /
Näist' hänt' vastaan ole vapaa, / Hänt' rakast', holho, aut' aina.
7. Karta huoruutt' ja riettait' tapoi, /Älä ole haureuden hallus', /
Rakast' puolisotas avioo, / Ole puhdas puheis', töis', haluis'.
8. Älä varast', petä, viettel', ryövää: / Erii toisen omast' tyyni; /
Vaan virastas vakuull' pyydä, / Kuins siit' saat, siihen sitt' tydy.
9. Älä väärin todist' lähimmäist' vastaan, / Älä valhettel', panettel', häväis': /
Totuutt', oikiutt' pyydä rakastaa, / Lähimmäisestäs ain' puhu hyväst'.
10. Älä pyydä lähimmäises huonett', / Hänen maatans', manteraans', saamaans'; /
Älä seiso perään viekkaall' juonell', / Salli ne hänen oll' omas' huomas'.
11. Hänen emäntätäns' älä himoo, / Hänen perhettäns', karjaans' tosin, /
Älä suo heitä tykös kimmot', / Suo kaikk' hänell', kuin itses soisit.
12. Nämät käskyt annoi its' Jumal' / Ja käskee meidän niit' täyttää. /
O Jumal', apus ja armos suomall', / Ann' meidän niis' ain' elom' käyttää!2. Uskon tunnustus


4

1. Me uskom' yhden Jumalan pääll', / Joka on laupias Isä, /
Kuin suurell' voimall' ja väell' / Meill' lahjoi antaa ja lisää: /
Hän on taivaan ja maan luonut, / Kaikk' hyvät myös mailmaan suonut; /
Hän meist' murheen aina pitää, / Emme mahda epäillä siitä: /
Hän meitä tahtoo ravita, / Ja myös kaikkii tarita, / Mitä me mahdam' tarvita.
2. Me uskom' Jesuksen Christuksen pääll', / Jumalan Pojan meidän Herram', /
Joka on voimalla ja työll', / Isäns' kanss' yhden vertainen. /
Hän sitt' sikis' Pyhäst' Hengest', / Syntyi myös Mariast' neitseest'; /
Ristin päällä kuoletettiin, / Haudattiin, niin astui helvettiin, /
Nous' ylös omall' voimall', / Istuu Isäns' oikiall'; /
Sielt' tahtoo tulla tuomioll'.
3. Me uskom' Pyhän Hengen pääll', / Yhden pyhän seurakunnan, /
Johon saarnalla ja kasteell' / Kootaan monta maakuntaa, /
Josa kaikk' synnit annetaan anteeks', / Päästetään myös lain kanteest'; /
Niin me viimein ylösnousem', / Saam' myös nähdä toinen toisem'; /
Sitt' ijankaikkisen elämän / Pitää christityt perimän, /
Ja niin aina ilos' pysymän. Amen.


5

1. Me uskom' yhden Jumalan pääll', / Isän kaikkivaltiaan, / Taivaan ja maan Luojan, /
Ja myös kaikkein näkyväisten /Ja näkymättömäin tekiän.
2. Ja yhden Herran päälle, / Jesuksen Christuksen, / Jumalan ainokaisen Pojan, /
Ennen kaikkii aikoi Isästä syntyneen; / Jumalan Jumalast', /
Valkeuden valkeudest': / Totisen Jumalan totisesta Jumalasta /
Syntyneen, ei tehdyn, / Isän kanssa yhdes' olemises', /
Jonka kautta kaikki tehdyt ovat. / Joka meidän ihmisten tähden, /
Ja meidän autuutem' tähden, / Alas astui taivaast; / Ja otti
miehuuden / Pyhän Hengen kautta, / Neitseestä Mariast', / Ja tuli ihmiseksi. /
Meidän myös edestäm' / Ristiinnaulittiin, / Pontius Pilatuksen alla, /
Kuoletettiin ja haudatiin. / Alasastui helvettiin, / Kolmantena päivän' ylösnousi, /
Kirjoitusten jälkeen. / Ja ylösastui taivaasen. / Istuu Isäns' oikiall' kädell', /
Ja sieltä tuleva taas on suurell' kunniall' / Tuomitsemaan elävit' ja kuolleit'. /
Jonka valtakunnall' ei loppuu ole.
3. Ja Pyhän Hengen päälle, / Herran virvottajan, / Joka uloskäy Isästä ja Pojasta, /
Jota ynnä Isän ja Pojan kanss' / Palvellaan ja kumarretaan, / Ja aina kunnioitetaan, /
Joka profeettain kautta myös puhunut on. / Ja yhden pyhän yhteisen /
Ja apostolisen seurakunnan. / Me tunnustam' yhden kasteen /
Syntein anteeksi saamiseksi, / Ja odotam' kuolluitten ylösnousemista, /
Ja tulevaisen mailman elämät', Amen.


6 

1. O Jumala, sinua me kiitämme, / Sinua, Herra, me tunnustamme.
2. Sinua ijankaikkista Isää / Kunnioittaa kaikki mailma.
3. Sinua kaikki enkelit, / Taivaat ja kaikkinaiset vallat,
4. Sinua kiittävät kerubit ja serafit, / Sanoen ilman lakkaamat':
5. Pyhä, pyhä, pyhä,/Herra Jumala Zebaoth!
6. Täydet ovat taivaat että maa / Sinun herrautes kunniat'.
7. Sinua kiittääpi pyhä apostolitten joukko.
8. Sinua myös kiittävät / Kaikki pyhät profeetat.
9. Niin myös kirkkaat marttyrit / Kiittävät sinua vahvalla todistuksella.
10. Se pyhä seurakunta ympäri mailman / Tunnustaa sinua Isäksi ylönpaltisesa vallasa.
11. Ja sinun kunniallista, / Totista ja ainokaista Poikaas,
12. Niin myös Lohduttajat' Pyhää Henkee.
13. Sinä Christe kunnian Kuningas,
14. Sinä olet Isän ijankaikkinen Poika.
15. Et sinä vieroinnut neitseen kohtuu, / Miehuutta ottaisas, /
Vapahtaakses ihmisten sikiöit'.
16. Sinä ylitsevoitit kuoleman, / Ja avasit taivaan kaikille uskovaisille.
17. Sinä istut Jumalan oikialla, / Sinun Isäs kunniasa.
18. Sinä myös uskotaan tulevan / Yhdeksi tuomariksi.
19. Niin me siis rukoilemma sinua, / Ettäs palvelioitas auttaisit, /
Jotkas kalliilla verelläs olet lunastanut.
20. Ja anna heille ijankaikkinen ilo, / Sinun Pyhäis kanssa.
21. O Herra! vapahda sinun kansas, / Ja siunaa sinun perikuntas.
22. Hallitse myös aina heitä, / Ja ylöskorota ijankaikkisest'.
23. Jokapäivä me kiitämme sinua, / Ja kunnioitam' sinun Nimees
ijankaikkisest' niin ijankaikkisehen.
24. Varjele meitä, Herra, tänäpäivän' kaikista synneistä.
25. Armahda meidän päällem', Herra, / Ja ole meille laupias.
26. Sinun laupiutes olkoon meidän päälläm', Herra, / Niinkuin me sinun päälles toivom'.
27. Sinuun, Herra, me turvaamme, / Älä anna meidän ikänäns' häpiän alla tulla.7


1. O Jumal'! sinua kiitäm', / Sinua, Herra, kunnias' pidäm'.
2. Sinull', ijankaikkinen Isä, / Kaikk' mailma kunniat' lisää.
3. Enkelit ja taivaan voimat / Sinulle kiitoksen aina tuovat.
4. Sinust' kerubit ja serafit / Lakkaamat' huutavat ynnä näin:
5. Pyhä on Jumala! / Pyhä on Jumala! / Pyhä Herra Zebaoth! /
Kuin meille kaikkee hyvää tuot.
6. Täydet ovat taivaat ja maa / Sinun Herrautes kunniat'.
7. Sinua apostolit kiittävät, / Sitä profeetat tehdä pyytävät.
8. Ei marttyrein joukko sinua unhota; / Mut alat' sinua kunnioittaa.
9. Sinua Christikunta tunnustaa, / Koko maakunta myös julistaa
10. Isäksi kaikkivaltiaaks', / Ja Poikaas mailman haltiaks',
11. Pyhää Henkee lohduttajaks', / Ja hyvyyteen totuttajaks'.
12. O kunnian Kuningas Jesu Christ'! / Isäs Poika olet sinä vissist'.
13. Ihmisten lunastuksen tähden,/Et vieroinn' kohtua neitseen.
14. Sinä kuoleman alas painoit, / Taivaat uskollisill' teit avoi.
15. Sinä istut Isän oikiall', / Suurella voimall' ja kunniall'.
16. Sinä uskotaan myös tulevan / Kaikk' ihmiset tuomitsemaan.
17. Me rukoilem', kansaas auta, / Jonkas lunastit veres kautta.
18. Taivaan kunniall' meit' pueta, / Pyhäis joukkoon anna luettaa.
19. Vapahda, Herra, seurakuntas, / Siunaa hyväst' perikuntas.
20. Hallitse heit' tääll' ollesans', / Korot' heit' taivaasen tullesans'!
21. Jokapäivä me sinua kiitäm', / Sinun nimees alat' ylistäm'.
22. Synnist' meit' tänäpäivän' varjele, / Sitä, Herra, me sinult' anelem'.
23. Tee laupius kanssam', Jumala, / Armollas puoleem' kumarra.
24. Tulkoon päällem' pyhä armos, / Siinä olem' me aina toivos'.
25. Sinun päälles, Herra, me luotam', / Älä häpiät' päällem' tuota, Amen.


8

1. Se kuin tahtoo autuas olla, / Hän tunnustakoon uskons', /
Ei se muutoin taida tulla, / Jos ei Jumal' anna tuntoons'; /
Isää ja Poikaa tuta pyydä, / Älä myös unhot' Henkee Pyhää: /
Nämät kolm' on yksi Jumal'.
2. Minä siis uskon Isän pääll', / Ja hänes' ripun kiini, /
Hän on suur' voimall' ja väell', / Hänell' on Kaikkivaltiaan nimi: /
Taivaan ja maan on hän luonut, / Kaikille tarpeet myös suonut: /
Ei hän meit' ylönanna.
3. Minä myös uskon Jesuksen pääll', / Kuin on Christus Isän Poika, /
Hän ompi meidän Herram' tääll', / Väkevä kyllä ja voipa. /
Hän sitt' sikis' Pyhäst' Hengest', / Syntyi Mariast' puhtaast' neitseest': /
Jumal' ja mies nyt ompi.
4. Kärsei sitt' katkeran piinan, / Ristin pääll' kuoletettiin, /
Pantiin hautaan, kauniin siaan, / Sielt' alas astui helvettiin. /
Täll' muotoo päästi meit' kuolemast', / Est' kadotukseen tulemast': /
Näin piru nyt voimans' kadott'.
5. Nous' jällens' kolmannell' päiväll' / Kuolluist' omal' väell'; /
Astui sitt' taivaasen ylhääll', / Istuu Isäns' oikiall' kädell'. /
Sielt' uskotaan hän tulevan, / Elävät ja kuolleet tuomitsemaan: /
Sen voiman sai hän Isält'.
6. Minä myös uskon Hengen pääll', / Jonk' kirja nimittää Pyhäks'; /
Hän Isäst', Pojast' ulos käy, / Yhdeks' Lohduttajaks' hyväks': /
Hän sanall' pakanat kokoopi, / Ja seurakuntaa holhoopi, /
Kuin on niiden pyhäin joukko.
7. Siinä sitt' anteeks' annetaan / Synnit ja väärät teot; /
Ruumiit haudoist' ylösnostetaan, / Ja saavat toiset menot. /
Niin ijankaikkiseen elämään / Pitää hurskaat heitäns' vetämän, /
Taivahan valtakuntaan.
8. Tämä on nyt minun uskon', / Sen tunnustan tiedos' vahvas': /
Jumal' hänen perustuksens' on, / Sill' se on hänen lahjans'. /
Ett' minä täs' uskos' pysyisin, / Ja Jumalan perään kysyisin, /
Auta minua, Pyhä Henki!


9  (V.k. N:o 10.)

1. Me uskom' pääll' yhden Jumalan, / Isän kaikkivaltiaan, kaikkein Luojan, /
Taivaan, maan, niis' kaikk' olevaisten, / Näkymättömäin, näkyväisten, /
Kuin luodut holhoo, hallitsee, / Meit' rakastaa ja ravitsee.
2. Me uskom' pääll' yhden Herran / Jesuksen Jumalan Pojan, /
Isäst' ijankaikkisest' syntyneen, / On Jumalast' Jumala totinen, /
Isäns' kanss' yksi olento, / Jonk' kautt' kaikk' luodut tehdyt ovat.
3. Joka meidän ihmisten tähden, / Ja meidän autuutem' tähden, /
Tänn' alas astui taivaasta, / Otti miehuuden neitseest' Mariasta, /
Pyhän Hengen väell' sikisi, / Tuli täydeks' ihmiseksi.
4. Jumal' ja mies yks' Christus on, / Kuin edestäm' ristiinnaulitt' on, /
Kuoli Pilatuksen vallan all', / Maksoi syntim' sill' kuolemall', /
Vapahti meit' pirun vallast', / Kadotuksest', kuoleman kuopast'.
5. Hän koht' kuoltuans' haudattiin, / Niin astui alas helvettiin, /
Helvetin vallan hajotti, / Pirun voiman pois kadotti, /
Ettei meit' vahingoittaa saa, / Kuin olem' Christuksen omat.
6. Kuolluist' nous' kolmanten' päivän', / Pyhän kirjoituksen perään, /
Sitt' suuren voiton, kunnian kanss', / Hän ylös astui taivaasen, /
Istuu Isän oikiall' kädell', /Vallitsee kaikk' omall' väell'.
7. Jällens' tuleva tuomitsemaan, / Suuren kunnian kanss' ja voiman, /
Kaikkia kuolluit' ett' elävitä; / Uskottomat piinaan heittää, /
Meit' uskovaisii tyköns' ottaa, / Ilon ihanan meill' tuottaa.
8. Me uskom' pääll' Hengen Pyhän, / Herran virvottajan Jumalan, /
Isäst', Pojast' uloskäyvän, / Ynn' yhdes' kunnioitettavan: /
Hän puhui profeettain kautta, / Meit' Jumalan lapsiks' auttaa.
9. Me uskom' mailmas' olevan / Yhden pyhän seurakunnan, /
Kuin on uskovaisten joukko, / Sanall', sakramenteill' koottu; /
Siin' Christus pää on ja palvellaan, / Jonk' jäseniks' meitäm' tunnustam'.
10. Uskom' synnit anteeks' armost' / Jumal' antaa, Poikans' ansiost', /
Jonk' verell' olem' ostetut, / Hänen pyhään nimeens' kastetut; /
Näin lapsiks' tulem' Jumalall': / Se tapahtuu uskoll' ainoall'.
11. Uskom' ja odotam' vissist', / Kuolluitten ylösnousemist', /
Viimeis' päivän' tapahtuvan: / Meit' ijäiseen elämään käyvän, /
Iloon ja riemuun lakkaamat', / Jonk' Jumal' meill' suo loppumat'.


3. Herran Rukous


10

1. Isä meidän ylhääll' taivaas'! / Me köyhät, kuin olem' vaivas', /
Tulemma sinulta rukoilemaan, / Ja kaikkii tarpeit' anelemaan; /
Kuule, Herra, meidän rukouksem', /Ota myös vastaan huokauksem'.
2. Ann' aina nimes pyhitettää, / Ja sanas puhtaast' opetettaa. /
Aut' että me väärät opetukset / Välttäisim', ja myös erhetykset, /
Sinun opisas pysyisim', / Sinust' myös hyvin puhuisim'.
3. Lähestyköön valtakuntas, / Enätyks' tulkoon seurakuntas, /
Ann' monta siihen täällä tull', / Ja sitte ijankaikkisest' oll'. /
Pyhä Henki meit' suojelkoon, / Ja pirun vallast' varjelkoon!
4. Sun tahtos olkoon niin maasa / Kuin se tapahtuu taivaasa. /
Aut' että me sinua kuulisim', / Ja tuskis' nöyrät olisim'; /
Mitä meis' on pahaa sisuu, / Sen sinä, Herra, pois riisu.
5. Ann' meill' jokapäiväinen leipä, / Ja kaikill' tarpeill' lahjoit' meitä, /
Tee ikäväks', kuin meillä on, / Ja sinä meillen olet suon'. /
Kaikest' riidast' ja sodasta, / O Herra, meitä pelasta!
6. Meidän rikoksem' ja vikam' / Ann' anteeksi, Herra, pian, /
Niinkuin me tahdom' mielestäm' / Unhottaa meidän vihamiestem' /
Heidän nuhteens' ja vääryytens', / Koskas, Herra, meit' nöyryytät.
7. Älä meit' johdat' kiusaukseen, / Eli myös synnin horjaukseen, /
Johon meit' kiusaaja vetää, / Kuin tahtoo meit' alat' pettää: /
Häntä vastaan seisoo aina, / O Isä, meill' voimaa lainaa!
8. Kaikest' pahast' ja hädästä, / O Herra! meit' aina päästä, /
Sekä tääll' terveen' ollesam', / Ett' taudis' ja myös kuollesam'; /
Ota silloin sielu huomaas, / Ann' hänen tulla sinun suojaas.
9. Näiden päälle, kuin me anom', / Herra, me nyt amen sanom', /
Ja uskom' vahvasti sen pääll', / Ettäs ne tahdot antaa meill': /
Sill' sinä olet antias, / Jumala kaikkivaltias.


11

1. O Herra Jumal', armollinen Isä! / Taivaan, maan Luoja, ja mitä ompi niisä: /
Köyhiä lapsias laupiutes kautta / Kuule ja auta.
2. Me sinua rukoilem', tahtoisit armos antaa /
Kaikille kansoill', kuin maan piiri kantaa, / Sinun pyhää nimees pyhittää ja kiittää /
Ja kunnioittaa.
3. Tulkoon myös lähes aina valtakuntas, / Ja meitä talut' sinun seurakuntaas, /
Hallitse meitä aina Pyhäll' Hengell', / Aja pois perkel'.
4. Enkelein joukko taivaas' mieles täyttää, / Niin anna meidän maasa elom' käyttää, /
Tuskis' ja vaivois' aina nöyrän' olla,  / Ja sinua kuulla.
5. Ravitse, Herra, jokapäivä perhees, / Ja meidän ruumiin lainaa hänen verhons'! /
Suo meille rauha, riidat myös pois ota; / Eip' auta sota.
6. Rikokset suuret kuin tulevat kanteeks', / Ne sinä, Herra, anna meillen anteeks', /
Niinkuin me meidän vainomiestem' vian / Unhotam' pian.
7. Mailma meitä, piru ja myös liham', / Monehen vaatii pahuuteen ja vihaan: /
Niitä vastaan seisoo, ja myös alas painaa, / Voimaa meill' lainaa!
8. Kaikesta sielun ja myös ruumiin vaarast', / Ja kaikest' pahast', Herra, meitä pelast', /
Ja anna, koska henki ruumiist erii, / Taivahas perii.
9. Näitä me sinun käskys jälkeen anom', / Ja amen kaikest' sydämestäm' sanom', /
Sill' sinun sanas ompi vahva sangen, / Se ompi amen.


12

1. O sinä meidän Isäm' ylhäältä taivaast', / Kuin tahdot Hengesä meiltä /
Sinuas aina rukoeltaa, / Pyhitett' olkoon sinun nimes ainoast', /
Kunnioitettu kaikilt' täällä, / Taivaas' ett' meilt' maan päällä. /
Sinun sanaas ann' meidän kuulla, / Joll' nimes pyhittää tiennem'; /
Jota paits' ei se meis' taida tulla, / Se siihen meitä vienee, /
Suo se töill' tunnustaa ja suulla, / Niin nimes pyhitett' lienee.
2. Isä! ann' armos valtakunta meihin tulla, / Sitä vastaan ottaa uskolla, /
Ett' ijät' siin' saisim' olla. / Sinun tahtos, kuin taivaas', niin maas' meis' ann' olla /
Kuin vastaas on, ann' pois kuolla, / Ja meist' perät' pois tulla. /
Ann' meill' jokapäiväinen leipäm'; / Ruumiin tarpeill' meit' lahjoit', /
Rauhas' kuluttaa myös aikam', / Riidat, sodat pois hajot', /
Työm' pääll' siunaukses käykään, / Vahingot meist' pois vajot'.
3. O Isä! rikoksem' ja velkam' anteeks' ann', / Joill' mieles vihoitim' aina, /
Enk' lakat' synnist' tainne: / Niinkuin me myös mielelläm' niiden unhotam', /
Heidän nuhteens' ja syyns' kohtaam', / Jotka rikoit meit' vastaan. /
Älä ann' kiusaukseen langet', / Ettem' sinust' pois erii; / Päästä
pahast' ja hädäst' sangen, / Näis' aina apuum' kerkii. /
Näit' kunniakses sinä meill' antel', / Suo taivaan ilo perii.


13

1. Meidän Isäm'! sinua rukoilem', / Kuin meit' opetti its' Jesus Christ'. /
Kuule meit', omat lapses olem', / Sinä meill' olet oikia Isä ainoast', /
Aivan armollinen antias, / Voit myös, voipa Kaikkivaltias, / Saat ja suutat auttaa omias, /
Lupaat lujast', vaka, vahva sanoisas.
2. Pyhitett' nimes olkoon aina, / Siin' ainoos' autuaaks' tulla taidam', /
Sitä ylistää armos meill' lainaa, / Töill', puheill' pyhäst' elää mahdam'. /
Valtakuntas lähes tulkoon, / Kusa rauha, hurskaus, ilo on. /
Niin maas', kuin taivaas' tahtos olkoon, / Ett' sinua kuulisim', estä oma tahtom'.
3. Ann' meill' jokapäiväinen leipäm', / Kanss' kaikkinaiset ruumiin tarpeem'. /
Ann' anteeks' meill' meidän velkam', / Kuin me meidän velvollistem' annam'. /
Kiusaukseen älä meit' johdat', / Ettei ylits' voittais' meitt vihamiehem', /
Pahast' ja kuoleman kidast' vapahd', / Niin siit' sinua aina me kiittänem'.


14  (V.k. N:o 109)

Rakas taivaallinen Isä, / Nimes pyhitett' olkoon, / Valtakuntaas meill' lisää, /
Tahtos tapahtukoon, / Ann' leipää levos' saada, / Synnit, kiusaukset kaada, /
Päästä pahan pauloist'.


4. Kasteesta


15

1. Herra Christus tuli Jordanill', / Isänsä tahtoo täyttämään, /
Ja ottamaan kastett' Johannilt', / Vanhurskautt' niin päättämään, /
Silloin kaste ja puhdistus / Säättiin ja vahvistettiin: / Se on elämän uudistus, /
Joll' synti voimattomaks' tehtiin, / Christuksen veren kautta.
2. Siis tiedä ja ymmärrä nyt, / Mikä pyhä kaste ompi, / Kuin pois pyhkii halut häijyt, /
Ja Jumalan lapsiks' luopi. / Vesi on se, sanoo Jumala, / Ei kuitenkaan paljas vesi, /
Siin' on sanan kanss' Henki salaa, / Kuin riettaudet pois pesee, /
Itsep' Jumala meit' kastaa.
3. Tutkistelkaamme myös melkiäst' / Mitä Christuksen kastees' tapaht'. /
Isä huusi taivaast' selkiäst' / Ett' se maan päällä kajaht': /
Tämä on minun rakas Poikan', / Joka minun mielen' tietää, / Häntä kuulkaat elinaikan', /
Ei hän teit' tahdo vietell', / Seuratkaat hänen oppiins'.
4. Poika ruumiins' kanss' seisoi nähden, / Johanneksen tykön' vedes', /
Kyhkyisen muodolla leten / Pyhä Henki tuli edes. / Siis uskokaam' täydellisest', /
Koska me kastett' pyydäm', / Ett' siin on yksimielisest' / Isä, Poika, Henki Pyhä, /
Jotka tahtovat meisä asuu.
5. Christus oman oppins' kautta, / Tahtons' antoi meill' tietää: /
Käsk' kansaa vääryydest' auttaa, / Ja uskoon heitä vetää: /
Antaa heitäns' niin kastettaa, / Ja pyytämään Christuksen omiks'. /
Näimp' autuus meille annetaan, / Tullaan myös Jumalan pojiks'. /
Näitä sä johdata mielees.
6. Joka näit' ei tahdo uskoo, / Hän synnisäns' aina pysyy, / Pahuus ja kuoleman pusko /
Hänen helvettiin ajaa ja sysii. / Sielt' hän ei suinkaan ulos pääs', /
Oman voimansa kautta. / Ei työ, toimi, ei yksikään mies / Häntä myös taida auttaa, /
Piru hänen vastaan ottaa.
7. Veden silmä täsä näkee, / Kuin ruumiin puhtaaks' saattaa, /
Sielun sana kirkkaaks' tekee, / Pyhän Hengen voiman kautta: /
Tällä siis terveellisell' vedell' / Taudit pois pyhitään sielust'; /
Sill' se on sekoitett' verell', / Kuin tiukkui Christuksen kyljest'. /
Olkoon hänen suuri kiitos.