SisällysSuomalainen virsikirja
Evankelis-lutherilaisille seurakunnille
Suomen Suuriruhtinaan=maassa.

Hyväksytty Suomen toisessa yleisessä kirkolliskokouksessa v. 1886

1. Tampereen Paperiteos O.Y:n kustannuksella
Tampereella 1928, Tampereen Paperiteos O.Y:n Kirjapaino.

2. Tampereella J.F.Olan'in Kirjakaupan kustannuksella.
Tampereella, G.E. Jansson&Kumpp. kirjapainossa 1913.

3. Tampereella 1926, J.F. Olan'in Kirjakaupan kustannuksella.
Tampereella 1926, Tampereen Kirjapaino=Osakeyhtiö.


Sisällys:

I. Vuotuiset juhlavirret

1. Adventtivirsiä N:o 1-8.
2. Jouluvirsiä N:o 9-30.
3. Uudenvuoden virsiä N:o 31-38.
4. Loppiaisvirsiä N:o 39-43.
5. Kristuksen piinasta, kuolemasta ja hautaamisesta N:o 44-61.
6. Pääsiäisvirsiä N:o 62-76.
7. Kristuksen taivaasen astumisesta N:o 77-82.
8. Heluntaivirsiä, Pyhästä Hengestä N:o 83-95
9. Pyhästä Kolminaisuudesta N:o 96-106.
10. Pyhistä enkeleistä, Mikkelinpäivänä N:o 107, 108.
11. Pyhäin päivänä N:o 109-111.
12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumivirsiä N:o 112-134.

II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

1. Jumalan sanasta N:o 135-145.
2. Jumalan seurakunnasta N:o 146-157.
3. Lähetysvirsiä N:o 158-166.
4. Kirkollisista toimituksista:
a. Yhteinen Jumalan palvelus N:o 167-177.
b. Kaste N:o 178-182.
c. Rippi ja synninpäästö N:o 183
d. Nuoren kansan ensi ripistä N:o 184, 185.
e. Herran ehtoollinen N:o 186-194.
f. Kirkon ja hautausmaan vihkimisessä N:o 195, 196.
g. Papin vaalissa ja asettajaisissa N:o 197-199.
h. Pariskunnan vihkimisessä N:o 200-204.
i. Hautausvirsiä N:o 205-210.

III. Kristillinen elämä.

1. Katumusvirsiä N:o 211-236.
2. Uskonvirsiä:
a. Jumalan armosta Kristuksessa N:o 237-267.
b. Jumalan armollisesta varjeluksesta N:o 268-286.
c. Kärsivällisyydestä ja tyytymisestä Jumalassa N:o 287-298.
3. Murheessa, ristissä ja kiusauksessa N:o 299-317.
4. Rukousvirsiä N:o 318-330.
5. Kiitos= ja ylistysvirsiä N:o 331-368.
6. Kristillisestä vaelluksesta:
a. Yhteisesti N:o 369-376.
b. Sovusta N:o 377.
c. Jumalattomuutta vastaan yleisesti N:o 378-382.
d. Ylellisyyttä vastaan N:o 383.
e. Haureutta ja hekumaa vastaan N:o 384-386.
f. Ylpeyttä ja koreilemista vastaan N:o 387-389.
g. Maailman menon turhuudesta ja hyljäämisestä N:o 390-395.


IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

1. Maan ruhtinaan ja alamaisten puolesta N:o 396, 397.
2. Valtiopäivävirsiä N:o 398, 399.
3. Isänmaan puolesta N:o 400, 401.
4. Tuomarein ja oikeuden=etsijäin virsiä N:o 402-405.
5. Papin virsi N:o 406.
6. Sotilaan virsiä N:o 407, 408.
7. Kouluvirsi N:o 409.
8. Lasten virsiä N:o 410-412.
9. Leskein virsiä N:o 413, 414.
10. Sairaan virsiä N:o 415, 416.
11. Terveydestä N:o 417-420.
12. Matkustavain virsiä N:o 421-424.
13. Ruokavirsiä N:o 425-432.
14. Aamu= ja ehtoovirsiä:
a. Aamulle ja ehtoolle yhteisiä N:o 433-438.
b. Aamuvirsiä N:o 439-457.
c. Ehtoovirsiä N:o 458-471.
15. Suvivirsi N:o 472.
16. Maan hedelmästä N:o 473-475.
17. Suuren kuivuuden ja märkyyden aikana N:o 476-478.
18. Kovana aikana ja näljän vaivassa N:o 479-481.
19. Raskaissa maan vaivoissa N:o 482-486.
20. Sodan aikana N:o 487.
21. Rauhasta N:o 488-492.


V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan N:o 493-515.
2. Viimeisestä tuomiosta N:o 516-521.
3. Onnettomasta ijankaikkisuudesta N:o 522-524.
4. Ijankaikkisesta elämästä N:o 525-534.
5. Loppusiunauksia N:o 535, 536.