Vuoden 1886 virsikirja 1-50


I Vuotuiset juhlavirret.

1. Adventtivirsiä.

1

1. Iloitse, morsian, Ja riennä vastahan! Nyt joutuu ylkäs tännen,
Jo ennustettu ennen, Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
2. Kuningas korkia Ratsastaa aasilla; Hän, Herra maan ja taivaan,
Alhaisna kulkee aivan. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
3. Hiljainen, armias, Suloinen laupias, Autuuden kruunun antaa,
Sen lahjaksesi kantaa. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
4. Hän morsiamekseen, Omaksi armaakseen, Sun orjuudesta
ostaa Ja kunniaansa nostaa. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
5. Vallasta kuolonki Pelastaa sielusi, Vihollisesi kaataa, Sun rauhan
tielle saattaa. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
6. Armonsa avaran, Taivaan tavaran, Hän kätehesi käyttää, Sun
hyvyydellään täyttää. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
7. Avaja porttisi Jo vierahallesi! Hän tahtoo tykös tulla Ja omanas
ain' olla. Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
8. Ilolla toivota Nyt tervetultua Sionin ruhtinaalle, kunnian kuninkaalle!
Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
9. Tiellensä hajota Vaatteitas, olkia; Tervehdi nöyräst' aivan
Hallitsijata taivaan! Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
10. Myös ilomielellä Nyt äänes ylennä hänelle kiitokseksi,
Uhriksi mieluiseksi! Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!
11. Vienoilla äänillään Myös lapset kiittäkään, Ja pakanainkin
kansa, Ylistäin autuuttansa! Ylistys, hosianna Daavidin pojall' aina!


2

1. Sun porttis, oves avaja Ja nöyräst' itses alenna, Jeesusta
vastaanottamaan, Kun tulee tykös asumaan; Ann' iloveisus
kaikua, Siit' ett' ois riemu taivaassa! Siis olkoon kiitos Jeesuksen,
Kun tulee luokse syntisen!
2. Hyvyyden Jeesus myötään tuo Ja kaiken armon sulle suo;
Häll' ompi pyhyys kruununa Ja laupeus valtikkana; Hän tuskat
tuimat sammuttaa Ja vaivoista sun vapahtaa. Siis kiitä, sielun'
Jeesusta, Ett' armahtaa hän minua!
3. Autuas kansa, kaupunki, Kuhunka Jeesus tuleepi! Siell'
aina rauha, rakkaus, Miss' Jeesuksen on asumus; hän
tullessansa armon tuo, Neuvoissa, töissä apuns suo. Siis
kiitä, sielun', Jeesusta, Ett' armahtaa hän minua!
4. Sun porttis, oves avaja Ja itses hälle valmista Nyt uskon
kautta majaksi, Armonsa asuinsijaksi! Hän tulee tykös
todella Ja kruunaapi sun riemulla; Siit' olkoon kiitos Jeesuksen,
Kun on hän meille armoinen!
5. Ah tule, armas Jeesuksen', Mä sulle avaan sydämen', Kanss'
armos tule autuaan, Ja asu siinä ainiaan! Mua taivaan iloon
johdata, Ett' luonas saan ain' asua! "Jo tulen, sielu, piankin!" -
Niin amen, Jeesus rakkahin!


3

1. O Jeesus Kristus, Herramme, Jumalan Poika, turvamme,
Jok' astuit alas taivaasta Meit' auttamahan vaivasta!
2. Nöyrästi sua kiitämme Suullamme, sydämellämme, Siit'
että tulit perimään Meit' ijäisehen elämään.
3. Myös rukoilemme nöyrästi, Ett' armostasi alati Sä
johdattaisit jalkamme Lyhyen elin-aikamme.
4. Meit' auta oikein elämään, Täält' autuaasti eriimään,
Sua kiittämään tääll' ajassa Ja viimein ijät' taivaassa!


4

1. Mitenkä käyn mä vastaas, Sä sielun' ihastus, Iloitsen
tulemastas, Sä maailman odotus? O Jeesus Kristus itse
Valaise mieleni, Mä että tervehtäisin Sua otollisesti!
2. Kuin Sioni sun tielles Levitti vaatteita, Hajotti etees
puitten tuoreita oksia, Niin tahdon virsilläni Iloan'
ilmoittaa, Riemuiten sydämeni Tulolles valmistaa!
3. Mit' ompi, jot' et tehnyt Sä autuudekseni, Kun kuolon
kahlehissa Ol' sielun, ruumiini! Kun rauha oli poissa Ja
ilo kaukana, Sä rauhan=tuoja riensit, Toit ilon taivaasta.
4. Sä synnin sitehistä Mua tulit auttamaan, Pilkasta,
häpiästä Mun saatit kunniaan, Ja taivaan tavaroita Sä
tullessasi toit, Joit' ei vie tuli, varkaat, Ei ruoste eikä koit.
5. Niin suuresti sä meitä, O Jeesus, rakastit, Ett' itses,
taivaan Herra, Orjaksi alensit; Ei vaatinut sua kenkään,
Vaan surkeutemme kun sääliks kävi sulle, Sä riensit
apuumme.
6. Sit' aina, sielu, muista Suruissas, murheissas, Äl'
epäilykseen vaivu Sun ahdistuksissas, Vaan ole
pelkäämättä! Lähellä apu on, Se surun murheen
poistaa Ja hädän, ahdingon.
7. Herraasi voit sä luottaa, Ah sielu, ainiaan; Epäillen
älä kysy: Tuleeko auttamaan? Sulasta rakkaudesta
hän rientää avukses Ja poistaa tuskas, vaivas Ja
kaiken surkeutes.
8. Äl epäile jos onkin sun syntivelkas suur',
Rakkaudellaan Jeesus Sen poistaa kaiken juur';
Hän syntisille tullut, On pelastukseksi, Heit' armost'
auttamaan Jumalan lapsiksi.
9. Jos vihollinen häijy Kiukussaan kiljahtaa, Siit' älä
huoli, kohta Sen Herra kukistaa, Jo tulee sodan
päämies, Väkevä voimassaan, Karkoittaa vihollisen;
Sä luota häneen vaan!
10. Hän tuomiolle tullen Pilkkaajat kadottaa, Mut
armias on sille, Ken häntä rakastaa. Ah tule aurinkomme,
Valollas johdata Meit' ijäisehen majaas, Ilohos taivaassa!


5

1. Iloitse kristi=kansa, Tän armon aikana! Jo tuli
taivaastansa Apusi ainoa; Hän alhainen on vaan,
Mut hänen kauttaan valta Murtuupi saatanalta
Ja raukee kokonaan.
2. Ei etsimään hän tullut Valtikkaa, kruunua; Häll'
ijäti on ollut Valtansa taivaassa; Vaan sit' ei päällä
maan Tahtonut ennen näyttää, Kuin Isäns tahdon
täyttää Sai täällä kuolollaan.
3. Hänt' iloin palvelkaatte, Maan suuret, mahtavat,
Niin hänen kauttaan saatte Te ruunut kirkkaimmat!
Ei taivaan kunniaan se käy, ken hänen hylkii Ja
kunniahan pyrkii Täss' elämässä vaan!
4. Te köyhät viheliäiset, Maan päällä sorretut, Te
työtä tekeväiset Ja raskautetut, Nyt ilovirtenne
Veisatkaat kuninkaalle, Autuuden ruhtinaalle,
Jok ain' on turvamme!
5. Hän kohta ilmestyvä On kunniassansa, Ja
murehenne syvä On iloks muuttuva; Siis, lamput
kädessä, Nyt rientäköön jo vastaan Kaikk' kansa
ruhtinastaan! Hän on jo lähellä.


6

1. Valmistukaatte vastaan Nyt kaikki riemuiten, Kun
tulee taivahastaan Se sankar' ihmeinen, Jonk' ompi
Jumala Maailman valkeudeksi, Syntisten autuudeksi,
Luvannut armosta!
2. Suurelle vieraallenne Nyt tietä laittakaat, Hänelle
sydämenne Kaikk' ovet avatkaat; Tie tehkäät suoraksi,
Alentain korkeudet, Ylentäin alavuudet Tasaiseks,
sileeksi!
3. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, Ei salli
kopeutta, Sen maahan masentaa; Kun sydän
haluinen Vilpittä vaeltaapi, Se tietä valmistaapi tulolle
Jeesuksen.
4. Ah Jeesus, armahani, Sydämen' avaja, Se, ainoo
auttajani, Itselles valmista! Voi jos sais sydän tää
Sull' olla asuinmaja, Niin tahdon, Pelastaja, Sua ijät'
ylistää!




7

1. Hosianna! Tulossa Poika Daavidin on tänne, Tiensä
kaikki tuoreilla Koristelkaat lehvillänne, Porttinne
koroittakaat, Istuin hälle laittakaat!
2. Hosianna! Maillemme Tervetullut riemuksemme!
Jalkais juureen laskemme Palavaisen sydämemme.
Terve rauhan ruhtinas, Käy nyt sisään linnahas!
3. Hosianna! Sankari, Terve, voiton ruhtinaamme!
Itsellemme hyväksi Kaiken sotavoittos saamme, Ja se
voittos voimassaan Oleva on ainiaan.
4. Hosianna! Vieraamme! Valtakuntas alamaiset
Aina olla tahdomme, Käskyillesi kuuliaiset, Palvella
siin’ ijäti Sua uskollisesti.
5. Hosianna! Läsnä juur’ Aik’ on lupaukses täyttää,
Ei voi alhaisuutes suur’ Herrauttas meiltä peittää,
Tuttu Herra Sionin Meill’ on, Poika Daavidin
6. Hosianna! Sinulle uhriks tuomme sydämemme.
Voimas suo, ett’ aina se Vilpitön ois antehemme!
Kaikki yksin sinun vaan, Muu ei sulle kelpaakaan.
7. Hosianna! Kaivattu, Hartaast’ ikävöitty, riennä;
Sinä Herran siunattu, Älä viivy kauvan enää!  Terve
tänne tultua Tykömme! Halleluja!


8

1. Kuninkaan’ jo tuleepi! Ah kuin suloist’ on se
mulle! Tule, armas Herrani! Avoimet on portit
sulle; Mitä löydät luonani, Kaikki se on omasi.
2. Tule! Olenhan mä sun Kasteest’ asti kaikkineni.
Kautta sanas siunatun Tulkoon autuus sielulleni, Kuin
jo ennen tuloas Lupasit sä armossas!
3. Tule jo pois perkaamaan Pahuuteni kaikkityyni;
Tule huonees siivoomaan, Pese pos mun syntisyyni;
Verelläs mua puhdista, Majaksesi kaunista!
4. Tule ehtoollisellas Mua kanssas yhdistämään,
Täällä jo kuin taivaassas Omaksesi pyhittämään; Tule,
Jeesus, asumaan Sydämessän’ ainiaan!
5. Tule kanssa Henkesi, Lohduttajan, joka auttaa
Tekemään sun tahtosi, Neuvoopi sun sanas kautta! Suo
ett’ yhä rukoilen: Tule, Herra Jeesuksen’!


2. Jouluvirsiä

9

1. Jeesus Kristus meille nyt Neitseestä on syntynyt;
Jumala on ihmiseks Tullut tänne ilmeiseks.
2. O mik’ armo ihmeinen! Herran henki teki sen
Sana Isäss’ elänyt Lihaks tullut ompi nyt!
3. Syntyi ilman synnittä Syntein tähden kärsivä,
Eli, kuoli hurskaana, Näin meit’ auttoi kuolosta.
4. Ilon, rauhan taivaisen Toi hän tykö ihmisten;
Jumal'ihminen hän on, Auttajamme verraton.
5. Isän luota lähtenyt, Isän luona taas on nyt;
Siellä istuu Isänsä Oikealla kädellä.
6. Voimass’ Isäns vertainen, Yhtä iankaikkinen,
Pimeyden vallatki Ijäks kaikki kukisti.
7. Jumalalle kunnia Olkoon korkeudessa, Maassa
rauha, sovinto, Ihmisille suosio!

10

1. O kiitos nyt, Vapahtaja, Sä Jesus, tosi Jumala,
kun tulit tänne tykömme, O terve jalo vieraamme!
2. Maailman Herra luoksemme Alentui vertaiseksemme,
Ett' ihmisenä ihmisen Autuuteen auttais jällehen.
3. Jumalan Poika tullut on; Mik' ilo, riemu, verraton!
Hän syntyi Hengen voimasta, Tääll' neitsyestä puhtaasta.
4. Yöhömme koitti valkeus, Elämän uuden kirkkaus;
Me saimme veljen rakkahan, Jok on myös Herra taivahan.
5. Siis sydämest' iloitkaamme Ja kiittäkäämme Herraamme,
Kun kansas puoleen, katsahti, Niin suuren armon osoitti!
6. O kiitos Isän Jumalan, Niin myöskin Poikans ainoan,
Ja Pyhän Hengen samaten, Nyt niinkuin aina ijäten!


11

1. Mä seisahdun nyt etehes, O Jesus, pannen sullen Ne
lahjat kaikki seimehes, Jotk' itse annoit mullen: Mun henkeni
ja mieleni, Mun sydämeni, sieluni; Ne ota synnyinlahjaks!
2. Kun viel' en ollut syntynyt, Sä synnyit auttajaksen', Kun
armoas en kysynyt, Sä tulit turvaajaksen'; Kun ei maan päällä
sijaakaan Mull' ollut, tulit laittamaan Taivaassa sijaa mulle.
3. Yö synkkä peitti silmäni; Sä tulit Jeesukseni, Teit yöni
selväks päiväksi Ja nousit valokseni. Ah armas aurinkoiseni,
Nyt valaise mun mieleni Säteilläs kirkkahilla!
4. Kun murhe murtaa mieltäni Ja epätoivo kaivaa, Sä rohkaiset
mun sieluni Ja lievität sen vaivaa; Sä sanot: mitä aina niin Sä
suret, kun jo maksettiin Mun kauttan' velkas kaikki.
5. O Jesus, tänne maailmaan Et tullut itses tähden, Sä 
auttamahan tulit vaan Mun surkeuten' nähden, Sä kannoit
ristin raskahan Sieluni vuoksi surkian; Kuink' voin mä siitä
kiittää?
6. Mä, Vapahtajan' rukoilen, Sit' älä multa kiellä, Ett' ottaisit
mun sydämen' Asuaksesi siellä Sen valtiaana ainiaan, Niin että
murheissani saan Sult' avun, lohdutuksen.
7. Vaan sua suurta vierastan' kuink' ottaa voisin vastaan? Sä olet
Herra maailman, Mä multa ainoastaan! Kuitenkin Luoja laupias,
et hyljää uskovaisias, Vaan armos heille annat.

12

1. Laulu soikoon riemuinen! Sanoman ylen suloisen Ilmoitti
enkeli; Täällä meille toivotti Armon, avun aivotun, Lunastuksen
luvatun, Jonka Herra lahjoitti.
2. Herra kaikkivaltias, Jumalan Poika armias, Ilmaantui
ihmiseks, Luoja luodun vertaiseks; Korkeuden kuningas,
Rikkauden ruhtinas, Orjan köyhän muotoiseks.
3. Tuli tänne taivaasta, Nyt alas korkeudesta Turvamme
toivottu, Hartahasti halaittu, Jota isät odotti, Uhreillansa
ennusti, Herran oma siunattu.
4. Tätä ihmetavaraa Ei taida meri eikä maa, Ei taivas avara
Sylihinsä sulkea. Kuitenkin nyt ääretön, Maailman Herra
määrätön, Makas neitseen kohdussa!
5. Herran näkymättömän, Nyt täällä kaikkein nähtävän,
Its' ijankaikkisen Täällä muodoss' ajaisen, Neitsyt nuor',
viaton tää Ihmiseksi synnyttää Avull' armon ylhäisen!
6. Jumal' yhtyi ihmiseks', Kaks yhteen suureks ihmeheks,
Ymmärryst' ylitsen, Luonnon la'in ohitsen Luomaton on
luotu nyt, Synnitönnä syntynyt Tähden synnin syntisten!
7. Näin on käärmeen viekkaus, Hedelmän kieltyn kirous
Päältämme poistettu, Kuolon valta voitettu; Armo, autuus
annetaan, Riemu, rauha tarjotaan, Taivaan ov' on avattu.
8. Täst' on turva totinen Ja toivo runsas, riemuinen; Nyt
sydän uskohon kääntyy, Isän armohon; Tuskissa on 
lohdutus, Itkuss' ilon odotus, Hengen lahja verraton.
9. Rauhan täällä ajassa, Elämän uuden kuolossa Toi
meille ilmeisen Isän Poika, ihminen. Siis nyt kaikki 
hartaasti Kiittäkäämme ijäti Töitä Herran armoisen!


13

1. Nyt, kristikunta, riemuitse, Ja autuudestas iloitse! Suloisen
sanoman Toi Jeesus ainian; Meill' on nyt armo Jumalan.
2. Se vaimon siemen siunattu Ja langenneille luvattu Ilmestyi
maailmaan; Siis kaikki kantakaan Kiitosta hälle iloissaan!
3. Ah katso tätä profeettaa! Hän Isän tahdon ilmoittaa; Tie,
totuus, elämä Hän on ja syntistä Hän saattaa tykö Isänsä.
4. Hän, ylimmäinen pappimme, Sovinnoks syntivelkamme
Uhraapi itsensä, Rukoilee Isäänsä Ihmisten kaikkein edestä.
5. Kuningas kaikkivaltias Hän on ja aivan armias; Totuus,
vanhurskaus On valtans perustus, Ja ilo, rauha, rakkaus.
6. Toteutunut on toivo jo: Vanhurskauden aurinko Valaisee
kaiken maan, Johdattaa valollaan Meit' isänmaahan oikiaan.
7. Siis sua, Jeesus, kiittääpi Nyt lunastettu laumasi; Ja kansat
kaiken maan Sinulle kantakaan Kiitosta pelastuksestaan!


14

1. Synkkä yö ol' maailmassa; Sen nähden Herra taivahassa, Taas
lausui: "Tulkoon valkeus!" Kohta haihtui pimiä pilvi, Ja Jeesus Kristus
tuli ilmi, Uus koitti päivän kirkkaus. Jumal' on ihminen, Luotuinsa
vertainen; Riemuitkaamme! Hänessä saa Nyt kaikki maa Sen, mitä
sielu kaipajaa.
2. Armas aurinko se loistaa, Yön synkeyden maasta poistaa, Ei
laskeukaan ikinään, Pimeyden hajottaapi Ja eksyneitä johdattaapi
Autuuden tielle säteillään. Siis hänen johtoaan Ilolla ainiaan
Seuratkaamme! Totuus ja tie, Hän meitä vie, Taivaiseen kotiin
saattelee.
3. Häntä nyt ylistäkäämme, Kanss' enkelien kiittäkäämme! Hän
astui alas taivaasta, Päällään köyhän halpa puku, Ett' irti pääsis
ihmis=suku Saatanan, kuolon vallasta. Isälle taivaassa Myös kiitos
samassa kantakaamme, Ett' armoissaan Meit' auttamaan Lähetti
Poikans maailmaan!


15

1. Nyt kristikunta riemuitkoon, Kiitosta Herran lausukoon, Kun
soi hän armons avaran Ja avas meille taivahan!
2. Sen ihmeen Isä armostaan Soi tapahtua aikanaan, Ett'
ainokaisen Poikansa Toi ilmi meille lihassa.
3. Niin syntyi uusi ihminen, Jumalan Poika ylhäinen, Turvattomille
turvaksi, Synteimme sovitukseksi.
4. Hän synnin, kuolon, helvetin, Joidenka orjat oltihin, Kukisti
maahan voitossaan Ja elämän toi kuolollaan.
5. Kiitetty olkoon Jumala, Jok' antoi meille armonsa Ja piti
neuvon, että me pauloista synnin pääsimme!


16

1. Sua, Jeesus Kristus, kiitämme, Otit meidän luontomme, Neitseestä
synnyit puhtaasta, Meit' auttaaksesi tuskasta. Kiitos Jeesuksen!
2. Kas Herra maan ja taivaitten Laps on heikko pienoinen, Tullakseen
köyhän turvaksi, Itsensä köyhäks alensi' Kiitos Jeesuksen!
3. Nyt koitti oikia päivän koi, Valon maailmahan toi; Se pimeyden
voittaapi, Meit' auttaa valon lapsiksi. Kiitos Jeesuksen!
4. Jumalan Poika taivaastaan Vieraaks tuli päälle maan; Hän tahtoi
iloon, taivaasen Jokaisen saattaa vaivaisen. Kiitos Jeesuksen!
5. Hän eli täällä köyhänä, Alhaisna, nöyränä, Rikkaiksi meitä 
tehdäkseen Ja kunniahan viedäkseen. Kiitos Jeesuksen!
6. Näin näyttäin rakkautensa Täytti lupauksensa; Siis pyhät kaikki
riemuitkaat, Ylistäin häntä lausukaat: Kiitos Jeesuksen!


17

1. Riemuitkaamme, kristityt! Armojuhla nyt Ilon suopi: Helma neitseen
puhtahan Maailman haltian Ilmi tuopi.
2. Jumal' itsens alensi, Riensi avuksi Hätähämme; Kuolon vallan
voittamaan, Meitä auttamaan synneistämme.
3. Taivaan kruunun kantaja Asuu halvoissa Majoissamme; Auttaakseen
meit' elämään Tuli kärsimään kuolemamme.
4. Herran laupeus suuri on, Armo verraton, Sana luja; Kaikki kansat
riemuitkaa Kiittäin Jumalaa: Halleluja!


18

1. Kristikunta riemuitse, Herran armost' iloitse, Sydämestäs veisaile!
Jo koitti Herran kunnia maailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jeesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt,
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa ja maassa 
nyt.
2. Synti meidät langetti; Herra meitä armahti, Uuden liiton rakensi:
Jo koitti Herran kunnia maailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jeesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt,
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa ja maassa 
nyt.
3. Kansaans on hän etsinyt, eloksemme ehtinyt, Valoksemme syntynyt:
Jo koitti Herran kunnia maailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jeesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt,
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa ja maassa 
nyt.
4. Mukaan ennustuksien, alkoi aika autuuden Syntymästä Jeesuksen:
Jo koitti Herran kunnia maailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jeesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt,
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa ja maassa 
nyt.
5. Saatan' ei saa hallita, Kuolon valta vallita; Syy nyt meill' on veisata:
Jo koitti Herran kunnia maailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jeesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt,
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa ja maassa 
nyt.


19

1. Taas joulu=aika riemuisa, Nyt koitui kotihimme; Jumalan Poika
taivaasta On tullut majoihimme: Hän tuli tänne köyhänä, Alhaisna
ja nöyränä, Vieraaksi maailmahan, Meit' orjuudesta auttamaan,
Ilohon taivaan saattamaan, Ijäiseen kunniahan.
2. Hän, lapsi kaunis, vähäinen, Ilmaantui keskellemme, Kohdusta
puhtaan neitsehen Suureksi iloksemme; Jos hän ei tullut olisi,
Niin ihmis=suku vajoisi Ijäiseen kadotukseen; Siis kiitän, Jeesus,
armoas Ja ylistän sun rakkauttas, Kun tuotit lunastuksen.
3. Sin' yönä kirkkaus äkisti Välähti paimenille, Taivaasta astui
enkeli Ja puhui pelkääville: Mä saatan hyvän sanoman Riemuksi
kaiken maailman, Iloksi murehissa; Vapahtajaksi teille nyt On 
Herra Kristus syntynyt Daavidin kaupungissa.
4. Myös suuri joukko taivahan Iloisin lauloi mielin, Ja armotyötä
Jumalan Suloisin kiitti kielin: Herralle korkeudessaan Nyt kiitos, 
rauha päällä maan, Suosio ihmisille! Niin mekin Herraa kiitämme,
Kun laittoi poikans tykömme Autuudeks syntisille.


20

1. Kaikki kansat, laulakaat, Jumalasta riemuitkaat, Jouluvirttä veisatkaat!
Nyt Jeesus lapsi syliss' on Marian; Gabrielin ennustus on täytetty. Eija,
Eija! Herra suuren armon soi, Neitsyt pojan ilmi toi, Jok' kaikki loi.
Tyydy tähän poikasehen, Jeesuksehen, Israel! Älä turhaan toista turvaa
toivo tääll'! Tosi rauhan ruhtinas Immanuel Syntyi neitseestä, kuin sanoi
Gabriel.
2. Se, jot' isät odotti, Esi=isät ennusti, Profeetatkin ilmoitti,
Nyt Jeesus lapsi syliss' on Marian; Gabrielin ennustus on täytetty. Eija,
Eija! Herra suuren armon soi, Neitsyt pojan ilmi toi, Jok' kaikki loi.
Tyydy tähän poikasehen, Jeesuksehen, Israel! Älä turhaan toista turvaa
toivo tääll'! Tosi rauhan ruhtinas Immanuel Syntyi neitseestä, kuin sanoi
Gabriel.
3. Lapsukaiset, laulakaat, Ikäpuolet iloitkaat, Vanhat vakaat veisatkaat!
Nyt Jeesus lapsi syliss' on Marian; Gabrielin ennustus on täytetty. Eija,
Eija! Herra suuren armon soi, Neitsyt pojan ilmi toi, Jok' kaikki loi.
Tyydy tähän poikasehen, Jeesuksehen, Israel! Älä turhaan toista turvaa
toivo tääll'! Tosi rauhan ruhtinas Immanuel Syntyi neitseestä, kuin sanoi
Gabriel.
4. Katso, Sion, kuninkaas, Vapahtajas, valtiaas, Siunaukses, kunnias!
Nyt Jeesus lapsi syliss' on Marian; Gabrielin ennustus on täytetty. Eija,
Eija! Herra suuren armon soi, Neitsyt pojan ilmi toi, Jok' kaikki loi.
Tyydy tähän poikasehen, Jeesuksehen, Israel! Älä turhaan toista turvaa
toivo tääll'! Tosi rauhan ruhtinas Immanuel Syntyi neitseestä, kuin sanoi
Gabriel.


21

1. Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte säikähtäin? Mä suuren
ilon ilmoitan Maan kansoille nyt tulevan.
2. Herramme Kristus teille nyt On tänään tänne syntynyt, Ja tää on teille
merkiksi: Seimessä lapsi makaapi.

* * *

3. Jo mene, katso, sieluni, Seimessä kuka makaapi: Se on sun Herras,
Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses.
4. O terve tänne tultuas, Syntist' et hyljää, armias! Köyhyyteen tulit,
rikkahin; Kuink' kyllin siitä kiittäisin?
5. Ah Herra, joka kaikki loit, Kuink' alentaa noin itses voit, Valita
sijas seimehen, Heinille härkäin, juhtien?
6. Nää heinät oli vuoteenas, O Herra, taivaan kuningas, Vaikk' kalliit
kultavaattehet Sun arvolles ois halpaiset.
7. Näin näytät esimerkilläs, Ett' ei voi auttaa edessäs Maailman
kulta, koreus, Sen kunnia ja korkeus.
8. Ah Herrani, mun Jeesuksen', Tee asunnokses sydämen'! Äl' ylön
anna tuskassa, Vaan vahvista ain' uskossa.
9. Ah sinuss' jos ain ilon' ois, Enk' unhottais sua koskaan pois! Suo
siihen apus armosta, Niin kiitän aina riemulla!
10. Nyt Jumalalle kunnia, Kun antoi ainoon Poikansa, Siit' enkelitkin
riemuiten Veisatkoon taivaan Herrallen!


22

1. O armon lähde autuas, Elämän suuri ruhtinas, Sa taivaan valkeus,
aamukoi, Sinulle virtemme nyt soi!
2. Sinulle kiitos kunnia, Jumalan Poika armoisa, Kun viimein tänne
saimme sun, Vieraamme kauvan toivotun!
3. Jo aivan alku=ajoista Ain' ikävöivät halulla Sydämet lukemattomat,
Es'=isämme ja profeetat:
4. Ett' tulis tänne Herramme Katkaisemahan kahleemme, Omilleen
tuomaan apua; Niin Israel sais iloita.
5. Tääll' olet nyt, Vapahtajan'; Seimessä näen sun makaavan. Pien' 
olet, vaan kaikk' koroitat, Alaston, sielut vaatetat.
6. Täynn' olen saastaa, syntiä, En elänyt kuin käsket sä; Mut siksihän
sä tulitkin, Synnistän' että pääsisin.
7. Siis käännyn puolees pelvotta, Sä vapahdat mun tuskista, Iloksi
muutat murehen', Kuolonkin voitit hirmuisen.
8. Autuuten, elämäni, sun Omakses aivan antaun; Mä tahdon Henkes
avulla Sua ikuisesti palvella.


23

1. Ah lakkaa, sielun', murheestas, Ilolla vastaan riennä! Jo tullut on
lunastajas, Poikaisna syntyi piennä; Tän' yönä juur' hän ilmaantui
Ja ihmisluontoon pukeutui, Näin meidät tulollansa Yhdisti Isäns
kanssa.
2. O terve, Herra korkia, Daavidin sankar' jalo! O terve,
Vapauttaja! O terve, taivaan valo! Sinua mä sydämestän' Ikäni
kaiken ylistän, Kun ihmiseksi tullen Toit päästön tuomitullen.
3. O rakkauttas ihmeistä! Miss' suurempaa voi olla? Taivaasta,
Isäs sylistä, Maan päälle tahdoit tulla! Tääll' ylönkatse tarjona
Vaan ol' ja tuska, kuolema; Ne kaikki tahdoit kantaa, Kun
vaan sait armon antaa.
4. O ihme=yö, sun valoas, Jon' autuutemme koitti, Sä auttajan'
toit tullessa, Jok' kuolon, synnin voitti; Nyt kunniassaan istuen,
Hallitsijana taivaitten Hän elämän suo meille, Puoleensa 
kääntyneille.
5. O Isän Poika ainoa, Sun tähtes meidät totta Lapsikseen
sallii Jumala, Ja omiksensa ottaa! Siis sydämeeni muuttaos,
Se olkoon, Jeesus, asuntos! Se ompi ilon' parhain, Jos 
kelpaan siks jo varhain.
6. O ilon', elon' autuas, Mun kallein tavarani, Kaikesta
rakkaudestas Kuink' kannan kiitostani? Mit' olen, mikä
minull' on, Se kaikki omas olkohon; Ah älköön ilo, tuska
Mua luovuttako koskaan!
7. Sua viel' ei näe silmäni, Vaan tulethan sä kerran; Ah silloin
hurskaat näkeepi, Kasvoista kasvoin Herran; Sen näen silloin
minäkin, Kuink' kruunu sull' on kirkkahin, Saan laulaa ilomiellä
Autuitten joukoss' siellä.


24

1. Ilmestyi paimenille Enkel' taivahan, Hän iloisen toi heille Yöllä sanoman.
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
2. Nyt syntyi ennustettu Maailman Messias, Jo kauvan odotettu Kristus kuningas.
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
3. Enkelin riemuun yhtyi äänet taivaisten, Kun Kristus tänne syntyi, Autuus ihmisten.
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
4. Näin Herra kansans tähden Alens' itsensä, Ja syntyi ilmi nähden, Sangen köyhänä.
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
5. Hän orjan muodon otti, Kärsei kuoleman, Autuuden meille tuotti, Avas taivahan.
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
6. Siis kiittäin muistakaamme Herran hyvyyttä, Ylistäin lausukaamme Armon kyllyyttä!
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
7. Me Isää kiittäkäämme Suurest' armostans, Kun Vapahtajaksemme Antoi ainoans!
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.
8. Ja tänne tulostansa Kiitos Jeesuksen, Myös Pyhän Hengen kanssa Kunnia ijäten!
Eija! laulamme, Lunastetut olemme Kuolon kahlehista.


25

1. Riemuitkaam' sydämestä Nyt joulujuhlana Kristuksen syntymästä
Ja tänne tulosta! Hän ainoo autuutemme on; Siis nuoret, vanhat
iloitkoon Nyt joulujuhlana!
2. Enkeli paimenille Näin lausui: sanoman Kaikille ihmisille Iloisen
ilmoitan: Jo syntyi Kristus Herranne, Vapahtajanne, turvanne, Nyt
joulujuhlana.
3. Seimessä pahnain päällä, Vajassa valjussa, Lepääpi Luoja täällä,
Hän,  joka ainoa On apumme ja elomme, Ain ikävöitty ilomme, Nyt
joulujuhlana.
4. Enkelit korottavat kiitosta Herralle Ja rauhaa toivottavat Kaikille
kansoille, Kun lapsiksens meit' Jumala Omisti kautta Poikansa Nyt
joulujuhlana.
5. Ei voi nyt kuolon valta Meit' enää kadottaa, Kun Kristus synnin
alta Meit' auttaa, vapahtaa. Siis Herraa kaikki kiitämme, Riemuiten
sydämestämme Nyt joulujuhlana.
6. Ain' Isää kiittäkäämme, Kun Poikansa hän soi, Jeesust' ylistäkäämme,
Kun pelastuksen toi, Kiitetty Pyhä Henki kans, Kun meilt' ei säästä
lahjojans Nyt joulujuhlana!


26

1. Nyt ilovirttä veisatkaam', Yhdessä äänin laulakaam'; Käykääm',
katsokaamme, Kuink' lapsi pieni suloisin, Armas auttajamme, Nyt 
aurinkoa kirkkaammin Seimess' ilonamme Loistaa ihanin!
2. Ah Jeesunen, sun puoleesi Nyt ylennän mä mieleni, Rakas
lapsukainen, Sä yksin voit mua lohduttaa, Kaunis, armahainen, Mun
turvata ja virvoittaa; Suo mun, kuninkainen, Sua rakastaa!
3. O Isän suuri rakkaus, O Pojan suuri laupeus! Synti sorti meitä,
Kautt' Adamin toi turmion; Jeesus eksyneitä Taas auttoi Isäns
armohon; Omiaan ei heitä, Saattaa ilohon.
4. Miss' on se ilo saatava? Se tavatahan taivaassa; Enkelit ne 
soittaa Ja pyhät äänens yhdistää, Herran kirkkaus koittaa Ja
kaikki häntä ylistää. Kaikki riemut voittaa Taivaan riemu tää.


27

1. Ilolla veisatkoon Kaikk' kansa, riemuitkoon! Turva, toivo
syntisten Nyt syntyi, pantiin seimehen; Niinkuin päivä paistaapi
Sylissä äidin kirkkaasti. Alku hän ja loppu on, Alku loppu on!
2. O Jeesus, armas sä, Meit' ole lähellä! Murheess' aina lohduta,
Tapoihin hyviin totuta! Kunnian sä kuningas, Armahda täällä
lapsias, Vedä meitä tykösi, Vedä tykösi!
3. O Isän rakkaus, O Pojan sulous! Synti meidät kadotti Ja
kuolon valtaan vajotti; Taas meit' ylös nostit sa, Verelläs
ostit kalliilla. Saata meidät taivaasen, Saata taivaasen!
4. Siell' jalo meno on  Ja riemu verraton! Enkelit ne veisaavat
Ja Herran pyhät laulavat. Linnassa sen kuninkaan On rauhaa,
rakkautta vaan; Sinne kaikki halaamme, Sinne halaamme!


28

1. Korkia taivaan kuningas Ja rauhan ruhtinas On ihmiseksi nyt
Neitseestä syntynyt.
2. Aurinko, tähdet, taivahat, Maa, meret avarat Hänt' ain' 
ylistävät, iloiten kiitävät.
3. Viel' enemmin me ihmiset Olkaamme iloiset, Palvellen,
kiittäen, Niin nyt kuin ijäten!
4. Hän syntyi tänne tähtemme Ja autuudeksemme Alhaiseen
nöyryyteen, Ja suureen köyhyyteen.
5. O rakas Jeesus armoinen, Sä turva syntisten, Sun syntymälläs
sä Meit' auta synnistä!
6. Jeesuksen kiitos olkohon, Kun tänne tullut on Isälle myös 
ja Hengellen Ylistys ijäinen!


29

1. Lihaan tuli Jumala, Maan ja taivaan korkia Herra meihin
mielistyi, Ihmiseksi ilmestyi. Kiitos olkoon Jumalan: Poikans
antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
2. Tämän ihmeen enkeli Paimenille ilmoitti, Taivaan joukko
iloinen Veisaeli riemuiten. Kiitos olkoon Jumalan: Poikans
antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
3. Yli ymmärryksemme Tosin ompi armo se, Jonka Herra
osoittaa, Langenneille lahjoittaa. Kiitos olkoon Jumalan:
Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
4. Se, ken taivaat rakensi, Maahan itsens alensi Häpiähän,
vaivahan; Avas meille taivahan. Kiitos olkoon Jumalan:
Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
5. Äidin rinta ruokitsee Sen, jok' kaikki ravitsee; Joll' on
taivas istuinna, Makaa seimess' alhaisna. Kiitos olkoon
Jumalan: Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
6. Näin hän syntisille suo, Syntymänsä kautta tuo Isäns
armon autuaan, Rauhan, riemun runsahan. Kiitos olkoon
Jumalan: Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
7. Tämä armo avara, Kallis taivaan tavara, Uskolla
omistakaat, Autuudeksi nauttikaat! Kiitos olkoon Jumalan:
Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
8. Pese meitä puhtaiksi, Tee myös lumivalkeiksi 
Syntymälläs puhtaalla, Pyhän armos avulla! Kiitos olkoon
Jumalan: Poikans antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
9. Auta, Jeesus, että me Rakkautes muistamme, Kiittäen,
ylistäen, Kunniakses eläen! Kiitos olkoon Jumalan: Poikans
antoi ainoan Vapahtajaks maailman!
10. Suo myös, että juhlamme Mieltäs myöten vietämme
Puhtahalla riemulla, Jumalisell' ilolla! Kiitos olkoon Jumalan!
Jeesus syntyi maailmahan, Avas meille taivahan.


30

1. Kas kirkas nyt kointähtönen Jo koittaapi, se totuuden Ja 
armon meille valaa! Sä pyhä Poika Daavidin, Mun 
kuninkaani korkehin, Sinua sielun' halaa; Ylkän' ylin, Ainoani,
Armahani! Rakkautesi sai mun morsiameksesi.
2. Mun kulta=kruunun', kunnian', Sä pyhä Poika Marian,
Totinen Jumalani, Sä sydämeni kukkanen; Sun sanasi on 
suloinen, Makia hunajani. Kultan', kunnian', Hosianna!
Taivaan mannaa Mulle annat, Sanassasi syödä kannat.
3. Mun sydämeni sytytä, Sua rakastamaan viritä, Sä 
armas sulhaseni! Mua elähytä totiseks Sun ruumihisi
jäseneks, Ain' omas ollakseni! Sinuun, sinuun sydän
halaa, Mieli palaa; Ah kuin soisin, Ett' ain' omas olla 
voisin!
4. Minulle katsees laupias On ilon paiste autuas,
Kajastus taivahasta; Jo kasteessa mun kihlasit, Sanallas
omaks omistit, Armahdit pientä lasta. Anna aina,
Rakkauttas, Suloisuuttas Että saisin, Itsellen' sun
omistaisin!
5. Sä minua, o Jumalan', Jo ennen kuin loit maailman,
Rakastit Pojassasi; Siis anna, Isä, taivaassa Mun hänen
morsiannansa Katsella kasvojasi! Eija! Eija! Riemuani,
Autuuttani! Nähdä kerran Saan mä kirkkauden Herran.
6. Ah siellä toisin soitellaan Ja uusin kielin veisataan, Siell'
urut uudet pauhaa; Kas, siellä luona Jeesuksen, Mun ylkän',
armaan', kultasen', Saa sielun' tuta rauhaa, Soittain, laulain
Voiton virttä, Sua kiittää, Sulhaseni, Joka voitit sydämeni.
7. Pois ovat murheen kyyneleet Siell' ijäksi jo haihtuneet,
Kaikk' kivut, tuskat kanssa. Kun ilmestyypi Herramme,
Parantaa sielun haavamme Hän ilovoiteellansa. Jeesus 
Kristus Voimallansa, Armollansa Virvoittaapi, Kaikki
huolet karkoittaapi.
8. O kuinka olen iloinen, Kun pyhä Poika Jeesunen On
minun rakkahani! Mun varmaan viimein viepä on Hän
paratiisin ilohon, Voi suurta autuuttani! Amen, Amen,
Vapauteni, Autuuteni, Joudu luoksen'! Ikävöiden vastaas
juoksen.



3. Uudenvuoden virsiä


31

1. Jo vanha vuosi mennyt on, Sun kiitos, Jeesus, olkohon, Ett'
olet senkin aikana Varjellut meitä vaaroista!
2. Me rukoilemme sinua, Sä Isäs kanss' yks voimassa, Ett' aina
kristikuntaas näin Myös varjelisit edespäin.
3. Sun sanaas, Herra, saarnata Niin tälläkin suo vuodella, Ett' 
usko meissä vahvistuu Ja väärät opit kukistuu!
4. Se suurin on nyt surumme, Ett' usein mieles rikoimme; Vaan
mik' on tullut tehdyksi, Se anna, Herra anteeksi!
5. Uus vuosi meille armostas Nyt anna runsas, autuas; Synnistä
meitä puhdista Ja mieli meissä uudista!
6. Meit' auta niin tääll' elämään Ja viimein täältä lähtemään, Ett'
elettyä aikamme Sun luokses, Herra, pääsemme!
7. Niin veisaamme sun kiitostas Kanss' enkelien taivaassas, 
Kosk' ajan ahtaan perästä Soit meidän taivaas periä.


32

1. O Jeesus auttajamme, Hyvyyttäs kiitämme Uudella vuodellamme,
Ja lahjaks liitämme Sinulle sydämen, Verelläs puhdistetun, Uskolla
uudistetun, Sun kanssas yhtehen.
2. Se armos, Isä suuri, On korkein kaikista, Se että Poikas juuri
Synnistä, kuolosta Meit' autti, pelasti, Ja autuutemme tähden
Ristissä ilmi nähden Verensä vuodatti.
3. Siis, Jeesus, sulle suotu On nimi suloinen, Elämä, autuus tuotu
sen kautta kaikille. Jeesus on nimesi, Niin ole Jesuksemme, Ja
kuule rukouksemme Nyt ja ain' alati!
4. Sun Vapahtajaksemme Soi Isä armostaan, Sen pitää mielessämme
Tahdomme ainiaan, Ja kantaa etehes Nöyrimmät kiitoksemme Ja
koko sydämemme Edestä rakkautes.
5. Sä armiaasti päästit Sielumme synnistä Ja hengen, ruumiin säästit
Kaikissa hädissä; Siis tänä juhlana, Vapaina vaivoistamme. Nyt sulle
kiiruhdamme Veisaamaan kiitosta.
6. Sentähden aloitamme Tään uuden vuotemme Sill' että tunnustamme
Nimesi, Herramme, Ylistäin armoas, Kun sanas sallit meille Ja aina
rauhan tielle Johdatat omias.
7. Uudista, Herra, meitä Nyt uunna vuotena, Ett' käyden käskyis teitä,
Muistamme loppua; Mielemme vieroita Niin näistä maallisista, Ett'emme
taivaallista Milloinkaan unhota!
8. Sun Henkes johtaessa Suo vuotten kulua Uskossa rakkaudessa, 
Toivossa, rauhassa! Meit' auta armossa Sua palvelemaan täällä Niin,
että saamme siellä Ijäti iloita!


33

1. Jo vanha vuosi on loppunut Ja uusi jälleen alkanut, Siis sua, Herra,
kiitämme Rauhassa että elimme! Autuas uusi vuosi tuo Ja uusi sydän
meihin luo, Vanhoista synneist' ero suo!
2. Monikin tuska ankara On ollut meillä tarjona, Vaan armaasti
kuitenkin Sä päästit meidät niistäkin; Siis anna Henkes, Jumala,
Me että nytkin sinua Siit' ylistämme armosta!
3. Meit', Isä, kalleist' ajoista Sä säästit, niin myös taudeista: Jos
kuulimmekin sodista, Niin saimme olla rauhassa: Sä kotomme ja
perheemme Myös varjelit! Sä turvamme, Soit siunaukses töillemme
4. Ei näitä kenkään ansainnut, Vaan armos on ne antanut: Et voinut
laupeudessas Sä jättää meitä avuttas; Siis auta että muistamme
Viimeisen täältä lähtömme Ja tykös, Herra, käännymme!
5. Me, Isä, sydämestämme Syntimme anteeks anomme, Suo sana
puhdas saarnataan Ja sakramenttis jaetaan, Sun kasvos käännä
puoleemme, Valaise pimiä järkemme, Pois käännä kiusauksemme!
6. Päällemme kätes levitä, Kansamme, maamme säilytä, Suo leipää
jokapäiväistä  Ja päästä meitä hädästä, Suo valos esivallalle Ja rauha,
sopu kansalle, Pois poista surut, murheemme!
7. Niin sua, Isä ylhäinen, Me palvelemme kiittäen Kautt' Jeesuksen,
sun poikasi, Voimalla Pyhän Henkesi; Suo että viimein ilolla Sun
enkelies seurassa Sua kiittää saamme taivaassa!


34

1. Vuodelle nyt aljetulle Onnea, o Jeesus, suo, Uutta voimaa anna
mulle, Uusi sydän minuun luo! Minua ja omian' Auta, Herra ainian,
Armostas suo menestystä, Vaivoissakin kärsimystä!
2. Murheella mun anna muistaa Syntivelkaan' surkiaa, Suruttomuus
kauas suista, Parannukseen johdata; Auta armos saavutan, Vioist' 
itsen' vieroitan! Synnit tunnustan mä sulle, Ne ann' anteeks, Herra,
mulle!
3. Lohduta mua murheissani, Ota vaari huudostan', Vaikk' en taida
vaivojani Selittää, en surujan'; Vaivoissan' kuin maatessan' Ole, Herra,
vartijan', Tuskissani tykön' käänny, Ett' en epäilyksiin näänny!
4. Sanas anna vuodell' tällä Parannustan' vaikuttaa, Kristillisell' elämällä
Suo mun uskon' osoittaa, Lähimmäistän rakastaa, Käskyjäsi noudattaa,
Että vältän pahain teitä, Itseän' en syntiin heitä!
5. Henkes kautta askeleni Johda tietä tasaista, Nöyrrytä mun sydämeni,
Vilppi kauas karkoita, Päästä mua pahasta, Estä irstaisuudesta, Vaivoiss'
auta sotimahan, Tuskaa toivoss' kantamahan!
6. Jeesus kallis osan' olkoon, Läsnä aina asukoon, Jeesus tahton'
taivuttakoon, Häntä sielun' halaitkoon! Jeesus, ole tukeni, Vaaroissani
suojani; Asu, Jeesus, sydämessän', Lohduta myös kärsiessän'!
7. Kulua, o Jeesus, anna Täänkin vuoden autuaast', Käsissäsi mua
kanna, Päästä tuskast' ahtahast'; Hädäss' ole turvanan', Korjaa tykös
kuollessan'; Sylihis mua ota vastaan, Niinkuin armas Isä lastaan!


35

1. Jo nyt taas on vuosi yksi Alentunut ajasta, Tullut vasta päätetyksi
Täällä Herran tahdosta, Kiitän sua, Jumala, Hyvyydestäs kaikesta,
Jolla aina, armos suoden, Mua muistit täänkin vuoden.
2. Kaikin puolin olen ollut Köyhä, kehno, kelvoton; Velkani on
suureks tullut, Siitä olen levoton; Siis, o Isä armias, Ole mulle laupias,
Niinkuin lupasit sä auttaa Poikas pyhän piinan kautta!
3. Sinun Henkes ohjatkohon Sydäntäni päivät yöt, Otollisiks 
muuttukohon Puheet, aivoitukset, työt, Että tääll' jo aikaisin Mieltäs
myöten taitaisin Elinvuode kaikki käyttää, Autuaasti juoksun täyttää!
4. Sieluhuni, Herra, paina Armos tunto eläva Suo sun rauhas siinä
aina Vuosi vuodelt' enetä. Omaiseni, perheeni, Muutkin lähimmäiseni
Ota myös, o Herra huomaas, Isälliseen armosuomaas!
5. Isäin maata siunaa, varjoo, Herra kaikkivaltias, Siunaus kansallesi
tarjoo, Siunaa myös sen ruhtinas Käännä meihin kasvosi, Suloinen
suo rauhasi! Niin me nyt ja aina saamme Suojassasi olla Amen!


36

1. Pyhä nimes, Jeesuksen', Oli meillä tunnussana Koko vuoden 
mennehen, Olkoon myös nyt alkavana Uskovilla kaikilla, Herran
liittolaisilla!
2. Pyhä nimes, Jeesuksen', Soikoon seurakunnissamme; Armosanas
taivainen Kaikukohon kirkoissamme! Kaikkia se hyvyyteen
Johtakoon ja pyhyyteen!
3. Jeesus, pyhä veresi Olkoon kallis tavaramme; Aut' ett' lunastuksesi
Uskolla sen omistamme! Nimes tuokoon autuutta Tänäkin nyt
vuotena!
4. Pyhään nimeen Jeesuksen Tietämme vaeltakaamme! Yksin häntä
seuraten, Siunausta töissä saamme; Hänen armons kirkkaus Ompi
tiemme valkeus.
5. Kaiken kärsimisemme, Kaiken surun, tuskan vaivan, Asetat sä,
saatat ne, Jeesus, terveellisiks aivan, Sinun nimes suloinen Kallis
olkoon ijäten!


37

1. Jeesuksen nimi ainoa Kiitetty olkoon yhä! Sielulle on se
satama Ja rauhan ranta pyhä! Siin' on hän itse luvannut
Jumalan lasten perinnön, Ijäisen rauhan, tyvennön Kaikille
uskoville.
2. Kaikk', kaikki polvet taipuvat Taivaissa sekä maissa, 
Helvetin vallat vaipuvat Jeesusta mainittaissa; Se pysyy
aina totena: Ei löydy muuta nimeä Jost' autuutta voi imeä,
Kuin nimi Jeesuksemme.
3. Raamattu kunnioittamaan Nimeä käskee tätä, Se juonet
häijyn saatanan Päältämme torjuu, häätää; Se nimi sairaat
parantaa, Ja kuollehetkin haudoistaan Jeesuksen nimen
voimalla Heräävät eloon uuteen.
4. Luvannut ompi autuuden Jumala niille tuottaa, Jotk'
Jeesuksemme nimehen Turvallisesti luottaa Kun kerran
kaikuu pasunat, he astuu eteen Jeesuksen, Nimehen
tähän turvaten, Vaikk' maa ja taivaat hukkuu.
5. Siis kiittäkäämme Jeesusta Ja hänen nimeänsä! Siin'
ompi turva ainoa, Siin' autuus yksinänsä, Hän kantoi
syntikuormamme, Hän, Vapahtaja maailman, On ottanut
pois kuoleman, Kun kuoli edestämme.


38

1. O nimi kaikkein suloisin Mainittu ihmiskielin, Sä ikävöitty
tuhansin Ja tuhansinkin mielin! O Jeesus Vapahtajamme. Kuink'
kyllin syvään voisimme Eteesi kumartua!
2. Ijäksi kuolon tuskista Ja hädästä sä säästit, Sä ihmisten
Pelastaja, Synnistä meidät päästit. Nimes on armo rajaton, Se
apu, iki=autuus on: Ken auttaa voi kuin sinä?
3. O Isän Poika ainoa, Autuudeksemme suotu, Jo aiottu 
Vapahtaja, Kun maa ei ollut luotu; Valkeudesta valkeus,
Jumalan puhtain rakkaus. Ja kaikkivoipa voima!
4. Nimist' on tällä kaikista Sun nimes pyhimmäinen, Sä sielun
opas, profeetta Ja pappi ylimmäinen! Sun syvyys on ja korkeus,
Sun herrain Herran kirkkaus, Sun kaikki, Jeesus Kristus!


4. Loppiaisvirsiä.


39

1. Mik' ompi ylähällä uus Tuo kirkkaus, Jok' ihanalla valollaan
Nyt täyttää taivahan ja maan?
2. Se ompi tähti Jeesuksen, Jo tullehen Maailmaa sovittamahan
Kanss' Isäns, Herran Jumalan.
3. Sen uuden valon kirkkahan, Meill' armahan, Myös kauvempaa
jo näkivät Maall' itäisellä tietäjät.
4. Ja koska he sen näkivät, Niin riensivät He Betlehemiin halulla,
Tään uuden valon johdolla.
5. Herralle taivahan ja maan He lahjojaan jakoivat, maahan
langeten, Kumartaen ja rukoillen.
6. Niin mekin kanssa tietäjäin Jo tähteen päin Valmistukaamme
lähtemään, Nyt Jeesustamme etsimään!
7. Siis auta meitä armossa, O Jumala Valitsemaan se uskon tie,
Jok' Jeesuksemme tykö vie!
8. Ja löydettyä Jeesuksen, Kumartaen Hänelle otollisia Me
kantakaamme lahjoja!
9. Viekäämme sydän hänellen Tuo syntinen! Niin valmistaa hän
itselleen Sen omaks asuinsijakseen.


40

1. Tähti taivahinen kerran Tietäjiä itämaan Johdatteli tykö
Herran Kirkkahalla valollaan, Häntä kunnioittamaan,
kiittämään, rukoilemaan.
2. Tähti taivahinen vielä Ompi nytkin loistava, Täällä
elämämme tiellä Välkkyvä, valaiseva: Kirkas tähti taivahan
Se on sana Jumalan.
3. Sanas valossa sä meitä, Jeesus armas, johdata, Tykös
myöskin eksyneitä Harhateiltään taluta! Suo sen tähtes
kirkkahan Kaikin paikoin loistavan!
4. Auta että puhtahasti Sanas selvä saarnataan Idäst' aina
länteen asti, Etelästä pohjolaan; Niinkuin itse sääsit sen
Autuudeksi kaikkien!
5. Levittää sä sanaas pyhää Käskit kaikkeen maailmaan; 
Auta, Jeesus, siis meit' yhä Tämä käskys muistamaan! 
Saarnaajille Henkes suo, Siunausta työhön tuo!
6. Sanas valon anna paistaa Yli kaikkein kansojen,
Että pakanatkin maistaa Saisi armon uutisen, Ja kuin
viisaat itämaan Etsisivät sua vaan!
7. Auta ett' jo viimein valta Pimeyden vaipuisi, Että 
kansat kaikkialta, Kaikki kielet taipuisi Sua, Herra,
kiittämään, Nimeäs ylistämään!


41

1. O kunnian kuninkaamme, Sä poika Davidin! Taivaass'
on asuntosi Ijäisiin aikoihin; Kuitenkin köyhää maata Sä
muistat armossas; Meit' autuuteesi saata Ja valtakuntahas!
2. Sun herrauttas riensi Nuo viisaat itämaan Tunnustamaan,
kun tiesi Sun syntynehen vaan; Heill' oli johtajana Uus
tähti taivaalla; Jumalan kirkas sana Meill' olkoon johtona!
3. Sä suurin kuninkaista, Et etsi tavaraa Maailman 
katoovaista, Et turhaa kunniaa; Et loista suurten lailla,
Kruunulla kullasta, Sun kruunus, kultaa vailla, On
orjantappuraa.
4. Kuitenkin ihanampi Sä olet kaikkia, Sun valtas 
avarampi Kuin kaikki maailma; Hurskaat sun suojassasi
Rauhassa asuvat, Vaan ylönkatsojasi Sä viimein hukutat.
5. Äl' anna, Herra, la'ata, Sun laupeutesi, Mua valtakuntaas
saata, Tuo siunauksesi; Kun kuolema ja hauta Peljättää
sieluan', Mua hädässäni auta Ja sodi puolestan'!
6. Suo sanas valon loistaa, Tuon tähden kirkkahan, Kaikk'
eksytykset poistaa Ja opin harhaavan; Sun, ilon', autuuteni,
Mä nyt ja ijäti Tunnustan Herrakseni Ja kuninkaakseni.


42

1. Jerusalem, silmäs nosta, Kansat kaikki katsokaa,
Mikä Luojan sallinnosta Tähti uus nyt pilkoittaa? Se on
tähti Jumalamme, Meille valoks matkallamme.
2. Pimeys on pakeneva Tämän tähden tultua, Jok' on 
maata valaiseva Säteillänsä taivaasta; Autuas ken 
matkallensa Valitsee sen seuraksensa!
3. Kaikki oli pimiätä Ennen tätä valoa, Tiestä taivaan
tietämätä Olimme jok' ainoa; Maassa riippui sydän,
mieli, Maasta kertoi suu ja kieli.
4. Herran tahdosta ei tienneet, Jumalan ei armosta 
Eikä suuret eikä pienet, Kaikki oli valotta, Jonka loisto
heitä veisi, Taivaasehen saatteleisi.
5. Mutta koska ylähältä Valon lähde aukesi, Tiemme
kolkon heliällä, Paisteellaan se valaisi, Läpi korven
mustan loisti, Hädän, tuskan maasta poisti.
6. Tämä valo eksymästä Estää meitä tiellämme; Siis nyt
sua sisimmästä Sydämestä kiitämme, Ettäs johdat 
valollasi Meitä valtakuntahasi.
7. Auta että hedelmissä Ilmestyisi uskomme, 
Hurskautta käytöksissä Aina noudattaisimme, Siks
kuin viimein luonas aivan Loistamme kuin tähdet 
taivaan!
8. Ilmesty, o Jesus, aina hädissä ja tuskissa, Lohdutusta
vielä anna Kuolon kilvoituksissa; Ilossan' kuin murheessani,
Ole, Herra, valonani!
9. Viimein mua, Jesus, auta, Että iloisena saan Mennä
synkän haudan kautta Valoas ihailemaan, Jossa sitten
ijäksemme, Kruunut päässä riemuitsemme!


43

1. Jesus, sä kointähteni, Ilmestynyt Jakobista, Sulle sois
sydämeni Antaa mit' on antamista; Ota köyhät lahjani
Vastaan armollisesti!
2. Ota vastaan uskoni, Muuta mull' ei ole kultaa, Senkin
saanut lahjaksi Olen itseltäsi sulta; Ah, jos vaan se 
säilynyt Yhtä kirkkana ois nyt!
3. Muuta pyhää savua Mull' ei ole sulle antaa, Kuin vaan
rukous palava, Sen nyt tahdon etees kantaa; Sekin ota
suotuisest', Sano amen armoisest'!
4. Katumuksen katkera Myrha ota synneistäni, Armollasi
lohduta, Särjettyä sydäntäni; Ottamallas lahjani Ilahuta
mieleni!



5. Kristuksen piinasta, kuolemasta ja hautaamisesta.


44

1. Kas karitsata Jumalan, Kuink' kärsivästi kantaa Se
syntikuormaa maailman Ja henkens alttiiks antaa!
Teurastettaissa ääneti Se kärsii, kuolee nöyrästi,
Valittamatta aivan; Se pilkataan ja piinataan, Se 
suomitaan ja surmataan; Ken lukis kaiken vaivan!
2. Tää nöyrä karitsa se on Rakkahin Jesuksemme,
Jonk' Isäns' antoi kuolohon, Synneistä päästäksemme,
O rakkaus kaikkivoittava, Jot' ei voi järki tajuta, Isältä
pojan vaadit! O rakkaus aivan rajaton, Sä häpeään ja 
kuolohon Elämän Herran saatit!
3. Siis, Jesus, yli kaikkien, Mä kunnian sulle kannan; Kuin
mulle sä, mä sinullen, Rakkauden kaiken annan. O uuden
elon antaja, Kun sydän sortuu rinnassa, Mun ole 
sydämeni! Sä olet kunniani mun, Siis omaksesi antaun
Ijäksi kaikkineni.
4. Nyt aina sanoin, niinkuin töin, Ylistän armauttas, Nyt
kiitän päivin, kiitän öin, Sun suurta laupeuttas. Mun
veisun' lakkaamatta soi, Niin heleästi kuin se voi, Ja
laulaa armostasi, Mä ennen kaikki unhotan, Kuin
rakkautes, kalliimman Kaikista lahjoistasi.
5. Sydämen' ahdas, laajene Ja aarre kätke parhain!
Kirkkaampi, kalliimpi on se, Kuin kullat tähtitarhain.
Maat, meret, taivas avara, Ne vaan on hiukka tomua,
Kun katson aarteeseni. Tää tavarani verraton Sun,
Jesus, veres kallis on, Vuotanut hyväkseni.
6. Mit' on nyt kuolo katkerin? Ei voi se vahingoittaa;
Jos elonpäivän' päättyykin, Tuoll' uusi päivä koittaa.
Kun makaan kipuvuoteella, Tai sielun kituu tuskissa,
Tuot rauhaa rintahani; Ja merellä tään maailman Kun
haahten' näkyy hukkuvan, Sä olet satamani.
7. Ja koska retken' maallinen Päättyypi täällä kerran,
Suo vanhurskautes vaatteeksen', Astuissan' eteen
Herran! Se kunniakruunun' olkohon, Mun silkkin'
katoamaton, Verraton loistossansa, Joss' omanasi
ijäti Sun morsiamesi astuupi, Sua kiittäin riemussansa!


45

1. Tutkimaan, o Jesus, auta Piinaas kovaa, katkeraa,
Kuolematas kauheaa, Että sieluni sen kautta Levon
vaivoissansa saa, Sinun uskoss' omistaa!
2. Poijes maailman menoista Käännä, Jesus, mieleni,
Että alla ristisi Veres voima saisi poistaa Tunnon
tuskan haikean, Epäilyksen vaikean!
3. Avaa silmän', että voisin Rakkautes palavan Nähdä
mua kohtahan, Mieleeni sen johdattasin, Kuinka, 
niinkuin karitsa, Kuolit synti=uhrina!
4. Synnin kauheuden taidan Siitäkin jo havaita, Kun
sun verta hikoilla Piti synneistäni aivan, Niiden tähden
kauhea Kuolla ristin kuolema.
5. Pilkan kruunun päässäs kannoit Piikillisen, pistävän
Minun ylpeydestän'; Sotamiesten saada annoit Päältäs
puvun ainoan Minun koreudestan'.
6. Sappea ja etikkata Sait sä juoda, siitä kun Ylöllisyys
viettää mun; Voi, voi toki maailmata: Auttajaansa ainoaa
Näin se pilkkaa, vainoaa!
7. Maailma ei kärsi niitä, Jotka Herraa pelkäävät,
Hurskahasti elävät, Nähdä taitaan se jo siitä, Kun tää
kaikkein hurskahin Tuomitahan ristihin.
8. Juudaan suu ja viekas kieli, Kieltämiset Pietarin, Päätös
Kaifaan kiukkuisen, Pilatuksen pelko mieli, Herodeksen
kopeus, Ovat maailman kuvaus.
9. Joukon julman murhaajitten Valtahan sun viekas vei, Oma
ystäväsi möi, Kalliin veres hinta sitten Oli kuolon vallasta
Sieluni lunastava.
10. Yöllä miekoin, keihäin, kangin Joukko päälles karkasi,
Köysihin sun nuoritti; Se mun köyhän synninvangin Päästi
pirun ikeestä, Pimeyden siteistä.
11. Rikoksista syyttävätten Sua, joka maailmaa Tahdot niistä
vapahtaa; Nöyrästi sen kärsit, ett' en Minä raukka syntinen
Tulis alle kantehen.
12. Jäsenissäs tuskan, vaivan, Kivun kärsit katkeran, Ruumistas
kun ruoskitaan Rikosteni tähden aivan, Kun mä kaikin jäsenin
Olen syypää syntihin.
13. Alasti sä ruoskitahan, Siitä avun saapa on Sielun' sairas, alaston;
Syljetään ja pilkatahan, Että saisin kunnian Tuomiolle tultuan'!
14. Kaupungista viedähän sä, Ristin päälle naulitaan; Siitä neuvon,
opin saan: Maailmasta erillänsä Sua, Jesus, hakemaan, Ristiäsi 
kantamaan.
15. Siis jo mielelläni heittää Mahtanenkin maailman, Hehkuvaisen
hekuman, Haluisesti ristis tietä Golgatahan kulkea, Jälkiäsi
seurata.
16. Ristis on mun kunniani, Ilon', elon', tavaran', Jota julki julistan;
Eläissäni, kuollessani, Se on apun ainoa, Rauhan ranta, satama.
17. Unhottaa en taida koskaan, Että kaiken vaivasi Kärseit 
autuudekseni, Annoit itses kuolon tuskaan, Vapahtaakses
vaivaista Mua kurjaa kuolosta.
18. Toivo luja mulle lainaa, Vahvista mun uskoni, Että kaiken
turvani Asetan sun ristiis aina, Josta sielu ijäisen Saapi elon,
autuuden!
19. Näitä opeta nyt, Herra, Mielessäni pitämään, Ja niin rauhas
perimään; Anna haavoihisi kerran Nukun tästä elosta, 
Katoovasta menosta!


46

1. O Jesus, kuin sua piinattiin, Pilkattiin purppuralla, Ja 
piikkikruunuin kruunattiin, Kumartain ivaamalla! Sun
ruumiis piesty, ruoskittu, Pääs haavoitettu, raadeltu, Ne
verta kaikki vuosi.
2. Puhkaistiin kätes, jalkasi Ja ristiin pingotettiin, Sun
polttavainen janosi Sapella sammutettiin; Näin tuomiomme
ankara, Syntimme palkka kauhea, Toi kovan kuolon sulle.
3. Voi kuink' on ruumiis rauennut, Pääs pyhä kallistunut,
Kuink' kaunis muotos muuttunut, Kuink' kasvos 
vaalistunut! Kaikk' luodut itki, säikähtyi, Hengettömätkin
hämmästyi Herransa kuolemasta.
4. Ei löytty suussas petosta, Lain kaiken täysin täytit, Ei
sinuss' ollut rikosta, Syytönnä henkes heitit; Vaikk' olit
hurskas ainian, Kuitenkin kuolon katkeran Sait syntiemme
syystä.
5. O tuomio, o salaisuus! Vanhurskas vaivatahan; Syypäiden
tähden ristinpuus' Nyt syytön surmatahan; Tähtemme, Herra,
kuolet sa, Luojamme luotuin puolesta; O suurta rakkautta!
6. Sun saatti suuri rakkautes Näin suureen tuskaan, vaivaan,
Meit' Isän lapsiks auttaakses, Sä kuolet, Herra taivaan; Täydesti
maksoit velkamme Ja kärseit rangaistuksemme Ain' asti
kuolemahan.
7. Mä täynnä rikost' ilkiää, Sä siitä vangitahan; Mä kuoloon olen
vikapää, Mutt' sinä surmatahan; Mä synnin paulaan langennut
Ja Herran vihan ansainnut, Sä kovan vihan alla!
8. Mä röyhkeä, sä hiljainen Kärseissäs kauheasti; Mä nurja,
kovakorvainen, Sä nöyrä kuoloon asti; Mä ylpeä, Sä alhainen;
Mä hekumassa elelen, Sä kalkin juot nyt karvaan.
9. Mä väärin tein, sua rangaistiin, Sä synnin palkan kannoit;
Mä häpiän tein, sua häväistiin, Alttiiksi henkes annoit; Mä
syypää kaikkeen syntihin, Sä ripustettiin ristihin Uhriksi
synneistäni.
10. Sua, Jesus, kuinka kiittänen Tään armos avun tähden,
Ett', istuimeltas aleten, Näin kärseit kaikkein nähden! Suo
että sitä muistaisin, Synnistä itsen suistaisin, Jok' kuolemaan
sun saatti!
11. Mua veres pyhä pesköhön Synnistä puhtahaksi; Se
voimallansa tehköhön Minua hurskahaksi! Täss' uskossa
mua vahvista, Turvaksi mulle tuskissa Näin piinas, kuolos
olkoon!
12. Kun kuolon kamppauksihin Mun täytyy kerran tulla,
Vahvistuksena silloinkin Suo piinas muiston olla; Hädässän'
ollos apuni, Kuolossa vahva turvani, Ilohos täältä saata!


47

1. Tulkaat kaikki, katsokaatte Piinaa rakkaan Herramme!
Itkekäät, valittakaatte Tuskaa Vapahtajamme! Kellä vaiva
semmoinen Ollut on kuin Jesuksen?
2. Käsistänsä, jaloistansa on hän ristiinnaulittu, Verisessä
kruunussansa Vaipuu päänsä runneltu,  Kellä vaiva
semmoinen Ollut on kuin Jesuksen?
3. Sappea ja etikkata Hänen juodaksen he toi, Pilkkaa
tehden katkerata: "Itsens auttakoon, jos voi!"  Kellä vaiva
semmoinen Ollut on kuin Jesuksen?
4. Tuskassansa kauhiassa Viimein näin hän huudahti: "Käsiis,
Isä taivahassa, Minä annan henkeni".  Kellä vaiva
semmoinen Ollut on kuin Jesuksen?
5. Ah ken näitä katseleepi, Eikö rintaans löisi jo! Päiväkin se
pimeneepi, Halkee kova kallio; Sill' ei vaiva semmoinen
Kenenkään kuin Jesuksen.


48

1. Ristinpuuhun naulittuna, Sielussaankin vaivattuna Nääntyy
poika Jumalan; Itse armollinen Isä Katkeruutta kuolon lisää,
Hyljää Poikans ainoan.
2. Katkera ja tuskallinen Kristuksen on kärsiminen, Juoda 
hänen täytyypi, Karvas kalkki pohjaan asti, Muuten 
auttamattomasti Kaikki syntiin hukkuisi.
3. Surkia ja surullinen Ristissä on kärsiminen, Viattoman
karitsan; Valittele, sydämeni, Vuotakaatte kyyneleni, Surren
vaivaa hurskaimman!
4. Syntimme kaikk' Jesus kantaa, Meidän elääksemme antaa
Täällä itsens uhriksi; Kunniasta ei hän huoli, Nöyränä hän eli,
kuoli, Alhaisena alati.
5. Mieleheni piinas paina, Herra Jesus, ettän aina Muistan
tätä armoas; Mulle muistuttakoon risti, Keihäs, joka kylkes
pisti, Edestäni maksoas!
6. Synnin sumu, Herra, poista, Anna sieluhuni loistaa Valo
armos auringon; Varjele sun Hengelläsi Ne, jotk' ostit 
verelläsi, Harhateiltä turmion!
7. Käänny, Herra, puoleheni, Sytytä sydämeheni Rakkautes
palamaan; Elämän sä annoit mullen, Suo nyt sitä käyttää
sullen Kunniakses ainiaan.
8. Sitä anon Henkes kautta, Joka heikkoa voi auttaa: Vahvista
mun uskoni! Ja kun viimein täältä kuolen, Vie mua haudan
tuolle puolen Omiin rauhanmajoihisi!


49

1. O Jesus, elon', autuuten', Ijäinen lähde laupeuden! Sä 
ristinpuussa surmattiin, Mun edestäni uhrattiin.
2. Sä kärseit tuskan', vaivani, Mun kipuni ja haavani; Mun
syystäni sä tuomittiin, Ja syntein' tähden suomittiin.
3. Mun tähteni sä piinattiin, Häväistihin ja pilkattiin; Mun
puolestani kuolit sä, Ett' elämähän jäisin mä.
4. Sun mikä saattoi kärsimään, Viattomana kaiken tään? 
Sä teit sen laupeudesta, Sulasta rakkaudesta.
5. Kun kadotuksen kitahan Näit ihmisparkain hukkuvan,
Et sitä voinut katsoa, Siis meille armos annoit sa.
6. Sun raskas työs on täytetty, Taas puolehemme käännetty
On sinun piinas kautta jo Isäsi hyvä suosio.
7. Siis nöyrimmän mä kiitoksen Sinulle annan, Jesuksen',
Siit' että kuolemallasi Sovitit syntivelkani.
8. Uskossa, rakkaudessa Mun pysyä suo sinussa, Sun
tietäs aina vaeltaa, Sun askeleitas noudattaa!
9. Kun synti syttyy mieleeni Ja synkeyttää sieluni, Suo
silloin ristis juurella Mun kuolematas muistella!
10. Sun ristis olkoon ainoa Mun matkallan' tienviittaaja,
Mull' aurinkona päivällä, Ja yöllä kuuna, tähtenä!
11. Se oikialle ohjatkoon, Pois harhateiltä johtakoon,
Maailma ett' ei eksytä, Pois tyköäsi viehätä!
12. Se olkoon turva tuskissa, Varustus vahva vaaroissa,
Eläissän' paras iloni, Ja kuolessakin toivoni.


50

1. Jesusta nyt ristin tiellä Seuratkaamme; käykäämme
Kanssans Golgatalle, siellä Hartahasti kuulkaamme
Suloisimman ystävän Loppusanaa seitsemän; Pysykööt
ne muistossamme Kaikken' elinaikanamme!
2. Ristinpuussa riippuissansa, Tuimimmissa tuskissa,
Rukoilee hän murhaajainsa, Syntisraukkain puolesta:
"Anna heille, Isäni, Rikoksensa anteeksi!" Tunnollen'
se turvaks tulkoon, Esimerkkinä ain' olkoon!
3. Siellä äitins nähdessänsä Jesus sitten itkevän, Antoi
haltuun ystävänsä: "Katso poikaas!" lausui hän; "Poika,
katso äitiäs!" Tätä esimerkkiäs Aut' ett' aina noudattaisin,
Turvatonta armahtaisin!
4. Niin hän kääntyi armoisesti Ryövärille vastaamaan:
"Tänäpänä totisesti Pitää sinun oleman Kanssan' 
paratiisissa!" Sanat nää myös minua Vahvistakoon
kuolemassa, Synnin tuskass' ankarassa!
5. Rakas Jesus, puolestani Hyljättynä valitit:
"Jumalani, Jumalani, Miksis minun hyljäsit!"
Koska mua rasittaa Tuska, sydänt' ahdistaa,
Ja kun tulee kuolon hätä, Älä, Jesus, mua jätä!
6. Kärsimises helteen alla Huusit: "Mua janottaa!"
Janos sapell', etikalla Tahtoivat he sammuttaa;
Mä kun janoon armoas, Muista tätä janoas,
Älä virvoitustas kiellä Tuskissani tuonen tiellä!
7. Vielä lauseen riemullisen Syntisille suloisan,
Lausuit aivan lohdullisen Ristiltä näin ihanan:
"Kaikki on nyt täytetty!" Lunastus näin päätetty
Oli, maailma vapahdettu, Isän kanssa sovitettu.
8. Vihdoin, Jesus, koska vaivat, Jotka kärseit
ristissä, Nekin lopun kerran saivat, Ääneen 
vielä huusit sä: "Käsihis, o Isäni, Annan minä 
henkeni!" Apusi suo, Jesus, mullen, Sielun' näin
ett' annan sullen!