Vuoden 1886 virsikirja 396-450

IV Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

1. Maan ruhtinaan ja alamaisten puolesta.


Dav. 20 psalmi.

396

1. Jumala, sulle armias, Sun rukoukses kuulkoon,
Hän, lempiä ja laupias, Ain' avuksesi tulkoon!
Jumala sua johtakoon Kaikilla retkilläsi, Vaaroista
aina varjelkoon! Sua ijänpäivinäsi Suojelkoon
Herran käsi!
2. Hän vahvistakoon voimallaan Sinua Sionista;
Hän voiton sulle ainiaan Suokoon vihollisista!
Sebaot, Herra taivahan, Hän sodat suorittaapi;
Ja retki urhon vahvimman, Se lopun surkian
saapi, Jos häntä vastustaapi.
3. Sun uhris hälle kelvatkoon Ja nöyrä
palvelukses; Hän hyvyydessään muistakoon
Sun hartaan rukoukses; Mit' anot, Sen hän
antakoon Sinulle armostansa; Menosi, työsi
ojatkoon Hän siunauksellansa, Kaikk'
aivoitukses kanssa!
4. Me riemuitsemme voitostas, Väkevä
ruhtinaamme, Ja iloitsemme voimastas! 
Jumala apunamme! Sun lippus alla sotahan
Lähdemme pelkäämättä, Jumala voideltuahan
Ei tahdo koskaan jättää, Vaan vahvistaa
sen kättä!
5. Muut luottakohon aseihin Ja julmiin
joukkoihinsa Ja varustuksiin vahvoihin,
Omihin voimihinsa; Me emme niin, me
luotamme Herraamme Jumalaamme; Hän
ompi vahva turvamme, Häneltä avun saamme
Ain' ahdistuksissamme.
6. Vaan julmat jumalattomat Ei pysy
kohdallansa, He kompatuvat, lankeevat
Omissa juonissansa; He menehtyvät
kiukussaan Ja kaatuvat kuin heinä; Me heidän
ahdistaessaan Seisomme niinkuin seinä,
Hyvästi säilyneinä.
7. Ylistys olkoon Isälle, Pojalle ainoalle, 
Niin Pyhälle myös Hengelle, Yhdelle Jumalalle!
Niinkuin on ollut alusta, Niin loppuun asti olkoon;
Jumalan suurest' armosta Ain' apu meille tulkoon!
Hän aina meitä kuulkoon!


397

1. Se muistakaamme, että esivalta On saanut
valtikkansa Jumalalta, Niinkuin sen Jesus
meille opettaa, Apostolitkin aina julistaa.
2. Siis olkaamme nyt sille alamaiset, Sen
käskyille tääll' aina kuuliaiset, Sen sääntöjä
ja asetuksia Noudattakaamme Herran
pelvossa!
3. Ken esivaltaa vastaan kättään nostaa, Hän
saapi rangaistuksen ansiosta; Vanhurskas
tuomarihan Herra on Ja lausuu siitä kovan
tuomion.
4. Ei esivalta miekkaa hukkaan kanna, Ei
sitä Herra sille turhaan anna, Vaan
hyväntekijöille turvaksi, Pahoille pelvoks,
rangaistukseksi.
5. O siunaa, Herra, esivaltaa maamme,
Aut' että rauhassa me elää saamme Isäimme
maassa sinun pelvossas; Ah auta meitä, Isä
laupias!


2. Valtiopäivävirsiä.


398

1. Jos et sä, Herra, rakenna, Niin suotta teemme
työtä, Jos sä et tahdo varjella, Valvomme 
turhaan yötä; Me rakentajat, vartijat Säädetyt
kansallemme, Olemme huonot holhoojat, Jos
yksin työskelemme.
2. Ei omat murheet muuta tee, Kuin kivun
sydämelle, Ei työ, ei valvominen vie Askelta
edemmälle, Jos sä et siunaa, Jumala, Ja ole
meitä lässä, Niin neuvolla kuin voimalla Meit'
auttamassa tässä.
3. Sun päälles kaiken surumme, O Herra,
sälytämme, Ja nöyryydessä anomme Henkeäs
mielehemme. Ymmärrys hyvä meihin luo! Sun
pelvossas, o Isä, Yksmielisyyskin luja suo,
Ja rakkaus meissä lisää!
4. Aut' että nimes kunniaa Me ensin etsisimme,
Yhteistä hyvää harrastaa Taidolla pyytäisimme;
Ett' joka säädyn menestys Ois määrä
neuvoillamme, Ja koko kansan edistys
Ojennus=nuoranamme!
5. O muista, Herra ylhäinen, Myös rakas 
ruhtinaamme, Suo hälle henki hurskauden,
Hallita kansaa maamme; Yhdeksi kansan mieli
tee, Suo sille johdatukses, Ett' aina sua palvelee
Se, saaden siunaukses!


399

1. O Herra, siunaa ruhtinaamme, Suo Henkes
hälle ylhäältä; Hallitse myöskin säädyt maamme,
Sun viisautes hengellä, Ett' olis aina neuvoissansa
Yks mieli, rakkaus, rauha kanssa.
2. O Herra, siunaa Suomen kansa, Suo sille
runsas armosi, Se kaikiss' että vaiheissansa Sun
oma kansas olisi! Suo uskollisuus, vakuus 
meille, Menestys elämämme teille!
3. O Herra, siunaa Suomen maamme Runsailla
taivaan lahjoilla, Ett' ahkeralla työllä saamme
Ain' elämämme tarpeita! Suo lastenlastemmekin
siitä Sun laupiudestas vielä kiittää!


3. Isänmaan puolesta.

Dav. 61 psalmi.

400

1. Meit' auta, Herra, armossa Ja kuule 
rukouksemme, Turvaksi tule tuskissa Ja
ehdi avuksemme; Rauhassa meitä suojele
Ja esivaltaa varjele Ain' oikeuden tiellä!
2. Hengelläs meitä hallitse Töissämme,
menoissamme, Ymmärryksemme valaise
Kaikissa neuvoissamme, Ett' aina tahtos
täytämme, Tääll' elämämme käytämme
Sun pyhän käskys mukaan!
3. Suo, Herra, ruhtinaallemme Palveljat
toimelliset, Siunaukseksi maallemme
Vakaiset, uskolliset, Totuutta jotka 
harrastaa Ja oikeutta harjoittaa Riemuksi
maan ja kansan!
4. Hallitsijaamme väkevä Sun Henkes
hallitkohon Ja käskyis tiellä pyhällä Hänt'
aina johtakohon, Ett' aina mieltäs noudattais,
Ei milloinkaan pois unhottais Valaansa
vannottua!
5. Varjele väkivallasta, Hält' estä erhetykset,
Pois neuvot kehnot karkoita Ja syntiin
viettelykset; Suo rauhass' että hallitsee Ja
kaikki hyvin vallitsee Sun nimes kunniaksi!
6. Myös laupiutes osoita Kaikille säädyillenki,
Ja sydämeemme armosta Lahjoita Pyhä
Henki, Niin että sulle kiitoksen Toisimme
aina totisen Sun seurakunnassasi!
7. Sanaasi, Herra, suojele, Voimassa pidä
aina, Pois harhaopit poistele Ja riidat alas
paina! Suo seurakuntas rauhassa, Ilossa,
rakkaudessa Nimeäs aina kiittää!


401

1. Rakkaalla isänmaallamme Menestys, onni
olkoon, Ja kaikkein meidän päällemme Siunaus
Herran tulkoon; Meit' usko, toivo, rakkaus Ja
Herran pelko, hurskaus Siin' aina hallitkohon!
2. Suo, Herra, meidän ainiaan Enetä tunnossasi,
Ain' asujainten Suomenmaan Asua armossasi;
Pois näljän vaiva vaikia Ja sota, rutto kauhia
Karkoita voimallasi!


4. Tuomarein ja oikeuden=etsijäin virsiä.

Dav. 82 psalmi.

402

1. Näin lausuu seurakunnassaan Jumala
tuomareille, Jotk' asettanut maailmaan
Hän turvaksi on meille: Ken ratkaiseepi
riitoja, Istuupi oikeutta, Ei katsoa saa
muotoa, Ei valtaa, rikkautta.
2. Etua orpoin valvokaa, Leskiä
turvatkaatte, Rasitetuita puoltakaa,
Syytöntä suojelkaatte; Avuttomien
auttajat Te olkaa maailmassa, Totuuden
tarkat vartijat Kansassa kavalassa!
3. Myös teidät täältä korjataan, Siis
sitä muistakaatte, Ett' itse vielä aikanaan
Te tuomionne saatte! Niin sanoo Herra,
joka on Kaikille ilmoittava Vanhurskautensa
tuomion, Kun kerran kirjans avaa.


403

1. O pyhä Jumala, Sä tunnet sydämemme Ja
vihaat vääryyttä Kaikissa retkissämme, Aut'
että virkani Mä oikein toimitan, En katso
kiitosta, En vihaa maailman!
2. Suo tarkast' asiat Ett' tutkin totuudessa,
Sun tuomiotas myös Ain' muistan tuomitessa,
En kiirein ratkaise Kannetta hämärää, En 
turhaan asiaa Viivytä selkiää!
3. Suo ett'en kenenkään Mä katso muodon
puoleen, Vaan oikeudesta Ain' pidän tarkan
huolen, Ja että ainian Lain mukaan tuomitsen,
Niin rikkaan, korkian, Kuin köyhän, alhaisen!
4. Sä, korkein tuomari, Ain' asut läsnä meitä,
Sä vihaat vääryyttä Ja kavaluuden teitä, Ja
kaikki tekomme Myös kerran ilmoitat Ja
niistä tuomion Vanhurskaan julistat.
5. Ann' että muistaisin Sun suonees viran
mulle, Käyttääksen' oikeuttas, Niin että
kelpaan sulle; Suo sydämessäni Ett' asuu
Henkesi, Käytöksen' muillekin Ois
esimerkiksi!
6. O Herra, pelkosi Mun sydämeeni paina,
Mieleni valaise Viisaudellas aina! Suo että
toimella Mä työni täyttäisin, Ja tulemisessas
Sun vihas välttäisin!


404

1. Vanhurskas Jumala, Maan, taivaan hallitsija,
Vääryyden kostaja, Ja pahain rankaisija! Sä 
vihaat vilppiä Ja tahdot, että me Alati pelvossas
Vakaina elämme.
2. Omassatunnoss' on Sun lakis ilmoitettu,
Sanassas selvemmin, Se viel' on julistettu; Se
meille armostas Tääll' aina saarnataan, Totuutes
mieleemme Sen kautta johdetaan.
3. Sä esivallan soit, Lain sääsit myös maan
päällä, Ett' elää rauhassa Sen alla voimme
täällä; Hurskahat kaikki saa Siit' aina turvansa,
Vaan väärintekijät Ne rangaistuksensa.
4. Aut' että tahtosi Mä voisin täällä täyttää,
Jokaista kohtahan Ain' itsen' oikein käyttää,
Jesuksen oppia Näin että seuraisin, Ja riitaa
välttäen Sovinnoss' eläisin!
5. Valaise, Jumala, Myös tuomarit maan
päällä, Ett' aina valvoisi He oikeutta täällä,
Ja muistaisivat sen, Ett' itse aikanaan Sun,
Herra, edessäs He kerran tuomitaan.
6. O rauhan Jumala, Sä meillenkin suo rauhaa!
Pois häijyys karkoita, Jok' ylpiästi pauhaa! Suo
meno hiljainen Ja siivo elämä! Sun rauhas
vallitkoon Ain' kansas keskellä!


405

1. Meno puhdas, rehellinen, Omatunto oikia,
Sopu, suosio veljellinen Ompi kansan kunnia;
Keskinäinen rakkaus Ompi kansan kaunistus.
2. Virkamiehemme ain' olkoot Hurskaat,
lahjomattomat, Horjumatta aina tulkoot La'in
lujat vartijat Totuudelle turvaksi, Vääryydelle
surmaksi!
3. Kauvas kokouksistamme Jääköön riita
rauhaton; Paetkoon pois seuroistamme Meno
häijy, kelvoton, Että siveys vallan saa, Elon
kaiken kaunistaa!
4. Jesus, täynnä laupeutta, Rauha, rakkaus
korkehin! Sulta rukoilemme uutta Halua
sydämihin Riidan teitä karttamaan, Sovintoa
suosimaan!


5. Papin virsi.

406

1. O paras Paimenen' Kun laumaas niin sä
säästit, Ett' henkes antaen Sä kuolosta sen
päästit Ja vielä varjelet Sit' aina voimallas,
Lampaitas ravitset Pyhällä sanallas!
2. Mun otit laumastas Ja paimeneksi nostit,
Ett' kaitsen lampaitas, Verelläs jotka ostit.
Ah kuinka taitanen, O Herra, toimittaa, Mä
mato vaivainen, Näin työtä korkiaa!
3. Vaan koska tämä työs On, rakas Herra,
omas, Ja itse sääsit myös Mun paimeneksi
laumas, Niin anna armoas Ja lahjas lahjoita,
Mä palvelijanas, Ett' oisin taitava!
4. Suo nimes kunniaa Mä etsin kiivahasti, Ja
laumaas hajoovaa Myös kaitsen hartahasti;
Enk' katsois kiitosta, En vihaa maailman,
Kun harhapolvuilta Vaan pois saan lampahan!
5. Hengelläs vahvista, Ett' saarnaan totuuttasi!
Syntejä nuhdella Mun suo sun voimallasi! Ah
auta minua, Ett' sanaas selkiää Kun tulee puhua,
En katso mieliä.
6. Kosk' sanaas saarnaan ma, Ihmeitäs julki
annan, Suo ettän puhtaana Ne laumallesi kannan!
Niin sanas siemen suo Mun kylvää sydämiin, Se
että viljan tuo Ja kasvun kaunihin!
7. Kun tahdon osoittaa Autuuden tien mä
muillen, Niin auta oikiaa Tiet' itse myöskin kuljen,
Ja vältän synnin työn, Kans häijyn hekuman, Niin
etten maahan lyö, Mit' itse rakennan!
8. Äl' anna etsiä Mun kunniaa ja kultaa, Vaan
siihen tyytyä, Mink' olen saanut sulta! Kun
jokapäiväisen Vaan leivän, Herra, saan, Ilolla
kiittelen Sua asti kuolemaan.
9. Suo, korkein Paimenen', Mun kaitsea sun
laumaas, Ett' ilon ijäisen Ja riemun saa se
taivaass', Siis että tullessas Tekemään loppua,
Saan kruunun taivaassas, Enkelten seurassa!


6. Sotilaan virsiä.

407

1. Se, joka Herran turvissa Tääll' aina vaeltaapi,
Niin sodassa kuin rauhassa Pelvotta olla saapi;
Hän sanoo: "sinä, Herrani, Mun olet johtajani,
Mun kallioni, linnani, Mun kaikki kaikissani; Sä
ainoa Voit vaaroista mun varjella.
2. Nyt lähden, Herra, turvissas Mä vihollista
vastaan, Mun sieluni on suojassas, En sure
kuolemastan'; Kun Herra mua johdattaa Ja
auttaa voimallansa, En pelkää vihollisia, En
heidän joukkoansa; Ja voiton saa Se, jonk'
on Herra auttaja."
3. Varjele, Herra Sebaot, Armossa Suomeamme,
Pois torju vaarat, vahingot Rajoilta, rannoiltamme!
Sä, jalo rauhan ruhtinas, Voit sodat, riidat poistaa
Ja isänmaamme armossas Pelastaa turmioista.
Sinuhun me, O Isä armias, luotamme.


408

1. Ken Herraan panee turvansa, Ain' apua se 
saapi; Ei pelkääkään se kuoloa, Ken häneen
uskaltaapi. Suojassa Herran sotimaan Puolesta
rakkaan isänmaan Siis lähden rohkiasti.
2. Mä ruumiini ja sieluni Sun haltuus uskon,
Herran', Sä tahtos mukaan kulkuni Parhaiten
päätät kerran. Jos sotaan kaadunkin, mä saan
Viel' ihanamman isänmaan Taas sulta taivahassa.
3. Kun ei sun, Herra, suomattas Hiuskarva päästän'
lähde, Niin miksi siis sun suojassas Surisin henken'
tähden? Sun kädessäs on onneni, Eloni sekä
kuoloni; Tee tahtoasi myöten!


7. Kouluvirsi.

409

1. O Herra kaikkivaltias, Jok' olet meidät luonut
Ja sulasta sun armostas Niin paljon hyvää suonut,
Meit' auta tahtos täyttämään, Sun lahjas kalliit
käyttämään Uskollisesti aina.
2. Me saimme ruumiin raittihin Kautt' armos
isällisen Ja kuvas mukaan kallihin Sielumme
järjellisen, Niill' että nimes kunniaa Me pyytäisimme
kartuttaa Taidossa, totuudessa.
3. Meit' auta, Isä armias, Sä Luoja, elon lähde,
Noudattamaan sun tahtoas, Hyvyytes suuren
tähden, Kristillisissä avuissa, Myös tiedoissa ja
tavoissa, Rauhassa, rakkaudessa!
4. Aikaamme auta muistamaan, Jok' kulkee
joutuisasti, Sen vuoksi ahkeroitsemaan, Hartaasti,
taitavasti! Karkoita meistä kankeus, Luo meihin
halu, hartaus Kaikissa menoissamme!


8. Lasten virsiä.

410

1. Mä silmän' luon ylös taivaasen Ja käten'
yhtehen liitän; Sua, Herra, ystävä lapsien, Mä
sydämestäni kiitän.
2. Ah iloist' on sua ylistää, Ja mielellän' mä sen
teenkin; Mä tiedän: et mua hyljää sä, Vaan
katsot myös vähäiseenkin.
3. O kiitos kaikesta, mitä soi Sun armos armasta
mulle, O kiitos muustakin, jot' en voi Mä tyystin
lausua sulle!
4. Mä olen taimi sun tarhassas Ja varten taivasta
luotu, Sun isällisehen huomahas Jo syntymästäni
suotu.
5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, Sun Henkes
voimalla vielä, Ja tieni johdata taivaasen, Ijäiseen
elohon siellä!


411

1. O Jumala, et hyljää pienten ääntä, Suo lapsenas
mun itsen' puolees kääntää! Tiedänhän ettäs olet
Isäni, Nyt kuule siis tää rukoukseni!
2. Sä tähän elämään mun olet luonut, Sä ruumiin',
sieluni, kaikk' olet suonut; Mun kastees puhdisti
ja pyhitti, Sun omaks lapsekses mun omisti.
3. Suo että tahtoas mä noudattaisin, Sun pyhää
sanaas aina rakastaisin! En tietäni voi itse ohjata;
Siis minua, o Isä, johdata!
4. Mua auta hyvää halull' oppimahan, Sun mieltäs
mielelläni seuraamahan! Aut' että tunnossas mä
kasvaisin, Sinulle nuorena jo kelpaisin!
5. Vanhempan' annoit mulle johtajiksi, Totuutes
siementen istuttajiksi; Aut' että heitä oikein rakastan
Ja kunniaa myös heillen osoitan!
6. Pahasta seurast', joka vietteleisi, Pois mua
tyköäs eksytteleisi, Mua suojaa, Herra, suo mun
peljätä Ja karttaa sitä niinkuin myrkkyä!
7. Suo ettän aikan' kunniakses käytän, Nuoruuten'
päivät pelvossas niin täytän, Ett'ei ne tulis mulle
karvaiksi, Jos elää sallit täällä vanhaksi!
8. O Jumala, sun haltuus annan tieni, Suo että
käskys muistan, vaikka pieni, Ojentain niiden
mukaan kulkuni, Siks kun sen kerran päätän luonasi!


412

1. Jo nuorna ollessani Jumala vanhempani Pois kutsui
rakkahat, Jotk' aina armiaasti, Lempeesti, laupiaasti
Minua kasvattelivat.
2. Vaan ken nyt holhoo, hoitaa, Lohduttaa mua
koittaa? Ken apun', turvan' on? Voi ken nyt opettaapi,
Pois pahast' johdattaapi, Mua neuvoo Herran pelkohon?
3. Ne kalliit sanat aina Mä tahdon muistaa, painaa
syvältä mielehen': "Ei Herra ylön=anna Hänt', joka
tahtoo panna Turvansa kaiken hänehen."
4. Kiitetty neuvomastas, O Herra! Orpolastas Ain'
auta, armahin! Sä anna siunaukses, Ett' aina
opetukses Mä hyväkseni käyttäisin!
5. Mun heikkoudessani Sä ole vanhempani Ja
holho minua! En muuhun turvaan luota, Ei apua
se tuota; Ah älä mua unhota!
6. Varjele sieluani, Niin etten ehdollani Sun mieltäs
pahoita! Sä voimanani ollos, Sä turvakseni tullos
Kaikissa kiusauksissa!
7. Sä tiedät tarpeheni Ja tunnet puutteheni, Myös
olet laupias; En epäile siis sitä, Ett'et sä täytä niitä
Sun runsahilla lahjoillas.
8. Minua orpolasta Ain' auta, nyt ja vasta, Tääll'
eläessäni, Ja suo mun sitten, Herran' Taivaassas
vielä kerran Vanhempan' nähdä uudesti!


9. Leskein virsiä.

413

1. Puolison rakkaan temmannut On tuoni rinnaltani,
Nyt surust' olen sortunut; Mist' apu tuskahani? Mua,
Herra, tue horjuvaa, Ett' epäilyyn en vaivu! En 
neuvoas voi oivaltaa, En tyydy viel', en taivu; Aut'
ett'en harhaan haivu!
2. Synkk' on mun kulkun', raskas tie, Jot' yksin
käydä täytyy; Vaan hautaanhan se pian vie, Siell'
lepo vihdoin löytyy. Vanhemmat, lapset, puoliso,
Kaikk' lähtee, meidät jättää, Ett' oikein tuntuis
tyhjäks jo Tää mailma, ei sais pettää, Ei puoleens
liian vetää.
3. Yks turva jää, kun sorrumme Jo tuskain ahdistaissa:
Meit' aina läss' on Herramme, Lähinnä kurittaissa.
Hänestä orvot isän saa, Hän lesken osan suojaa; Kaikk'
mailman apu katoaa, Vaan luoduilleen on Luoja
Ainainen avun tuoja.
4. Me emme surra saa, kuin ois Ei toivoakaan enää!
Rakkaamme Herran luo vaan pois Sai hiukkaa ennen
mennä. Suo Jumala, ett' armahan, Sais ilossasi sijan,
Ja voitettuan' uskossan' Myös saisin tulla pian,
Seurassaan olla ijan.


414

1. Kurittaa mua käsi Herran, Kovin särkee sydäntän';
Jonka avuksen' sain kerran, Haudassaan nyt lepää hän;
Kuormaan' kannan yksinäni, Iloton on elämäni.
2. Ystäväni, armahani Otettu on rinnaltan'; Yksin istun
huolissani, Toveritta tuskissan' Kyyneleeni kyllin vuotaa,
Lievityst' ei itku tuota.
3. Ken nyt avukseni rientää, Mistä lohdutuksen saan?
Kenpä kuulee orvon ääntä, Muistaa hänen tarpeitaan?
Se ei kuule valitusta, Jonka peittää multa musta.
4. Mut miks suret, sielun' kurja? Herra elää, armahtaa;
Joka hänehen vaan turvaa, Virvoitusta aina saa; Armoansa
aina lisää Leskein turva, orpoin isä.
5. Heikko sulla oli suoja Siitä, ken nyt haudass' on; Mut
jos auttaa itse Luoja, Et sä ole turvaton; Hän ei kuole,
heitä koskaan Ystäväänsä suruun, tuskaan.
6. Herran päälle murhees heitä, Turvaa Herran armohon;
Jospa synkkä pilvi peittää Toisinansa auringon, Kirkkaks
käypi jälleen taivas, Niin myös Herra poistaa vaivas.


10. Sairaan virsiä.

415

1. Voi suurta vaivaani! Näin sielun' vaikeroipi. Voi
tuimaa tuskaani! Ken sitä kestää voipi? En saa mä
tuskissan' Apua mistäkään, En tunne kivussan' Lepoa
vähääkään.
2. Ei rauhaa ruumiissan'! Sieluss' on surkeutta! Mun
kaikess' elossan' On yksin haikeutta! Mä näännyn,
epäilen Hädässän' ahtaassa, Jos et sä, Jesuksen',
Kuolollas lohduta!
3. Ah katso, Herrani, Mun tuskan' ankaruutta, Jonk'
alla sieluni Valittaa, huokaa, huutaa; Jo sido, laupias,
Mink' kätes haavoitti! Ann' anteeks armostas Mun
suuret syntini!
4. Sull' isän nimi on, Niin on myös isän sydän; Mä
lapses olen täss' All' kivun kipiän, syvän, Ah, huudan
sinua, Sä huuton' huomaitse, Mull' armost' apu suo
Ja hätän' havaitse!
5. O Herra, Jesuksen', Mun turvani, mun voiman'
Sairaitten ennenkin Helpoitit tuskan tuiman;
Kannoithan totisest' Kipumme katkeran, Niin auta
armoisest' Myös mua vaivassan'!
6. Suo lopun autuaan Ett' ikän lyhyt saapi. Ja että
lähteissän' Mua kuolos lohduttaapi, Ett' epäilykseen
ei Tää vaiva saattaisi, Ei vaivaan ijäiseen Mua kuolo
kaataisi!
7. Niin kiitän nimeäs Ja voimaas suurta aivan, Ylistän
hyvyyttäs, Ett' otit pois mun vaivan'. Ah joudu, Jesus,
jo, Ja apu mulle tuo Mua vie pois murheesta, Ijäinen
ilo suo!
8. Sen tiedän totisest': Taivaassa tuolla kerran Mä
näillä silmillän' Saan nähdä kasvot Herran; Ja tämä
ruumiini, Nyt täältä kuoleva, Ilohon ijäiseen On
ylösnouseva.


416

1. Sun, Jesus, armos puoleen Mä käännyn ainiaan;
Jos elän taikka kuolen, Sult' yksin avun saan; Mä
riennän ristis juureen Sieluni suruissa, Hyvyytees
turvaan suureen Ruumiini kivuissa.
2. Mun syntini sä kannoit, Kuin minun lunastit,
Edestän' henkes annoit Ja veres vuodatit; Sä tunnet
tuskat kovat Vaivaisen syntisen, Kuin raskahat ne
ovat; Siis tykös pakenen.
3. Mua, rakas avun tuoja, Armossas pelasta; Sä
kaiken hyvän suoja, Tee loppu tuskasta! Virvoita
henkeäni Ruumiini hädässä, Lohduta sydäntäni
Verelläs pyhällä!
4. Vaan viisautes jos vielä Mun yhä käskisi Vaeltaa
ristin tiellä, Suo, tyydyn tahtoosi, Ja kärsiväisnä
kannan Ristiä jäljissäs, Itseni haltuus annan, Ylistäin
nimeäs.
5. Suo että ruumis maassa Kun mullaks raukeaa,
Sielulle taivahassa Asunto aukeaa! Tiedänhän: kun
saan kuolla, Niin vaivan' loppuvat, Ijäiseks iloks
tuolla Mun surun' muuttuvat.


11. Terveydestä.

417

1. Jolla raitis ruumis on, Terveys kans hyvä, Mielin,
kielin kiittäköön Herraa armiast' pyhää, Öin ja päivin
veisatkoon Riemulauluin kiitost', Että kalliin suonut on
Terveyden armost'!
2. Kun vaan ruumiin tervehen Herra tahtoo antaa,
Tulee, siihen tyytyen, Kiitosta mun kantaa. Näin on
ajallista Paras osa mulla; Herra, taivaallisista Parempaa
suo tulla!
3. Vaikk' ois riista, rikkaus Salomonkin mulla, Sankarin
vaikk' korkeus Osaksen' vois tulla, Mut jos tauti kivulla
Vuoteellen' mun kaataa, Mitä valta, tavara Hyvää mulle
saattaa?
4. Nöyrän, hartaan kiitoksen Annan, Herra, sulle
Lahjastasi terveyden, Jonka soit sä mulle; Vaikka
siihen tuhlasin Kaiken oikeuden, Suot sä, Isä rakkahin,
Vielä laupeuden.
5. Aut' ett' elin=aikani, Aina loppuun asti, Laupiasta
lahjaasi Käytän taitavasti! Kaikki terveet jäsenen', 
Suun ja sydämeni, Tuokoot aina sinullen Hartaan
kiitokseni!
6. Suo mun vielä vanhana Terveen' elää aina; Kunnes
viimein kuolema Silmän' umpeen painaa; Silloin heikkous,
vaivaisuus, Kaikki katoaapi, Uskovilles elo uus Luonas
kukoistaapi.


418

1. Kuka meistä muistanee Aina Herraa kiittää! Kuka
hänt' ylistelee Armostansa siitä, Ett' on terveet jäsenet
Laupias Herra luonut, Kaikki ruumiin tarpehet Armostansa
suonut!
2. Terveyden nautitsee Moni pahaksensa, Öin ja päivin
viljelee Sitä surmaksensa; Luojan lahjat tuhlajaa Häijyin
himoihinsa, Josta sielu vamman saa, Nääntyy syntihinsä.
3. Eikö meidän muistella Aina tulis sitä, Että kerran ankara
Tili tehdä pitää, Kuink' olemme nauttineet Luojan laupeuden,
Kunniakseen käyttäneet Kalliin terveyden?
4. Suruton, kun päivin öin Kuluu terveytesi, Rientäissäs
kuin järjetöin Kadotuksehesi; Muista! Herran rangaistus
Voi sun pian kaataa, Luojan käden kuritus Vuoteelle
sun saattaa.
5. Tervehenä ollessas Herran tykö taivu, Niin et sitten
kuollessas Ikivaivaan vaivu! Se, ken kuolon hetkeksi
Parannuksen jättää, Usein sieluns surmaksi Pahoin
itsens pettää.
6. Rakas Isä, armahda Sinä lapsiasi! Puolehemme
katsahda Laupeudessasi! Ja jos ruumiin sairaaksi
Täytyisikin tulla, Suo vaan että olisi Sielu terve mulla!
7. Henkes hyvän voimalla Auta, Herra, meitä
Välttämähän toimella Synnin surmateitä; Ja kun tahdot
maallisen Terveyden ottaa, Terveys taivahallinen Mulle
sijaan tuota!


419

1. Sull' elo, kuolokin On, Herra, vallassasi; Taas terveen
ruumihin Soit mulle armostasi. Ei ollut hädässän' Mull'
enää toivoa; Sä, tosi=elämän', Mun autoit kuolosta.
2. Hyvyytees, armosi Jok' aamu uus on aina; Mun sielun',
ruumiini Sä pidät voimakkaina. Sä vaivan vaiensit, Helpoitit
hädän myös, Näin taudin lievitit, Teit suuren armotyös.
3. Mua löit sä vitsallas, Vaan armahdit myös jälleen; Suo
anteeks, laupias, Mit' rikoin hairahdellen! Paransit ruumiini;
Aut' että voimaansa Myös sielun' etsisi Yksistään sinulta!
4. Sua, armias Jumala, Nyt kiitän sydämestä Armostas
suuresta; Sen anna aina kestää! Mun käyttää terveyten' Suo
sielun' parahaks, Niin myöskin sinullen Ain' nimes kunniaks!
5. Mun sielun', ruumiini Sä vahvista ja auta, Ett' työni, neuvoni
Kelvata sulle taitaa! Niin kiitän hyvyyttäs, Totuuttas, armoas,
Jonk' aina kädestäs Saan, Isä laupias.


420

1. Jesus, elon lähteen', Laupeutes tähden mua armahda!
Kivut ruumiissani, Tuskat sielussani, Jesus, paranna!
Vaivainen Tää syntinen Saata, Jesus, terveheksi, Sulle
kiitokseksi!
2. Kaikki sielun' haavat Avun varman saavat Veres
voimasta; Näin myös ruumiin vaiva, Joka mua kaivaa,
Poista armossa! Siunaus suo Ja mulle luo Tässä
Bethesdassa jälleen Voiman' entiselleen!
3. Kuritukses kautta Sielun' myöskin auta Parannuksehen!
Ja jos kelpaa sulle Taaskin suoda mulle Terveys entinen,
Apus tuo, Se käyttää suo Hyödyks itsellen' ja muille,
Kunniaksi sulle!


12. Matkustavain virsiä.

421

1. Me vaellamme Herrassa, Enkelein pyhäin seurassa;
Meit' Isän armo auttakoon, Tiet' oikeata saattakoon!
2. Meill' olkoon Jesus oppaana, Vaaroissa varjelijana,
Hän vahingoista estäköön, Vihollisista päästäköön!
3. Meit' Pyhä Henki hallitkoon, Ain' armons lahjat
antakoon Uskomme vahvistukseksi, Hädässä
lohdutukseksi!
4. Jumala komi=yhteinen, Meit' alla siipeins suojellen,
Vaaratta suokoon matkata, Kotihin tuokoon rauhassa!
5. Niin saamme armons edestä Me iloisella mielellä,
Palattuamme matkalta, Kiitosta hälle veisata.


422

1. Rakkaasta kodostamme Nyt, Herra, matkustamme
Sun armos varjossa; Siis ota huomaas meitä Ja vakaisia
teitä Johdata siipeis suojassa!
2. Kun ulos maailmahan Lähdemme kulkemahan, Pois
luota omaisten, Niin rinta ikävissään Ahdistuu, kun ei
missään Saa kuulla ääntä tuttujen.
3. Mut kaikill' aina teillä Sä, Jesus, olet meillä Ystävä
parahin. Kanssamme aina kulje, Ja suojaas meitä sulje,
Sä johdattaja vakahin!
4. Pois taudit meistä poista Ja meitä vahingoista Avullas
varjele! Vaaroissa, vaivoissamme Sä pysy turvanamme,
Meit' enkeleilläs suojele!
5. Nyt jäävät ystävämme; Me sua rukoilemme: Retkemme
johdata, Niin että kotoisemme, Kaivatut omaisemme,
Saisimme jälleen kohdata!
6. Vaan tällä matkallamme, Jos meitä kulkeissamme Jo
kuolo kohtaisi, Niin suo, ett' eron hetki, Viimeinen vaikein
retki, Se veisi meidät tykösi!
7. Jääneitten kaikkein kanssa Myös asu murheissansa, Sun
lohdutukses tuo! Jos heit' en enää täällä Sais nähdäkään
maan päällä, Taas luonas yhteen tulla suo!


423

1. Tääll' olet outo matkamies, Maan päällä yhtenään sun ties
Käy kaukaisehen maahan; Jos olkoon kuinka kotonaan, Tääll'
ihminen on vieras vaan Ja aina matkallahan.
2. Kaikkena elinkautenas Et luopua saa sauvastas, Levolle
asettauta; Ain astumassa olet sa Koht' ijäisyyden ovea, Se ovi
ompi hauta.
3. Jos paikass' yhdess' istunet Tai mailmaa pitkin kulkenet
Levotta retkilläsi, Yks ompi aina matkan pää, Jos kuinkin
kierrät, ei se jää, Se ain' on edessäsi.
4. Mut vaikka missä kulkisit, Tiekumppalina enkelit On sulla
matkallasi; Jos turvanas on Jumala, Mikäpäs sitten pelkona, 
Kun hän on seurassasi?
5. Niin tuimaa mert' ei tielläsi, Jonk' kuohuin läp' et pääsisi,
Jos hän vaan kättä antaa; Korpeenkin sulle synkkähän, Jos
käskynsä vaan lausuu hän, Voi kaarneet ruokas kantaa!
6. Kas maiden, merienkin taa, Hän muuttolinnut johdattaa
Sen oikiahan määrään. Lienetkö sinä halvempi Kuin lintu,
sunko saattaisi Hän antaa mennä väärään!
7. Jos kuljet kuinka kauvaski, Hän aina kulkee kanssasi Ja
ompi turvanasi; Hän neuvoo neuvon puutteessa Ja auttaa
avun tarpessa, On kaikki kaikissasi.
8. Mua syntistä ja heikkoa, Jumala, aina johdata Matkallan'
maailmassa; Valitsemahan auta tie, Jok' aina mua oikein vie
Kotiini taivahassa!


424

1. O Herra, meitä suojele Kaikkina aikoinamme, Vaaroista
meitä varjele Kotona ollessamme; Suo myöskin siunauksesi,
Vakainen varjeluksesi Matkoille lähtevälle!
2. O Herra, anna enkelein Hänt' aina johdatella, Apuan olla
kaikin tein, Yöt päivät talutella, Pois torjuin tuhot, turmiot,
Vahingot, vaarat, ahdingot Ja kaikki loukkaukset!
3. He olkoot hällä suojana, Kuin luja, vahva muuri; Varjelkoot
häntä vaarassa, Kuin sotajoukko suuri, Niin ett'ei häijy saatana
Ja hänen julma joukkonsa Vahinkoon häntä saisi!
4. Suo hälle rauha, terveys Kaikissa tiloissansa Ja onnellinen
menestys Hyvissä hankkeissansa; Ihmisten pahain parista Ja
synnin kiusauksista Hänt' auta armiaasti!
5. Myrskyistä, raju=ilmoista, O Herra, häntä säästä! Raatelevista
pedoista Ja ryöväreistä päästä! Ja vainoojista kaikista, Hädästä,
hengen vaaroista Vapahda, auta häntä!
6. Ja kun hän työnsä, toimensa On hyvin saanut aikaan, Suo
hänen tänne palata Takaisin kotipaikkaan, Ett' yhdessä me
kiitoksen Taas veisaisimme sinullen, Ylistäin armoasi!
7. Vaan jos sun, Herra, tahdostas Hän kuolis tielle tällen, Suo
että kerran taivaassas Hän löydettäisiin jälleen! Sun tahtos,
Herra, paras on, Se aina tapahtukohon Myös vastoin
toivoamme!


13. Ruokavirsiä.

425

1. O siunaa, Luoja laupias, Taivainen Isä meitä, Suo meille aina
armostas Myös lahjojasi näitä, Jotk' annoit ravinnoksemme Ja
virvoitukseks voimille Suuresta laupeudestas!
2. Vaan kun sä, Herra, ruumiille Näin annat ravintonsa, Niin
anna myöskin sielulle Armosta elantonsa; Se syötä sanas
leivällä Ja juota elon vedellä Jesuksen, Poikas kautta!


426

1. Nyt Herralle hartahan kiitoksen Me sydämen pohjasta tuomme;
Hän armosta suo meille kaiken sen, Min täällä me syömme ja juomme;
Nyt taas hän on lahjansa tarjonnut Ja ruumiimme ruualla ravinnut;
Siis häntä me ylistäkäämme!
2. Vaan koska sä näin, Isä laupias, Suot tarpehet ruumihillemme,
Myös virvoita sielumme sanallas, Se ravitse, näin rukoilemme! Ett'
kasvaisimme sun pelvossas, Sun rakkaudessas ja armossas
Autuutesi perillisiksi!


427

1. Sua kiitäm', Isä, armostas Jesuksen, Poikas, kautta; Sua
ylistämme lahjoistas, Joill' aina tahdot auttaa, Kaikk' joissa
täällä henki on, Sult' aina saavat ravinnon, Siis sulle kiitos olkoon!
2. Niinkuin sä ruokit ruumiimme Runsailla lahjoillasi, Niin ravitse
myös sielumme Pyhällä sanallasi! Elämän leipä kallis tää, Se vaan
voi ijäks tyydyttää Henkemme isoovaisen.
3. Myös anna rauhan, sovinnon Tääll' olla seuroissamme Ja
rakkauden, suosion, Asua majoissamme! Varjele meitä riidoista
Ja sielun, ruumiin vaaroista! Suo sinuss' ilo meille!
4. Ylistys olkoon Isälle, Jonk' armo aina loistaa; Kunnia, kiitos
Pojalle, Kuin meistä synnit poistaa; Pyhälle samoin Hengelle, 
Uskomme uudistajalle, Ylistys, kunnia, kiitos!


428

1. Herra, kaikki ravitset, Tarpehemme taritset, Ruokaa annat
ruumiille, Henkes sanan sielulle.
2. Kunniaks siis sinulle Ylennämme äänemme, Kiittäin sua
armostas, Laupe'ista lahjoistas.


429

1. Kiitetty, Herra taivaan, Kun meitä ravitset Ja armostasi aivan
Lahjojas jakelet! Suo meidän muistaa aina, Ett' ovat ne vaan
laina, Jonk' ajaks taritset.
2. Suo meidän lahjas käyttää Kohtuullisuudella, Ylellisyyttä
välttää Ruuissa, juomissa, Ett' ruumiin turmioksi Ja sielun
vahingoksi Ei niitä nautita!
3. Myös muista sieluamme, O Isä laupias, Ravitse, auttajamme,
Se aina sanallas! Sen uskoss' enentyä, Armossas lisääntyä Suo,
Herra armias!


430

1. Hyvyyttä Herran aina lausukaamme! Häneltä ruuan me ja
juoman saamme.
2. Hän meistä huolen joka päivä kantaa, Tarpeemme meille
armiaasti antaa.
3. Hän luodut kaikki ravinnolla täyttää, Näin laupeuttaan
lakkaamatta näyttää.
4. Lapsilleen on hän armahtava Isä, Alati heille lahjojansa
lisää.
5. Ah että näistä vaarin pitäisimme! Laupiaat lahjans oikein
käyttäisimme!
6. Jesuksen kautta kiitos riemullinen Sinulle olkoon, Isä
taivahinen!
7. Suo meille armos täällä eläissämme, Autuas ero täältä
lähteissämme!


431

1. Leipää jokapäiväist' anoo, Herra, kaikki sinulta, Armos
runsautta janoo, Luoja, koko maailma; Ja sä kätes aukaiset,
Luodut kaikki ravitset.
2. Kaikille sä lahjas kannat, Joillen elo suotu on; Ruumiin,
sielun hyväks annat Runsaan aina ravinnon. Kiitos, Isä
laupias, Kiitos kaikkivaltias!


432

1. Sua, Herra Jumalamme, Sä hyvä, laupias, Kiitämme,
kunnioitamme Kun meille armostas Ravinnon olet suonut
Ja kaikki tarpeet tuonut, Ain' ollut antias.
2. Muistuta mielehemme Ett' armos, Herra, on Se, joka
ruumiillemme Suo aina ravinnon; Sinua yhä siitä Tuleepi
kaikkein kiittää; Sun kunnia olkohon!


14. Aamu= ja ehtoovirsiä.

a. Aamulle ja ehtoolle yhteisiä.

433

1. O Herrani, Mun turvani, Sä tähän ast' Ain armoisast' Mun
suojelit Ja varjelit! Siis rukoilen Ja anelen, Ett' edespäin
Suojassas näin Tiet' oikeaa Saan vaeltaa.
2. Mun sieluni Ja ruumiini, Tavarani Ja perheeni Sun huomassas
Ja hallussas Ain olkohot! Kaikk' turmiot, Joit' ankarat Nuo
vainoojat Minulle sois, Sä poista pois!
3. Mun vikani Ja syntini, Vaikk' raskahat Ja kauhiat, Pois
unhota, Mua armahda! Sit' anelen Mä nimehen Sun Poikasi,
Jesukseni, Jok' on se tie, Mik' eloon vie.


434

1. Kaikessa, Herra armias, Sä näytät voimaas, viisauttas;
Aurinko kirkas ynnä maa Sun kunniaasi ilmoittaa.
2. Sä päivän määräsit ja yön, Sä sääsit levon, sääsit työn;
Unella illoin virkistät, Valolla aamuin herätät.
3. Ei hetkeäkään päivin, öin, Jot' et sä siunais armotöin;
Ain' luotujas sä muistelet, Alati hoidat, suojelet.
4. Viel' yli muitten kaikkien Saa armostasi ihminen;
Pitäishän kaikist' enimmin Siis hänen sua kiittääkin.
5. Mut' voi me kiittämättömät, Sydämessämme penseät,
Me unhotamme monesti Sua kiittää hyvyydestäsi!
6. Ah Herra laupias, armoinen, Tää kovuus kurjan
sydämen Suo anteeks, anna apusi, Ett' muistaisimme
nimesi!
7. Tää nimesi on satama, Siunattu, turvan antava, Siin'
aina ompi leponi, Kun päivä nousee, laskeepi!


435

1. Ah ain' jos muistaa voisin Mä Herran hyvyyttä Ja
kiittää niinkuin soisin, Hänt' armons edestä! Suur',
avara se on, Ain' uusi loputon. Ijäisiin aikoin hälle
Siis kiitos olkohon!
2. Kun mailma mua vaivaa, Kiusaaja ahdistaa,
Sydäntän' synti kaivaa, Kuolema kauhistaa, Niin
näitä vastahan Mä sinuun uskallan, O Kristus, tuken',
turvan', Mun ainoa auttajan'!
3. O Jesus, kunniani Ja kruunun' verraton, Kaikk',
kaikki tavarani Rinnallas tyhjää on! Se vähä olisi,
Jos vaikka henkeni Kunnias tunnustukseks Antaisin
alttiiksi.
4. Syntini anna anteeks, Unhota vikani, Jotk' aina 
mulle kanteeks Tulevat eteeni! Sun lastas vaivaista,
O Isä, armahda, Mua synnin siteist' auta Ja pahan
pauloista!
5. Suo Henkes, ett'en koskaan Tee vastoin tahtoas,
Niin ett'en joudu tuskaan Ja luovu armostas! Ne, Herra,
tukea, Jotk' ovat vaivassa; Myös näkymättömistä Heit'
auta vaaroista!
6. Totuutes tunto paina Mun sydämeheni, Suo tahtos
mukaan aina Mun käyttää itseni; Mua lihan', himoni
Ja pahat haluni Ain' kuolettamaan auta Voimalla Henkesi!
7. Pois kaikki pahat poista, Ett'ei se turmele; Vaaroista,
vahingoista Henkeni suojele! Sun käsiis omani, Myös
esivaltani Ja isänmaani annan, O Herra, turvani!
8. Autuas ero mulle Suo, Herra, laupias, Ett' oisin tuttu
sulle Taas tänne tullessas, Ett' ijät' iloita Vapaana
vaivoista Taivaassa sitten kerran Saan pyhäis parissa!


436

1. Ylistys olkoon sinulle, O Isä, Jumalani, Ett' olet ollut
minulle Öin päivin suojanani!
2. Anteeksi anna rikoksen', Ja kaikki suuret syyni Sun 
Poikas kautta Jesuksen! Hän maksoi velkan' tyyni.
3. Mua auta kautta Henkesi, Ett' kartan pahuut' aina!
Mua saata, neuvo tiellesi, Sun pelkos mieleen paina!
4. Mua enkelisi suojelkoot, Kaitselkoot kaikkialla, Ja
vahingosta varjelkoot Siipeinsä suojan alla!
5. Sun seurakuntaas suojele, Valaise Hengell' yhä Ja
kaikki sielut ravitse Sanallas, Herra pyhä!
6. Suo maalle onni, menestys, Varjele ruhtinaamme;
Sodan ja taudin hävitys Pois poista majoistamme!
7. Mä sielun', ruumiin', tavaran', Kaikk' oman'
haltuus kannan; Vihollisen' kuin rakkahan', O Herra,
suojaas annan!
8. Sun rauhas mulle valvoissa, Kuin maatess' olla
anna, Suo totuutes mun uskoa, Pois turhat huolet
panna!
9. Viel' anna loppu autuas, Kun täältä viimein lähden,
Ja asunto sun taivaassas, Hyvyytes suuren tähden!
10. Ah, kuule huokaukseni Ja armoisesti auta, Kelvatkoon
sulle huutoni Jesuksen nimen kautta!


437

1. Mä herätessän aamulla, Levolle menness' ehtoolla,
Sun puolees, Jesus, katsahdan, Ett' annat avun autuaan.
2. Haavoissas pyhiss', Jesuksen, Mä löydän levon
suloisen; Mun ruumiin', sielun', tavaran' Et anna tulla
vaarahan.
3. Kaikista synnin vioista Verelläs mua puhdista! Niin
valvoissan' kuin nukkuissan' Sä olet turvan', auttajan'.
4. Kun enkelis on vartijan', En pelkää voimaa kuoleman,
Sä korjaat puolees sieluni; Sult' ompi ristin', riemuni.
5. Suo mun ain' olla omanas, Suo elää, kuolla suojassas;
Ja viimein kurja sieluni Taivaasen korjaa tykösi.


438

1. O pyhä Kolmi=yhteys, Yks jumaluuden olemus, Mua,
Isä, Poika, suojele, Ja, Pyhä Henki, hallitse!
2. Varjele ruumiin', tavaran' Ja sieluni ja kunnian', Saatana
ett'ei turmelis, Liha ja mailma viettelis!
3. Mua, Isä, tule turvaamaan, Ja, Poika, sä valaisemaan,
Ja, Pyhä Henki, totuta Rakastamaan ain' Jesusta!
4. O Luoja laupias, apus tuo, Vapahtajani, suojas suo,
Ja Pyhä Henki lohduta, Ain' armos mulle lahjoita!
5. Meit' Herra, siunaa, varjele, Sun kasvos meille valaise,
Puoleemme käännä suloisest', Suo rauha ijankaikkisest'!


b. Aamuvirsiä.

439

1. Kaikesta sydämestä Sua kiitän, Jumalan', Nyt
aamuhetkest' tästä Ja kaikist' ajoistan', Sun, Isä
laupias, Ain kunnia, kiitos olkoon, Ylistys sulle
tulkoon Rakkassa Pojassas!
2. Sulasta hyvyydestä Menneenä yönä myös Mua
tahdoit vaaroist' estää; Nyt jatka armotyös Ja syntin
ota pois, Ett'ei se mua pettää, Ei viekoittaa, ei vetää
Sun tyköäsi vois!
3. Ah paha kaikki poista! Varjele, Herrani, Vaaroista,
vahingoista, Kuin tänään, vastaki! Mull' olkoon
suojanan' Sun enkelisi pyhä, Hän estäköhön yhä
Juonia saatanan!
4. Mun kaiken elämäni Tuon, Herra, huomahas,
Omaisen', ystäväni Mä annan suojahas. Varjelkoon
armosi Tavaran', terveyteni, Ja rauhan', sydämeni,
Kaikk' kalliit lahjasi!
5. O mailman äärist' ääriin Sun kiitos, Jumala!
Sä aina ylenmäärin Suot meille armoa; Ilolla
noustuan' Voin käydä virkahani; Kaikissa
toimissani On Herra apunan'.


440

1. Yön synkeys jo mennyt on; Sun, Herra, kiitos
olkohon, Mun että olet suojellut, Kautt' enkelies
varjellut!
2. Nöyrästi, Isä, rukoilen: Suo armos, riennä avuksen',
Myös tänäpänä suojele Ja vastoin vaaraa varjele!
3. O siunaa mua toimissan', Myös kaikkia mun 
rakkaitan'! Terveys, rauha meille suo, Uus, puhdas
sydän meihin luo!
4. Ann' anteeks, Herra armoinen, Mun syntini ja
rikoksen'; Mua lankeemasta varjele, Hengelläs
holho, hallitse!
5. Suo uskollisest' täytän sen, Sä minkä uskoit 
minullen, Mun lähimmäisen' parhaks Ja pyhän nimes
kunniaks!
6. Aut', jos viel' ennen ehtoota Mun täytyis täältä
erota, Ett' autuaasti lähtisin, Tykösi iloon pääsisin!


441

1. Yö pimeineen on hälvennyt, Taas valo ilons suopi.
Suo, Herra, ett' uus päivä nyt Myös uuden armon
tuopi!
2. Sun armovalos, Jumala, Suo sydämeemme loistaa;
Kun päivä koittaa ulkona, Yö sisältäkin poista!
3. Jos valona et olis sä, Pimeissä istuisimme, Vaikk'
auringossa itsessä Me aivan asuisimme.
4. Siis luo, sä päivä oikea, Säteesi rintahamme,
Pois synnin sumu hajota, Mi painaa tuntoamme!
5. O tule, elon aurinko, Yö kuolon meistä torju;
Vaeltaissamme täällä suo, Ett'emme tiellä horju!
6. Päivämme näin, sen tiedämme, Kyll' autuaasti
päättyy; Näin lohdutusta löydämme, Mik' osaks
liekin säätty.


442

1. Yö synkkä muuttui päiväksi, Kun aurink' armas
läheni. Herralle kiitos sanokaam', Tarpeitamme hält'
anokaam', Itsemme hällen antakaam'!
2. Kiitos ja nöyrä rukous Ja hengen köyhän
huokaus Kelpaava uhri hälle on, Siis kukin uskoss'
sanokoon Näin sydämestään anokoon:
3. O Herra, kaikkivaltias, Isämme hyvä, laupias,
Sä meit' yön menneen suojelit, Kautt' enkelies
varjelit Ja uuteen aamuun säilytit.
4. Me sua sydämestämme Nyt ylistämme,
kiitämme, Pyydämme sua palvella Mielellä aina
hartaalla; Suo sielumme ois turvassa!
5. Anomme kautta Poikasi: Ain' ehdi meillen
avuksi! Saatanan juonet hajota, Ett'ei ne meitä
kadota Ja helvettihin vajota!
6. Sä Herra, kansas vartija, Sen tuki, kilpi
vakava, Johdata tielle oikeelle, Meit' älä päästä
harhalle, Vaan siivilläsi suojele!
7. Sun haltuus ota, päivät yöt, Kaikk' aatteemme,
myös puheet, työt! Sanallas sielu ravitse, Ett'
nälkähän ei kuolis se, Ja ett'ei pelkäis, rohkaise!
8. Lähetä Pyhä Henkesi Tiellemme valkeudeksi!
Hyvyyden suo meiss' enetä, Pahuuden aina 
vähetä! Karkoita riita ilkeä!
9. Isälle kiitos olkohon, Pojalle kunnia tulkohon,
Niin pyhälle myös Hengelle; Vaivoissa auttajallemme,
Vaaroissa suojaajallemme!


443

1. Aurinko armas valollansa Taas uuden päivän
tuonut on Ja herättänyt loistollansa Maan kaiken
uuteen elohon. Sä, Luoja laupias, armossas Yön
pimeyden poistit taas.
2. Suo, Jesus, Henkes valon koittaa Myös
minullenkin armostas! Suo mielen' pimeys mun
voittaa Sun kirkkahalla sanallas! Vaivaista mua
armahda Ja tahtos tielle johdata!
3. Sun armos, Jesus, sielulleni Kuin aamukaste
vuotakoon, Ja virvoituksen tunnolleni Sun veres
pyhä tuottakoon, Ett' uuden voiman siitä saan
Sun valossas vaeltamaan!


444

1. Kiitoksen, Herra, sullen Täll' aamuhetkellä Tuon,
veisull' etees tullen, Hartaalla mielellä, Rukoilen sinua:
Äl' hyljää minua! Mua synneistäni päästä, Hädästä
kirvoita!
2. Nyt anon hartahasti: Suo, Herra, minulle Ett' niin
teen ahkerasti, Kuin kelpaa sinulle; Sä olet turvani;
Mun esivaltani Ja itsen' kaikkineni Mä annan haltuusi.
3. Sun nimes kunnian tähden Sä kuule rukouksen',
Armoissas avuks lähde Kautt' Poikas Kristuksen;
Varjele henkeni, Sieluni, ruumiini, Hallitse neuvon',
työni, Mun mielen', kieleni!
4. Mun töillen', toimilleni Sun siunaukses suo, Uudista
sydämeni, Uus mieli minuun luo; Sisälle käyntöni Ja
ulos lähtöni Kädessäs, Herra, olkoon, Ja kaikki rientoni!
5. Mit' tulis pyytää vielä, Jot' en mä ymmärrä, Sit',
armias, älä kiellä, Suo kaikk' menestyä! Sun haltuus
eloni Ja täältä eroni Mä turvallisest' annan, Myös
ylösnousuni!
6. O Isä, mua päästä Saatanan pauloista, Tuskista
kuolon säästä, Myös äkki=surmasta! O Jesus, 
Herrani, Sä ainoo turvani, Iloita suo mun kanssas
Autuudess' ijäti!


445

1. Mä kiitän, Isä, sinua Jesuksen, Poikas, kautta, Kun
menneen' yönä minua Taas tahdoit armoss' auttaa.
2. Nöyrästi myös nyt rukoilen: Armostas anna anteeks
Mun kaikki syntin', rikoksen', Jotk' ovat tulleet kanteeks!
3. Myös tänä armonpäivänä Mua synnist', Isä, päästä,
Ja häpiästä, hädästä, Kiusauksista säästä!
4. Suo sinussa mun pysyvän', Ett'en mä syntiin nääntyis,
Vaan kaikki työni, elämän' Sun kunniakses kääntyis!
5. Mun ruumiini ja sieluni, O Isä, käsiis kannan, Tuskissa
kaikiss' itseni Sun turvihis ain' annan.
6. Niin ett'ei päämies maailman Minusta mitään voittais,
Vaan armos apu ainian Runsaasti mulle koittais.
7. Isälle taivaalliselle Kiitosta veisatkaamme, Myös
Pojalle ja Hengelle, Ett' aina armon saamme!


446

1. O Jesus, lohdutukseni, Mun autuuteni, iloni, Sinua
kiitän, ylistän Mä tänä huomenhetkenän', Ett' yli yön
mun suojelit, Vahingot, vaarat karkoitit.
2. Kaikk' annan, Jesus armias, Mi mulla on, sun 
suojahas: Mun sielun', ruumiin', kunnian', Mun taloni
ja tavaran', Mun omaiseni, perheeni Ja kaikki
lähimmäiseni.
3. Suo, Herrani, ett' enkelis Mua tiellän' aina varjelis,
Ja säästä mua armossa Äkillisestä kuolosta, Ett'en mä
syntiin nukkuisi, Näin ijäks kaikeks hukkuisi!
4. O Jesus, auta valvomaan Ja sitä aina muistamaan,
Ett' alkaa ijankaikkisuus, Kun päättyypi ajallisuus, Jok'
on vaan askel tulevaan Elohon ijät' olevaan!
5. Mun voimani kun vähenee, Eloni ehtoo lähenee, Suo
että lujass' uskossa Pois nukun tunnon rauhassa, Jonk'
itse mullen ansaitsit Ja kuolemallas valmistit!
6. O Isä, tätä rukoilen Mä kautta Poikas, Jesuksen!
Ah kuule rukoukseni Ja täytä anomukseni! Se on
mun sielun' toivotus Ja sydämeni huokaus.


447

1. Sun kiitos, Isä, olkohon, Mun autit päivän valohon,
Yön synkeydestä suojelit Ja pahan kaiken karkoitit!
2. Sua, Jesus Kristus, kiitän myös, Se tosin on sun
armotyös, Ett' tähän asti kaikista Varjeltu olen vaaroista.
3. Tään armos tähden laupiaan Kiitetty ollos ainiaan,
O Jumala, kolm'=yhteinen, Sä turva, autuus kaikkien!
4. Myös tänäpänä varjele, Mua armoisesti suojele
Kaikesta mailman pahasta, Ruumiini, sielun' vaarasta!
5. Suo mun niin elää virassan', Sä että saisit kunnian!
Ann' armos aina minulle, Ett' työni kelpais sinulle!
6. O Herra, auta minua Rakastamahan sinua, Ett'
aina sinuun turvaisin Ja lähimmäistän' holhoisin!
7. Kaikk' annan sinun huomaasi, O Herra, armosuojaasi:
Työn', puheen', ajatukseni, Mun henken', sielun',
ruumiini!
8. Suo kaiken, mitä hankitsen, Mun päällen' pantuin
askarten, Sinulle tulla kunniaks, Itsen' ja muiden
parahaks!
9. Nyt kiitos Isän ylhäisen Ja Pojan olkoon Jesuksen,
Ja lohduttajan Hengenkin Ylistys olkoon korke'in!


448

1. Taas näemme taivaasta paistavan Nyt siunatun
päivän maan päälle; Ja Jumalan sillä jo valaisevan
Meit' iloksi, tarpeeksi täällä; Nyt tuomme, o Herra,
me kiitoksemme Täst' armostas uudesta aina.
2. Suo, Herra, sun sanasi valkeuden Myös piemeät
mielemme täyttää, Ett' itsemme käskyjes jälkehen
Tääll' aina me voisimme käyttää! Ah torju nyt myös
tänä päivänä pois Kaikk' vahingot, vaarat ja tuskat!
3. Ett'ei meitä saavuta perkele, Sä varjele enkeleis
kautta! Ett' turvassa hält' olis sielumme, Sun Poikasi
verellä auta, Jok' kaiken on syntimme pessyt pois,
Sen vallasta päästänyt meidät.
4. Vaikk' pitkä on päiv', yö taas palajaa, Kaikk' elo
on loppuva täällä; Mon' aamulla raitisna herätä saa,
Vaan illall' on paarien päällä; Terveenäkin ollessa
tietämätön On kuoleman aika ja hetki.
5. Se autuas, ken yhä muistaapi Tuon rientävän
kuoleman hetken, Ain' Herransa haltuhun antaupi,
Hänen käskynsä mielehen kätkein. Suo meidän,
o Jumala, pelvossas Tääll' elää, uskossa kuolla!


449

1. Taas siunattu päivä nyt nouseepi, Jo näemme
kirkkautensa! Se olkohon meillekin onneksi, Se
tuokohon siunauksensa! O Jumala, meidät sun
armollas Taas murheista, synneistä päästä!
2. Sen siunatun päivän, sen autuahan Ain'
muistan jok' aamu mä aivan, Jon' armon aurinko
maailmahan Loi valon, ja enkelit taivaan Näin
julisti riemuksi paimenten: Autuuden päivä on
tullut!
3. Ah autuas päivä, sun kirkkautes Sä maailman
orjilta salaat, Vaan hurskaille annat sä siunaukses
Ja nöyrille loistosi valat, Ja valaiset hengessä
vaivaisia, Jotk' uskolla sinussa riippuu!
4. Jokaisella puulla ja ruohollakin Jos niilläkin
äänensä oisi, Jos lintuset sävelin taivaisin Kuin
enkelit laulella voisi Ei Jesusta Kristusta kuitenkaan
Ne kyllin taitaisi kiittää.
5. Kas lintunen lentääpi laaksosta maan, Läp' ilman
se liiteleepi, Se riemuiten kiittääpi Jumalataan Ja
ilosta viserteleepi; Niin, sielukin, lennä sä korkeuteen
Ja Luojalles kiitosta laula!
6. Rukoilkaamme Herraa taivaan ja maan Täss'
ajassa muuttelevassa, Niin voimaa saamme me
tottelemaan Myös käskyssä vaike'immassa, Ja
työmmekin toimella toimittamaan, Niin kauvan
kuin päivämme kestää.
7. Niin pitkä päivä ei koskahan lie, Ettei tulis,
iltaakin sille; Työ maallinen loppuupi kerran ja tie
On päättyvä matkustaville. He hautahan vaipuvat
ahtaasen; Se muistakaamme me tarkoin!
8. Ah jospahan tääll' aina voisimme Me täyttää
käskyjä Herran! Ah omaks jos armonsa saisimme,
Ett' sanoa voisi hän kerran; Sä palvelja hyvä ja
uskollinen, Käy ijäiseen tähän riemuun!
9. Ja kun, kotimaallemme matkustaen, Me
pääsemme kurjuudestamme, Niin huomahan
Herramme armollisen Me henkemme uskoa 
saamme, O Jumala, Jesuksen nimessä suo Sä
matkalle autuas loppu!


450

1. Sua kiitän, Jumalani, Ett' yöllä suojelit Kaikista
vaaroistani Armollas varjelit, Rukoilen nöyräst'
vielä: Minulta köyhältä Apuas älä kiellä Tänäkään
päivänä.
2. Aut' ett'en eksyis tieltäs, Hillitse himoni, Niin
ett'en koskaan mieltäs, O Herra, rikkoisi! Saatanan
pauloist' estä, Joit' eteen virittää, Petoksistansa
päästä, Mun joilla piirittää!
3. Oikiaan uskoon auta Ja anna anteeksi, Kristuksen,
Poikas kautta, Rikoksen', syntini! Et koskaan hyljää
mua, Sen lupaat sanassas, Siis toivoll' etsin sua Ja
pyydän apuas.
4. Ah tue, että kestän Lujana toivossan'! Aut' että
sydämestän' Kaikkia rakastan, Suon hyvää armos
tähden Myös vihamiehillen', Ain elän kaikkein
nähden, Kuin kelpaa sinullen!
5. Mailmalle pelkäämättä Sun tahdon tunnustaa;
Suo ettei valta, hätä, Ei kunnia mua saa Pois 
sinust' erilleni, ei myös sun sanastas! O muista
heikkouteni, Vahvista armollas!
6. Mun anna päivän' viettää Sun kunniaksesi,
Ja aina käskyis tietä Vaeltaa visusti! Sun haltuus,
Herra, annan Mun sielun', ruumiini, Käsiisi kaikki
kannan, Ne holho armaasti!
7. Kiitetty, Jesus, olkoon Sun lunastuksentyös;
Ravinnoks mulle tulkoon Sun ruumiis, veres myös!
Armoines asu läsnä, O laupias Isäni, Surkeudesta
tästä Mua korjaa iloosi!