Vuoden 1886 virsikirja 51-100


51

1. O Jumalan karitsa, Piinattu ristin päällä! Meit'
armahtaa sä tahdoit, Vaikk' kärsit pilkkaa täällä;
Syntimme sinä kannoit, Elämän meille annoit;
Meit' armahda, o Jesus!
2. O Jumalan karitsa, Surmattu viatonna; Meit'
armollas sä täytät, Vaikk' olit turvatonna; Sä
kuolit edestämme, Meit' autit synneistämme!
Meit' armahda, o Jesus!
3. O Jumalan karitsa, Jok' etsit eksyneitä,
Lähene armoinesi Myös vaivaisia meitä! Sä
perkelehen sorsit, Helvetin vallan mursit; Suo
meille rauhas, Jesus!


52

1. Jesus, sinun vaivas kovat, Ristis, kipus
katkera Mulle opiks, turvaks ovat Eläissä
ja kuollessa; Kun mä sytyn syntihin, Aut'
ett' silloin muistaisin: Katso, semmoisen sai
vaivan Syntin' tähden Herra taivaan!
2. Hekumaan jos mua pyytää Liha, veri 
syntinen, Haavas, piinas estää siitä, Kun mä
niitä muistelen; Koska kiusaa saatana, Kuolos
mull' on turvana, Vihollisen' torjun tällä, Hän
mun jättää häpiällä.
3. Mailma mua pyytää pettää Kavalilla 
juonillaan, Kanssans kadotukseen vetää
Hekumallaan, ilollaan; Vaan kun mieleen
johdatat, Jesus, vaivas vaikiat, Niin mä
pyhyydessä kestän, Pois mun halun' häijyt
estän.
4. Kaikess', joka kiusaa, painaa, Haavas
tukee sydäntän', Niistä sielun löytää aina
Rauhan, uuden elämän; Lohdutukses makeus
Surussan' on huojennus; Elämän sä tuotit
mullen, Itse ristinpuussa kuollen.
5. Näin sä olet sielun' turva, Jesus, apun ainoa;
Kuolemas on kuolon surma, Ei se nyt mua
hukuta; Sä viel' olet turvana Kuolemankin
tullessa Sinun armos mua auttaa Elämähän
kuolos kautta.
6. Ja kun sydämessän' olet, Jesus, täältä
lähteissän', Voitan kaikki häijyn nuolet
Viimeisessä hädässän', Turvaksen' kun
sinun saan, Pääsen luokses kunniaan;
Haavais turvissa kun lähden, Perin ilon
niiden tähden.


53

1. Jesus, elon', autuuteni! Sinä kuolit puolestan',
Vaivoista mun päästäkseni, Itses annoit vaivahan;
Nyt en joudu enää vaivaan, Periä saan riemut
taivaan. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä kiitoksen.
2. Häväistykset, pilkkaamiset Olet, Jesus, kestänyt,
Tuskat julmat, suomimiset, Nuorat, köydet kärsinyt,
Vaivoista mun vapahtaakses, Synnin pauloist'
irroittaakses. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä kiitoksen.
3. Kauheasti ruumiis pyhän Annoit piestä, haavoittaa,
Näin sä haavat syntin' syvän Tahdoit terveeks
parantaa; Sinä kannoit kirouksen, Ett' mä saisin
siunauksen. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä kiitoksen.
4. Julmasti sua häväistihin, Ruoskin sua suomittiin,
Pilkkakruunuin kruunattihin; Kuinkas kaikki kärseit
niin? Siks ett' ilohos mun saisit, Taivaan kruunuin
kaunistaisit. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä kiitoksen.
5. Riepoittaa sä itses annoit, Vaivoist' että
pääsisin, Kielten vääräin soiman kannoit, Että
syytön olisin; Kärseit sielun ahdistuksen, Ett' mä
saisin lohdutuksen. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä
kiitoksen.
6. Vaivain kaikkein hirmuisuuden Kannoit 
kärsiväisesti, Maistit kuolon katkeruuden, 
Maksaissas mun velkaani; Kivuista mun 
päästääksesi, Otit kivut itsellesi. Sulle, Jesus, 
ijäisen Annan siitä kiitoksen.
7. Sisun' ylpeilevän, tuiman, Sovitti sun nöyryytes,
Kuolos voitti kuolon voiman, Avas mulle autuutes;
Pilkkas, ristis, auttajani, On mun kirkas kunniani.
Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä kiitoksen.
8. Sua näistä vaivoistasi Kiitän, Jesus, armias,
Kivuistasi, haavoistasi, Katkerasta kuolostas;
Kärsimästäs ahdistuksen, Syntin' raskaan 
rangaistuksen. Sulle, Jesus, ijäisen Annan siitä
kiitoksen.


54

1. Me sua, Jesus, kiitämme, Kun annoit veres
tähtemme, Meit' perkelehen pauloista Pelastaa
tahdoit pahoista.
2. O Kristus, Jumala ja mies, Pois särje meiltä
synnin ies! Meit' auta hädäst' ahtaasta ja ijäisestä
kuolosta!
3. Vioista synnin varjele Ja ristin alla auttele, Sen
kuorma kova huojenna, Vahvista, tue, ojenna!
4. Ah Jesus, rakas veljemme, Ain' ole meidän
kanssamme Tään vaelluksen vaivoissa, Suo
sitten ilos taivaassa!


55

1. Voi suruan', Kun Jumalan nään tässä Pojan
ainoon, Hänen oman kuvansa, Alla pilkan,
vainon!
2. Voi minua, Kun Jumala Nyt ristinpuussa
riippuu! Sydän sill' on kivestä, Jok' ei siitä liiku.
3. Suur' Jumala, Mi sanalla Maailman liikuttaapi,
Kuolee hiljaisuudessa, Maassa haudan saapi.
4. Ken surutta ja itkutta Voi olla näitä nähden,
Herraa näin kun piinataan Syntiemme tähden!
5. Kuin karitsa Hän uhrina Verensä vuotaa
antaa Ja niin armon, autuuden Itse meille kantaa.
6. Hän suloisin Ja totisin Häväistään syyttömästi,
Petoksella, pilkalla Lyödään ilkiästi.
7. O sulhanen Sä suloinen, Ei löydy vertaistasi!
Olit köyhä saattaakses Rikkaiks omiasi.
8. Ah autuas, Ken rakkauttas Voi oikein tutkistella;
Kuolematas, Kristuksen', Uskoss' muistutella!
9. Kun lihassa Its' Jumala Näin kärsei puolestamme,
Niin me armon, autuuden, Ansiostaan saamme.
10. Kun hautahan Hän lasketaan, Niin maa on
pyhitetty, Lepokammioksemme Hauta meille tehty.
11. O Jesuksen', Mun sydämen' Sä katso huoneeksesi,
Siinä levätäksesi Aina armoinesi!
12. Jesuksemme, Sä turvamme, Uskossa rukoilemme,
Anna piinas, kuolemas Tulla iloksemme!


56

1. O Jesus, Getsemanessa Kuink' oli vaivas kauhea,
Ken käsittääkään saattaa? Kaikk' kuolonojat Belialin
Ja pahat paulat helvetin Sua kiersi, tahtoi kaataa!
Astuit, Vaivuit Pelvossasi, Murheessasi; Tuskiss' 
yhä Huusit avuks Isääs pyhää.
2. Sä lausuit: Isä  ylhäinen, Jos olis se mahdollinen,
Jos voisit mulle suoda, Ett'ei nyt tätä kalkkia, Vihasi
maljaa karvasta Mun tarvitsisi juoda; O vie pois se;
Niin mä anon, Vaan myös sanon: Älköön minun
Tahton' olko, mutta sinun!
3. Sun hikes vuosi verinen, Kun isän viha tulinen
Sua poltti kauhiasti; Kuin mato maassa matelit Ja
kivuissasi huokailit, Rukoillen hartahasti; Koskas
Tuskas, Ahdistukses, Valitukses Viimein päättyy,
Jok' on syntin' tähden säätty?
4. Synteini tähden kauhiain, Rikosten lukemattomain,
Mun piti tätä vaivaa Ijästä ikään kärsimän, Tään
tuskan tuiman, hirviän Sydäntän piti kaivaa, Syystä
Syöstä Mua tuimaan, Tuleen kuumaan, Pahain
kanssa Pimeyteen kokonansa.
5. Immanuelin' rakkaani! Sä surkean mun sieluni
Vaivoista säästit noista; Sun tuskas yrttitarhassa 
Kans kuolon kilvoituksessa Minulta tuskat poistaa;
Siitä Kiittää Mielelläni, Kielelläni, Tahdon sua,
Kun sa armost' autit mua.
6. Siis kiitos, Jesus, ainian! Vahvistakoon mun
sieluan' Sun ilohenkes voima! Ett' annan sulle
kiitoksen, Kun murheen Getsemanehen Mua
saattaa tuska tuima! Ja kun Suot mun Jättää
ajan Maisen majan, Taivaan saliin Saata mua
pyhäis pariin!


57

1. Nouse, mielen', Käy, nyt kielen', Jesuksesta
veisaamaan, Joka täällä, Surun säällä, Antoi
avun armiaan, Syntisille, Saastaisille, Isäns armon
autuaan!
2. Jumalasta Autuaasta Olimme me luopuneet,
Kirouksen, kadotuksen Vallan alle joutuneet,
Kuolemahan kauhiahan Vaikiasti vaipuneet.
3. Ett' vanhurskaus, Että laupeus Näkyisi, niin
tarvittiin, Evan rikos, Käärmeen petos, Kuolemall'
ett' rangaistiin, Ja niin meille, Langenneille, Pelastus
taas voitettiin.
4. Juur' ajalla Oikialla Tahdost' Isän Jumalan,
Avuksemme, Turvaksemme Nähtiin Pojan
tulevan, Ihmisenä Ilmeisenä Vapahtajaks
maailman.
5. Voiton jalon, Uuden valon Jesus meille valmisti,
Ihmisille, Vaivaisille Isäns armon ilmoitti, Aikanansa
Oppiansa Ihmetöillä vahvisti.
6. Ristin päällä Riippui täällä, Haavat verta tiukkuivat,
Sielussansa, Ruumiissansa Kärsei tuskat kauhiat;
Synneistämme päästäksemme, Kivut kantoi katkerat.
7. Täyttäissänsä, Päättäissänsä Lunastusta maailman,
Kuoloss' antoi, Henkens kantoi Käsiin Isäns armahan;
Haudallansa Meille kanssa Levon laitti suotuisan.
8. Voiton kanssa Haudastansa Itsensä taas ilmoitti;
Omillensa, Veljillensä, Rauhan rakkaan julisti;
Miehuutensa Voitollansa Taivaasen hän koroitti.
9. Näin on tuotu, Meille suotu Armo Isän hurskahan;
Kuolo kaattu, Voitto saatu Kahlehista saatanan,
Avoimeksi, Turvaiseksi Tie on tehty taivahan.
10. Laulakaamme, Veisatkaamme, Ratki riemullisesti,
Jesukselle Suloiselle, Joka meidät lunasti; kunniakseen,
Suosiokseen Eläkäämme ijäti!


58

1. Jo täytetty on raskas työs, O Kristus, velkamme jo
myös Sä olet täysin maksanut, Meit' Isäs armoon
saattanut; Nyt lähestyä lapsina Me saamme Isää
taivaassa.
2. Sun piinas, tuskas verinen Meitt' autti alta tuskien,
Sun Golgatalle matkasi Taivaaseen tiemme aukaisi,
Sun ristinkuolos hirveä On meille autuus, elämä.
3. O Kristus, Vapahtajamme, Sä otit päälles
vaivamme Ja piinan, tuskan ankaran, Sä kannoit
ristin raskahan. Siis kuolos kautta rukoilen, Ain'
ehdi hädäss' avuksen'!


59

1. O rakkain Jesukseni, Piinattu, verinen, Pakahtuu
sydämeni, Kun sua muistelen! Sua taivaan kunnialla
Luon' Isäs palveltiin, Tääll' orjantappuralla Pilkaksi
kruunattiin!
2. Ja kuink', o Herra taivaan, Mun sielun' säikähtyy!
Mun syntin' kaikkeen vaivaan, Jonk' kannoit, onkin
syy. Mä raukka synnin orja Näin vihaa ansaitsin; Mut
sinä mua kurjaa Armahdit kuitenkin.
3. Mua ota, paimeneni, Taas omaan laumaasi! Suo,
armolähteheni, Kuin ennen lahjasi! Suloista taivaan
mannaa Toi Henkes sanassas; Näin vieläkin ain' anna,
Sä Herra, laupias!
4. O kiitos, Jesus, sulle, Sä paras ystävän', Kuolostas,
joka mulle Toi ijäks elämän! Aut' että uskollisna Sinulle
pysyisin, Niin että turvallisna Sinussa kuolisin!
5. Kun tulee eroretken', Minust' äl' eroa! Tuo kova
kuolinhetken' Armollas huojenna! Ja sydämen' kun
aivan Jo nääntyy tuskasta, Sä lievitä mun vaivan' Sun
vaivas voimalla!
6. Sun ristintuskaas muistaa Nyt tuskassan' mun suo!
Minulta pelko poista, Lohdutus sieluun tuo! Niin katson
kasvois puoleen, Uskaltain turvahas; Kun näin mä täältä
kuolen, On kuolon' autuas.


60

1. Jo, Jesus rakas, päätetty Se kaikki on ja täytetty, Mit'
ennen pyhät profeetat Kuolostas ennustelivat.
2. Isäsi tahdon täyttäen, Rangaistuksemme kärsien,
Verelläs maksoit velkamme, Kun kuolit meidän tähtemme.
3. Kun silmäs kuoloon ummistui, Niin kuolon valta kukistui;
Sun kuolos meill' on elämä, Nyt kuolo meit' ei peljätä.
4. Vaikk' onkin hauta pimiä, Niin ei se meitä hirvitä; Kun
Jesus hautaan laskettiin, Niin hauta sillä valaistiin.
5. Ah astu, Jesus sydämeen', Mun kurjan halpaan
huoneesen', Suo majakses sen kelvata, Niin menen
hautaan pelvotta!
6. Sä elämäni valtias, Myös ota hautan' huomahas,
Ja ruumiin' maassa maatessa Suo sielun' luonas iloita!
7. Ja niinkuin nousit haudasta, Suo meidän nousta
iloisna, Seurata, Jesus, rakkahin, Sua taivaan 
ilomajoihin!


61

1. Ken surutta Voi katsella Kuink' Jesus kuoltuansa
Ristinpuusta otetaan, Viedään hautahansa?
2. Voi kuolemaan Näin kauheaan Jumalan Poika
läksi, Antoi henkens, tullen näin Meille päästäjäksi!
3. Voi, että juur' Mun syntin' suur' Myös siihen syyn'
on ollut! Kadotukseen ikuiseen Hänett' oisin tullut.
4. Nyt armahan Vapahtajan' Mä näen veressänsä,
Jonka antoi vuodattaa Mua päästääksensä.
5. Suu suloisin, Lohdullisin, Mykäksi tuli aivan Ken
ei siitä itkisi? Herra nääntyi vaivaan!
6. Näin lempiää, Näin kärsivää Ei kukaan ole nähnyt;
Etkö kadu, kun sen näet, Mitä olet tehnyt?
7. Ah Jesuksen', Sua rukoilen Nöyrästi, hartahasti,
Suo mun hautaas muistella Omaan hautaan asti!6. Pääsiäisvirsiä.


62

1. Sä nousit haudastasi, O voitonsankari Siis panen
voimahasi Elämän toivoni, Ilolla voin nyt kuolla, Kun
kanssas nousta saan, Ja haudan tuolla puolla Luvatun
perin maan.
2. Sun ruumiis lepäs maassa, Näin teit maan pyhäksi; 
Nyt rauhass' autuaassa Mä vaivun hautaani. Mi maasta
tuli kerran, Maaks vaan se tulkohon; Maa kaikkihan
on Herran, Se lohdutuksen' on.
3. Sinetti, kivi sulki Sun hautas turhaan vain! Kuolleista
nousit julki Sä, kuolon kukistain. Näin myös sun
voimastasi Mun hautan' aukeaa, Ja kirkkaudessasi
Myös ruumiin' olla saa.
4. Sä nousit korkeuteesi, Nyt kätes ojennat, Kirkkaasen
valkeuteesi Mua ylös koroitat; Siell' oikian sä mulle Suot
kodin, isänmaan, Sun armoos otetulle Asunnon autuaan.
5. O kuolon kuolettaja, Elämä elämän, Sä ainoo lohduttaja
Mun kuolinhädässän'! Ei mitään kammoomista Nyt enää
minulla; Sä nousit kuollehista, Siis raukes kuolema.


63

1. Iloitkaam' pääsiäisjuhlasta, Jesusta kiittäin suloista,
Jok' ompi kuolon voittanut, Elämän meille tuottanut!
2. Tuo hyvän, pahan tiedon puu, Niinkuin sen kertoo
raamattu, Hedelmän kantoi katkeran, Se tuotti
meille kuoleman.
3. Hedelmä kallis meille nyt On ristinpuusta lähtenyt,
Ja veri siinä vuotanut Pois ompi kuolon poistanut.
4. Nyt kuolo, synti, saatana On kadottanut valtansa,
Orjuuden aik' on loppunut, Vapaus=vuosi alkanut.
5. Meill' Jesus Kristus vilpitön On pääsiäislammas
virheetön; Sivuttuna sen verellä Sielumme pääsi
hädästä.
6. Hän jalo uhri oli, hän Muruksi polki käärmeen pään,
Helvetin vallan kukisti Ja taivaan meille aukaisi.
7. Niinkuin sä nousit kuolleista, Sielumme synnin unesta
Nyt auta, Herra, heräämään Sun kanssas uuteen elämään!
8. Ja tulemises päivänä Ruumiimme maasta herätä Taas
sielun kanssa taivaaseen, Pääsiäisjuhlaan ijäiseen!
9. Nyt kiitos, Jesus, sinullen, Sä voitit kuolon hirmuisen,
Ylistys myöskin Isälle, Pyhälle samoin Hengelle!


64

1. Sä sait, o Jesus, voiton, Lunastit laumasi, Toit uuden
elon koiton, O voitonsankari! Sä kuolon odan taitit, Sen
vallasta meit' autit Ja taivaan avasit.
2. Sä nouset kunniassa, Maan täytät valolla, Ei ole
kuolemassa Nyt enää kuoloa; Siit' ilo enkeleillä On,
sulo rauha meillä Ja toivo autuuden.
3. Nyt emme pelkää hautaa, Kun sinun päästi se; Sun
nousemises kautta Me myöskin nousemme; Ken elää
kanssa Herran, Myös kuoltuansa kerran Kanss' Herran
elää saa.
4. Suo meidän elää, kuolla, O Jesus, seurassas, Niin
haudan tuolla puolla Näemme kunnias. Ken sotei elon
tiellä Saa voiton kruunun siellä Ja rauhan ijäisen.


65

1. Nyt Jesus Kristus noussut on, Hän kuoli puolestamme,
Sen kautta meidät elohon Hän autti kuolostamme; Siis nyt
kaikki riemuitkaat, Herraa kunnioittakaat, Veisaten näin:
Halleluja, Halleluja!
2. Ei kuolemata vastustaa Taitanut kukaan täällä, Kun synti
kaikki saastuttaa Ol' saanut jo maan päällä. Siis sai vallan
kuolema, Vaan nyt hänen valtansa On kumottu. Halleluja,
Halleluja!
3. Nyt Jesus Kristus synnistä On meidät puhdistanut, Ja
kuolon valta hirviä On voimans kadottanut, Maahan lyönyt
saatanan, Kukistanut kuoleman Jo Kristus on. Halleluja,
Halleluja!
4. Nyt taistelu on ainainen Elämän, kuolon sota; Elämä pääsi
voitollen, Kuololta taittui ota; Niinkuin lausuu raamattu: 
Kuolemalla voitettu Jo kuolo on. Halleluja, Halleluja!
5. Pääsiäislammas kallehin On Kristus edestämme; Hän
uhri ompi suotuisin, Sovinto synneistämme; Murhan enkel',
nähtyä Hänen pyhän verensä, Käy ohitse. Halleluja, Halleluja!
6. Siis tänä riemujuhlana Nyt kaikki iloitkaamme! Hän nousi
ylös, toivoa Siis elämää nyt saamme; Kirkkaimmallansa nyt
on Valo armon auringon; Pois siirtyi yö. Halleluja, Halleluja!
7. Hän antaa leivän makian, Ravitsee sillä meitä, Ja vanhan
hapaintaikinan Nyt pois jo käskee heittää. Kristus sielun
ravitkoon, Tarpeens sille taritkoon, Ain' ijäti! Halleluja,
Halleluja!


66

1. Maailman ympär', iloinen O sanoma, nyt lennä: Hän,
tuoja armon, autuuden, Ei ole kuolleiss' enään! Hän nousi
ylös haudastaan, Kukisti mailman ruhtinaan, Ja kuolon odan
mursi.
2. Kuolleena taivaan sankari Kuin voitettuna makas; Mut
kolmas päivä läheni, Tuo yli kaikkein rakas; Nyt hetki
tuli toivottu, Jost' aina lausui raamattu; Nyt kuolon valta
sortui.
3. Viel' lepäsi maan valkeus Öisissä kahleissansa, Kun
taivaan ikikirkkaus Jo säihkyi haudastansa; Peitossa viel'
ol' aurinko, Kun loistossansa paistoi jo Luomaton
aurinkomme.
4. Läheni korkeudesta Yks käskyläinen taivaan,
Häikäisten niinkuin salama Vartijain silmät aivan;
Hän sinetin pois repäisi, Pois raskaan kiven vieritti,
Ja avas haudan auki.
5. O jalopeura Juudasta! Mun auttajan', mun Herran'!
Sä pääsit kuolon kahleista, Myös mun nyt päästät kerran.
Sä voitit, katoamaton Nyt kruunu palkintonas on,
Kuningas kuninkaitten.
6. Sä kaikki joukot helvetin Kukistit voitollasi; Näin
heistä päästit minunkin, Mun otit turvahasi; Sä kuolla
rinnallas mun suot, Ja minkä voiton saaliiks tuot Sen
minullenkin annat.
7. Mä tahdon nousta synnistä, Kuin nousit haudastasi,
Ja taivaaseen päin pyrkiä, Kuin riensit Kotiasi. Tää
elämä on kuoloa, Siis riennän, mua taluta Pois eloon
oikiahan!


67

1. Nyt se suuri päivä koitti, Armon päivä valkeni;
Haudan hirmut Kristus voitti, Vankeuden vangitsi;
Vaipui kuolon öinen haamu, Nousi kirkas elon
aamu.
2. Päivää ah tät' autuasta! Jesus nousi haudastaan;
Saatana näin kauhiasta Kukistettiin vallastaan;
Pelkäämättä olla saamme Turviss' elon ruhtinaamme.
3. Missäs on nyt valtikkanne, Helvetti ja kuolema?
Käärme, viekas ruhtinaanne, Menetti jo valtansa.
Voiman teiltä Kristus ryösti, Maahan sortajamme
syösti.
4. Kauvas, kauvas eksyneitä Oltiin tieltä elämän,
Synti, kuolo piti meitä Alla ikeens ilkiän; Vaan nyt
päästiin kahlehista, Kun nous' Kristus kuollehista.
5. Kuolon orjin' orjan töitä, Teimme pimeydessä,
Saatanankin ilkiöitä Tottelimme käskyjä; Mut jo
raukes niiltä valta, Jesus vapahti sen alta.
6. Totuutt', uskoton, vain kierrä, Niinkuin Juuda
sokia; Kivi haudan päälle vierrä, Vahdeillas se
varusta! Huolimatta vastuksista Nousees Jesus 
kuollehista!
7. Kristityt, kaikk' iloitkaamme Sankarimme
voitosta, Kiitoksella riemuitkaamme Pääsinpäivän
koitosta! Helvetin hän portit murti, Synnin, kuolon
vallan sorti.
8. Nouse, sielun', riennä mielen', Kiittämähän 
Jesusta; Aukee, suuni, käänny, kielen' Ihanalla
laululla Jesuksesta veisaele, Laupeuttaan ylistele!


68

1. Jesus elää, mihin sun, Kuolema, nyt hirmus jääpi?
Jesus elää ja myös mun Kuollehista herättääpi. 
Jesuksess' on pelastus, Siihen mull' on luottamus.
2. Jesus elää, hänellen Mailma kaikk' on omaks
luotu; Hänen kanssaan ikuinen Elo mullekin on suotu.
Luj' on Herran lupaus, Siihen mull' on luottamus.
3. Jesus elää, Jumalaa älä karta, syntis=parka,
Hänen luokseen tulla saa, Vaikk' on sydän heikko,
arka. Kristuksess' on armahdus, Siihen mull' on
luottamus.
4. Jesus elää, Jesuksen Elämäni kaikki olkoon;
Himoistaan mun sydämen' Puhdistukoon, pyhäks
tulkoon! Hän on heikon vahvistus, Siihen mull' on
luottamus.
5. Jesus elää, luopumaan Hänest' ei mua saa nyt
mikään, Ilot ei, ei vaivatkaan, Hänen olen ijäst' ikään.
Hält' on voima, vahvistus, Siihen mull' on luottamus.
6. Jesus elää, kuolema Nyt vaan on kuin elon ovi; Ei
nyt kuolintuskissa Epäillä mun sielun' sovi. Hält' on
toivo, uskallus, Siihen mull' on luottamus.


69

1. Jesus, joka kuolollasi Kuolon vallan kukistit, Omin
voimin haudastasi Kuollehista heräsit, Kanssas uuteen
elämähän Herätä nyt sieluni, Vedä maasta mieleni!
2. Ann' ett' Henkes vaikuttaapi Uuden elon sielussan',
Että tuntea se saapi Rakkautes avaran! Kuolettaa mun
anna himot, Voittaa mailma kavala, Liha ristiinnaulita!
3. Kasteen kautta kuolohosi Haudattiin ma, Herrani,
Suostumahan tahtohosi Vaatii rakkautesi; Vaan se vanha
synnin juuri Virkoo usein uudestaan, Vetää mielen' 
maailmaan.
4. Mielelläni vaeltaisin Tahtos mukaan minäkin, Elämäni
uudistaisin, Himot häijyt heittäisin; Mutta heikko lihan' 
estää, Maailma se pettelee, Saatana se viettelee.
5. Auta siis, ah Jesus rakas, Henkes hyvän voimalla,
Suo, sen elon, joka lakkas Syntiinlankeemuksessa, 
Sielussani uudistua, Vahvistua, varttua, Kunniakses
karttua!
6. Auta ett'en Synnin teitä Kulje, sinust' eksyen, Ett'en
vikojani peitä, Halvennellen, kullaten; Ylösnousemises
kautta Auta mua heräämään Uskon uuteen elämään!
7. Koska sydän vapiseepi Alla lain ankaran, Kauhistuen
huomaitseepi Tunnon kuorman raskahan, Silloin Henkesi
suo tulla, Joka pelkon' lievittää, Kuorman päältän'
keventää!
8. Uskoon siihen mua auta, Että nousit haudastas! Niin 
ei peloittaa voi hauta; Kerranhan sun voimallas, Kun se
suuri tulee hetki, Kuolleist' ylös nousta saan, Elää kanssas
ainiaan.
9. Joudu, Jesus, armollasi Avukseni, että saan Tuta turvan
sanastasi, Ilon, riemun autuaan; Niinkuin lupasit sä mulle,
Oikia nyt neuvo tie, Joka rauhaasi mun vie!
10. Happamaton taivaan leipä Ravitsee nyt sielua; Se on
Jesus itse, eipä Muuta mitään tarvita. Mielellään nyt 
sielun luopuu Synnin hapatuksestaan, Halustansa
maailmaan.


70

1. Murehtien, kyynelöiden, Oppi=lasta kaksi käy,
Opettajaans ikävöiden: Jesusta ei enää näy! Mut o
ihme! Katso tässä Taas hän tulee, on jo läsnä, Heidän
seuraans yhtyypi! Kohta murhe haihtuupi,
2. Näin mon' arka murheen tiellä Hämärissä kulkee
vaan, Murehtii, kuin aina vielä Kristus olis haudassaan,
Vaikeroitsee yksinänsä Vaikeiss' epäilyksissänsä
Sikskuin nousseen Jesuksen Voima täyttää sydämen.
3. Siitä näen, ett'ei meitä Jesus hyljää hätähän; Kun 
käyn ahdistuksen teitä, Arvaamatta tulee hän. Juur' 
kun sydän surren kysyy: Miks niin kaukana hän
pysyy? Silloin hän jo lähell' on, Lähell' apuns verraton.
4. Uskollisin ystävistän', Pysy aina luonani! Pelkoa
ei mulla mistään, Kun vaan pääsen turvaasi. Joskin
murheen myrskyt pauhaa, Sulta sieluni saa rauhaa;
Seuraani kun sinun saan, Sydän syttyy palamaan!
5. Kun mua vaivaa suru syvä, Saata silloin mieleeni
Ansios ja voittos hyvä, Että olen omasi! Rauhaa,
Jesuksen', sä anna, Sanaas suo mun toivon' panna:
"Joka kylvi kyynelin, Niittää iloin vihdoinkin".
6. Ja kun alkaa mailleen mennä Elinpäivän' laskeva,
Ja kun heikko silm' ei enää Missään näe apua,
Seiso sinä rinnallani, Auta viime=sodassani, Että
loppuun kestäisin, Voiton kruunun perisin!


71

1. Mielin kaikin riemuitkaamme, Kielin kaikin
veisatkaamme, Ikikiitos, kunnia Sulle, Herra
Jumala! Sorrettu on sortajamme, Voitettu jo
vihaajamme.
2. Kas nyt istuu kunniassa, Voitonloistoss' 
ihanassa Kuningas Immanuel, Ympärillään
Israel! Hän on noussut kuollehista, Päässyt
haudan kahlehista.
3. Sodassaan hän haavoitettiin Julmasti ja
kuoletettiin, Viimein voitto verraton Kuitenkin
nyt hällä on; Äsken pilkkaa, häväistystä, Nyt
vaan kiitost', ylistystä.
4. Pääsiäispäivä meille koitti, Kristus vihollisen
voitti. Miss' on otas, kuolema, Missä valtas,
saatana? Turha helvetin on pauhu, Rauennut
jo kuolon kauhu.
5. Siitä kiitos, Jesukseni, Kun sä löit viholliseni
Kiitos, Herran' armias, Taistelustas, kuolostas,
Joilla pahasta mun päästit, Ijäks tuskista mun
säästit.
6. Kuolossa kuin elämässä Nyt on luja toivon'
tässä: Kanssas nousta kerran saan, Kanssas
elää ainiaan Tuolla rauhan majoissasi, Autuaana
omanasi.


72

1. Nyt pääsiäistä pitäkäämm', Jesusta kaikki
kiitäkäämm'! Hän meidät aivan armosta Pelasti
synnin pauloista.
2. Hän pyhimmällä piinallaan Kans katkeralla
kuolollaan Ja ylösnousemisellaan Meit' armoon
saatti avaraan.
3. Ei voi nyt laki soimata, Ei synti meitä tuomita,
Ei kuolo meitä kadottaa Ja helvettihin vajottaa.
4. Sä, Jesus, meitä armahdit, Vihollisista vapahdit,
Ne syöksit piinapaikkahan, Meit' autit hyvään
aikahan.
5. O Jesus Kristus, Herramme, Sä olet tuki, 
turvamme, Karitsa puhdas, viaton, Pääsiäislammas
verraton!
6. Sä olet uhri oikia Ja käärmeen pään myös 
polkija, Sä raadolliset rauhoitat, Vaivaiset vangit
vapahdat.
7. Vahvista meitä uskossa, Toivossa, rakkaudessa,
Hävitä vanha hapatus, Suo synneistämme puhdistus!
8. Sinulle kiitos olkohon, Ylistys ylin tulkohon
Jumalan Poika ainoa, Jok' ylös nousit kuolleista!


73

1. Jumalan Poika ainoinen, Tos'=Jumala, tos'=ihminen,
Hän puolestamme sotimaan Tul' alas korkeudestaan,
Vangittiin, kuoli ristihin, Mut' voitolle pääs' kuitenkin.
2. Haudastaan, jossa makasi, Taas nousi voitonsankari;
Näin mursi kahleet kuoleman Ja pimeyden ruhtinaan;
Näin tuotti meillen autuuden, Elämän ijankaikkisen.
3. O Kristikunta iloitse! Jumala on nyt Isämme,
Pojassaan meitä armahti, Lapsikseen otti omiksi. 
Täst' olkoon kiitos ikuinen Ja soikoon veisuu riemuinen!


74

1. O heräjä jo, henkeni! Yö kului, päivä koitti, Sun
Herraas vastaan kiirehdi! Hän tänään kuolon voitti;
Hän haudan teljet musersi, Helvetin portit kukisti
Iloksi ihmiskunnan!
2. Heräjä synnin haudasta Nyt uuteen elämähän,
Ah sielun', nouse uskossa Taivaasen rientämähän!
Kas siellä Jesuksesi on, Sun tavarasi verraton,
Perintö armolasten!
3. Pois hylkää nämä maalliset! Ne ovat tyhjä varjo;
Tavarat taivahalliset Sinulle Jesus tarjoo. Maailman
ilo turha on, Siis pyri taivaan kotohon Hurskaitten
pyhään seuraan!
4. Kun surun kivi rintaasi Kovasti raskauttaa, Sen
Jesus poijes nostaapi. Riemuksi murhees muuttaa.
Siis usko huoles hänelle, Surusi ylösnousneelle!
Sua läsnä on hän aina.
5. Kanss' Marian ja Salomen Käy hänen haudallensa,
Hänt' anivarhain etsien Muistossa rakkautensa, Niin
näet: Herra noussut on, Ja kuolema on voimaton,
Helvetti kukistettu.
6. Jumalan uhrikaritsa On mailman sovittanut, Hän,
jalopeura Juudasta, On kuolon kukistanut; Jo
sodassansa voitti hän Ja tuotti meille elämän, 
Vanhurskauden, rauhan.
7. Siis sotaan vastaan syntiä, O sielun'! Jesus auttaa.
Sä voiton olet perivä Sun Vapahtajas kautta, Niin että
nouset uutehen, Hurskaasen eloon, palvellen Pyhyydess'
Jumalata.
8. Kun uhkaa mailma, helvetti Ja kuolo kauhuillansa, Mä
tiedän: Jesus elääpi, Saan elää turvissansa; Kruunattu
voiton sankari Tää heikot, kurjat auttaapi Voitolle
voimallansa.
9. Sä, Herran', nousit kuolleista, Siis kuolosta meit' auta,
Myös saatanankin vallasta Sun ihmevoimas kautta! Suo
että yksin mielin me Taivaasen samoaisimme Ja riemun
perisimme!
10. Sua lapses kaikk' ylistäkööt Jo täällä ristin tiellä,
Sua voiton saaneet kiitäkööt Kirkkaudessa siellä!
He voiton saivat verelläs; Suo sanallas ja Hengelläs
Meillenkin voitto kerran!


75

1. Jesus Kristus, sielun turva, Hän kuolon kukisti; Nous'
kuollehista, Näin kahlehista Henkemme vapahti.
2. Vaikka syytön aivan oli, Sai rangaistuksemme. Hän
kuoletettiin; Näin sovitettiin Jumalan kanssa me.
3. Perkeleen ja synnin voitti Tää sankar' ankara; Nyt
hän meit' auttaa Voittonsa kautta, Piinansa voimalla.
4. Herraa me nyt rukoilkaamme, Ett' antais armossaan  
Tykönsä tulla, Autuudess' olla, Ijäti ilossaan!


76

1. Jesusta kiittäkäämme, Turvaamme parasta, Iloll'
ylistäkäämme, Veisaten halulla! Hän nousi haudastansa,
Toi voiton tullessansa Ja päästi pahasta.
2. Nyt Juudan jalopeura Jo voiton saavutti, Vaikk' hänet
julma seura Kahlitsi, surmasi. Kuolo on kuoletettu,
Helvetti kukistettu Hän meidät vapahti.
3. Turhaanpa vainoojansa Väijyivät Jesusta; Hän löi
ne kokonansa, Kuin nähdään sanasta, Käärmeeltä
pään hän murti! Pimeyden vallan sorti, Kukisti
saatanan.
4. Tää päivä tosiansa Herramme päivä on; Kaikilla
kansoillansa Nyt syy on ilohon: Siis kiitos Herrallemme,
Jok' ompi hyväksemme Tään voiton antanut.
5. Nyt voimme turvass' olla; Kuss' otas, kuolema?
Helvetti, kuss' on sulla  Nyt voittos kamala? Siis 
aina iloitkaamme, Ylistäin Jumalaamme Jalosta
voitostaan!
6. Sielumme kuolemasta Hän päästi, jalkamme
Varjeli lankeemasta, Itkusta silmämme; Siis tielle
voiton Herran Jo kääntykäämme kerran Turhuuden
retkiltä!
7. Kristuksen kanssa kuoloon Kasteessa haudatut
Olemme, uuteen eloon Sen kautta aivotut, Meit' 
uskoon, Herra, auta Sun Pyhän Henkes kautta Ja
uuteen elämään!7. Kristuksen taivaasen astumisesta


77

1. O ihmeen suuri ruhtinas, Sä voitit kuolon kuolollas!
Sull' on nyt istuimesi Isäsi kädell' oikeella, Edessäs
kukistettuna Sä näet vihollisesi. Sankar' Ankar' Olit
täällä Jo maan päällä; Vaan nyt suotu Kätees kaikki
on, mik' on luotu.
2. Sua palvelevat Kerubit, Tuhannet pyhät Serafit
Veisaavat riemuissansa, Kun maailman Vapahtaja
Nyt kunniassa kirkaassa Istuupi vallassansa. Kiitä
Siitä, Sielun', yhä! Herra pyhä Syntis vuoksi Kuollut,
nyt nous' Isän luoksi.
3. Sä olet päämme, Herrani, Sä ostit meidät omiksi,
Sun ruumiis jäseniksi; Sä voiman, voiton, rauhan tuot,
Sä elämän ja kaikki suot Ijäti omillesi. Mieli, Kieli
Veisaelkoot, Lausuelkoot Siitä sulle Ylistystä siunatulle!
4. Sä pappinamme palvelet Ja lakkaamatta rukoilet
Isääsi edestämme. Meit' taivaallisiin ylennät Ja 
turhuudet pois ilkiät Vieroitat mielestämme. Pyhän,
Hyvän Henkes kautta Meitä auta Kokonahan
Omiksesi antaumahan.
5. O tule voiton ruhtinas, Daavidin poika armias,
Pelasta palvelijas, Pyhyyden oven verelläs Avasit,
sinne hengelläs Johdata uskovias! O suo, O tuo
Meille lahjas, Herra armas, Että sua Kiittäisimme,
siunattua!


78

1. Jo Jesus, voiton saatuaan, Nous' ylös taivaan 
kunniaan. Kaikk' enkelit siitt' iloitsi, Riemuissaan
lauloi, soitteli, Näin taivaat kaikki täyttäen Kaiulla
kiitosvirsien.
2. Siell' on häll' jalo sijansa Isänsä kädell' oikeella,
Ylitse kaikkein taivaitten, Korkeimpain korkeuksien.
Hän vallat kaikki hallitsee, Hänt' ylimmät kumartelee.
3. Kuitenkaan hän ei jättänyt Meit', orvoiksi ei
heittänyt; Hän ain' on täällä luonamme, Ja loppuun
asti turvamme; Näin kristikuntaans varjelee, Hädästä
auttaa, suojelee.
4. Nyt siell' on edesvastaaja Ja puolestamme puhuja,
Sielt' armonlahjat meille tuo, Lohduttajansa tänne 
suo Murheissa meitä auttamaan Ja vaivoissa
vahvistamaan.
5. Taivaasen astumisellaan Hän meille aukais
isänmaan, Jonk' on hän meillen ansainnut, Isäns
jo alust' aikonut. Täss' autuaassa uskossa Olemme
täysin turvassa.
6. Siis kiittäkäämme Jesusta, Rukoillen hältä armoa,
Hän että hädäss' auttaisi, Kuolossa viimein korjaisi,
Ja tuomiolle tullessaan Sois pyhäin osan taivaassaan!


79

1. Sä olet Isäs kunniaan, O Jesus, mennyt multa; Mä
vähäks aikaa maailmaan Jäin vielä tänne sulta,
Vaeltamahan vieraana, Isäni maasta kaukana.
2. Se isänmaa on ylhäällä, On taivahassa aina, Ei siellä
suru sydäntä, Ei murhe mieltä paina, Ja Herran kirkkaus
ainiaan Sen täyttää ihmevalollaan.
3. Vaikk' eivät sinne silmäni Nyt kannatakaan vielä,
Niin kuitenkin mun ääneni Jo nytkin kuullaan siellä;
Ja usein, kun ma huokaan vaan, Jo vastauksen sieltä
saan.
4. Sit' usein uskon silmillä Saan kaukaa tähtäellä,
Saan joskus toivon siivillä Lähemmäs liidätellä; Mut'
sitten taasen katoaa Pois edestän' se riemun maa.
5. Mun uskon', Jesus, vahvista Ja pidä toivo yllä, Mua
matkallani johdata! Niin sitten viimein kyllä Mä
autuaana nähdä saan Sen toivoni, sen riemun' maan.
6. Niin kirkkahassa valossa, Kuin menit sinne, Herran',
Takaisin sieltä tuleva Taas olet tänne kerran,
Tuomitsemahan kaikkia, Eläviä ja kuolleita.
7. Ah auta, Jesus, valvomaan, Suo valmiina mun olla
Kun mua etees kutsutaan Ja istut tuomiolla; Mua 
saata silloin kunniaan, Isäni maahan oikiaan!


80

1. O Jesus, sula laupeus, Käsittämätön rakkaus Sun
saatti tänne tulemaan, Synteimme tähden kuolemaan.
2. Sen työn jo olet täyttänyt, Lunastustoimen päättänyt,
Ja mennyt taasen taivaaseen, Herrauteesi entiseen.
3. Sä sinne tahdoit astua, Laittaakses ilonmajoja
Sinuhun uskovaisille, Sun sanaas luottavaisille.
4. Mut vaikka sinne astuit nyt, Et meitä yksin jättänyt,
Vaan asut täällä ainian Luonamme loppuun maailman.
5. Taivaassa nyt sä vallitset, Hengelläs meitä hallitset,
Murheissa meitä lohdutat, Elämän tielle johdatat.
6. Sä armas edesvastaaja Synteimme velan maksaja,
Rukoilet siellä Isääsi Edestä lunastettuisi.
7. Ja vihdoin päiväin lopussa Sä kunniassa suuressa,
Takaisin tulet päälle maan, Meit' tuomiolles vaatimaan.
8. Suo silloin, Jesus suloisin, Mä että omas olisin, Ett'
ilmaantuisin ilolla Mä lammastesi puolella!
9. Sun lupauksiis luottaen, Myös lujasti mä uskon sen,
Sä että sijan majassas Suot mulle, Herra laupias!


81

1. O Jesus, lunastuksemme, Halumme, odotuksemme!
Vaikk' olet Herra kaikkien, Sä muodon otit ihmisen.
2. Sua vaatei suuri rakkautes, Syntimme otit kuormakses,
Ja kuolon kovan kärsien, Toit meillen elon ijäisen.
3. Kun alas astuit helvettiin, Sen vallat kaikki voitettiin;
Nyt istut Isäs tykönä Ja oikialla kädellä.
4. Sun laupeutes, Jesuksen', Toi mulle tämän autuuden;
Mä olen heikko voimaton, Sun kunnia ja voima on.
5. Siis kiitämme nyt sinua Armostas, Jesus, suuresta;
Ylistys ijankaikkinen Sinulle olkohon, Amen.


82

1. Jo Kristus astui taivaasen, Siis toivon vahv' on aivan;
Se poisti mult' epäilyksen Ja kaiken tuskan, vaivan. Kun
taivaassa nyt ompi pään', Ei jätä se jäseniään Myös 
sinne saattamatta.
2. Hän valtiasna asuupi, Herramme taivahassa; Ah sinne
on mun haluni, En viihdy enää maassa. Miss' ompi paras
tavaran', Siell' asua myös ainian Sen luona sielun' tahtoo.
3. Taivaasen, Jesus, astuit sa, Se sydämeeni paina, Ett'
oikialla uskolla Sua seuraisin mä aina, Ja viimein, niinkuin
tahtos on, Pois täältä taivaan ilohon Ijäiseen saisin tulla!8. Heluntaivirsiä, Pyhästä Hengestä.


83

1. O Jesus, täynnä sääliä Meit' katsoit viheljäisiä Ja tulit
alas taivahasta, Pelastit meidät kuolemasta. Taas 
taivaasehen mentyä, Oikeella Isäs kädellä Sä palvelet
nyt hyväksemme, Rukoilet aina edestämme 
Taivaallisessa majassa.
2. Et meitä siis sä hyljännyt, Et orvoiks tänne jättänyt,
Taas Isäs luokse mennessäsi; Sä lupasit, poislähteissäsi,
Meit' aina olla lähellä, Asua niiden tykönä, Jotk' avaa sulle
sydämensä Ja etsivähän henkehensä Sun henkes vastaan
ottavat.
3. Tään Henkes kautta anna nyt Mun sinuun olla yhtynyt,
Kuin oksa puuhun yhdistetty, Kuin lapsi isään kiinnitetty,
Ett' vaikka täällä kuljemme, Jo yhteydess' olemme Kanss'
enkelien seurakunnan Ja pyhitetyn ihmiskunnan Maan
päällä niinkuin taivaassa!
4. Sun Henkes kautta henkeemme Otamme vastaan,
nautimme Sinulta kaiken siunauksen Ja taivaallisen
virvoituksen. Siis ylhäältä nyt vuodata, Sydämihimme
johdata Elämän veden virta yhä Ja täydellinen ilo pyhä,
Jot' ei voi kukaan ottaa pois.
5. O Henki, sä opettaja, Nuhtelija, lohduttaja, Yhdisty
meihin rukoileviin, Sua etsiviin ja kuulteleviin! Sä
hengessämme todista Ja uskollemme vakuuta, Ett' isän
omat lapset aivan Olemme Pojan kautta, taivaan
Perillisiksi säädetyt!
6. Nyt kiitos isän taivaisen Ja Poikans rakkaan,
Kristuksen, Myös kiitos Hengen, valon tuojan, Elämän
uuden, pyhän luojan! O kiitos! Sä meit' yhdistit, Yhdeksi
ruumiiks pyhitit. O kiitos! Sä tuot lakkaamatta 
Hyvyyttä, aina loppumatta. Halleluja, Halleluja!


84

1. O Pyhä Henki, Herramme, Käy kylmiin sydämihimme,
Ne täytä kaikki armollas Ja vahvista sun voimallas!
2. Sä lohduttaja ainoa Ja runsas lahjain antaja, Sydämet
kovat pehmitä, Tulellas niitä lämmitä!
3. Sä, Herran Henki vakainen Ja side kolminaisuuden,
Valaiset mielet sokiat, Kirvoitat kielet kankiat.
4. Ymmärrys meille lahjoita Ja rakkaus meihin vuodata;
Pois estä lihan heikkous Ja ruumiin, sielun turmelus!
5. Vihollisemme karkoita, Suo meidän olla rauhassa;
Meit' auta hurskaast' elämään Ja kadotusta välttämään!
6. Opeta Isää tuntemaan Ja Poikaan aina turvaaman,
Sinussa kiinni riippumaan, Jok' käyt heist' ulos ainiaan!
7. Nyt kiitos olkoon Isälle Ja ainoalle Pojalle, Kuin
Pyhän Henkens meille suo, Jok' armon runsaat lahjat tuo!


85

1. O Luoja, lohduttajamme, Sä Henki, pyhittäjämme,
Opetus=isä oikia, Opillas meitä johdata Ja hyvyydelläs
pueta!
2. Sä eksyneitä taluta, Pois harhateiltä johdata, Pauloista
pahan estäen! Paranna haavat sielujen Ja saata joukkoon
pyhien!
3. Avara armos osoita, Pois pahuus meistä karkoita,
Sydänten poista sokeus, Luo meihin sanas rakkaus,
Ylhäältä anna viisaus!
4. Puhdista häijyt sydämet, Pois perkaa juonet, petokset;
Kankiat mielet taivuta, Kiusauksista kirvoita, Elämän
vedell' virvoita!
5. Murheellisia muistele, Suo ilo itkeväisille, Tukea 
turvattomia, Vahvista vapisevia, Uskolla meitä
uudista!
6. Meit' ilahuta ilollas, Lohduta sinun rauhallas, Lämmitä
kylmät sydämet, Kuoleta himot saastaiset Ja muuta
mietteet syntiset!
7. Opeta Isää tuntemaan, Kristusta Poikaa kuulemaan,
Lunastajaamme luottamaan, Ja ristin alla ainiaan Sinussa
kiinni riippumaan!
8. Isälle ynnä Pojalle, Pyhälle myöskin Hengelle,
Kolm'=yhteydelle Jumalan, Ylistys olkoon ainian
Edestä armons avaran!


86

1. O Pyhä Henki Jumala, Meit' täytä armos voimalla;
Lähesty uskovaisias, Virvoita rakkaudellas, Ja uskon
yhteytehen Kokoile mielet kaikkien; Valaise kansat
valollas, Sun veisaamme nyt kiitostas! Halleluja!
Kiitos Luojan!
2. O pyhä paiste armias, Kaikk' kansat saata sanallas
Herransa tahto tuntemaan, Hänt' Isänänsä kuulemaan,
Jumalan Poikaan luottamaan, Hänestä turvaa tuottamaan!
Kaikk' opit väärät maahan lyö, Hävitä villitysten yö!
Halleluja! Kiitos Luojan!
3. O pyhä liekki, leimaus, Sydänten ilo, virvoitus,
Suruisten mielten lohdutus, Hätääntyneitten uskallus,
Sytytä sydän palamaan Rakkaudesta Jumalaan,
Urhoollisesti sotimaan, Sun kunniahas kulkemaan!
Halleluja! Kiitos Luojan!87

1. O Pyhä Henki, vahvista, Heikot sydämemme taivuta
Uskohon ja taitoon Ja ymmärrykseen, Jumalan kalliin 
nimen pyhitykseen! O Herra armahda!
2. O pyhä valkeus, valista, Tiellä Jesuksen meit' johdata,
Hänessä ett' aina Me pysyisimme Ja hänen oppiansa
seuraisimme! O Herra armahda!
3. O kirkas tuli, leimaus, Palava luo meihin rakkaus
Pitämään sun sanas Ja opetukses, Pysyen siinä
myöskin kiusauksess'! O Herra armahda!
4. O vahva turva, lohdutus, Mielten murheellisten
toivotus, Anna meidän sanaas Niin aina kuulla, Sen
kautta että iloos saamme tulla! O Herra armahda!88

1. Tule, Pyhä Henki, luoksemme Ja täytä sinun
uskovaistes sydämet Ja pyhän rakkautes liekki
niihin sytytä; Sä, joka kaikki kansakunnat kielill'
erinäisillä Yhdistät Kristuksehen ja uskon
yhteytehen! Halleluja! Halleluja!


89

1. O Pyhä Henki, omakses Tee sydämeni majakses,
Se kelvatkohon sulle; O kirkas valo taivaasta Pimiä
mielen' valista Ikuiseks iloks mulle! Anna, Kanna 
Lahjas parhain! Neuvo varhain Tuntemahan Herraa,
häneen uskomahan!
2. Kuin tuli sanas polttakoon, Se synnit pois sulattakoon
Ja saastat sielustani; Ett' olisin mä puhdasna, Kuin kulta
tullut ahjosta, Uudessa elossani! O tuo, O suo, Henki 
pyhä, Että yhä Hurskautt' janoon, Siihen sulta voimaa
anon!
3. Sä lähde, jossa hurskaus Kaikk' on ja kaikki viisaus,
O vuoda mielihimme, Ett' uskon yhteydessä Myös muita
ristiveljiä Opettaa osaisimme! Mieli, Kieli, Voimas kautta
Armost' auta Taitaviksi Totuuden todistajiksi!
4. Ah neuvo neuvottomia, Taidottomia opasta, Ett' eksyä
ei saisi! Sä auta meitä kestämään, Uskollisina pysymään,
Vaikk' kiusaus ahdistaisi! Näytä, Käytä Sitä tietä, Jok'
ei vietä Meitä harhaan, Vaan vie luokse Isän parhaan!
5. Sun voimas meihin tulkohon, Suo mieli luja, pelvoton,
Kun täällä taistelemme, Niin että turvassasi me Sotien
mailman, syntimme Voitamme riemuksemme! Ja jos
Joukkos Joskus vaipuu, Heikoks taipuu, Vahvistusta
Kohta tuo ja virvoitusta.
6. O taivaan vihma, pehmitä Kovettuneita mieliä, Niin
että ihmisillä Ois hyvä sopu keskenään, Ja veljet auttais
veljiään Rakkailla sydämillä! Nurja, Hurja Vihamieli,
Paha kieli, Joka pauhaa, Häädä pois; tuo sulo rauha!
7. Pyhitä sielun', ruumiini, Ett' olis ne kuin temppeli, Niin
että tuolla kerran, Kuin puhtahille luvataan, Kasvoista 
kasvoin nähdä saan Mä kirkkautta Herran, Siellä Miellä
Riemuisella Veisaella, Elää sitten Ijäti kanss' autu'itten!


90

1. Opetuslapset maailmaan Lähetti Kristus saarnaamaan,
Kaikkea kansaa kastamaan, Totuuden tuntoon saattamaan.
2. Lupasi Pyhän Henkensä Vuodattaa heidän päällensä,
Heit' oikialle ohjaamaan, Totuuden tielle johtamaan.
3. Heit' oli Henki neuvova Ja sanan lahjat antava, Tuskissa
heitä tueten, Vaaroissa aina varjellen.
4. Edessä herrain, kuninkain Ja valtiasten korkiain Se seisoi
heidän puolellaan, Ylhäältä antoi apuaan.
5. Vahvisti heitä kärsimään, Maailman pilkat kestämään,
Rohkaisi heitä kuolemaan Oppinsa  tähden autuaan.
6. Sun Henkes, Herra laupias, Meillenkin anna armostas;
Se sydämemme valaiskoon, Pimeytemme poistakoon!
7. Lähetä sanas saarnaajat, Suo opettajat oikiat Kaikk'
kansat luokses saattamaan, Opettamaan ja kastamaan!
8. Siis Jumalaa kaikk' kiitäkäät, Kolm'=yhteistä ylistäkäät,
Alati kunnioittaen, Suin, sydämin nyt veisaten.91

1. Jumala, anna Henkesi! Sen lahjan lupas Poikasi Rukoileville
tuoda. Sua rukoilemme nyt me siis, Ett' asumaan sun uskoviis
Tahtoisit Henkes suoda!
2. Maan pääll'  ei ainoakaan ois, Ken sanoa tään lahjan vois
Ansaituks palkaksensa; Vaan verellään ja kuolollaan Sen
Kristus osti, armostaan Suo lunastetuillensa.
3. Jumalan Hengen neuvolla Saan rauhan tietä kulkea, Jos
johtoaan en hyljää. Tää hänen viittaamansa tie, Se sielun
taivaan iloon vie Miss' odottaapi ylkä.
4. Hän niille, jotka sanalla Rakentaa Herran huonetta, Valoa,
voimaa tuopi; Liikuttaa suut ja sydämet, Tiet Herran neuvoo
salaiset. Oikiat sanat suopi.
5. Hän sydämemme armollaan Avaapi vastaan ottamaan
Kallista sanaa Herran; Niin kylvää meihin siemenen, Ja sato
sadankertainen Kasvaapi siitä kerran.
6. Jos hyljäät työsi syntiset, Ja Herran armoon pakenet,
Taivaass' on ilo suuri; Ja sydämen, kuin nöyrä on, Omasta
mielest' arvoton, Hän majaks ottaa juuri.
7. Hän synnin sodass' apumme On varma, vahva suojamme,
Tukeva kilpi totta. Vaikk' kolkko onkin kuolon tie, Sen läpi
taivahasen vie Hän meidät vahingotta.
8. Ah autuas ja turvassa Mä olen, jos vaan asuva Minuss'
on Henki Herran. Tääll' jos suon majan hänellen, Hän levon
antaa ikuisen, Luvatun tuolla kerran.
9. O kuule, Isä armias, Nyt huokaavia lapsias Ja lohduttajas
laita! Hän sieluissamme hallitkoon, Niit' armollaan virvoittakoon,
Kuin aamukaste maita!


92

1. O Pyhä Henki, tule, Sun voimas mulle suo, Sun voimas, joka
meistä Pois synnin saastan luo! Pyhitä sydämen', Niin että
puhtahalla Hengellä, hartahalla Sua aina palvelen.
2. Mä olin vesa halpa, Metsässä kasvanut, Sä hyvään viinapuuhun
Oot mun istuttanut. Vaan auta, että myös Mä oikein viherjöitsen,
Ja hyvin hedelmöitsen; Tee loppuun hyvä työs!
3. Sä Henki viisauden, Minulle opeta, Kuink' veisata mun
tulee, Kuink' oikein rukoilla! Näin rukoukseni, Kun sulta
neuvon saapi, Taivaasen kohoaapi Ja tulee kuulluksi.
4. O armas ilon Henki, Sä säälit suruista; Sä mielen
murheisenki Taas täytät riemulla. Kuink' usein tuskissan'
Soit taivaan vilahduksen Mun nähdä, lohdutuksen Toit
sillä rintahan'.
5. O Henki rakkauden, Sä vihaat vihoja, Et suvaitse sä
riitaa, Et eriseuroja. Sydämet eronneet Sulatat yhteen
taasen; Sopuhun autuaasen Tuot vierautuneet.
6. O riennä, Henki, riennä Maan ympär' avaran Ja
ota huostas alle Kaikk' kansat maailman! Pois sodat
hävitä! Maan päälle rauha tulkoon, Ja ihmiset kaikk'
olkoon Toisilleen veljinä!
7. Hallitsijaamme voimas Uskossa varjelkoon, Suo
hälle siunaukses, Hänt' armos valaiskoon! Ja kansallemme
suo: Vanhoille viisautta, Nuorille hurskautta, Uus sydän
kaikkiin luo!93

1. O Pyhä Henki armias, Valaise sielun' valollas, Sytytä
sydämeni; Lähetä armos johtamaan, Mua oikialle ohjaamaan
Omanas ollakseni!
2. Totuutees mua totuta Ja ymmärrystä lahjoita Sun tahtos
tuntemahan; Synnistä sielun' puhdista, Voimallas mielen' 
uudista Sinua seuraamahan!
3. O armas voimansuojani, Aut' että sydämestäni Tät' yhtä
tehdä voisin: Ett' uskossa mä Herrallen' Ja rakkaudessa
veljillen' Vilpitön aina oisin!
4. Mua varjele sä ainian, Ett'eivät juonet saatanan Mua
saisi pauloihinsa; Henkeni kanssa todista, Mun että otti
Jumala Lapsekseen armoihinsa!
5. Mä tunnen heikkouteni, En tiedä rukoillessani Mik'
auttaa, mikä haittaa; Siis itse mua opeta, Ett' "Abba Isä!"
rukoilla Mun sydämeni taitaa!
6. Mua armossasi pysytä Ja totuuteesi kiinnitä! Himoni
häijyt poista, Anteeksi anna syntini, Hyvähän käännä
haluni Vioista, turmioista!
7. Hyvihin töihin tahtoa Ja ymmärrystä, taitoa, O Herra,
anna mulle, Ett' enentyisin armossa, Uskossa, viisaudessa
Otolliseksi sulle!
8. Ett' ajan oikein käyttäisin Ja tahtos aina täyttäisin Saadulla
leiviskällä! Ken Jumalansa unhottaa Ja maailmaa vain noudattaa,
Ei siunausta hällä.
9. O riemun Henki, vahvista Mua murheissani kaikissa Nyt
täällä eläissäni; Suo viimein ero autuas Ja ota sielu huomahas
Pois täältä lähteissäni!


94

1. Henki, armon tuoja, Lohdutuksen suoja, Asu luonani;
Tulta rakkauden, Voimaa elon uuden Luo mun sieluuni!
Sytytä mun kylmä mielen', Voimistuta heikko kielen'!
2. Sanan' sä voit liittää, Niin ett' oikein kiittää Osaan
Jumalaa; Auta että voisin Aina, niinkuin soisin, Häntä
rakastaa, Sua kiittää armostasi, Ylistää sun lahjoistasi!
3. Koska suru, vaiva Sydäntäni kaivaa, Suo sun voimallas,
Että turvan löydän, Runsaan riemupöydän Täynnä
Herkkujas; Anna armos valon loistaa, Mustat 
murhepilvet poistaa!
4. Herran lahja parhain Minuun luo jo varhain: Usko,
hartaus! Tule toivottuni, Kallis kaivattuni, Sielun
virvoitus! Uuden voiman sielu saapi, Kun sen armos
virvoittaapi.
5. Väistettyään nuolen, Peura veden puoleen Rientää
janossaan; Samoin sielu täältä, Surun, murheen säältä,
Ahdistuksessaan Pyrkii armos lähtehellen, Haluisesti
riennätellen.
6. Uskon uudistaja, Synnin karkoittaja, voiman antaja,
Henki puhtauden, Suo ett' elon uuden Alan todella,
Valossas vaeltaakseni, Lihan himot voittaakseni!
7. Tue askeleni, Tee vaellukseni, Tieni oikiaks,
Käännä etsintöni, Rienton', pyrintöni Nimes kunniaks!
Ota vastaan kiitokseni, Kuule myös rukoukseni!
8. Poista henki häijy, Joka aina väijyy Julmin juonineen;
Mailta surun, vaivan Mua saata taivaan Ilohuoneeseen,
Jossa laulan lakkaamatta, Hallelujaa loppumatta.


95

1. Pyhä Henki sydämellen' Täysi turva, tavara,
Korvasi rukouksellen' Armostasi avaja; Suo sen
tulla täydestä Sydämestä, nöyrästä! Mua
puhdistakoon voimas, Majasi ett' oisin omas!
2. Sinä olet Henki Herran, Paras lahja Jesuksen,
Jonka itse lupas kerran Antaa uskovaisillen,
Todistaja sanalle, Pantti lunastukselle, Herran
sormi, Sielun kilpi, Toivon ankkur', uskon siipi.
3. Lähde armon, rakkauden, Henki taidon, 
totuuden, Lahjoittaja elon uuden, Lohduttaja
sydämen! Hengelleni todista, Että mua Jumala
Kuulee, niinkuin isä lastaan, Armoin katsoo
taivahastaan.
4. Niinkuin kaste kaunis illoin Taivaast' olet
vuotanut, Kanssas Herran rauhan silloin, Armon,
turvan tuottanut; Sillä täytät armiaast' Sielun, joka
hartahast' Avaantuu sua ottamahan, Uskolla
omistamahan.
5. Sinä tunnet ihmeet taivaan, Salaisuudet Jumalan;
Siis mä anon hartaast' aivan, Että neuvot sieluan'
Hänen pyhää tahtoaan Tietämään, noudattamaan,
Niinkuin sana neuvoo meille, Ett'en eksy synnin
teille.
6. Halaat, hurskas, hurskautta, Pyhä, pyydät
pyhyyttä, Vihaat synnin saastaisuutta, Vilppiä ja
vääryyttä; Pyhitä siis mieleni, Sydämeni, sieluni,
Että kelpaa majaksesi, Sinun siinä ollaksesi!
7. Henki laupias, siviätä Siviämpi kyyhkystä,
Vihaat mieltä ynsiätä, Ylpiätä sydäntä; Suo ett'
olen hiljainen, Siviä, nöyrä, leppyinen, Rakastan
mun veljiäni, Vaikk' ois vihamiehiäni!
8. Auta vältän syntejäni, Ole sauvan' horjuissan',
Ole elon' eläissäni, Korjaa sielun' kuollessan';
Suo mun ylösnoustua Iloisesti astua Jesukseni
kasvoin eteen, Pyhäis kanssa käsi käteen!9. Pyhästä Kolminaisuudesta.


96

1. O laupias Isä Jumala, Jok' kutsut kurjimmatki, Ja
poikas veren voimalla Pois peset synnit ratki, Suo
sanas pyhän, kirkkahan Asua seurassamme, Sen
anna olla ainian Valona sielussamme, Matkalla
johtonamme!
2. Huudamme, Herra, puoleesi; Ei muu voi meitä
auttaa, Ah jospa kuulla sanasi Saisimme armos
kautta! O hyvä Isä, katsahda, Kuink' upposimme
vaivaan. Meit' totuudesta saatana Valheesen 
kiusaa aivan; Suo avuks Henki taivaan!
3. O Jesus Kristus turvamme, Ihmiseks itses annoit,
Siis parhain tiedät syntimme, Joittenka kuorman 
kannoit. Käy sydämiimme asumaan, Suo Henkes
lohduttava, Jok' ompi meitä ainiaan Totuutees
johdattava, Taivaasen taluttava!
4. O Pyhä Henki, Katkaise Saatanan kahleet meiltä!
Sanallas meitä valaise, Pois saata valheen teiltä!
Niin puhtaiksi me tulemme, Kiitämme Jesustamme,
Ja sanaans' pyhää kuulemme, Jok' auttaa murheissamme,
Vie iloon kuollessamme.97

1. Isä Jumal' taivaassa, Meit' älä ylönanna, Murheesta
ja vaivasta Ilohon meidät kanna! Sinun rauhas meille tuo,
Pois vihollinen aja; Seurassa ystävies suo Taivaassas 
meille maja! Vahvista meit' uskossas Maan päällä
kulkeissamme, Niin vältetyks sun avullas Perkeleen
juonet saamme! Siihen amen sanomme, Ja veisaamme
Halleluja.
2. Jesus Kristus armias, Taluta armos tiellä Kaikkivoipa
valtias, Meilt' älä sanaas kiellä! Kautta ristin kuoleman
Meit' elämään sä säästit, Katkaisit kahleet saatanan,
Synneistä meidät päästit. Vielä nytkin apus suo Ja 
turvas murheissamme, Ja viimein rakkaan Isäs luo
Vie meidät kuoltuamme! Siihen amen sanomme,
Ja veisaamme Halleluja.
3. Lahja Isän, Pojankin, O Henki lohduttaja, Voiman
tuoja, hurskaisiin Tapoihin totuttaja, Täytä meitä armollas,
Valista sokiat mielet, Puhdista sinun voimallas Sydämet
kuin myös kielet! Taitaviksi meitä tee, Ja tuntoos meitä
saata, Kristuksen tykö meitä vie, Hän sielut terveeks
auttaa! Siihen amen sanomme, Ja veisaamme
Halleluja.98

1. Kolm'=yhteinen Jumala, Ain' seiso lastes puolla,
Synneistämme pelasta, Suo autuaasti kuolla! Vihollinen
kukista, Suo vahva usko aina! Sä yksin olet apuna, Kun
murhe mieltä painaa. Vapauta vaaroista, Ja kiusaukset
estä, Himomme pahat karkoita, Pois ulos sydämestä!
Amen, niin tapahtuva Ain' onkin myös. Halleluja!99

1. O Isä, Luoja laupias, Hyvyyden kaiken lähde,
Syntimme anteeks armostas Suo Poikas piinan
tähden! Syyn mukaan älä rankaise, Vaan
isällisest' armaitse, Niin että lapsen tavalla Sua
uskossa Jokainen voisi palvella!
2. O Jesus Kristus armias, Suo kunniasi loistaa!
Sä jalo voiton ruhtinas, Pahamme kaikki poista!
Kuolithan kansas edestä, Siis pelasta se hädästä!
Kun ostit meidät kuolosta, Niin kaikesta Pahasta
auta, pelasta!
3. O Pyhä Henki, lohduta, Äl' armoasi kiellä,
Rakkaudessa johdata Meit' aina rauhan tiellä!
Sä ilon, elon antaja, Meit' armollasi virvoita, Ja
saata ijankaikkiseen Meit' autuuteen Jesuksen
tähden taivaaseen!


100

1. Jumala, Herra taivaassa, Me kiitämme nyt sinua,
Sen sydämestä uskoen, Ett' olet meille armoinen.
2. O Kristus, Jumala ja mies, Kirkasta meille sinun
ties, Sun pyhä sanas, kuolemas, Joist' elo meill'
on autuas!
3.  O Pyhä Henki Armias, Suo meidän kuulla
neuvoas; Voimassas suojaa kaikkia, Kolm'=yhteinen
Jumala!