Tuonela - eräs vaihtoehtoinen selitys
Miksi tuonela on olemassa?

Olen usein pohtinut mihin tuonelaa tarvitaan ja onko se todella Jehovan luoma paikka? Roomalais-Katolisilla oli aikanaan oppi kiirastulesta, mutta tuosta opista en tiedä mitään. En ole siihen tutustunut. Kuitenkin on selvää, että jos tuonela on Jehovan luoma paikka siinä täytyy olla jotain järkeä. Täytyy olla jokin järkevä selitys minkä vuoksi tuonela on luotu. Jos on lakia noudattanut niin kuka tahansa voi saada tarpeeksi viisautta keksiäkseen omia opettajiaan parempia selityksiä. Selityksiä, jotka kuullostavat tarpeeksi järkeviltä voidakseen olla totta. Mutta itse pidän kyllä pyhän hengen antamia näkyjä virkistävämpinä ja rakentavina verrattuna loogiseen päättelyyn. Näkyjä vain saa lukea kuuluisien saarnamiesten kirjoituksista niin harvoin. Ne ovat harvinaista herkkkua. Seuraavassa loogisen päättelyn, hengen ja Herra Sebaotin antamien neuvojen yhteistuloksena syntynyt mielikuva tuonelasta ja sen merkityksestä.

Profeetta Samuelin aikana

I Mooseksen kirjassa annetaan selvä laki siitä, että joka ihmisen veren vuodattaa niin hänen verensä on toinen ihminen vuodattava. Tämä koskee, jopa metsän eläimiä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, jossa sielu on, hänen verensä on toinen ihminen vuodattava. Kuitenkin on paljon esimerkkejä siitä, että aina ei niin ole käynyt. Yhtenä Raamatun mainitsemana esimerkkinä voisi pitää profetta Samuelin tapausta. Koska kunigas Saul laiminlöi Jehovan tahdon tekemisen joutui profeetta Samuel miekallaan itse tappamaan viholliskuninkaan näin vuodattaen hänen verensä. Profeetta Samuel itse ei kuitenkaan kuollut väkivaltaista kuolemaa, vaan kuoli vanhuuteen. Myöhemmin profeetta Samuelin kuoltua tapaamme hänet seuraavan kerran tuonelassa, kun kunigas Saul herättää hänet ja kysyy neuvoa häneltä. Tästä voimme päätellä, että tuonela on paikka, jossa väkivaltaa tehneet ja ihmisverta vuodattaneet sielut odottavat paluuta jälleensyntymisen kautta elämään, jotta joku voisi vuodattaa heidän verensä kostoksi siitä mitä he itse ovat tehneet. Näin Jehovan antama varma sana veren vuodattajan oman veren vuodattamisesta kostoksi toteutuisi, vaikka kyllä melkoisen mutkan kautta. Ikävä puoli tässä asiassa on se, että maan päällä on jatkuvasti menossa koston kierre ja väkivaltaa pursuu kaikkialta sekä uusia sotia syntyy kaikista estelyistä huolimatta.

Kuningas Daavidin aika

Toisena vaihtoehtona tuonelan lisäksi on mainittu kuolema. Kunigas Daavid vuodatti myös elämänsä aikana paljon verta, mutta sain hengessä ilmoituksen: Autuas se, jonka synnit pyyhitään yli, autuas se, jonka pahoja tekoja ei muisteta. Ja Abigail estitti hartaan rukouksen kuningas Daavidin puolesta kun tämä oli menossa tappamaan miekalla Abigailin aviomiestä ja huonekunnan muita miehiä: Jehova tallettakoon sinun sielusi elämän kukkaroon. Kukkarohan on eräänlainen piilopaikka ja tässä ilmeisesti tarkoitetaankin kuolemaa. Abigail rukoili, että kunigas Daavidin sielu ei enää palaisi tuonelan kautta maan päälle kostoa varten, vaan että se pääsisi kuoleman ja tietämättömyyden tilaan ikään kuin pysyvään talteen.

Babylonin portto - Johanneksen Ilmestys

Olen pitkään pohtinut voiko Babylonin portto todella tarkoittaa kirkkoa niin kuin Jehovan todistajat opettavat? He itsekään eivät asiasta ole 100 prosenttisen varmoja sillä olen eräässä kokouksessa eräänkin kuullut toteavan: Mikä muu se voisi olla? Mihin muuhun voisivat Ilmestyksessä mainitut merkit soveltua yhtä hyvin kuin kirkkoon? Oppi siitä, että kirkko on Babylonin portto ei muuten ole Jehovan todistajien omaa keksintöä, vaan he ovat sen lainanneet muilta. Esimerkiksi Adventtikirkolla oli sellainen kanta ja eiköhän tuo kanta esiintynyt alunperin myös Mormonin kirjassa vuodelta 1833. Kauan ennen Jehovan todistajien esiin marssimista. Johanneksen Ilmestyksessä salaperäisesti ilmaistaan tuon sanan: Babylonin portto kätkevän sisäänsä salaisen merkityksen. Se on siis harvinaisen hyvin salattu ja sen merkityskin on salattu. Näinhän ei ole sanan kirkon laita, vaan kirkon merkitys ja tehtävä on sangen selvä ja yksiselitteinen. Sitä ei ole mitenkään salattu. Se ei ole arvoitus. Nyt olenkin saanut vastauksen tuohon erään Jehovan todistajan kokouksessa esittämään kysymykseen: Mikä muu se voisi olla? Tuon nimen tai sanan: Babylonin portto, salainen merkitys on seuraava: Se on TUONELA.

Kuningas Salomon viisaus

Samuelin kirjassa on ensimmäisen kerran Raamatussa viittaus tuonelaan. Eniten ja selvimmin siitä ja kuolemasta on ehkä kirjoittanut kuitenkin kunigas Salomo. Hän mainitsee, ettei siellä ole tietoa, työtä, ajatusta tai tointa. Samoinhan Johanneksen Ilmestys mainitsee, että siellä ei ole lampun valoa, ei morsiammen tai sulhasen ääntä, ei myllynkivien jauhamisen ääntä jne. Vittaukset tuohon tilaan, joka on tuonelassa tai kuolemassa ovat runollisessa muodossa molemmissa: Kuningas Salomon teoksissa ja Johanneksen Ilmestyksessä. Joka on niitä lukenut tietää kyllä. Ja joka ei sitä tiedä, häneltä se on salattu syystä. Niin luulen.

Johanneksen Ilmestys

Johanneksen Ilmestyksessä mainitaan vielä, että tuo Babylonin portto on vastuussa kaikesta murhattujen verestä maailman alusta alkaen. Mikä sopisi paremmin kuin Tuonela tuohon määritelmään. Lisäksi mainitaan, että Babylonin portto on juopunut Jeesuksen todistajien verestä. Tämäkin soveltuu tuonelaan. Mainitaanhan jossakin kohden vanhaa testamettia, että tuonela ei saa milloinkaan kyllikseen tapettujen ruumiita. Lisäksi mainitaan, että Babylonin portto on maan päällä haureuden ja kuvainpalvonnan ylläpitäjä ja äiti. Ja kun ottaa huomioon kuinka yleistä haureus ja kuvat ovat niin voidaan aavistaa tuonelan vallan maan päällisiin asioihin olevan huomattavan suuri. Sillä eihän kukaan ihminen ikinä itse vihoittaisi tahallaan Jehovan mieltä haureudella ja kuvilla tai patsailla ilman jonkun sivullisen myötävaikutusta. Siihen ei ole mitään syytä.

Polittinen merkitys

Ohjaako tuonela jollakin tavalla politiikkaa ja päättäjien toimia? Sellaiset kuolleet ihmiset, joilla ei enää ole osaa eikä arpaa maanpäällisten asioiden ymmärtämiseen ja Jehovan tahdon tietämiseen maan päällä ja tuon tahdon tottelemiseen ja toteuttamiseen. Se olisi melkoinen vahinko. Olen vain kuullut Jeshualta hänen ilmestyessään marraskuussa 2003, että hänen silmissään maapallo on enää yksi suuri uhrialttari. Siis koko tämä planeetta on alttari, jossa uhraataan verta. Sangen usein tuohon mahdollisuuteen on viitattu. Esimerkiksi Hitlerin ja erään Yhdysvaltain presidentin puolison yhteydessä (Vihjaus astrologian käyttämiseen, Jerusalem Post, 1996). Viitattu mahdollisuuteen, että hallitukset kuuntelevat tuonelan, meedioiden ja astrologien ääntä, mutta eivät enää tottele Jehovan ääntä ja tahtoa.

Lopuksi

Tuonela on salattu ja arvoituksellinen sana ollut kauan. Siihen on viittauksia monissa kirjoituksissa kuitenkin jopa täällä länsimaissa, ja on kulttuureja, joissa siitä puhutaan todella avoimesti ja usein. Protestanttinen (ateismiin siirtynyt) kulttuuri ei kuitenkaan ole sellainen kulttuuri. Ja lisäksi ovat monet lahkot katsoneet asiakseen kieltää jälleensyntymisen mahdollisuuden, vaikka siitä kertovan pyhän kirjoituksen nimi on Bhagavadgita (Herran laulu eli Kristuksen laulu). Ja vaikka I Samuelin kirjassa on selvä mainita tuonelasta: I Sam. 2:6 Herra lähettää kuolemaan ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Raamatusta käytetään nimitystä seitsemästi puhdistettu kulta. Siksi se on varsin tiivis paketti, jossa ei juurikaan ole turhia jaarituksia sellaisista asioista, jotka on muissa pyhissä kirjoituksissa selvitetty paremmin ja kattavammin. Tuonelasta on käsityksiä ja tietoa siis ehkä eniten hinduilla Intiassa. Gilgames eeppoksessa viitataan tuonelaan myös. Profeetta Hesekielin kirjassa viitataan myös. Martti Luther mainitsee Vähän katekismuksen johdannossa, että ihminen joka ei ole osallinen pyhän ehtoollisen sakramentista vähintään kerran tai neljä kertaa vuodessa ei voi milloinkaan käsittää sellaisia sanoja kuin: Taivas, paratiisi tai toisaalta helvetti, kadotus tai tuonela. Niiden merkitystä hän ei käsitä ja sellainen ihminen myös epäilee niiden olemassaoloa. Hän ei voi uskoa niiden olevan olemassa. Satuin hengen valaisemana kerran kirjastossa lukemaan Missale Aboensis messukirjaa ja henki käänsi ja selitti siinä olevan latinankielisen tekstin merkitsevän: Papiksi voidaan hyväksyä vain henkilö joka on jälleensyntymisen kautta nostettu tuonelasta takaisin maan päälle elämään. Eräässä vanhinkodissa tapasin juutalaisena pitämäni miehen, joka ilmaisi uskovansa jälleensyntymiseen ja piti sitä ainoana toivonaan ja ainoana pelastuksenaan. Olen myös kahden sukulaisvauvan tai lapsen kanssa, jotka eivät vielä osanneet puhua lainkaan, vaihtanut muutaman ajatuksen kuin aikuisen kanssa. Tällaiset seikat lienevät tuttuja lähestulkoon kaikkien elämässä, mutta tosiasia on että länsimaissa tuonela on tabu ja kielletty keskustelun aihe ja sellaisena se myös ilmeisesti pysyy. Syyttiväthän Ateenalaiset poliitikot filosofi Sokratesta aikanaan tuonelasta puhumisesta ja tuomitsivat hänet kuolemaan. Tämä kirjoituksen tarkoitus ei ole lisätä keskustelua tuonelasta tai kuolemasta eikä tarkoitus myöskään ole herättää kiinnostusta hindulaisuutta kohtaan tai salatieteitä kohtaan. Pitää muistaa, että spiritismi Johanneksen Ilmestyksen mukaan johtaa ihmisen helvetin tulen rangaistukseen ja nimen poistamiseen elämän kirjasta. Tosin ne jotka asiasta ovat jo ennen puhuneet tai jotain tärkeää tietävät saakoot puhua hijaisesti ja vähän asiasta sillä ensisijainen syy elämän kirjasta nimen poistamiseen on Johanneksen Ilmestyksen mukaan pedon merkin ottaminen otsaan tai käteen, ja vain ne voivat silloin ostaa tai myydä, jotka ovat pedon merkin ottaneet. Aivan siinä pisteessä emme vielä kai ole ja lupaahan Johanneksen Ilmestys suuriäänisen enkelin varoittamaan meitä etukäteen pedon merkistä kun se on ajankohtaista. Maanantaina, 9.11.2009.
Jehovan todistajat usein mainitsevat kadotuspaikasta tai -tilasta käytettävän nimiä: Gehenna, Sheoul ja Haades. Tuli mieleeni tarkoittavatko ne seuraavaa: Gehenna = paikka, jossa henki kituu. Sheoul = paikka, jossa sielu kituu. Haades = paikka, jossa ruumis kituu. Tällainen vain johtui mieleeni, mutta en usko itsekään siinä olevan todenperää. Tiistaina, 20.7.2010.


Takaisin sisällysluetteloon: Kristus ja seurakunta (Uskonto)

Takaisin sivuston alkuun