Kuinka periä Aabrahamin siunaus?Aabrahamin siunaus periytyi patriarkka Jaakobille asti, mutta sen jälkeen siihen näyttäisi raamatussa tuleen stoppi eli pysähdys. Efraimista tuli tosin tuon
siunauksen perillinen ja haltija, mutta käytännössä sillä ei ollut suurta merkitystä sillä Jaakob oli tehnyt sopimuksen syyrialaisen Laabanin kanssa, jossa
osa tuosta siunauksesta oli kumoutunut. Laban oli Jaakobin appi, jolta hän 21 vuoden palvelusta vastaan oli saanut neljä vaimoa, 14 lasta sekä suuren
määrän omaisuutta. Mutta Jaakob ei ollut täyttänyt sopimustaan. Hän lähti pois Laabanin palveluksesta ennen kuin 21 vuotta tuli täyteen. Hän pakeni
Laabania kun huomasi tämän kasvojen muuttuneen. Eikä hän tiennyt miksi Laabanin kasvot olivat muuttuneet.

Oli tapana, että köyhät ja papit saivat joka kolmas vuosi vierailla rikkaiden luona syömässä näiden varastoista ruokaa sekä ehkä jopa kosiskella rikkaiden
tyttäriä tai poikia. On ilmeistä, että Jaakob ei täyttänyt tuota kestitysvelvollisuutta ja siksi Laaban suuttui. Ehkä joku Laabanin omista pojista kosiskeli jo
tuolloin Dinaa tai ehkä myös joku Jaakobin pojista oli kosiskelun alaisena. Kun Jaakob oli ehkä Laabanin mielestä ahne ja typerä tässä suhteessa niin hän
aavisteli ja alkoi ennustaa, että asialla olisi huono loppu. Mutta Jaakob ehkä jo ajatteli kotiinpaluuta muutenkin ja kuinka hän kohtaisi Eesaun ja mitä hänen
olisi annettava Esaulle lahjaksi siitä, että sopu syntyisi.

Joka tapauksessa myöhemmin Jaakobin ja Laabanin välinen riita syveni ja johti siihen, että Aabrahamin siunaukslta katosi terä. Tuo siunaus jäi Efraimin
hoitoon, mutta käytännössä sen terä oli tylsä ja voimaton. Jopa siinä määrin, että juutalaisia sen sijaan, että heitä olisi jatkuvasti siunattu saivat osakseen
kirousta, vainoa, hävitysvimmaa ja kansanmurhaa.Raamatussa mainitaan kolme paimenen sauvaa. Ensimmäistä hallinnoi Aabraham ja toista hallinnoi Iisak, mutta kolmas, jota Jaakobin ja myöhemmin
Efraimin piti hallinnoida joutui liian lyhyenä sauvana kahdeksi erilliseksi sauvaksi. Toista hallinnoi Efraim, mutta toista hallinnoi Juuda. Voitaisiin puhua
neljästä sauvasta, mutta määrä on kuitenkin kolme. Kaksi pitkäää sauvaa olivat nimeltään: Armo ja Sopu sekä oli myös kaksi lyhyttä nimetöntä sauvaa.

Kuka sovittaisi Jaakobin synnin? Kuka voisi muuttaa historian kulun ja kuinka se tehtäisiin? Ainoa vastaus on, että se pitää tehdä symbolisesti ja suuren
vaikutusvaltaisen joukon toimesta. Messias, Johtaja Aleksanteri Suuri omana aikanaan yritti tehdä sen ja niin syntyi Hellensimi. Hän yritti tehdä sen
mahdolliseksi, että naimakaupoisssa olisi suurempi vaihtelu. Ja että olisi rikkumaton kotirauha. Häneltä periytyy sanonta: Kotini on linnani.

Mutta kun Sakarjan kirjan yhdennessätoista luvussa kuvataan kuinka 1500-luvulta lähtien on Armon ja Sovun sauvat rikkoutuneet niin puolestaan
Hesekielin kirjassa sen 37:ssä luvussa kuvataan kuinka tuo kolmas sauva, jolla ei ole vielä nimeä voitaisiin yhdistää yhdeksi sauvaksi:


Minulle tuli tämä Herran sana:
16. "Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.' Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
 'Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot.' 17. Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi.
 18. Kun maanmiehesi sanovat sinulle: 'Kerro meille, mitä tällä tarkoitat', 19. anna heille vastaus: Näin sanoo Herra Jumala:
 Minä otan Joosefin ja hänen johtamiensa Israelin heimojen sauvan, sen, joka on Efraimin hallussa, ja liitän sen Juudan sauvan jatkeeksi,
 yhdistän ne kädessäni yhdeksi ja samaksi sauvaksi.
20. "Sauvojen, joihin sinä kirjoitat, tulee olla kädessäsi niin, että maanmiehesi näkevät ne, 21. ja sinun tulee sanoa heille: Näin sanoo Herra Jumala:
 Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä
 kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina. 23. He eivät enää myöskään saastuta itseään epäjumalillaan ja iljettävillä patsaillaan
 eivätkä paljoilla rikkomuksillaan. Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät, ja heistä tulee minun kansani
ja minä olen heidän Jumalansa.
24. "Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, heillä kaikilla on yksi ja sama paimen. He noudattavat minun käskyjäni, he seuraavat minun
säädöksiäni ja elävät niiden mukaan. 25. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet.
He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset, ja minun palvelijani Daavid on heidän hallitsijansa ajasta aikaan.
26. "Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen.
27. Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. 28. Kaikki kansat tietävät silloin, että minä olen Herra.
Minä pyhitän Israelin, ja minun pyhäkköni on aina heidän keskellään."
Raamatussa puhutaan kahdesta liitosta: Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti. Noiden liittojen terä katosi ja tylsistyi sen johdosta, että kolmannen Liiton ehtoja ei
kyetty täyttämään. Tuo kolmas liitto oli patriarkka Jaakobin käsissä, mutta hän lähti kesken kolmannen seitsemänvuotisen palvelukauden pois syyrialaisen Laabanin
luota kun huomasi tämän kasvojen synkenneen. Ja tuota kolmatta liittoa on yrittetty solmia uudelleen ties kuinka kauan. On syntynyt Qumranin kirjasto; on syntynyt
Gnostilainen kirjasto jne. On ollut messiaita kuten juuri Johtaja Messias Aleksanteri Suuri, oli myös profeetta Muhammed (SAAS) jne. Ja vielä on luvassa lupauksia
tulevaisuuden Messiasita kuten: Maitreyja, kalifi imaami Mahdi sekä Kalki inkarnaatio. Mutta täyttikö yksikään noista yrityksistä Hesekielin kirjan 37:nnen luvun
ja jos täyttivät niin miksi sitten juutalaisista suuri osa tuhottiin toisen maailmansodan keskitysleireissä. Väitän, että tuo Kolmas liitto on yhä vielä solmimatta ja sen
evankeliumi saarnaamatta. Seuraavaksi esitän oman yritykseni tuon Kolmannen liiton runkopuuksi:

Tietenkin olen saanut tuon runkopuun Herra Sebaotin välityksellä ja toivoakseni Jeshua, Messiaan myös. Se siis sisältää kansan osuuden asiaan, mtuta ei välttämättä
jalosukuisten osuutta vielä:

1. Jokaisen, joka aikoo tähän liittoon ryhtyä tulee täyttää patriarkka Jaakobin elämänkerta korjattuna ja täydellisenä.
2. Se merkitsee 21 vuoden yhtäjaksoista orjuutta ja selibaattia. Mahdollisuuksia huojennuksiin on olemassa.
3. Ei ole terveellistä elää selibaatissa paljoa yli yhdeksää vuotta. Sen vuoksi Jehova, Jumala antoi Jaakobille vaimon jo 7 vuoden palvelun jälkeen.

Ensimmäinen seitsenvuotisjakso: Kaksi alkamisvaihetta:

A. 2013 marraskuussa
B. 2014 lokakuussa

kestää seitsemän vuotta vuoden 2020 marraskuuhun tai vuoden 2021 lokakuuhun.

Tänä aikana on tärkeää pitää sapatit ja uudenkuun sapatit ja kaikki kirkolliset juhlapäivät ja raamatulliset juhlapäivät hartaana mielessä ja jopa niitä viettää
mahdollisuuksien mukaan. Joko kotona tai yhdessä muiden muikana erilaisissa tilaisuuksissa. Tänä aikana muuten on ennustettu kalifi imaami mujaddid
Mahdin ilmestyvän sekä myös Jeesuksen ainakin henkisesti näkymättömänä Isa hahmona. Vishnu Yashana.

Toinen seitsenvuotisjakso:

A. marraskuu 2020 - marraskuu 2027
B. lokakuu 2021 - lokakuu 2028

Tämän jakson alussa on mahdollista saada huojennusta selibaattiin jos ei muuten niin itsetyydytyksen tims. välityksellä. Tämän jakson aikana ehkä myös
on tarkoitus syntyä Vishnu Yashan pojan nimeltä Kalki. Tämän jakson loppupuolella on mahdollista, että Jumalan valtakunta ilmestyy. Valitettavasti
tähtitieteelliset aspektit näyttävät, että ainakin kaksi vuotta tänä aikana on Antikristuksen täyttä hallitusvaltaa. Mutta profeetta Nostradamusksen ennustuksissa
on väitetty armollisesti ja sopuisasti, että presidentti Saddam Husseinin jälkeen ei enää tule yhtäkään Antikristusta, jota ei hirtettäisi jaloistaan eli jonka elintilaa
ei kavennettaisi ja jonka liikkuminen ei rajoittuisi kotivaltion rajojen sisäpuolelle.


Kolmas seitsenvuotisjakso eli varsinaisesti se jakso mihin tähdätään parhaimmiston voimalla:
"JOKA KESTÄÄ VAHVANA  LOPPUUN ASTI SE PELASTUU"

A. marraskuu 2027 - marraskuu 2034
B. lokakuu 2028 - lokakuu 2035

Tämä jakso on vielä utopistinen. Siitä ei paljoa tiedetä. Astrologiset aspektit viittaavat siihen, että jakson lopussa on Antikristuksella jäleen pari vuotta täyttä
hallintaa.


Juutalaisilla on muuten usko koskien Messiasta Jeesusta. He sanovat, että jos kaikki juutalaiset viettävät kaksi perättäistä sapattia täysin sääntöjen mukaan;
niin silloin ilmestyy varmasti Jeesus ja tulee Jumalan valtakunta. Tuo juutalaisten oma usko on otettu huomioon tarkoin tässä kolmannen liiton ehdotuksessa,
Herra Sebaotin armosta.KOLMAS LIITTO ELI UUSI PAIMEN

Tämä liitto on symbolinen, mutta se täytää omalta osaltaan Jumalan lupauksia ja pyhiä kirjoituksia. Pahimmillaan se jää pelkäksi yritykseksi,
mutta parhaimmillaan pieni eliittijoukko kykenee viemään sen läpi täysipainoisesti jonkin seurakunnan tai taivaan alaisuudessa.

Pahimmillaan vaikka pieni eliittijoukko läpäisi tuon 21 vuoden palvelun ei tapahdu mitään palkitsemista, vaan tuo 21 vuotta olisi kulunut
hyödyttömyydessä palkan suhteen.

Parhaimmillaan tuo eliittijoukko saa tukea ympäristöltään, mutta pahimmillaan sitä vainotaan ja tuhotaan niin kuin Qumranin yhteisöä tai
Gnostilaista yhteisöä.

Parhaimmillaan tuo elittijoukko tekisi uraa uurtavaa työtä ja olisi edelläkävijä. Pahimmillaan se olisi hännän huippu ja sen ylitse kävisi
suuri joukko vielä suurempaa eliittiä tallaten sitä jalkoihinsa esim. Kalifi imaami mujaddid Mahdin joukko.

Parhaimmillaan täyttyisi Hesekielin 37 luku kokonaisuudessaan sisältäen:

1. YKSI KANSA KOKOONTUU JUHLAKOKOUKSEEN ISRAELIN VUORILLE.
2. YHEINEN KUNINGAS
3. SAASTAISTEN EPÄJUMALTEN ESIM. PORNOGRAFIAN TÄYSI TUHO.
4. TÄYSI ANTEEKSIANTO SYNNEISTÄ.
5. DAAVID TULEE HEIDÄN KUNIKAAKSEEN JA HEILLÄ ON KAIKILLA YKSI JA SAMA PAIMEN.
6. EHTONA: KÄSKYJEN JA SÄÄDÖSTEN MUKAAN ELÄMINEN.
7. IKUINEN LIITTO TEHDÄÄN JA RAUHA TAATAAN.


1. HEISTÄ TEHDÄÄN SUURI KANSA
2. PYHÄKKÖ ASETETAAN HEIDÄN KESKELLEEN.
3. JUMALAN ASUINSIJA TUODAAN HEIDÄN LUOKSEEN.
4. ISRAEL PYHITETTÄÄN.
5. PYHÄKKÖ TAATAAN AINA KESTÄVÄKSI.
6. ISRAELISTA TULEE JUMALAN VALTAKUNTA JA KANSA.
7.1.
2.
3.
4. MINUN ASUINSIJANI HEILLE, OLEN HEIDÄN JUMALANSA, HE OVAT KANSOJANI.
5. KAIKKI KANSAT TIETÄVÄT SILLOIN (3000-4000 JKR) : MINÄ OLEN HERRA.
6. JEHOVA JUMALA ITSE PYHITTÄÄ ISRAELIN HENKILÖKOHTAISESTI.
7. AINAINEN PYHÄKKÖ.

Tässä on siis paljon varaa joustaa. Ehkä vain Israelilta vaaditaan aluksi kaksi sapattia, mutta ei muilta kansoilta. Ja ehkä tuo kolmas sapatti koskee
muita kansoja eikä lainkaan Israelia. Tässä on eräs jousto. Mutta valitettavasti Juudan heimon ja aristokratian (Pietarin kirjeet; maailmankansalainen)
on suostuttava kahteen vuosiviikkoon sapatteja. He nimittäin ovat Jehovan tai Herra Sebaotin mielestä syyllistyneet rikoksiin, joista tuomiona tulee
KAKSI ELINKAUTISTA VANKEUTTA. Eikä sekään vielä ole kaikki. Voi olla, että päälle lankeaa vielä KOLMASKIN ELINKAUTINEN.

Sen sijaan tavallinen kansa ja köyhä väki ansaitsee korkeintaan YHDEN ELINKAUTISEN, jos edes sitäkään.
Tämä sivu on voimakkaasti: UNDER CONSTRUCTION!

- Työn alla: Marmaduke-Pickthall: The Glorious Koran, Bi-lingual edition, sivu 12: those who are jews and christians and
SABAEANS -whoever believeth in Allah and the LAST DAY and doeth right- surely their reward is with their Lord,
and there shall no fear come upon them neither shall they grieve.
And remember, O children of Israel) when we made a COVENANT with you and caused the MOUNT to TOWER abobe you.


- Työn alla: Apostoliset Isät - Barnabaan kirje, jossa on paljon hämärää, mutta myös paljon loppupuolella tähän liittoon liittyvää tietoa.

6. 10 .2013 jKr.
October the 6th 2013 AD.

© Herra Sebaot Armeijoien Jehova, Jehova Kaikkivaltias, Ruah Ha-Kodesh, Ha-Messiach.Eivät terveet tarvitse parantajaa. Mutta itselläni on pyrkimys pyhitykseen universaali pyrkimys.