Predestinaatio
Aluksi

En ole tutkinut predestinaatiota tai lukenut siitä mitään. Minulla on hämärä mielikuva, että se tarkoittaa sitä, että jotkut ihmiset ovat ennalta tuomitut kadotukseen ja toiset puolestaan ennalta säädetty autuuteen. Tiedän kuitenkin, että tuo käsitys perustuu tapaan tulkita Raamatun kirjoituksen eräitä kohtia; eikä se siis ole hengen antamaa ilmoitusta, vaan kirjaimen vääntelyä. Jos se olisi hengen antamaa ilmoitusta; siitä ei tarvitsisi kiistellä lainkaan. Mutta esimerkiksi Roomalais-katolinen ja Ortodoksinen kirkko ovat predestinaatio-opin määritelleet harhaksi ja eksyttäväksi. Uskon myös, että nykyisin jopa Luterilaiset suhtautuvat siihen epäillen; sillä käsityksen, että tuo oppi on puhtaasti kirjaimen vääntelyä ja kääntelyä olen saanut muistaakseni koulun oppitunnilla.

Efesolaiskirje 1:4-5

Tämä on eräs Raamatun kohta, johon vedotaan puhuttaessa predestinaatiosta: Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Näissä kahdessa jakeessa on niin paljon sanoja, että kokenut ja hengellinen Raamatun tulkitsija näkee heti, että näiden kahden jakeen tyhjentävä selittäminen vaatii tuekseen lukuisia muita jakeita Raamatusta, kokemusta ja hengen ohjausta. Silti kaikki selitys mikä voidaan antaa on pelkkä kapea irvikuva siitä mitä nämä jakeet todellisuudessa tarkoittavat.

Selitysyritys

Näissä jakeissa ei puhuta mitään siitä, että jotkut ovat kadotukseen tuomitut ja jotkut autuuteen määrätyt. Sen sijaan mielelläni yhdyn Hengen tai Herra Sebaotin näkemykseen, joka tosin on sekin vain kapea aavistus todellisesta merkityksestä. Sillä mielestäni se on hyvin, hyvin yksinkertainen selitys. Hengen mielestä tässä siis puhutaan siitä, että jo ennen maailmaan luomista meille kaikille säädettiin se paikka Kristuksen ruumissa, johon kuulumme. Kaikki eivät voi olla päätä, kaikki eivät voi olla silmiä, kaikki eivät voi olla korvia tai kaikki eivät voi olla käsiä tai jalkoja. (I Kor. 12:1-31). Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Minkä vuoksi sitten jokaisen paikka Kristuksen ruumissa säädettiin jo ennen maailman luomista? Tässä kysymyksessä poikkean hengen kehotuksesta Raamatusta ja alan miettiä Fysiikan tutkimia: Kvarkkeja, alkuaineita, painovoimaa, energiaa ja muita sellaisia asioita. Ehkä kyse on koko luomakunnan täyttävästä jumalallisesta sopusoinnusta ja järjestyksestä.

Kristuksen ulkopuolella

Tulee vielä oman tulkintani mukaan huomata sanat: ... edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. . . Tässäkin on selkeästi ajatus: Osa meistä on Kristuksen ruumiin jäseniä hänen yhteydessään ja tarkoitetut pyhitettäviksi. Mutta osa meistä on pelkästään Isän lapsia, vailla yhteyttä Kristuksen ruumiiseen. Heidät on tarkoitettu nuhteettomiksi; ja heille kuuluu osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Myös noita, jotka ovat Kristuksen ruumiin jäseniä, heitä kutsutaan myös Isän lapsiksi; eikä pelkästään ulkopuolisia; Kristuksesta osallisia, kutsuta Isän lapsiksi. (Joh. 17). Sen vuoksi tämä jae vaikutta hieman sekavalta. Sillä ei voida sanoa: Edeltä määrätä meidät yhteyteensä ja omiksi lapsikseen. Silloin vain Kristuksen ruumiin jäsenet olisivat lapsia. Kun sanotaan: yhteyteensä pilkku omiksi lapsikseen niin ajastus on, että on olemassa: Sekä pyhiä että myös nuhteettomia. Nuhteettomat eivät välttämättä ole pyhiä, mutta pyhät ovat aina nuhteettomia.

Uskollinen pysyttäyminen Kristuksessa

Sinä olet tärkeä Kristuksen ruumille juuri siinä paikassa, joka on sinun paikaksesi määrätty jo ennen maailman luomista. II Johanneksen kirje jakeet 8-11: Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Esimerkki: Tiedän, että monet vastustavat Roomaa ja Paavia. He eivät halua osallistua niihin synteihin, joita paavikunta on tehnyt. He eivät voi osallistua niihin menettämättä tosi paljon. Siksi esimerkiksi Adventisteille Rooma on Danielin 4. peto; ja niin tulee heidän mielestään aina olemaan. Mikä tahansa muu väite olisi heille uutta oppia, joka johtaisi siihen että Adventtikirkko menettäisi jäseniä, joiden vuoksi he eivät saisi täyttä palkkaa tekemästään työstä. (Dan. 7: 7 ja 19). Itse en vastusta Roomaa tai Paavia siinä määrin kuin muut. Voin jossain määrin osallistua Rooman synteihin menettämättä liikaa. Sen sijaan en voi missään olosuhteissa osallistua Ottomaanien ja Turkkilaisten synteihin. Siksi Danielin 4. peto on minulle: Turkki. Tällainen oppi, että Danielin kirjan 4. peto on Turkki olisi vahingollista Adventisteille, ja jos he sen omaksuisivat menettäisivät he jäseniä, jotka tuottavat heille suurta voittoa ja palkkaa. On täysin pois suljettua, että itse ryhtyisin parjaamaan Roomaa ja Paavia. En menetä juuri mitään paitsi ehkä hieman rahaa ja varallisuutta tukemalla Roomaa. Kaikkien kohdalla asia ei ole samoin. Itse edustan lähinnä kuudetta kirkkoa eli taivasten valtakuntaa, joka on vasta perusteilla. Matt. 13:47-52 Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Ymmärrättekö nyt kaiken tämän? Jeesus kysyi. Ymmärrämme he vastasivat. Silloin hän sanoi heille: Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa. Koska kuudes valtakunta on vasta perusteilla sen kaikki opit tulevat olemaan uusia muille 14:toista valtakunnalle. Ja vaikka se olisi perustettu jo ammoin niin silti sen opetukset tulevat olemaan uusia ja apostoli Johannes on kieltänyt visusti muita valtakuntia ottamasta vastaan mitään uutta opetusta. Jehovan todistajat, joka on neljäs valtakunta on esittänyt opin, että heidän ymmärryksensä lisääntyy ajan kuluessa kohti loppuaan. He voivat ottaa rajoitetussa määrin vastaan mitä tahansa uusia opetuksia; sillä se on heidän valtakuntansa oppi ollut alusta asti.

Lopuksi

Taivasten valtakuntia on 15 erilaista. Jaakobin poikia oli 14 erilaista. Nykyisin on pääkirkkokuntia myös noin 12-15 erilaista. (Islam katsoo uskontoja olevan 72 erilaista). Se mihin kirkkokuntaan joku todella kuuluu on määrätty jo ennen maailman luomista. Eri kirkkokunnat yhdessä muodostavat Kristuksen ruumiin. Yksi on pää, yksi käsi, yksi silmä, yksi korva, yksi nenä ja yksi sydän jne. Kristuksen ruumiin ulkopuolella ei välttämättä ole kadotus, vaan Lapseus ja osallisuus Kristuksen ruumiiseen nuhteettomuudessa. Sunnuntaina, 8.8.2010.
PS: Olen kirjoituksessa: Kristinuskon Uutiset vuonna 2000, käsitellyt enemmän taivasten valtakunnan vertauksia. Tuohon kirjoitukseen valitettavasti: Paavi Johannes Paavali II osti 10 000:lla, tekijänoikeudet henkensä läsnä ollessa. Se on eräs syy miksi sitä ei ole julkaistu, vaikka olen parhaillaa tekemässä siitä html ja pdf tiedostoja. Valitettavaa asia on sikäli, että tämän lukija ei voi ymmärtää oikein kaikkea sitä mitä tässä kirjoitan lukematta ensin julkaisua: Kristinuskon Uutiset vuonna 2000. Mutta tärkeintä olisi tietenkin Kristuksen ruumiin jäsenyys tai ainakin osallisuus sillä: Kristuksessa ovat kaikki tiedon aarteet kätketyt. Siksi mitään tosi tietoa ei voi olla niillä, jotka eivät ole tavlla tai toisella osallisia Kristuksen ruumiista.


Takaisin hakemistoon: Kuudennen srk:n oppi
Takaisin sisällysluetteloon: Kristus ja seurakunta (Uskonto)

Takaisin sivuston alkuun