Messiaanisuus vuonna 2010
Neljä nopeaa määritelmää

1. Messiaanisuuden yksi tehtävä on toimia arabien (islam) ja israelilaisten välisen ystävyyden sillanrakentajina. Tämän tiedon sain näkynä, jossa Israelin valtion päämies esitti tämän tehtävän Israelin messiaaniselle seurakunnalle. 2. Messiaaninen yhteisö irtisanoutuu kristittyjen välisistä kiroamisista, pannaan julistuksista ja riidoista. Tämän käsityksen olen saanut Herra Sebaotilta. (Rikkain Jahve ja hänen ääretön rikkautensa paljastuu vain, vain jos hyväksytään kaikki poikkisahatut ja ilman vaatteita kulkevat vainotutkin). 3. Messiaaniset tunnustautuvat Aabrahamin lapsiksi, ja joka heitä siunaa saa myös itse kokea siunauksen. Tämä selkeä, tervemielinen ja raamatullinen opetus tuli eräältä Messiaaniselta pastorilta Israelissa Tv-7 kanavan kautta. 4. Jumalan Pojan tuntemusta pitäisi kasvattaa, jotta kavalien ja petollisten ihmisten pelinappoloina oleminen voitaisiin estää. Tämä kehotus tuli Jeshualta. Sillä hän näkee Israelin olevan lauma, jota kohdellaan tylysti ja kehnosti.

Ensimmäinen määritelmä

Kuinka Messiaanisten tulisi suhtautua islamin uskoisiin? Näyttää siltä, että toiveena on mahdollisimman suopea suhtauminen. Tämä tehtävä on sangen helppo ja siihen on viime aikoina tullut ja tulee yhä lisää apuneuvoja ja tietoa. Kuitenkin suhtaudun aika varautuneesti siihen kuinka hedelmällistä yhteistyö tulee olemaan. On vaikea kuvitella, että suuri joukko Isralilaisia alkaisi lukea Koraania ja noudattamaan tooraa. Koraanin lukeminen vielä ehkä kävisikin, mutta tooran noudattaminen lienee jo ylivoimaista. Pessimismiä lisää Koraanin Suura 3:199 Jotkut Kirjan ihmisistä uskovat Jumalaan ja siihen, mitä teille on lähetetty ja siihen mitä heille on lähetetty, ja he ovat nöyriä Jumalan edessä eivätkä hylkää Jumalan merkkejä. Heidän palkkansa odottaa heitä heidän Herransa luona. Jumala on nopea pitämään tiliä. (Koraani 1995, suom. Hämeen-Anttila). Olen itse saanut Herra Sebaotin kautta selitystä kuinka islam pitää Koraania Jumalan puheena eli hänen äänenään ja Viidennessä Mooseksen kirjassa mainitaan kymmeniä kertoja sanat: Jos te kuulette minun ääntäni . . . Vaikuttaa siis siltä kuin Viides Mooseksen kirja olisi profetaalinen ja esittelisi liiton uudistamista joskus tulevaisuudessa pohjautuen Koraaniin ja juuri Viidenteen Mooseksen kirjaan. Tuon liiton lupaus on siis Viidennen Mooseksen kirjan mukaan se, että Israel kohoaa ensimmäiseksi kansakunnaksi koko maailmassa. Ja myös sen lupauksena on, että Israel tulee hyvin rikkaaksi. Maallista mammonaa, kultaa ja kunniaa on siis tarjolla, joka ei ehkä miellytä kaikkia Israelilaisia, mutta juuri Messiaanisia sen tulisi miellyttää, jos jotakin. Koraani on siis suurassa 3:199 jo ennalta määrännyt, että vain JOTKUT isralilaisista kykenevät tähän tooran liiton uudistamiseen. Suuria joukkoja kiinnostaa jokin muu.

Toinen määritelmä

Messiaanisten tehtävänä, koska he tavoittelevat Israelin maallista vaurautta ja loistoa sekä messiaanista kuninkuutta on suvaita kaikkein huonoimmin kohdeltuja kristittyjä. Siksi he eivät voi lainkaan yhtyä kristikunnan tuomioihin, vainoihin ja riitoihin. Hepr. 11:35-40 Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan- ja vuohennahat vaatteinaan, he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. (KR 1992, ev-lut). Olen siis saanut sen sanan, että kaikki kansat taistelevat turhaan maallisesta mammonasta sillä kukaan ei ymmärrä sitä ääretöntä rikkautta, joka Jehovalla olisi antaa kaikille. Sinä vaikka tapat toisen ihmisen saadaksesi pari hehtaaria maata; etkä tiedosta ollenkaan Jehovan rikkauden ääretöntä suuruutta. Tuota rikkautta ei päästä edes näkemään ennen kuin on tullut yhteys ja rauha ympärileikkamattomien ja ympärileikattujen välille. Mikään lupaus ei käy toteen ennen kuin ensin on rauha ja ystävyys solmittu. Lyhyesti: Messiaanisten täytyy hyväksyä kristityt ja etenkin kaikin tavoin vainotut kristityt. Ennen sitä ei mikään rikkaus ole mahdollista. Etenkin tulee hyväksyä kristittyjen itsensä toimesta vainotut toiset kristityt.

Kolmas määritelmä

Itse olen päässyt kahdesti kokemaan sitä siunausta, jonka voi saada siunatessaan Aabrahamin siementä. Ensimmäisellä kerralla kun lahjoitin noin 35 euroa sain sydämeeni heti tuosta vaan pelastusvarmuuden ja ilon jota kesti 2-3 vuotta. Ja tuo ilo hälveni sen vuoksi, että tuli muita ongelmia elämääni. Toisella kerralla kun lahjoitin suurin piirtein saman summan niin sain rukousvastauksen. Olin rukoillut saada nähdä jälleen sateenkaaren, koska en ollut moneen vuoteen nähnyt yhtäkään. Ja niin näin elämäni suurimmat kaksi sateenkaarta yhdellä kertaa. Olin varmaan niiden alla suoraan sillä en koskaan ole nähnyt niin kirkkaita värejä sateenkaaressa ja alimmaisena sateenkaaressa oli kolme violettia kaarta, joiden välissä oli aina selkeä taivas. Sellaista en ennen ollut nähnyt, että violetteja kaaria oli kolme. Henkilöt olivat siis Moti Klimer ja Jean Roos. Olin siis itse kokenut tämän todeksi ennen kuin näin tuon lyhyen välähdyksen Tv-7 kanavalla, jossa puhui Messiaaninen pastori. Messiaanisen juutalaisen siunaaminen täyttää kaikella arvovallalla Aabrahamin siemenen siunaamisen. Nuo siunauksethan esitetään tarkoin I Mooseksen kirjassa. Mutta ei ole minun asiani niistä puhua enempää. Todistan vain tämän käyneen omalla kohdallani toteen vähäisin panostuksin ja laiskasti suoritettunakin.

Neljäs määritelmä

Tämä määritelmä itse asiassa koskee koko Israelia eikä niinkään messiaanisia juutalaisia. Jeshuan silmissä Israel on juuri nyt petollisten ja kavalien ihmisten pelinappulana ja kuin lauma vailla paimenta. Siksi heidän tulisi saada Jumalan pojan tuntemusta, jotta he näkisivät paremmin kavalien ja petollisten ihmisten juonet Itse en ole oikea henkilö lisäämään Jumalan pojan tuntemusta sillä tuskin tiedän siitä edes sen vertaa kuin Israelilaiset itse jo tietävät. Ainakin kun olin PalTalkissa eräässä Israelilaisessa huonessa nimeltä: The torah truth seekers niin sain itse siellä opetusta Jumalan pojasta tai pojista. Kuitenkin pyrin vähä vähältä itsekin jotakin tästä omaksumaan ainakin tiedon ja uskon tasolla, vaikka tuntemukseni saattaa jäädä vähäiseksi. Seuraavia alustavia väitteitäni olen yrittänyt kehitellä pyhien kirjoitusten lukemisen ohessa. 1. Jumalan poikaa varjellaan hänen jalkaansa loukkaamasta kiveen kuin silmäterää. Jumalan poika osaa tarvittaessa muutaa kiven leiväksi. Ehkä tämän vuoksi nykyisin esiintyy väitteittä, että suuri kuningas Salomo olisi harrastanut magiaa ja taikuutta. Sillä nimittihän Jahve hänet omaksi pojakseen. 2. Poika sana voi olla monimerkityksinen. Eräs vaihtoehto on Jumalan poika sanapari tarkoittaa eräässä mielessä samaa kuin sanapari Jumalan inkarnaatio. 3. Jumalan poika tulee toimeen pahojen ja väkivaltaisten ihmisten kanssa. Hän jopa siunaa erityisesti heitä. Tämän olen jostakin kirjoituksen osasta keksinyt ositttain itse. 4. Vaikuttaa siltä, että Israelin lasten keskuudessa on jo nyt olemassa ainakin joitakin ellei monia sellaisia, jotka kykenevät opettamaan muille melkein kaiken asiasta. Sillä laki ja Jumalan sana lähtevät aina Jerusalemista.

Messiaanisten ja Kristittyjen välinen ero

Kristityt kannattavat vain ja ainoastaan Jeshua Nasaretilaista ja hänen opetuksiaan. Niin kuin oli muinoin filosofeilla omat kannattajakunnat, jotka pitivät kiinni opettajiensa opeista. Tämä siitäkin huolimatta, että he siten rajoittavat sangen ankarasti maailmankuvaansa. He jäävät myös jälkeen monin tavoin ja voivat jäädä polkemaan paikallaan. Messiaanisuus käsittääkseni hyäksyy sen, että on Israelilla useampia kuin vain yksi Messias. He voivat pitää esimerkiksi Kyyrosta hyvällä syynä eräänlaisena Messiaana. Ennalta luvattuna vapauttajana. Tänä päivänä vuonna 2010 on ilmennyt, että myös Muhammed on vahvasti ennustettu Vanhassa Testamentissa ja vieläpä Jeshuan yhteydessä. Messiaanisuus ei edellytä sitä, että on vain yksi ainoa Messias. Heitä voi olla kaksi, kolme tai jopa useita.

Pitäsikö Kristittyjen saarnata Israelissa

Israelilaisilla ei ole mitään vaikeutta otta Jeshua Nasaretilaista vastaan. Sen he kykenevät tekemään oman arvionsa mukaan kahdessa viikossa. Ei ole kovin ajankohtaista tänä päivänä tyrkyttää Israelilaisille Jeshua Nasaretilaista, vaan ennemmin Islamia ja Muhammedia. Islamin omaksumiseen voi kulua jopa tuhat vuotta kun Nasaretilaisuuden omaksuminen on helpompaa. Ja alku hyväksyä islam on tosi vaikeaa. Yksi Muhammedin 600-luvulla tuhoama juutalaiskaupunki on jopa asettanut kilpailun tai kilvoittelun väittäessään: Kuolemme kaikki yhtenä miehenä ja näin osoitamme ikuisesti olevamme parempia kuin Ismaelin jälkeläiset ja Islam. Sellainen yhden muinaisen kaupungin ylpeys vaikuttaa vielä 1400 vuotta myöhemmin voimakkaasti. Aivan selvää mielestäni on, että ennen Efesolaiskirjeen ympärileikkaamattomien ja ympärileikattujen yhteyttä tulee yhteyden olla kunnossa Islamin ja Israelin välillä. Viidennessä Mooseksen kirjassa kehotetaan useaan otteeseen kuulemaan Jehovan ääntä siis Koraania. Israelilaisten on siis Viidennen Mooseksen kirjan mukaan mahdollista ottaa vastaan Islam ja Koraani, mutta Koraanin mukaan kristityt ja islam eivät voi milloinkaan olla todellisuudessa läheisiä ystäviä. Sillä kristityt ovat aina enemmin juutalaisten puolella kuin islamin puolella. Kristityt ovat joka tapauksessa juutalaisten ystäviä. Siksi on melko selvää, että islamin ja Israelin välisellä rauhalla on ensisijainen tärkeysjärjestys. Sen jälkeen voivat kristityt ja juutalaiset ystävystyä paremmin.

Lopuksi

Olen hyvin vähän tutkinut messiaanisuutta. Itse asiassa sain vuoden 2008 jälkipuoliskolla puolen vuoden työtehtävän Jeshualta tutustua Messiaaniseen Bethesda foorumiin. Valitettavasti olosuhteet kotona eivät olleet sellaiset, että olisin pystynyt täysipainoiseen työhön. Siksi paljon jäi auki, jota yritän nyt paikata. Ilmeni kuitenkin, että tuon foorumin vetäjä oli persoona, jonka olemus kannustaa yhä vielä jatkamaan Messiaanisuuteen tutustumista. Olen saanut nämä neljä määritelmää ikään kuin lennossa lahjaksi Herra Sebaotilta ja Hengeltä. Uskon, että niihin ei tulisi liikaa kiinnittä huomiota tai yrittää paneutua tarkemmin niihin sillä ne lienevät jossain määrin sivuseikkoja ja odotteeltaan melko pienimuotoista hedelmää kantavia. Kuitenkin toivon, että jokainen messiaaninen ainakin Suomessa ottaa jossain määrin näitä seikkoja huomioon. Itse tiedän, että Bethesda foorumin vetäjällä on selkeä kanta Israelin puolesta ja Islamia vastaan ja hyväksyn sen täysin. Se on täysin raamatullista ja vieläpä teeskentelemätöntä ja ulkokultaisuudesta vapaata. Jokainen Islamin tunnustaja, joka on Koraaniin tutustunut tietää, että kristitty on aina juutalaisen ystävä tosi paikan tullen ja siksi on oikein kaikkia kohtaan ilmaista kantansa. Maanantaina, 28.6.2010.