Vuoden 2000 tavukeinokieliKristikunnan riemuvuotena 2000 tai niillä tienoilla Jumala antoi lahjaksi tavukeinokielen. Riemuvuodet ovat yleensä totuttu pitämään lahjana vain
luonnon kasvullisuuden osalta. Mutta nyt oli niin suuret riemuvuodet 2000-luvun alussa, että muutakin saatiin. Keinokieli on tärkeä siinä mielessä,
että Jumalan suusta ei lähde yhtäkään turhaa sanaa. Nyt hän on antanut periaattessa tuhansia sanoja tai tavuja, joista yksikään ei ole turha.

Valitettavasti kansat eivät ole koskaan hänen aivoitustensa tasalla ja niin tyrehtyi riemuvuodet nopeasti fiaskovuosiksi. Yksi riemuvuoden lahja
piti olla vielä kukkasten rakenneanalyysi uudessa voimassa. Mutta siitäkään ei tullut mitään. Tämä tavukeinokieli oli jo kovaa vauhtia myös menossa
roskakoriin, mutta eräät Suomi24 foorumin keinokielistä keskustelevat kaipasiva sitä ja rukoilivat sitä. Siksi se nousi esille kuin Feeniks-lintu roskien
seasta.
Keinokieli

1. SEKALAISIA SANOJA ERI LÄHTEISTÄ

Opin lukemaan jo ennen koulua ehkä noin kuusi vuotiaana käytyäni ev-lut pyhäkoulun. Koulussa sitten aikanaan minulle tuotti suuria vaikeuksia opetella tavamaan.
En koskaan sitä oppinut. Ehkä minut olisi pitänyt jättää luokalle siitä syystä, mutta niin ei käynyt vielä silloin.

Joka tapauksessa sain Jumalan lahjana eräänlaisen keinokielen. Tuo keinokieli oli vähällä joutua roskakoriin ja unohduksiin, mutta Suomi24 keskustelupalstalla eräs
keskustelija vetosi siihen, että jos vain on itse kehitettyjä keinokieliä; niin ne pitää tuoda julki.

Siksi tässä on lyhyt katsaus saamaani keinokieleen. Valitettavasti se siunaus, jonka tämän keinokielen kehittäminen alunperin sisälsi on jo purkautunut.
Mutta jos teillä on uusia tavuja ja niiden selityksiä niin otan mielelläni vastaan tulkintojanne. Tässä siis eräitä tulkintoja:

Viestini Suomi24 keskustelupalstalle 17.1.2007


Noin viisi vuotta sitten sain tämän keinokielen lahjana. Se ei varsinaisesti ole kieli, sillä se soveltuu vain paikannimien ja henkilöiden nimien kääntämiseen.
Jumala, joka tämän tavukielen minulle opetti sanoo, että hänellä saattaa olla sormensa pelissä paikkojen ja henkilöiden nimeämisen suhteen ainakin jossain määrin.
Tämä tavukieli on pääasiassa sekoitusta niistä kielistä joita vähän osaan: Suomi, ruotsi, saksa ja englanti. Mutta runko muodostuu paikannimistä ja henkilöiden
nimistä sekä alusten yms.nimistä joten ei voida sanoa sitä, että se olisi noiden neljän kielen sekoitusta. Vain tulkinnan osalta se on riippuvainen niistä kielistä, joita itse
osaan. Mutta itse tavut ovat siis Jumalan antamien nimien mukaiset.


Anubis = härkä ja leijona (An-u-bis)
 * u = ja, sillä saksan und = ja
 * bis on leijona sekä myös bion ja lion

Ticonderoga = konnalle on kruunu annettu (Ti-con-de-ro-ga)
 tai toisaalta voidaan tulkiten kääntää myös seuraavasti:
 Johtaja on kruunattu.
 * ti = engl. to, jollekin
 * con = konna tai kilpi tai johtaja, vrt. suom. kilpikonna,
 jossa molemmat kilpi ja konna tarkoittavat samaa.
 * de = se (engl. the)
 * ro = ruotsin kron eli kruunu.
 * ga = ruotsin giva, ge eli antaa, annettu.

Nebukadnessar = ne kirjatut ne saa johtaja (Ne-bukad-ne-sa-sar)
 * ne = suom. ne
 * bukad = kirjatut, ruots. bokad
 * sa = suom. saa, saada
 * sar = venäjän tsar eli johtaja, kuningas
 Huom. jostain julkaisusta luin, että Nebukadnessar todellakin
 kirjoitti nimikirjoituksiaan valloittamiensa kaupunkien tekemiseksi
 omakseen, valtaansa ottaakseen ne.

Sargon = johtaja kilpi, kunigas (Sar-gon)
 * sar = venäjän tsar eli johtaja
 * gon tai myös con = suom. kilpi

Caesar = kuka on johtaja (Cae-sar)
 * cae = rans. que eli kuka (vrt myös ke=kuka)
 * sar = ven. tsar eli johtaja

Kalevala= kuin leveä vesi alas (Ka-le-va-la)
 * ka, ko = suom. kuin
 * le = suom. leveä
 * va = saks., engl etc. vesi
 * la = suom. alas

Amen = katso meidän päällemme, katso meidän puoleemme,
 tulkiten varjele meitä. (A-me-na)
 * A = katso
 * me = me (suom)
 * na = päälle, lla, llä (saks)

Mikael = mikä kuin jumala (mi-ka-el)
 * mi = mikä
 * ka = kuin
 * el = jumala, enkeli

Molinaa = lisää valoa päälle maan (mo-li-na-a)
 * mo = lisää (engl. more)
 * li = valoa (engl. light)
 * na = päälle, lle (saks.)

Jne.

Paikannimet ja henkilöiden nimet täytyy siis ensin tavuttaa tavuihin ja joskus jos on esim. kaksi konsonanttia peräkkäin voidaan lisätä toisen konsonantin perään
jokin vokaali esim. ssar = sa-sar tai si-sar. Sen jälkeen tulkitaan mitä tavu tarkoittaa käyttäen edellämainittuja kieliä pääasiassa. Jos näyttää siltä, että tarvitaan
sidoskirjaimia tai sidostavuja niitä voidaan lisätä mielivaltaisesti väliin, mutta parempi olisi kyetä pysyttelemään täsmällisesti siinä asussa missä sana alunperin on.

Tässä muutamia tulkintoja:

si, da = kyllä (esp, ven.)
 ro = kruunu (ruots. kro)
 u = ja (saks. und)
 ni = te (ruots.)
 ra = herra, aurinko, jumala, ympyrä
 ru = ruutu, neliö (suom.)
 ha, e = olla (ruots. ha, är)
 hi = korkea (engl. high)
 a = katso, katsoa, maa
 se, she = nähdä (engl., ruotsi)
 ri = luu, nainen (engl. ribbon)
 tha,than = mies
 ja = minä
 ar, ur = liesi
 he = kuuma (ruots.)
 ka, ko = kuin, olla kuin jokin
 mo = enemmän, lisää (engl. more)
 la = laakea, alas, alhainen (suom.)
 i = ssa, ssä (ruotsi)
 na = päällä, lla, llä (saksa)
 le = leveä (suom.)
 ma = maa, äiti, tee, tehdä (saks. macht, engl. ma-ke)
 pa = isä
 o = raja, joki, ja (ruots.)
 li = valo, valoa (engl. light)
 mi = mikä (suom.)
 el = enkeli, jumala

re = jälleen, takaisin, uudestaan (engl. re-turn).
 re = re-hellinen, re-hti, re-ilu (suom.)

Sitten vain yhdistelmään tavuja ja muodostamaan lauseita esim.

movasasar = mo-va-sa-sar = lisää vettä saa johtaja
abrahama = ab-ra-ha-ma = pois herrasta on äiti, pois valosta (auringosta) on äiti
tulkiten: äiti on varjossa. Tai ab-ra-ha-ma Ylhäiseksi-Herra-On-Tehnyt
abraema = ab-ra-e-ma = pois herrasta on äiti. Tai Kohottaakaa-ylös- Herra-n-Maa
(molemmat ha ja e siis = olla, on, ovat (ruots.))

herakoar = he-ra-ko-ar = kuuma aurinko kuin liesi
 kerogamatipa = ke-ro-ga-ma-ti-pa = kenen kruunun antoi äiti isälle
 risiri = ri-si-ri = nainen (on) kyllä luu (tai ridari ven. da)

Aika vähäinen sanavarasto on vielä kun en ole jaksanut tutkia nimiä ja kehitellä tulkintoja. Odotan vain aina, että kun tulee vastaan joku vieraskielinen nimi,
että henki tulkitsee sen minulle, mutta en kirjoita tulkintoja muistiin kuin harvoin. Ilostun ja nauran vaan, kun saan jonkun tulkinnan vieraskieliseen nimeen.
Eli itselleni tämä on vielä lähinnä hauskanpitämistä ja kivaa. En suhtaudu ammattimaisesti asiaan, koska en ole saanut siihen lupaa. Alunperin tämä oli tarkoitettu
koko Suomen kansan yhteiseksi harrastukseksi, jopa pelastumista silmällä pitäen. Mutta jälleen kerran ei löytynyt ketään kullttuurista ja sivistyksestä kiinostunutta,
vaan kaikki tyytyivät jäämään barbaarien ja moukkien tasolle.

Tarvitseekohan kukaan keinokieltä, jonka perussanavarasto on suomea ja ruotsia sekaisin? Onhan slangikin kai vastaava ilmiö. Uutta tässä kai on se,
että suomen kielikin soveltuu vanhana kielenä hyvin keinokielen pohjaksi tai ainakin sen avuksi. On käynyt ilmi, että suomen kielessä on melko paljona.
lainasanoja itäseemiläisestä akkadin kielestä. Ehkä tuo akkadin kieli on joillekin kielille korvannut sanskritin sanavarastoa, jonka sanavarastosta puolestaan
muut eurooppalaiset kielet ovat ammentaneet enemmän. Itäseemisläiset kielet ovat lähes kadonneet maailmasta. Niin käy usein kielille, joiden sanavarasto
raiskataan muiden kielten toimesta eli josta otetaan paljon lainasanoja muihin kieliin. Poikkeuksena on englannin kieli, joka on pysynyt elävänä, vaikka sen
sanavarastoa ovat monet muut kielet lainanneet. Tuollaisia kuolleita kieliä on akkadin lisäksi, sanskrit, kreikka, latina, heprea. Viimeksi mainittu on tosin
onnistunut heräämään uudestaan henkiin täysin kadonneesta tilastaan.

Heprea on länsiseemiläinen kieli, arabia on keskiseemiläinen kieli ja akkad oli itäseemiläinen kieli.

Lähde: www.suomi24.fi
Suomi24-Keskustelu-Tiede-Keinokielet 17.1.2007.2. SANOJA RAAMATUSTA JA PYHISTÄ KIRJOISTA (SEEMILÄISET KIELET)

Joitakin Pyhän Raamatun sanoja:

En oikeastaan tiedä onko minulla mitään oikeutta tulkita muutamia Pyhän Raamatun sanoja; sillä henkivallat sitä ainakin kovin vastustavat ja tahtoisivat sen estää.
Uskallan kuitenkin muutaman sanan mainita.

* 1. Harmageddon = Ha ra ma ge da don = on aurinko äiti antamisen kyllä lopettanut.
 Ha = on, ra = aurinko, ma = äiti.
 ge = antaa, da = kyllä, done = lopettanut.

Joh. Ilm. 16:16: Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi
Harmageddon. Sinä Raamatusta kiinostunut Vrt. Hes. 32:18-32.
Olen miettinyt sitä kun sanotaan, että Harmageddon on paikka, niin voisiko se tarkoittaa pimeyttä. Eli Harmageddonin sotaa ei käytäisikään maan päällä näkyvällä tavalla,
vaan tuonelassa tai jossain muussa pimeyden paikassa.

* 2. Hakeldama = Ha ke la da ma = on joka alas kyllä tekee (laittaa).
 Ap.t. 1:18-19. Veripelto.

* 3. Mene, mene, tekel urfasin = mene, mene, tekel ur far sin =
 Menee, Menee, tekee, esi isän synnin.

 Dan. 5:25
 Eli tämähän on uutena tulkintana selvää suomea, ruotsia ja englantia
 toisiinsa sekoittuneena! Kai?
 Mene = menee (suom.), tekel = tekee (suom.), ur-far = esi-isä (ruots.),
 sin = synti (engl.).

* 4. Eeli, Eeli, lama sabaktani = Eeli, Eeli, la ma sabak ta ni =
 Jumalani, Jumalani, anna minun levätä takana teidän (sinussa, rauhassa, Tms.)
 Eli englanniksi RIP = Rest in peace.
 la = let = antaa, laittaa
 ma = voida, tehdä
 sabak = levätä
 ta = takana?
 ni = te, teidän

Matt. 27:46
Tai: Jumalani, Jumalani, anna minun tehdä rauha kanssasi.
Eeli, Eeli
la ma = anna tehdä
sabak = sapatti, rauha, lepo
ta(h) = tahto
ni = teidän

Lisäys 31.12.2010: No tulihan tuohon re-tavuun toinenkin tulkinta, joka perustuu I Moos. 22:14
Je hau ve – Ji re eli käännettynä: Minä kuinka kukaan – Annan takaisin. Ja how vem – Ge return.
Minä jonka kaltainen ei ole kukaan annan takaisin, maksan takaisin.

Eli lyhyesti re-tavun merkitys voi olla: takaisin, uudestaan,
jälleen. Englannin sanasta re-turn.
 s
Eli Ha-re voi merkitä tämän uuden tulkinnan mukaan etupäässä: Ole-takaisin, Ole-jälleen, Ole-uudestaan.
Eli lyhyesti: Tule takaisin.
Alkuperäinen huomattavasti uskonnollisempi ja fanaattisempi kirjoitus aiheesta on täällä klikkaa.

Mikäli ääkköset eivät näy oikein, vaan vain kysymysmerkkeinä niin vaihda selaimen kohdasta: Näytä-Merkistökoodaus kohdassa
Unicode vaihotoehtoon Länsimainen Iso8859. (Firefox-selain).UUSIA TAVUJA

Tv7 ja heprean kielen alkeiskurssi: heprean kielen tavu: BA = tulla, saapua.
Mutta vanhin ja todennäköisin käännös tavulle: BA on piha. Ainakin se esiintyy raamatun temppelin esipihaa tarkoittavassa tavuyhdistelmässä.
Ja useimmat sanat, jotka sisältävät tavun BA kääntyvät sujuvasti mikäli BA = piha.

Bhagavadgita (Mari Jyväsjärvi, 2008, sivu 196): ku = engl. go tai suomen ku-lkea = mennä, kulkea, vaeltaa. Tämä käännösehdotus tulee sanasta tai tavulauseesta:
Ikshvaku, Iksh-va-ku, Yksi(suom)-joka(ruots. vad)-ku(engl. go, suom. kulkea).
Iksh-va-ku = yksi joka kulkee (vaeltaa)

Sanskritin kielestä voisi ottaa tähän tavukeinokieleen tavuja ja sanoja enemmän kuin mistään toisesta kielestä, mutta olen pyrkinyt sitä välttelemään.
Jotta tästä ei tulisi pannukakku, joka on liian laaja ja iso. Suomen kielessä on suoranaista sanskritia huomattavan paljon jäljellä. Tai sitten vain
sanskritissa on tavut sellaisia, että nuo tavut esiintyvät joka kielessä.


AKKADIN KIELI

Tavukeinokieleen on pikku hiljaa tullut tarkennuksia, mutta en ole jaksanut niitä kaikkia edes kirjoittaa ylös. Kaksikirjaimiset tavut, vaikka niillä olisi merkityskin;
eivät innosta pitkälle meneviin tutkimuksiin. Sen sijaan kun mietin Jesajan kirjan nimeä Maher-Salal-Has-Bas, jonka väitettiin olevan ihmisten piirtokirjoitusta
innostuin Akkadin kielestä. Akkadin kielen lukutapa näyttäisi soveltuvan moniin kaupunkien ja ihmisten nimien kääntämiseen nykykielille.

Akkad alkoi muotoutua noin 50-100 vuotta ennen vedenpaisumusta. Vedenpaisumus oli noin 2550 eKr.
Väitetään, että Akkadin kieli ei ole puhdasta, vaan se on sekoittunut ainakin jonkin verran sumerin kielen kanssa. Tuo sekoittuminen voi vaikuttaa siihen kuinka
päteviä käännöksiä voi saada aikaan.

Tässä on Akkadin kieleen tutustumiseen johtaneet viestini: Bible Discussion foorumilla;

Matt. 27:46; Palestinian aramea

 Peace!

 Barnes’ Notes on the Bible

 Eli, Eli … – This language is not pure Hebrew nor Syriac, but a mixture of both, called commonly
 “Syro-Chaldaic.” This was probably the language which the Saviour commonly spoke.

 I wonder why Syro-Chaldaic mixture language is so near to current swedish language. For instance: Effata! Open; is in swedish: Öffna.
 When you say that word in Syro-Chaldaic or in swedish it sounds just the same.

 Eli, Eli, lema sabachthani?” which means “My God, my God, why have you abandoned me?”
 There is another tranlation method for this expression: le-ma-sabach-tha-ni
 It can be translated:

 le = let (english)
 le = le-ve-ä = wide (finnish)
 ma = må (swedish) = to be able, make me, let me be
 sabach = sabat (hebrew) = to rest, to be in peace, silent, not moving
 tha = than (my new mixture language) = man
 tha = taa-ta (finnish) = promise me, gurantee me, behind me, back me
 ni = ni (swedish) = you

So this mixture can be translated: Let me be able to rest in peace,Let there be your peace, Make great my peace, Make great my rest,
Let there be rest promised by you; and so on:

(le-ma-sabach-tha-ni / elämä-tekee-rauhan-mielessä-teidän, elämä tekee rauhan tahdossa teidän)

 Peace!

 To be continued….

Peace!


Take for yourself a large tablet and write upon it with the stylus of mortal man, ‘Ma´her-shal´al-hash-baz. Stylus of mortal man can be cuneiforms?

 [QUOTE]

In NWT it is said that name Maher-Salal-Has-Bas is written by using humans drawing method. Maybe it means cuneiforms.
And they read cuneiforms from left to right, right to left, left to right and so on. This name is mystery not Immanuel.
First we have got many letter syllables (3-5 letter each)
5,5,3,3 letter syllabes (16 letters all in all)

Maher ; first syllable from left to right (maher=maher)
 lalas ; second syllable from right to left (salal=lalas)
 has ; third syllable from left to right (has=has)
 sab ; fourth syllable from right to left (bas=sab)

Then we cut new (turned around) syllables to smaller size (2-3 letter each)
 2,3,3,2,2,2,2,2 letter syllables (18 letters all in all, added two extra letters, where it seemed necessecary)

Ma-her-
 ma ; first syllable from left to right (ma=ma)
 reh; second syllable from right to left (reh=her)

lal-as-
 lal; third syllable from left to right (lal=lal)
 sa; fourth syllable from right to left (sa=as)

has-sab (can not be two not-vowels side by side (s-s) so we have to add some (any) vowel between them; in this case (a)
hasa-sab
ha-sa-sab

ha; fifth syllable from left to right (ha=ha)
 as; sixth syllable from right to left (sa=as)
 sa; seventh syllable from left to right (sa=sa)
 ab??????? (I have added extra (a) here for some reason I do not know); eight syllable from right to left ((a)b=ab)

ma
 reh
 lal
 sa
 ha
 as
 sa
 ab???????

Last thing we do is to read what we got from down to upward vice versa. So we take last syllable and start reading upward
 from right to left, left to right, right to left, left to right and so on….

Last syllable is (ab) so it is from right to left (ba), then we continue upward; (sa) = (sa) and so on.

ba-sa-sa-ha-as-lal-reh-am

Basan haas lal rehma = In Basan it is heard great joyful singing.

Isaiah 52:5-
Isaiah 41:25-
Isaiah 40:9-10
Psalm 96:2-

Or

Baa-son ha salam rehma (inspired mixture-language)

Baa = paa (finnish) = put
 son = son (english) = son
 ha = ha (swedish) = be, have, has
 salam = salam (arabic) = peace
 reham or rehma or reema = reema (greek) = spirit?

Put-son-have-peace-spirit

Now you know how stylus of mortal man is:

Maher-Salal-Has-Bas

1. First we take long syllables (3-5 letter) and put each of them on its own line. And read like cuneiforms. From
 left to right first line, from right to left second line and so on.

2. Then what we get is cut in smaller syllables (2-3 letter) and have to add missing vowels if two non-vowel is side by
 side for instance s-s: And we put each small syllabe on its own line and read again like cuneiforms; from left to
 right first line, from right to left second line and so on.

3. Then what we get is read from down to upside and first line from right to left, second line from left to right and
 so on, upward like cuneiforms are read.

I bet it does not always go this way? More easy way is to read the word like it is using only 3rd phase:
 To read the name from end to beginning, from right to left, first syllable vice versa saB-, next syllable like it is
 Has- (from left to right), keep on reading from end to beginning third syllable vice versa that is from right to left -lalaS,
 and keep on reading from end to beginning but every second syllable vice versa. saB-Has-lalaS-Maher or if we want to cut
 Maher into two syllables it goes like: saB-Has-lalaS-her-aM or if we cut every long syllable into small:
 saB-Has-lal-sa-reh-Ma

Maher-Salal-Has-Bas

ma
 her
 sa
 lal
 has
 bas

sabhas lalsa rehma (sabbath lalsa rehma)

lalsa (finnish) laulu-saa or alas-saa:

sabbath gives spirit to song.
 sabbath makes spirit come down to earth.

Let us take for instance name Benjamin
 Ben
 ja
 min

nim-ja-neB

Last syllable of the word from right to left, next syllable when we read from end to beginning from left to right,
 and we keep on reading from end to beginning, next syllable from left to right….

Metuselah

Here I have put lines between syllables starting from right. -ah, -el, -us, -et

M-et-us-el-ah
 ha-el-us-te-m

Actually I do not know how cuneiforms are written, translitterated or translated. But this method of reading
 the word from end to beginning and every second syllable vice versa seems to be clear enough.

Shalom!

Shalom!

Neither did he spoke finnish or at least if we do not count Beowulf as a holy scripture for the tribe of Dan.
 Still next text is pure finnish and swedish:

ma
 reh
 lal
 sa
 ha
 as
 sa
 ab???????

Basan haas lal rehma = In Basan it is heard great joyful singing.

Isaiah 52:5-
 Isaiah 41:25-
 Isaiah 40:9-10
 Psalm 96:2-

Or

Baa-son ha salam rehma

Put-son-have-peace-spirit

Shalom!
Perusasteella Akkadin kieli siis luetaan seuraavasti:
 Aloitetaan oikealta vasemmalle.
 Eka tavu on oikealta vasemmalle; toka tavu vasemmalta oikealle, kolmas tavu oikealta vasemmalle, neljäs tavu vasemmalta oikealle jne.
 Mikäli tulee kaksi konsonanttia perkäkkäin esim. ll niin niiden väliin tai perään lisätään satunnainen vokaali.

Esimerkkejä:
 Saarijärvi = iv-är-ji-ar-as
 Kauhajoki = ik-jo-ah-au-k? (? merkin paikalle lisätään a tai i tai e tai o)

Yleisesti ottaen Jumalan antama tavukeinokieli perustuu tavujen intuitiiviseen esittämiseen ja tulkitsemiseen kun sana on kirjoitettu niin kuin se on. Vasemmalta oikealle.
 Esim. Mi-k-k-eli
 Mi-ka-ki-eli
 Mikä kauen suljettuna (kiini) eli.

Kuitenkin sain amerikkalaisella Bible Discussion Foorumilla vieraillessani perusteet toisenlaiseen kieleen tai kirjoitukseen eli raamatussa siitä käytetään nimitystä
ihmisten piirtokirjoitus. Siinä luetetaan tavuja sekaisin oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Tuolla foorumilla oli muuten eräs nimimerkki, joka erittäin
taitavasti kuvasi eri kirjoitusjärjestelmiä raamatun yhteydessä kuten egyptiläistä kuvakirjoitusta.

Jos sana ei siis aukea tavalliseen tapaan vasemmalle oikealle kirjoitettuna intuitiivisen tulkinnan avulla niin se useimmiten muuttuu täysin selväksi käytettäessä
piirtokirjoitusmenetelmää.

Mikkeli = ile-kk-mi
sairas leikki minun

Tässä etenkin kaksoiskonsonantti kk saa 100 prosenttisen varman merkityksen: leikki.Tässä viestini: Suomi24 Foorumilla: Tiede-Keinokielet.

Kaikki ihmisten ja paikkojen nimet eivät sellaisenaan muodosta tavuista järkevää selitettävää suomenkielistä ilmausta, mutta jonkinlainen “taikuus” on siinä,
että jos muuntaa ne “ihmisten piirtokirjoitukseksi” eli eräänlaiseksi “Akkadin” kieleksi yllättävän monet nimet ja paikannimet ovat tavuina järkeviä.

Periaate on seuraava. Luetaan lopusta alkuun ja joka toinen tavu oikealta vasemmalle ja joka toinen tavu vasemmalta oikelle.
 Esim. Helsinki olisi
 Hel-sin-ki = Ik-sin-leh
 Yksin lehto, leveä, laaja, lempeä, rauhaisa

Sirpa
 Sir-pa = Ap-sir

Tampere
 Tam-pe-re = Er-pe-mat
 Te pyytää ruokaa, metsästäjät

Jne.Kielitiede tarjoaa paljon muutakin tutkittavaa kuin: Keinokielet, kadonneet kielet ja salakirjoituskielet.

Eräs tutkimuskohde voisi olla latinan kielen ja suomen kielen vastakkaisuus toisiinsa nähden. On kuin ne olisivat toistensa antikieliä.
Voi olla, että tarve lisätä vokaalimerkit kirjoitettuun tekstiin juontaan juurensa tästä seikasta. Jos latinan kieltä kirjoitettaisiin pelkkinä
konsonantteina ja myöhemmin lisättäisiin voikaalit niin siitä tulisi joko latinaa tai suomea kumpaakin riipuen siitä mitä vokaalia käyttää.
Jos käyttää konsonanttien välissä i-vokaalia on teksti selvää latinaa, mutta jos käyttää i vokaalin asemasta o vokaalia on kirjoitus
selvää suomea. Ainakin eräiden sanaluokkien kohdalla. Ei tietenkään niinkään taivutettujen sanojen kohdalla.

Eräs tutkimuskohde voisi olla Koraanin resitaatiot. Ensimmäistä kertaa kun kuuntelin sitä niin kaikkien maailmaan kielten ääntämisasut
tuntuivat olevan läsnä. Oli kuin laulettu arabian kieli olisi ollut kooste kaikista muista maailman kieleistä ääntämykseltään.
Toiseksi oli paljon sanoja, jotka muistuttivat suomen kielen sanoja. Välillä oli jopa sellaisia lauseita, jotka olivat selvää suomea.
Kolmanneksi tämä uusi tavukeinokieli avasi joitakin lauseita ja antoi niille toisen merkityksen kuin mitä niillä alunperin oli ollut.

Eräs tutkimuskohde voisi olla Kristinuskon ennustamat uudet kielet. He puhuvat uusilla kielillä. Voiko nykyaikana vielä syntyä uusia
kieliä. Tässä on vain osa siitä mitä voisi mietiskellä. Tämä uusi tavukeinokieli tuli Kristillisen riemuvuoden 2000 aikoihin ja olen varma,
että se tarjoaa virkistystä ja työtä ainakin seuraavaksi tuhanneksi vuodeksi.17. tammikuuta 2014 pe.