Tasapaino ja pimeä aine
Aluksi

Intian uskonto hindulaisuus on joidenkin mielestä itse asiassa tiedettä ja ennustetaan, että myös koko länsimainen tieteen tutkimus päätyy lopulta vain samoihin ratkaisuhin kuin mihin ratkaisuihin hindulaisuus tieteenä päätyi jo tuhansia vuosia sitten. Pitkiin aikoihin ei ole tai liekö koskaan ennen käytetty Raamattua ja Koraania sekä muita pyhiä kirjoituksia tieteen apuvälineinä. Raamattu itse määrittelee itsensä vain kirjana, joka valottaa moraalisääntöjä ja armoa, mutta kaikki salaiset tiedot kuuluvat vain ja ainoastaan Jehova, Jumalalle. Vielä tänäkin päivänä on olemassa myytti, että eliitti ja yhteiskunta arvostaa, palkitsee ja tukee tiedettä ja tiedemiehiä kaikin keinoin. No, se on vain myytti. Intian saama Herran laulu eli Bhagavadgita selvittää asian todellisen olemuksen. Eliitin tehtävänä on syödä ja nauttia elämästä Herran osasina eikä oikeastaan mikään muu. Tiede on sivuseikka ja sitä ei todellakaan tueta paitsi ehkä sota-aikoina. Väite, että tiede on kova juttu ja johtaa onneen ja että eliitti sitä tukee kovin, on täysin tuulesta temmattua populismia. Mutta minkä vuoksi sitten nyt uudella vuosituhannella alkaa paljastua, että Raamattu on joiltakin osiltaan tieteen eturintamassa. Niin opettavat ainakin Jehovan todistajat ja itsekin olen kokenut sen pitävän paikkansa ainakin jossakin määrin. Raamatusta löytyy tieteellisiä totuuksia, jotka ovat vuosituhansia edellä aikaansa. Mutta kaikki tahot eivät sallisi harjoitettavan Raamatun tutkimusta ja sen käyttöä tieteen apuna. Sellaisia tahoja ovat epäilemättä Rooman istuin ja myös lukuisat virkaa hoitavat tiedemiehet itse. Minäkin olisin taipuvainen hyväksymään kannan, että Raamattu on pyhitettävä sille määriteltyyn tarkoitukseen, mutta jostain syystä laskelmoin, että ne tieteelliset ratkaisut, joita Raamattu sisältää ovat itse asiassa sangen pieniä ja että niiden mietiskely on pelkästään iloa antavaa ja harmitonta. Kuinka sitten lopulta lienee asian laita? Se jää nähtäväksi.

A Psalm of David 62:10

To the chief Musician, to Jeduthun, . . . Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Mikäli ylläolevan kunigas Daavidin psalmin säkeen esittäisi matemaattisena kaavana olis se ehkä seuraavan lainen: 60+100 < 40 = 50 (tämä 50 kuvaa tasapainoa 50-50 eli olisiko parempi vastaus 50 % tai 1/2. Varsinaisesti tuo tulos ei kuulu kaavaan, vaan tarkoitus on osoittaa, että tulos on jossain suhteessa tasapaino, tasapainoinen). Tai voidaan spekuloida myös monilla muilla erilaisilla tavoilla: 1. Matala aste = -273 Korkea aste = +6000 Tasapaino saavutetaan kun aste on pienempi kuin -273 eli esimerkiksi -274. 2. Matala massa = 100 kg Korkea massa = 1 000 000 000 kg Tasapaino saavutetaan kun massa on pienepi kuin 100 kg eli esimerkiksi 80 kg.

Pimeä aine ja pimeä energia

Herra Sebaot antoi tämän kuningas Daavidin Psalmin säkeen tutkittavaksi pimeän aineen ja pimeän energian käsitteiden kannalta. Hän esitti kysymyksen: Eikö tämän säkeen mukaan ole itsestään selvää ja luonnollista, että maailmankaikkeuden massa pysyy arvoituksena? Ja syykin siihen arvoitukseen selviää tämän säkeen pohjalta. Jotta maailmankaikkeus pysyisi tasapainossa niin täytyy olla. Täytyy olla pareja, joiden yhteinen massa on pienempi kuin parin pienemmän osapuolen massa. Mutta ehkä kysymyksessä ei ole pelkästään maailmankaikkeuden tasapaino, vaan tasapaino yleensäkin myös pienemmissä yhteyksissä. Entä sitten absoluuttinen massa? Jos auringokunnan tasapainon vuoksi pitää olla niin, että auringokunnan näennäinen massa on paljon pienempi kuin mitä sen pitäisi olla niin siitä seuraa, että paikka missä aurinkokunta loppuu; on paikka, jossa massaan ei enää vaikuta tämä laki, vaan siellä massa on absoluuttisesti se mikä sen pitäisikin olla. Eli tyhjän avaruuden massa on absoluuttinen; juuri sen suuruinen kuin se todellisuudessa painaakin, mutta aurinkokunnan massa on näennäinen ja suhteellinen. Todennäköisesti mitattavissa oleva aurinkokunnan massa on todella paljon pienempi kuin mitä aurinkokunnan todellinen, absoluuttinen massa on. Eli kun nykyisin mitaataan aurikokunnan massaksi mittalaitteilla esimerkiksi 100 niin todellisuudessa aurinkokunnan massa onkin 1000. Mutta jos mitataan avaruuden massaksi 1000 niin se todellakin on tuo 1000.

Eräät villit; hengen sallimat ja herättelemät spekulaatiot

1. Oletetaan, että maapallon massa on korkea aste ja kuun massa on matala aste. Jotta tasapaino säilyisi niin seuraa että: Maapallon massa + kuun massa on itse asiassa pienempi kuin pelkästään kuun massa. Näin on joissakin erillistapauksissa ainakin? Jos Maan massa on 100 ja Kuun massa on 2 niin on erillistapaus, jossa Maan ja kuun yhteinen massa on niinkin pieni kuin vain 1. Aika outoa vai? 2. Oletetaan, että protonin massa on 1800 ja netronin massa 1400 niin tasapainon tähden joissakin tapauksissa protonin ja neutronin yhteinen massa onkin vain niinkin alhainen kuin 1000. Vaikka itse asiassa neutronin ja protonin yhteisen massan pitäisi olla 3200.

Vuoden 1998 roskakoriin joutuneet teoriat lyhyesti

Teoria 1 (roskiskamaa): Kun aurinkokunta luotiin niin oli hankalaa määritellä se järjestys, jossa planeetat asetettiin auringon ympärille. Planeettojen paikalleen asettaminen oli erittäin vaikeaa, jotta tasapaino säilyisi ja, jotta koko aurinkokunta ei kellahtaisi kumoon. Asetettiinko ensin Jupiter paikalleen vaiko maa? Mihin paikkaan ne sitten asettiin ensimmäisellä asennuskerralla? Asetettiinko Jupiter auringon toiselle puolle ja Maa ja Venus yhdessä vastakkaiselle auringon puolelle? Säilyikö tasapaino näin tehden? Vuonna 1998 sain tämän kysymyksen ja aloin jo piirtämään kuvioita aurinkokunnasta, mutta sitten työ keskeytyi. Se on valitettavaa sillä uskon, että tämän asian mietiskeleminen olisi ollut hyödyllistä ja hedelmällistä. Kuitenkin, ehkä työ keskeytyi Herran sallimuksesta. Teoria 2 (roskiskamaa): Pienin mahdollinen negatiivinen sähkövaraus ja sen kiertäminen. Kun elektroni kiertää radallaan ja siirtyy paikasta A paikkaan B niin paikan A ja B välisessä tilassa on oltava sähkövaraus koko matkalta. Kuitenkin on niin, että koska elektronin sähkövaraus on pienin mahdollinen negatiivinen sähkövaraus, ja koska kuitenkin A ja B paikkojen välissä olevan sähkövarauksen täytyy olla pienempi kuin elektronin (pienin mahdollinen) sähkövaraus; seuraa siitä, että paikkojen A ja B välillä olevan säkövarauksen täytyy muuttua eli kääntyä positiiviseksi + varaukseksi. Muussa tapauksessa paikkojen A ja B välillä ei ole varausta lainkaan. Oletus on siinä, että kun elektroni kulkee radallaan se jättää eräänlaisen varjon tai hännän kuin pyrstötähdellä jälkeensä. Kun elektroni on paikassa A on tuossa paikassa A elektronin sähkövaraus. Kun elektroni lähtee paikasta A eteenpäin paikkaan B niin tuo sähkövaraus ei heti katoa paikasta A, vaan jää eräänlainen jälkihehku. Mutta varaukseltaan tuo jälkihehku ei voi olla negatiivinen, koska sen täytyy olla pienempi kuin se pienin mahdollinen varaus, joka on jo siirtynyt paikkaan B. Ainoa mahdollisuus mikäli, jonkinlainen varauspilvi todella on paikkojen A ja B välillä on se, että tuo varauspilvi on muuttunut pienen pieneksi positiiviseksi varaukseksi, joka nopeasti tai hitaasti katoaa ehkä olemattomiin. Nämä kaksi teoriaa ovat siis pelkkiä mietiskelyn työvälineitä eli työkaluja eivätkä mitään totuuksia tai oikeaa tietoa. Mikään uskonnollinen yhteisö paitsi Jehovan todistajat eivät kehota Raamatun avulla mietiskelemään asioita. Siksi sinun pitää ymmärtää, että nämä mietiskelyn työkalut eivät johda sinua eteenpäin uskon tiellä eivätkä ne myöskään ole tie pelastukseen ja armon saamiseen. Julkaisen nämä lähinnä itseäni varten, jotta edistyisin tiedon tiellä ja saisin lisää miettimisen aiheita. Oikea uskonnollinen yhteisö henkilölle, joka tahtoo harrastaa mietiskelyä pyhien kirjoitusten pohjalta on luultavasti Jehovan todistajat.

Lopuksi

Onko tämä spekulaatio tätä päivää? Vai tuleeko tällainen laki olemaan voimassa vasta uudessa maailmassa? Vai onko tämä pelkkää turhanpäiväistä spekulaatiota ylipäänsä? Ainakin asiaa on hauska mietiskellä. Kiitos Jumalallemme! Sunnuntaina, 1.8.2010.


Takaisin sisällysluetteloon tiede

Takaisin sivuston alkuun