Saarna: Lankeammeko vielä alkeisasioihin?


Jos vereemme on sekoittunut kuolleen haaleaa verta ja veremme on käynyt yhtä haaleaksi kuin kuoleen veri kuulumme Laodikean seurakuntaan.
Tuolle seurakunnalle kuuluu käsky:  Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset
vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen
alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. (Joh. Ilm.).

Keneltä sitten voisimme ostaa noita asioita käytännössä. Oman kokemukseni mukaan tulessa puhdistettua kultaa on vain Jehovan todistajilla,
valkoiset vaatteet puolestaan on Babtisteilla, joita suurimpana edustaa nykyisin Helluntaikirkko ja silmävoidetta on kolmannen taivaan
patriarkka Abrahamilla itsellään. Eli olen Kristukselta saanut kehotuksen, että monien pitäisi käydä lävitse kolme vuotinen raamattu- ja
sakramenttikoulu. Tämä käsky tuli vuonna 2002 jo; ja koska elämme Ilm. 12 ja 13 vaiheita, jolloin Lohikäärme vainoaa käskyjen ja
todistuksen eli sakramenttien pitäjiä tuntuu mahdottomalta toteuttaa tämä Kristuksen neuvo. Kaikki pelkäävät joutuvansa tuon koulun jälkeen
vainotuiksi, uhreiksi ja kuoleman omiksi. He eivät uskalla tarttua tähän tilaisuuteen; ellei se ole Herran tahto.

Käytännössä tämä koulu tarkoittaa raamatun puhtaimman ytimen omaksumista Jehovan todistajilta yhdessä vuodessa; valkoinen puku tarkoittaa
uutta konfirmaatiota ja upotuskastetta jossakin Babtistiseurakunnassa sen jälkeen kun on perehdytty sakramentteihin yleisestikin. Silmävoide
puolestaan tarkoittaa sakramenttina Pyhiinvaellusta Aabrahamin helmaan. Tuossa pyhiinvaelluksessa voi auttaa köyhiä uusi seurakunta, joka on
tosin vasta perusteilla nimeltä SBTHOI. Ikävää on tosin, että tuota uutta seurakuntaa vastustetaan jumalattomista syistä.

Meitä vastaan ei ole pelkästään jumalattomuus, tuo nainen, vaan myös tosiaan tämä maailmanaika itse on paha ja valta on juuri sillä, joka vaikuttaa.
Siksi tämä Jeesuksen neuvo on hankala toteuttaa. Voisin mainita myös neljäntenä tekona tuon kolmivuotisen koulun jälkeen palaamista Laodikean
seurakuntaan työntekijäksi. Laodikeaa edustaa saamani käsityksen mukaan tässä ajassa Vapaakirkko tai myös Pelastusarmeija. Jeesus antoi
kehotuksen työskennellä kolmivuotisen koulun jälkeen kolme vuotta eri seuduilla kiertävänä todistajana ja ylistäjänä sekä kolehdin kerääjänä
oman kotikunnan seurakunnan tarpeisiin. Tähän pystyy varmasti vain sellainen, jonka silmät ja kaikki ajatukset ovat kiintyneet nousevaan aurinkoon;
Kristukseen.Näinä kuukausina on muutama väheksytty esikuva, jotka silti ovat suuriarvoiset Herra Sebaotin silmissä. Puhun profeetta Samuelista, Tuomari
Samsonista sekä hartaasti odotetusta pojasta Johannes Kastajasta. Kaikki nämä olivat hartaasti odotettuja, Herralle pyhitettyjä uhreja tai
Herran palvelijoita. He olivat jo äitinsä kohdusta asti valittuja; ja jopa heidän vanhempansa varoivat tarkasti syömästä mitään epäsopivaa
ravintoa tai juomaa. Nämä suuret tienraivaajat olivat välttämättömiä Jehovan tahdon toteutumiselle.

Profeetta Samuel edelsi toista suurta sielun tulkkia ja suuresti rakastettua profeetta Danielia. Nuo molemmat toivat Pyhään Raamattuun aivan
uuden rakkaudellisen otteen. Mukaan astui äiti eikä kaikki ollut pelkästään patriarkaalisen isän varassa. Raamatun teksteihin astui mukaan
kovuuden lisäksi hempeys ja lempeys. Tuomari Samson epäonnistui elämässään, mutta ei tehtävässään. Hän osoitti Hengen voiman todellista
suuruutta, joka on ominaista suurmiehille, joiden työlle, ei voi helposti ja tarkoin etsimättä sekä seulomatta, löytyä jatkajaa. Joskus käytetään
nimitystä Hengen jättiläinen, joiden tehtävä on kaiketi osoittaa, että mikään ei ole mahdotonta Jehovalle.

Suurin kaikista naisesta syntyneistä on tietenkin Johannes Kastaja. Hänen uransa jäi joidenkin mielestä kesken ja niin onkin asian laita. Hänet
surmattiin, mutta siitä seurasi kierre ja kurimus, joka ulottui koko hänen surmaajansa Herodes Suuren hallintoaikaan niin menneisyydessä kuin
tulevaisuudessa. Tästä kertoo armoitetun Josephuksen teos Juutalaissodan historia. Kaikki ne uudistukset ja hyvyydet, joita Herodes Suuri
sai aikaan voitaisiin lukea Johannes Kastajan ansioksi. Mutta sen päättää yksin Jumala, joka on vanhurskas ja hyvä. Kurimus, joka alkoi
Johannes Kastajan oikeudettomasta surmasta jatkuu kunnes täyttymys tapahtuu Karitsan häissä. Näin on ainakin yhä vielä sota Israelin valtion
omistuksesta menossa, joka sota alkoi Johannes Kastajan oikeudettoman surman tähden.

Tässä oli muutama hatarasti kyhätty esimerkki miehistä, jotka olivat syntymästään saakka saaneet oikeaa ravintoa ja ohjausta.
Voiko tänä päivänä olla toisin? Voiko olla täysin merkityksetöntä millaista ravintoa syömme? Jos Jehova, Jumala on sama eilen,
tänään ja huomenna. Voiko kasvaa kansalle esikuvia, kunnian miehiä, suurmiehiä tai tienraivaajia onneen ilman puhtaita elintapoja
lapsesta alkaen? Minkä vuoksi sitten Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin kahdeksannessatoista luvussa:

"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

 4. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.
 5. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.
 6. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun,
 hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Efesolaiskirjeen mukaan tulee joskus aika, jolloin Aabrahamin siunaukset kuuluvat yhtäläisesti kaikille kansoille. Tätä aikaa on odotettu
ilosanomana etenkin enkelien keskuudessa. Nuo siunaukset kuuluvat kaikille kansoille; eivät vain valitulle eliitille, joka sortaa muita.
Darwinin teoria ja kapitalismin teoria siitä, että naapuria saa sortaa eivät kuulu enää tulevaan aikakauteen. Ne eivät kuulu Jumalan
valtakuntaan, joka on kahden ja puolen tuhannen vuoden kuluttua julistamisestaan profeetta Danielin kirjassa murtautumassa esiin
nyt 2000 vuotta Kristuksen työn alkamisesta.

Naapurin tahallinen saattaminen langenneeseen tilaan on Babylonin porton työhön verrattavaa tihutyötä. Se ei ole kristityn kansan,
kristityn hallituksen, kristillisen yksilön tai kenenkään ihmisenä itseään pitävän työtä. Mikäli jatkuu veren syöttäminen pienille tietämättömille
lapsille voidaan katsoa, että kristillisyyttä ei kansassa ole hiukkasen vertaa, vaan ainoastaan paatumusta, väärää oppia, porttoutta, pakanuutta,
nurjuutta, kitsautta ja lähimmäisen vihaamista. Silloin ei kukaan todella tahdo lähimmäistään auttaa, tukea tai pelastaa, vaan ainoastaan
käyttää hyväksi ja sortaa. Langettaa, ryöstää ja kirota. Mutta mitä Jeesus onkaan sanonut:

6. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun,

 hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Jos näin onkin tehty viimeisen 300 vuoden aikana, jotta raamatun sana täyttyisi etelän kuninkaan sodasta pohjoista vastaan sekä siitä,
että Israelin kansan on palattava takaisin heille luvattuun maahan, jotta he rakentaisivat sinne temppelin Herralle Sebaotille ja alkaisivat
palvella Jumalaansa, Kaikkeuden Luojaa rauhassa kenenkään heitä häiritsemättä ja estämättä. Jotta he kasvaisivat ja vaurastuisivat ja
saisivat kokea virvoituksen ajan. Jos näin onkin tehty profeetta Danielin kirjan yhdennentoista luvun sotien ennustamisen takia sekä,
jotta Israel tulisi suureksi, nuhteettomaksi Jumalan sanan välittäjäksi ja muut kansat vähäisiksi, jotta ne eivät kykenisi tuhoamaan tulevaa
Jumalan valtakuntaa, joka on murtautumassa esiin niin olen varma, että tulevaisuudessa kun Jumalan valtakunta saapuu tämä ei voi jatkua
näin. Tämä ei voi jatkua näin.

Kun temppeli on rakennettu, Antikristus ilmaantunut temppeliiin ja Jeshua tuhonnut antikristuksen on sen jälkeen aivan varmasti
voimassa laki, profeetat ja evankeliumin sana:

6. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun,

 hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Sillä aivan vähäisiksi me kaikki olemme tulleet siihen mennessä, aivan pieniksi ja mitättömiksi sen vuoksi, että noudatamme oppeja,
jotka perustuvat synnin ja kuoleman kuninkuuteen; eivätkä armon ja vanhurskauden kuninkuuteen. Tämä ei voi jatkua näin.

Sillä verta Herra panee juomaan jokaisen pyhäin sielun turmelijan; niin että meri, joet ja virratkin verta vain antavat juomaksi eivätkä
raikasta vettä. Näin sanotaan Johanneksen Ilmestyksessä: Jos tämä jatkuu näin. Tässä on nyt kyseessä oranvanpyörä, joka on
saatava jotenkin poikki. Ei löydy ketään, joka lopettaisi tämän menettelyn: Veren syöttämisen ruokana koululaisille ennen kuin
se, joka itse on todennut ravinnon puhtauden tärkeyden on löytynyt. Mutta kuinka sellainen voisi löytyä, jos jatkuvasti syötetään
nasiireille ja muille ravintoa, joka on raamatussa kiellettyä. Jokainen on niin tottunut väärään ravintoon, ettei enää huomaa edes
koko asiaa. Apostoli Paavali itsekin on allekirjoittanut Jerusalemin seurakunnan kirjeen yhdessä muiden apostolien, Barnabaan ja
Pyhän hengen kanssa, että veren syöminen on väärin. Vaikka saisikin syödä sitä lihaa mitä lihakaupan tiskillä sitten sattuukin olemaan.
Jos tämä näin jatkuu...... Niin voi meitä.

Onneksi on joitakin ja yhä enenevä määrä tänä päivänä, jotka kiinnittävät näihin asioihin huomiota. Ruuan yleiseen puhtauteen
sekä myös sen sakramentaaliseen puhtauteen. Jos siis vereesi on sekoittunut kuolemasta haalean eläimen veren tahallisen syömisen
kautta voit olla varma siitä, että kasteestasi huolimatta kuulut lähinnä Laodikean seurakuntaan etkä enää suurimpiin seurakuntiin pääse;
ellet tee parannusta. Jeesuksen neuvo tänä 2000-luvun alussa on siis kolmevuotinen raamattu-ja sakramenttikoulu. Sen jälkeen
sinua voisi pitää jonkin arvoisena Kristukselle ja hänen työlleen.

Emmekö ole jo tarpeeksi rypeneet ja pieniksi tulleet. Kuka tahansa muslimi on meidän poikiamme kaksi kertaa pidempi. Näin
luulen. Se johtuu siitä, että he kiinnittävät huomiota ravinnon puhtauteen. Eikö tämä alennustila vielä riitä? Jos vielä paljon pienemmäksi
tulemme niin meistä jää vain märkä läntti. Merkkinä siitä, että olemme toinen toisemme langettaneet kateassa riitelyssä ja panettelussa.

He kulkivat sitten kaupungista kaupunkiin ja ilmoittivat samalla uskoville apostolien ja vanhimpien Jerusalemissa
tekemistä päätöksistä velvoittaen heidät noudattamaan niitä.
Seurakunnat VAHVISTUIVAT uskossa ja KASVOIVAT päivä päivältä.
Ap. t. 16:4-5 (KR1992).
Juhannuksena, Johannes Kastajan muistopäivänä, 21.6.2013.

Jos Herra suo, kirjoitan aiheesta lisää joskus.