Naisen asema Kristuksessa nykyaikana

Apostoli Pietarin kanta

Paras keino saada nainen tottelemaan Raamatun neuvoja on se, että mies itsekin noudattaa niitä. Usein saa ihmetellä miksi nainen puhuu seurakunnan kokouksissa, vaikka se on kiellettyä. Näin tapahtuu jopa Jehovan todistajien kokouksissa. Jokin selkeä ratkaisu tähän ristiriitaan pitää saada ennen kuin se aiheuttaa jakomielisyyttä. Nyt olenkin saanut sitten apostoli Pietarin antaman ratkaisun tähän pulmaan: Miksi naiset puhuvat seurakunnan kokouksissa ja minkä vuoksi he eivät pidä huivia päässään? Nainen tottelisi Raamatun sanaa kirjaimellisesti mikäli miehet itse sitä myös tottelisivat. Ilman mitään pakkoa tai arkailua, he olisivat vaiti ja pitäisivät huivia päässään oman kunniansa, ja Jumalan kunnian tähden. Mutta koska miehet ovat vailla käytöstapoja ja kunniaa on Jumala päättänyt korottaa naiset hoitamaan miehille kuuluvia tehtäviä seurakunnassa. Aamen. Erityisesti apostoli Pietari viittasi niihin kolmeen ohjeeseen, jotka koskevat kaikkia kristillisiä seurakuntia, ja jotka mainitaan Apostolien teoissa: Apt. 15:27-29, Apt. 16:4-5. 1. Epäjumalille uhratun lihan karttaminen. 2. Veren karttaminen ja verta sisältävän lihan karttaminen. 3. Haureuden karttaminen. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Tässä kohden Apostolien teoissa annetaan näille kolmelle ohjeelle siis todellakin painoarvo ja lupaus: Kaikki on kohdallaan. Automaattisesti kaikki on kohdallaan kun nämä kolme ohjetta otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Etenkin miehen velvollisuus on ottaa nämä ohjeet huomioon. Joka pitää nämä kolme ohjetta tarkoin miesten keskuudessa, hän saa myös vaimonsa käyttäytymään aina oikein. Seurakunnissa, joissa miehet luopioutuvat, naiset ottavat vastuun. Ei heitä voi syyttää kurittomuudesta.

Isän kanta

Mutta voiko naiseen luottaa? Tosiasia on ja tosiasiana säilyy, että nainen on kykenemätön vanhurskauteen. Hänen olotilaansa kutsutaan usein Mooseksen välittämässä laissa saastaiseksi. Siksi eteläisellä pallonpuoliskolla ei välitetä synnyttää naisia, koska he ovat kykenemättömiä vanhurskauteen; esimerkiksi vanhemmistaan huolehtimiseen. Naisen varaan on turha laskea, jos esimerkiksi joutuu pakomatkalle asunnosta, jossa asuu. Jos nainen neuvoo miestään hankkimaan ympärileikkauksen niin hänen neuvoaan ei kannata kunnioittaa sillä nainen ei todellisuudessa itse ole useinkaan vanhurskas. Naisen antamia neuvoja ei tarvitse siis kunnioittaa, sillä miehen kuuluu olla naisen pää ja Kristuksen kuuluu olla miehen pää. Ja Kristuksen pää on puolestaan Jumala. Tässä vielä lainaus Esterin kirjasta: Ester 1:22 (JT UMK 1995). Niin hän lähetti kirjelmät kaikille kuninkaan hallintoalueille, kullekin hallintoalueelle sen omalla kirjoitustavalla ja kullekin kansalle sen omalla kielellä, että jokaisen aviomiehen tulee toimia jatkuvasti ruhtinaana omassa talossaan ja puhua oman kansansa kieltä. Tällaisen säädöksen sääsi kuningas Ahasveros aikanaan.

Jehovan todistajien kanta

Miehen ei tulisi pitää pitkää tukkaa kokouksissa, koska pitkät hiukset ovat naisen kruunu. Nainen saattaa joutua kateuden valtaan tai ruveta kiukuttelemaan mikäli miehellä on pitkät hiukset. Tämä on siis käytännön viisautta, mutta ei mikään jumalallinen säätämys. Tulee ottaa huomioon muiden seurakunnan jäsenten tunteet ja ohjeet, mutta enemmän tulee pelätä Jumalaa kuin ihmistä. Pitkähiuksinen mies riistää naisen kunniaa.

Juutalaisten kanta

Nainen on luomakunnan kruunu. Ennen kuin nainen tehtiin tuotiin Aadamin luokse kaikki eläimet, mutta mikään niistä ei sopinut Aadamin avuksi. Sitten tehtiin nainen miehen kylkiluusta ja hän osottautui olevan yliveto. Sopivampi kuin mikään muu luotu miehen kumppaniksi. Nainen on puoleensavetävä ja kaunis. Jopa jumalten pojat lumoutuivat naisen kauneudesta ja olivat valmiit rankaisuun kunhan vain saisivat olla naisten kanssa tekemisissä. Kuitenkin kuningas Salomo on varoittanut yhtäpitävästi Isän kanssa; Naisten joukosta ei löydy yhtäkään vanhurskasta. Se, että nainen tehtiin kylkiluusta on varmaa sillä katsomalla lääketieteen oppikirjoja huomaa selvästi kuinka mieheltä puuttuu alin kylkiluu. Japanilaiset ja kiinalaiset itsepuolustuslajien taitajat puolestaan mainitsevat asian aina oppilailleen: Munuaiset ovat vailla suojaa selän puolelta, ja niihin iskemällä voi aiheuttaa suurta tuhoa. Se millä lihalla Aadamin alimman, poistetun kylkiluun tila täytettiin on arvoitus. Luultavasti teurastettiin kotka ja tuo kohta täytettiin kotkan lihalla. Sitten kuollut kotka kohotettiin kerubiksi, koska se uhrasi itsensä ihmisen takia. Ja vaatteet Aadamin ja Eevan ylle saatiin teurastamalla leijona ja härkä. Ja teurastetut härkä ja leijona korotettiin kerubeiksi, koska ne olivat antaneet henkensä ihmisen vuoksi. Mutta nämä ovat vain juutalaisten keksimiä taruja. Vrt. Qumran: Yhdyskuntasääntö III, 13 Viisauden opettajalle, jotta hän selittäisi ja opettaisi kaikille valon lapsille ihmisten syntyhistorian ...

Historiallinen kanta

Nainen pukeutui hameeseen ja huiviin aina 1900-luvun alkuun asti. Siihen asti siis miehet kunnioittivat kaikille seurakunnille tarkoitettua kolmea ohjetta. Mutta tuolloin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tapahtui ilmeisesti jotakin mikä johti miesten haureellistumiseen, veren syömiseen ja lihan mässäilyyn. Tuli epäjumalten kuvat, valokuvaus ja elokuvat. Tuli tuhoisat salakuljetetut harhaopit: marxilaisuus ja darwinismi jne. Enkeli ilmoitti minulle jo lapsena, että vedenjakana voidaan pitää 1880-lukua. Sen jälkeen syntyneistä ihmisistä voidaan arvella tosi mielellä: Kuinka kukaan heistä voisi pelastua?

Galatian seurakunta vastaan Korinttin seurakunta

Apostoli Paavali opettaa Galatalaisille, että Kristuksen edessä ei ole miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa. Tämä ehkä siksi, koska Galatiassa on jo vanhastaan ollut asia niin. Sieltä päinhän sanotaan Amatsoonien olevan kotoisin. Aasialaisen käytännön mukaan naisella on saattanut olla tasa-arvoinen asema miehen rinnalla. Korintissa on vallinut kreikkalainen käsitys naisten asemasta. Naiset suljettiin gynakeioniin. Ja siksi apostoli Paavali on vaatinut vanhan perinteen jatkamista, sillä eihän Kristus tullut kumoamaan olemassa olevaa lakia ja käytäntöä, vaan toteuttamaan ja parantamaan sitä. Mikä sitten on ollut vanha käytäntö Suomessa ja Skandinaviassa? Sitä en tiedä. Eräissä uuden testamentin kirjeissä annetaan ymmärtää, että mihen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, ja antoi henkensä sen edestä.

Naiseen luottaminen on ansa

Nainen on siis luomakunnan kruunu. Parempi kuin mikään muu luotu viehettävyydessä ja kauneudessa. Mutta Raamatussa naisesta puhutaan myös porttona ja murhiin kykenevänä. Esimerkiksi Herodiaan tytär. Itse olen lisäksi saanut sanan eräästä naisesta, että hän on väärä profeetta, jota tulee kartaa. Tuo nainen on siis väärä profeetta, vaikka kuluu Gadin heimoon. Ei auta luottaa siis siihen, jos joku kuuluu vaikka mihin heimoon. Hän saattaa silti olla paha.

Lopuksi

Tänä kolmantena vuosituhantena naisen syytä ei ole se, jos miehet lankeavat. Jos mies pitää kiinni näistä kolmesta ohjeesta: 1. Epäjumalille uhratun lihan karttaminen. 2. Veren karttaminen ja verta sisältävän lihan karttaminen. 3. Haureuden karttaminen. Niin silloin kaikki on kohdallaan. Myös naisen asema seurakunnassa.


Takaisin sisällysluetteloon: Saarnat

Takaisin sivuston alkuun