Malakiaan kirjaVT:n profetiat ja kristinusko

Kristityt väittävät, että Vanhan Testamentin profetioita ei tarvitse enää ottaa huomioon, koska ne kaikki täyttyivät Kristuksessa. Kun Kristus ilmestyi niin Vanhan Testamentin profetiat vanhentuivat ja niillä ei enää ole mitään merkitystä. Tämä väite ja tieto on yhtä väärä kuin monet muutkin Kritittyjen väitteet. Itse asiassa Vanhan Testamentin monet profetiat täyttyvät lähettiläs Muhammedissa ja islamissa eikä suinkaan Messias Kristuksessa.

Eesau ja profeetta Malakias

Miksi Jumala vihasi Eesauta? Eesaulle kuului esikoisena kaksinkertainen osuus perinnöstä. Se ei tarkoita, että hän oli siten rikkaampi kuin Jaakob ja että hän voisi käyttää perintönsä miten tahtoo. Itse asiassa esikoinen sai kaksinkertaisen osuuden siksi, että tuo ylimääräinen osuus eli puolet esikoisen omaisuudesta kuului Jumalalle. Jaakob oli velvollinen maksamaan vain kymmenykset Jumalalle, mutta esikoinen Eesau oli velvollinen antamaan Jumalalle puolet omaisuudestaan. Tuo puolet esikoisen omaisuudesta kuului vanhempien hoitamiseen vanhana (Iisak ja Rebekka), orvoille, leskille, matkustavaisille, sukulaisille, köyhille ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea se kuului Jumalan palvelukseen kaikin tavoin. Kun Eesau myi esikoisuutensa lautasellisesta hernekeittoa Jaakobille niin Jaakob riisti häneltä mahdollisuuden palvella Jumalaa omaisuudellaan. Puolet Eesaun, esikoisen omaisuudesta kuului itse asiassa Jumalalle. Sen takia Jumala oli vihainen Eesaulle. Eesau kadotti omaisuuden, joka oli tarkoitettu Jumalan palvelemiseen. Lähettiläs Muhammed ja Koraani ovat asettaneet ennalleen tämän käytännön, että köyhät, orvot, lesket, muukalaiset, matkustavaiset ja ennen kaikkea vanhemmat saavat tukea ja turvaa uskovien omaisuudesta. Siten lähettiläs Muhammed ja Koraani ovat omalta osaltaan sovittaneet Esaun ja Jumalan välisiä ristiriitoja ja niiden ristiriitojen syitä, joista laajalti kerrotaan profeetta Malakiaan välittämässä kirjassa.

Elia

Lähettiläs Muhammed oli profeettojen sinetti ja viimeinen profeetta. Hänen jälkeensä ei tule enää uutta profeettaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lähettiläs Muhammed on profeetta Elia, joka ennustetaan profeetta Malakiaan kirjassa. (Tulee huomata kuitenkin, että lähettiläs Muhammed ei ole Pyhän Raamatun kirjoituksissa pelkästään profeetta Elia, vaan ennen kaikkea toinen puolustaja, Pyhä Henki, Parakletos ja monia muitakin rooleja häneen voidaan yhdistää Pyhän Raamatun kirjoituksissa. Arvelen, että noin yksi kolmasosa Pyhän Raamatun kertomuksista koskee lähettiläs Muhammedia.) VT 1992, Ev-lut. Malakias 3:23-24 "Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen." * Herran päivä kestää siis maximissaan kaksi vuosituhatta sillä se on suuri (ehkä 1000-2000 jKr.) ja pelottava (ehkä 2000-3000 jKr.). * Profeetta Elian eli Muhammedin tehtävä oli kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Koraani on kirja, jossa pyritään juuri tähän. Suurin osa Koraanista keskittyy tähän tehtävään. Siinä määritellään esimerkiksi perintöoikeus vanhempien hyväksi. Olen itse tehnyt Koraanin ohjeiden mukaisen testamentin sukulaisteni hyväksi, ja ette tiedä kuinka paljon suhteemme ovat pelkästään sen vuoksi parantuneet! * "Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen." Islamin laki Sharia keskittyy luonnon ja maan suojelemiseen, viljemiseen ja varjelemiseen niin kuin oli I Mooseksen kirjassa 2:15 määritelty ihmisen tärkeimmäksi tehtäväksi Eedenin puutarhassa. (Tämän selityksen Sharian tarkoitukseen olen saanut Iranista eli Persiasta käsin.). Yksi Koraanin tärkeimmistä teemoista on puhua niin sanotuista turmion tekijöistä eli luonnon turmelijoista. Se käsitää noin yhden kolmasosan koko Koraanista. Kaksi muuta teemaa ovat vääryden tekijät ja rikoksen tekijät. Katso myös Ilm. 11:18.

Johannes Kastaja profeetta Elian roolissa

Johannes Kastajan syntymästä ja tehtävistä kerrotaan evankelista Luukkaan evankeliumissa. Hänen vaatimuksensa ihmisille oli luopuminen puolesta koko omaisuudesta. (Luuk. 3:10-11). Se ei silti merkinnyt sitä, että köyhien ihmisten pitäisi luopua puolesta omaisuudestaan, vaan tässä viitataan siihen esikoisen oikeuteen periä kaksinkertainen osuus perinnöstä. Heidän tuli luopua puolesta omaisuudestaan, jotka olivat saaneet perintönä kaksinkertaisen osuuden, sillä puolet heidän omaisuudestaan kuului joka tapauksessa Jumalan palvelemiseen eri tavoilla. Tämä oli kohtuullinen vaatimus. Jeesus opetti myös: Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden te ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 5:20 (UT 1938, Ev-lut.). Ja mitä me luemme kertomuksesta Herodeksesta, Herodiaan tyttären tanssista ja Johannes Kastajan mestauksesta. Mark. 6:14-29 (engl. KJV 1600-luvulta.) Kuningas Herodes, joka oli fariseus ja kirjanoppinut suostui antamaan puolet valtakunnastaan Herodiaan tyttärelle kun näki tämän tanssivan. Vaikka lupaus oli päihtyneenä tehty ja kovin kevytmielinen, osoittaa se kuitenkin sen, että näinkin suureen vanhurskauteen oli fariseuksilla ja kirjanoppineilla sydäntä ja valmiuksia. Ja meidän kristittyjen pitäisi olla silti jossain määrin tätä Herodesta vanhurskaampia, joka antoi puolet koko valtakunnastaan pois. Voimme vain arvailla mikä tuon valtakunnan puolikkaan rahallinen arvo oli. Eittämättä se oli hyvin suuri. Muitakin kertomuksia Uudessa Testamentissa on, joissa kerrotaan esikoisen omaisuuden siitä ylimääräisestä osasta, joka kuuluu siis mielestäni itse asiassa Jumalan palvelemiseen. Esimerkiksi kertomus Sakkeuksesta. Luuk. 19:1-10. Viitaus Johannes Kastajaan profeetta Eliana löytyy kohdasta Matt. 11:7-14.

Varoitus heprealaisille ja kristityille

Jumalalla oli täysi syy vihata Eesauta, joka möi Jumalalle, köyhille, orvoille, leskille, matkustavaisille ja omille vanhemmilleen (Iisakille ja Rebekalle) kuuluvan ylimääräisen osan perinnöstään Jaakobille lautasellisesta hernekeittoa. Sen jälkeen tuo omaisuuden osa riitautui hyvin pitkäksi aikaa, eikä ole mitään takuuta siitä, että Jaakob käytti puolet omaisuudestaan tähän edellämainittuun tarkoitukseen, sillä hän oli vain ovelasti ostanut oikeuden kaksinkertaiseen perintöön lautasellisella hernekeittoa, vailla mitään velvollisuuksia käytää sitä Jumalan hyväksi. Jumala menetti todella paljon. Siksi Uuteen testamenttiin on sisällytetty vakava varoitus kristityille ja messiaanisille. UT 1992, Ev-lut. Hepr. 12:16-17 16. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. 17. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Matt. 10:41-42 41. Joka ottaa profeetan vastaan siksi, että tämä on profeetta, saa profeetan palkan, ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, että tämä on vanhurskas, saa vanhurskaalle kuuluvan palkan. 42. Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi - totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille." Niin, kuinka monet kristityt ovatkaan myyneet perintönsä, oikeutensa ja kaikkensa saadakseen pullollisen viiniä tai viinaa tai yhden tupakan? Ja kuinka moni kristitty onkaan myynyt puoli valtakuntaa päihtyneenä ollessaan yhden porton tai haureellisen naisen tanssin vuoksi? En tiedä. Mutta kuinka he enää voisivat antaa omaisuuttaan taivaan valtakunnan vuoksi tai köyhien hyväksi kun ovat jo kaiken myyneet? Kuinka taivasten valtakunta voisi enää ottaa heidät tervetulleina vastaan heidän myytyään kaiken omaisuutensa ja valtakuntansa pullollisesta viinaa? Ei, luostariin he kuuluvat, sillä tosin he kastettuina ja uskovina voivat periä ikuisen elämän yhden denaarin, mutta eivät juuri muuta. Vai voivatko? Hepr. 12:17. Islam opettaa tosin, että tulee tehdä testamentti sukulaistensa hyväksi, jolloin nämä ovat omaisuuden perijöitä, mutta velat tulee kaiketi maksaa perinnöstä ennen kuin sukulaiset saavat oman osansa. Kuitenkin katson, että testamentin tekeminen suojaa jonkin verran tekemästä hulluja kauppoja. Hämeen-Anttilan suomentamassa Ibn Hishamin nimissä olevassa Profeetta Muhammadin elämäkerrassa kerrotaan, että lähettiläs Muhammed on perinyt haltuunsa kaikkien ihmisten Jumalalta saamat oikeudet. Tämäkin lienee eräänlainen turva ja keino sille, että ainakin jotkut kristityt ja Messiaanisetkin voivat toivoa olevansa turvassa oikeuksiensa ja omaisuutensa puolesta.

Malakiaan kirjan muut opetukset

UT 1992, Ev-lut. Mal. 2:16 Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne! Mal. 3:10 - Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. - Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Pitäkää huolta omaisuudestanne ja oikeuksistanne. Kuluttakaa omaisuuttanne ennemmin Jumalan tiellä kuin alkoholiin ja tupakkaan sekä haureellisiin naisiin. Jumala on tarkka pitämään tiliä.

Lopuksi

1. Jehova, Jumala on ennen kaikkea kiinostunut ihmisten sielujen pelastamisesta. Vaikka ihminen omistaisi koko maailman hän ei voisi ostaa sillä sieluaan vapaaksi. Tämä kerrotaan evankeliumissa ja Koraanissa aivan yhtäpitävästi. 2. Asia, joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle ja joka on jossain määrin vähemmän merkittävä on se, että Jehova, Jumala on kiinnostunut myös rahasta ja siitä kuinka ihminen käyttää talenttinsa ja denaarinsa. 3. Se, että kirjoituksissani usein käsittelen rahaa, hyötyä ja oikeuksia ei merkitse sitä, että vähättelisin tärkeintä asiaa eli kysymystä sielujen pelastukseta uskon kautta Messias Kristukseen. Nämä varallisuuden käyttöä koskevat asiat ovat vain pinalla elämässäni juuri tällä hetkellä eniten.


Takaisin sisällysluetteloon: Saarnat

Takaisin sivuston alkuun