Ilmastonmuutos ja tulvat
Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ei lamaannuta Kaikkivaltiaan kykyä säädellä säätä sellaiseksi, että se on tyydyttävä kaikille. Mutta edellytyksenä tähän on se, että maan asukkaat omalta osaltaan sitoutuvat hillitsemään ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Tulisi pitää kiinni solmituista sopimuksista ja vähentää päästöjä. Tieteen kuvalehden artikkeleissa on esiintynyt kahta eri näkökulmaa ilmastonmuutokseen. Eräässä artikkelissa myönnettiin, että Grönlannin rannikot sulavat, mutta toisaalta huomautettiin, että Keski-Grönlannissa on lumi-ja jääpeite samalla paksuuntunut. Eräässä artikkelissa myönnettiin, että aavikoitumista tapahtuu, mutta todettiin myös että eräiltä osin Afrikan savannit ovat saaneet lisäkasvillisuuutta. Ne ovat vihretymään päin. Eräässä kuvassa näytettiin kuinka Keski-Euroopassa oli jäätikkö sulanut ja sen tilalle muodostunut pieni lampi ja paljasta kalliota. Tuo kuva oli ihmeellisen rauhallinen ja tuli mieleen ikään kuin pieni koskematon paratiisilampi kun sitä katseli. Ja Raamatun profetioissa; joissakin kohden ennustetaan, että vuorilla tulee olemaan yltäkylläisyys ja viljavuus. Mutta koska niin käy? Sitä emme voi tietää. Mutta profetian sana, jonka siis kuulin oli seuraava: Ilmastonmuutos ei lannista minua; sillä olen Kaikkivaltias. Kykenen säätelemään kaaottistakin säätä kaikissa olosuhteissa ja mieleni mukaan. Mutta, jotta sää olisi siedettävä kaikille asetan sen ehdoksi sen, että jo sovituista ilmastosopimuksista ja päästörajoituksista pidetään kiinni.

Jäätiköiden sulamisesta aiheutuvat tulvat

Joskus 1990-luvun puolivälissä kuulin selvästi sanat: Tapio, tulvia ei tule. Jäätiköiden sulaminen ei siis aiheuta vedenpaisumista ja laajojen alueiden peittymistä veden alle. Jer. 5:22-25 (VT 1933) 22. Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse? 23. Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän; he ovat poikenneet ja menneet pois. 24. Eivätkä he sano sydämessänsä: "Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot." 25. Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois, ja teidän syntinne estivät teitä saamasta hyvää. Luuk. 21:25-28 (UT 1938) 25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. 26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. 27. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." I Moos. 9: (VT 1933) 11. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." 12. Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: 13. minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. 14. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, 15. muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 16. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." Tulkitsen näiden Raamatun jakeiden pohjalta, että juuri ennen loppua, meren allot kyllä pauhaavat valtavina ja saattavat estää jopa kaiken meriliikenteen, mutta mitään suuria tulvia ei tule. Ehkä merissä vedenpinta nousee, mutta jostain ihmeen syystä vesi ei hukuta rannikkoja, vaan kerääntyy valtaviksi röykkiöiksi itse mereen, joka aiheuttaa puolestaan meren kuohumista.

Onko syytä huolettomuuteen?

Pitäisikö siis olla tyystin välittämättä jäätiköiden sulamisesta, koska tuhotulvia ei enää voi tulla? Sellaisia me ihmiset olemme, että varmasti kaikki päästörajoitukset rikotaan ja lopulta käy ilmi, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittavia inhimillisiä ponnistukisia ei ole täytettykään. Siksi lienee turha toive odottaa suotuisia säitä tulevaisuudeessa kaikkialle maailmaan.

Lopuksi

Nämä profetian sanat ovat kirjoitettu tiedoksi siitä, että Kaikkivaltias ei ole suinkaan neuvoton ilmastonmuutoksen edessä. Kristittyjen ei siis pitäisi olla levottomia, neuvottomia ja huolissaan tässä ilmastonmuutos-asiassa. 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." (Luuk. 21:28) Tiistaina, 13.10.2009.


Lisäys No:1 / 20.10.2009: Eräs naispuolinen ystäväni luki lehdestä, että Keski-Euroopan myrskyt ja sateet keskittyvät todellakin keskelle Euroopan mannerta eikä suinkaan rannikoille. Siitä juolahti mieleeni, että ehkä se kuvaa suuremmassakin mittasuhteessa tulevisuuden säätilaa. Ehkä sateet, pilvet ja myrskyt kasaantuvat paikkoihin joissa nykyisin on aroa ja autiomaata. Ehkä sateet kulkeutuvat Keski-Aasiaan koko Euraasian keskelle ja sisäosiin.


Takaisin sisällysluetteloon: Profetia

Takaisin sivuston alkuun