Kuningas Nebukadnessarin 7 aikaaRaamatun avulla on helppo ratkaista arvoitus, joka sisältyy Jerusalemin valtaukseen: 587 eKr vai 609 eKr? Jeremian kirjan perusteella on helppo vastata, että molempina
kertoina valloitetiin ja vielä kahtena muuna kertana edellämainittujen lisäksi. Mitään ongelmaa ei siis ole eikä ristiriitaa.

Kyyros Suuri valloitti Babylonin vuonna 539 eKr. Siitä 70 vuotta taaksepäin osoittaa vuotta 609 eKr., joka oli kuningas Nebukadnessarin 8. hallitusvuosi eli hän oli hallinnut
siihen mennessä täydet 7 vuotta. Valtaan hän siis nousi noin vuonna 617 eKr.

Jeremian kirjan viimeinen luku kertoo kuinka monta vankia vietiin Babyloniin kunakin Jerusalemin valloituskertana:
    3023 Juudan asukasta Nebukadnessarin 7. hallitusvuosi eli noin 609 eKr.
    832 Juudan asukasta Nebukadnessarin 18. hallitusvuotena eli noin 592 eKr.
    745 Juudan asukasta Nebukadnessarin 23. hallitusvuotena eli noin 587 eKr.

Näin helpottuu myös Juudan kuningaiden ja Egyptin Faraon Neko II hallitusajankohtien laskeminen. Ja helpottuu myös profeetta Danielin vankeusajankohdan laskeminen.

    Dan. 2:1 kertoo Toisena hallitusvuotenaan eli 615 eKr. kuningas Nebukadnessar näki unia. Tällöin Daniel oli ollut kolme vuotta kasvatettavana Babylonissa eli
hän saapui sinne vuonna 618 eKr. Tämä oli myös Juudan kuninkaan Jojakimin 3. hallitusvuosi eli Jojakim alkoi hallita vuonna 621 eKr. Tuolloin vaikutti siis myös
jo Faarao Neko II.

Kaiken kaikkiaan kuningas Nebukadnessar teki Jerusalemiin siis ainakin neljä hyökkäystä. Eräs hyökkäys tapahtui  piirittämällä kaupunkia vuodesta 601 eKr vuoteen
598 eKr.

Selvää on, että Juudan kuninkaiden sukuluettelot, Israelin kuninkaiden sukuluettelot, Egyptin faaraoiden dynastiat ja Babylonia-Assyrian kuninkaiden sukuluettelot eivät
täsmää edellämainittujen tietojen kanssa. Se ei ole onglema sillä voidaan esittää rinnakkain useampia kuin yksi kronologia. Luulisin, että virhemarginaali pysyy kohtuuden
rajoissa eli on noin +-- 40-50 vuotta.

Joka tapauksessa voidaan katsoa kuningas Nebukadnessarin seitsemän vuoden tai seitsemän aionin (a 490 vuotta) alkaneen vuonna 609 tai seitsemän vuotta aiemmin
eli noin vuonna 616 eKr. Jokainen aioni sisältää seitsemän 70 vuoden jaksoa. Lukuihin voidaan siis niin tahdottaessa lisätä + 7 vuotta. Mitään erityisen jännittävää ei
noihin aioneihin liity sillä kuningas Nebukadnessar on sivuroolissa; vain katsojana maailmanhistorian näyttämöllä. Kun taas sellaiset kuninkaat kuin Aleksanteri Suuri
ja Konstantinus Suuri ovat aktiivisia vaikuttajia. Aleksanteri Suuresta alkaa 2300 iltaa ja aamua kestävä ajanjakso ja Konstantinus Suuresta alkaa:
Ajan, Ajat ja puoli aikaa (1715 vuotta) kestävä ajanjakso.

1. aioni
609 - - 70 - - 539 Kyyros Suuri
xxx - - 70 - - 469 Kungfutse
xxx - - 70 - - 399 Sokrates, Platon, Artaxerxes II, Aristofanes, Sofokles, Euripides
xxx - - 70 - - 329 Aleksanteri Suuri
xxx - - 70 - - 259 Septuaginta, Keisari Qin Shi Huangdi,  Kiinan muuri, ruhtinas Ashoka, Karthagon kaupunki
xxx - - 70 - - 189 Hipparkhos Nikealainen, Siirakin kirja, Cato, Hypsicles
xxx - - 70 - - 119 Gaius Gracchus, Marcus Terentius Varro, Johannes Hyrkanos, Fariseukset, Saddukeukset, Han dynastia.


2. aioni
119 - - 70 - - 49 Keisari Julius Caesar
jKr
xxx - - 70 - - 21 Keisari Tiberius, Johannes Kastaja, Jeesus Kristus
xxx - - 70 - - 91 Johanneksen Ilmestys, Ignatios Antiokialainen, Keisari Trajanus
xxx - - 70 - - 161 Keisari Marcus Aurelius
xxx - - 70 - - 231 Paavi Fabianus
xxx - - 70 - - 301 Keisarit Diocletianus ja Konstantinus Suuri
xxx - - 70 - - 371 Pyhä Kolminaisuus, Konstantinnopolin I konsiili, Keisari Theodosius, Piispa Wulfila, Kirkkoisä Augustinus


3. aioni
371 - - 70 - - 441 Pyhä Patrick, Paavi Leo I
xxx - - 70 - - 511 Klodovig, Boethius
xxx - - 70 - - 581 Muhammed (SAAS), paavi Gregorius Suuri
xxx - - 70 - - 651 Koraani, Beowulf, Teotihuacan Maya kulttuuri
xxx - - 70 - - 721 Kaarle Marttel, apostoli Bonifatius Winfrid, Paavi Gregorius II
xxx - - 70 - - 791 Kaarle Suuri, Paavi Leo III, Nikean II kirkolliskokous, Frankfurtin synodi
xxx - - 70 - - 861 apostolit Kyrillios, Methodios, Keisari Basileios I, Konstantinnopolin IV kirkolliskokous, Keisari Lothar II, Ruhtinas Rastislav, Patriarkka Fotios

4. aioni
861 - - 70 - - 931 Clunyn luostari, Pyhäinjäännöslahjat (Herran veri, Pyhä keihäs), Kuningas Otto I
xxx - - 70 - - 1001 Keisari Otto III, kuningas Tapani Pyhä, Kiovan Vladimir
xxx - - 70 - - 1071 Kuningas Henrik IV, paavi Gregorius VII, Canossa
xxx - - 70 - - 1141 Bernhard Clairvauxlainen, Gotiikka
xxx - - 70 - - 1211 Paavi Innocentius III, Dominikaanit
xxx - - 70 - - 1281 Temppeliherrat, Akkon linnoitus
xxx - - 70 - - 1351 Musta Surma

5. aioni
1351 - - 70 - - 1421 Konstanzin kirkolliskokous / Jan Hus
xxx - - 70 - - 1491 Christofer Columbus
xxx - - 70 - - 1561 Nostradamus, Trenton kirkolliskokous, Index, Jean Calvin
xxx - - 70 - - 1631 Kustaa II Aadolf, Galileo Galilei
xxx - - 70 - - 1701 John Locke
xxx - - 70 - - 1771 Voltaire, Keisari Joosef II, Immanuel Kant, Adam Smith, Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus
xxx - - 70 - - 1841 Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Diakonissalaitos

6. aioni
1841 - - 70 - - 1911 Paavi Pius X, Modernismi, Antimodernismi
xxx - - 70 - - 1981 Presidentti Ronald Reagan, Paavi Johannes Paavali II, KMN:n viides yleiskokous
xxx - - 70 - - 2051
xxx - - 70 - - 2121
xxx - - 70 - - 2191
xxx - - 70 - - 2261
xxx - - 70 - - 2331

7. aioni
2331 - - 70 - - 2401
xxx - - 70 - - 2471
xxx - - 70 - - 2541
xxx - - 70 - - 2611
xxx - - 70 - - 2681
xxx - - 70 - - 2751
xxx - - 70 - - 2821

Kunigas Nebukadnessarin seitsemän aionia maanpaossa ja opetustilaisuudessa päättyy ilmeisesti viimeistään vuonna 2828. (Daniel 7:13-14.)
Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin miten taivaan pilvien keskellä
tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin
Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien
kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on
ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Mikä näissä kuningas Nebukadnessarin aioneissa on huomattavaa on, että jokainen niistä päättyy jonkin asian kannalta suureen katastrofiin.
1. Kiinan Han dynastia.
2. Kolminaisuusoppi.
3. Slaavien käännyttäminen.
4. Musta Surma.
5. Kommunismi.
6.
7.

Vaikka on mainittava myös, että nuo katastrofit ovat olleet uuden siemen usein. Esimerkiksi Musta Surma sattoi olla osatekijä lääkäreiden intoon leikellä ruumiita
anatomian oppimiseksi. Tuo puolestaan johti monen tekniikan kehitykseen kuten sydämen toiminnan selvittäminen sähkön ja bensiinimoottorin kehitykseen. Jokainen
noista katastrofeista tai vitsauksista pitää sisässään kauaskantavia uudistuksia.Juudan ja Israelin kuninkaiden hallitusaikojaOn ikävää, että Juudan ja Israelin kuninkaiden sukuluettelot muuttuvat jonkin verran eli noin 40 vuotta taaksepäin. Tosin emme voi olla varmat siitä,
kuinka meidän tulisi laskea noiden sukuluetteloiden siirtymäkohdat kuninkaasta toiseen kuitenkaan. Tuollainen 40 vuoden heitto tulee jo pelkästään
siinä, että emme tiedä mistä seuraavan kunikaan hallitusvuodet alkavat. Jostakin kuninkaasta sanotaan, että hän on hallinnut 7 vuotta, mutta voihan olla,
että hän on hallinnut 7 v ja 9 kuukautta. Kuukausien lukua ei ilmoiteta sukuluettelossa.

Tässä hieman alkua kuningas Nebukadnessarin perusteella uusittuun sukuluetteloon:

GEDALJA, KÄSKYNHALTIJA            598 EKR
SIDKIA      21.VUOTIAS    11 VUOTTA     609-598 EKR
JOJAKIN     18. VUOTIAS   3 KUUKAUTTA   609 EKR (36 vuotta vankeudessa; 609-573 eKr)
JOJAKIM     25. VUOTIAS   11 VUOTTA     621-610 EKR
JOAHAS        23. VUOITAS   3 KUUKAUTTA   621 EKR (Faarao Neko II samaan aikaan hallitsee)
JOSIA        8. VUOTIAS    31 VUOTTA    621-652 EKR
AMON        22. VUOTIAS   2 VUOTTA    652-654 EKR
MANASSE     12. VUOTIAS   55 VUOTTA     654-709 EKR
HISKIA      25. VUOTIAS   29 VUOTTA    709-738 EKR           (HOSEAN 3. VUOSI) (HOSEAN 9. VUOSI = 732 EKR SAMARIA VALLATAAN)
AHAS        20. VUOTIAS   16 VUOTTA    738-754 EKR            (PEKAHIN 17. VUOSI)
JOTAM       25. VUOTIAS   16 VUOTTA    754-770 EKR          (PEKAHIN 2. VUOSI)
USSIA       16. VUOTIAS   52 VUOTTA    770-822 EKR           (II JEROBEAMIN 27. VUOSI)
AMASJA    25. VUOTIAS  29 VUOTTA    822-851 EKR          (JOASIN 2. VUOSI)
JOOAS       7. VUOTIAS   40 VUOTTA     851-891 EKR          (JEEHUN 7. VUOSI)
ATALJA      ?. VUOTIAS    6 VUOTTA      891-897 EKR         (JORAMIN 11. VUOSI)
AHASJA      22. VUOTIAS   1 VUOSI           898 EKR            (JORAMIN 12. VUOSI)
JOORAM      32. VUOTIAS   8 VUOTTA   898-906 EKR       (JORAMIN 5. VUOSI)
JOOSAFAT   35. VUOTIAS   25 VUOTTA  906-931 EKR     (AHABIN 4. VUOSI)
AASA             ?. VUOTIAS    41 VUOTTA   931-972 EKR     (JEROBEAMIN 20. VUOSI)
ABIAM           ?. VUOTIAS     3 VUOTTA     972-975 EKR     (JEROBEAMIN 18. VUOSI)
REHABEAM   41. VUOTIAS   17 VUOTTA   975-992 EKR
SALOMO         ?. VUOTIAS     40 VUOTTA   992-1032 EKR     (SALOMON 4. VUOSI ON 1028 EKR)
DAAVID         30. VUOTIAS      40 VUOTTA   1032-1072 EKR

Psalmien mukaan kuningas Daavid saattaa olla juuri se Vanhaikäinen, joka Danielin kirjan seitsemännen luvun mukaan on tuomarina kun neljää petoeläintä
aletaan tuomita ennen Jumalan valtakunnan saapumista. Juuri kuningas Daavid on Psalttarin mukaan se, joka on jumalattomien vankkumaton vihollinen.
Hän ei anna jumalattomille tuumaakaan periksi, vaan on julistanut sodan heitä vastaan.

Lähteiden mukaan EXODUS tapahtui 1554 eKr. Raamatussa mainitaan, että Salomon 4. vuosi oli 480. vuosi Exoduksesta.  Jos laskemme
vuoteen 1028 + 480 päädymme lukuun 1508 eKr. Tuo vuosi on siis se vuosi, jolloin EXODUS päättyi ja seistiin Kaanaan maan rajoilla.
480:neen vuoteen täytyy lisätä vielä 46 vuotta autiomaavaellusta eli EXODUSTA. Alku on vuodessa 1554 eKr, mutta päätös EXODUKSEN
vuodessa 1508 eKr.

On mielenkiintoista huomata myös, että kuningas Daavid ja hänen sukunsa on ikään kuin Herran temppeli myös. Sillä jos laskemme kuningas
Daavidin valtaan noususta vuonna 1072 eKr 480 vuotta päädymme vuoteen 1552 eKr. jolloin Israel sain Siinain vuorella Jehovan lain.
Jos laskemme kuningas Salomonista päädymme siihen vuoteen, jolloin oli saavuttu Kaananin maan rajoille.
Jos laksemme kuningas Daavidista päädymme siihen vuoteen, jolloin Israelin seurakunta sai lain Siinailla.

Tässä on nyt tarkkoja laskelmia, jotka korjaavat niitä puutteita, joita muiden Jehovan todistajien laskelmat sisältävät.
Nämä uudet laskelmat on saatu Joh. 16:25 mukaisesti sen ansiosta, että Jeshua Kirkastettu selittää näitä asioita Isän luona.
Joh. 17 mukaisesti hän ottaa Isältä mitä Isällä on ja antaa omilleen sen mukaan kun katsoo ajankohtaiseksi antaa.
Kiitos Jeshualle Kirkastetulle, että olemme tänä päivänä lähempänä totuutta kuin eilen vielä olimme.
Kiitos Isälle, että hän antoi voimaa kirjoittaa tätä tekstiä myöhään aamuyöhön.

Tämän kirjoituksen viitteet perustuvat lähes yksinomaan profeetta Danielin kirjaan. Lisäksi on lähteenä käytetty aikajanoja seuraavasta saitista:
http://timelines.ws/

Lähteenä on myös käytetty kirjasarjaa: Kristinuskon historia 2000. Profeetta Jeremian kirjaa sekä II Aikakirjaa ja II Kuninkaiden kirjaa..

21.4.2013 sunnuntai

© Tapio A Kangasaho (Melkein kaikki faktat on otettu lähdeteoksista; eikä teksti ole kovin omaperäistä. Kuitenkin pari omaa juttua myös.)