Aad, Thamud ja Midian - Huudin suura
Aluksi

Lukiessani Huudin suuraa sain siihen hengessäni selitystä ja kuvittelin Koraanin olevan ainoa teos, jossa vedenpaisumuksen aikaisia tapahtumia selitetään ja jossa kerrotaan Nooan aikalaisista. Koraanissa mainitut kansat: Aad ja Thamud yleisesti kaiketi käsitetään islamin piirissä olevan lähtöisin vedenpaisumuksen jälkeen eläneistä Seemistä, Haamista tai Jaafetista. Ja oikeaoppinen islam katsoo vedenpaisumuksesta selvinneen hengissä vain ne Raamatussa mainitut kahdeksan henkeä; Nooan perheen. Itse sain kuitenkin hengessäni selitystä Huudin suuraa lukiessani, että Aad ja Thamud ja myös Midian olivat vedenpaisumusta ennen eläneitä kansoja, joille saarnattiin ennen vedenpaisumuksen tuloa kääntymystä ja ne, jotka uskoivat saarnan noiden kansojen keskuudesta pelastuivat myös Nooan lailla. Tämä seikka on kuitenkin eräänlainen salaisuus, joka ilmaistaan vain Jumalaa pelkääville. Nyt on kuitenkin ilmennyt, että Koraani ei ole ainoa pyhä kirjoitus, jossa asiaa valaistaan. Tähän oppineiden hylkäämään mahdollisuuteen viitataan omalla tavallaan ainakin seuraavissa kirjoituksissa: Kleemensin kirje korinttolaisille 7:6 / Bhagavadgita 10:6 / 4. Moos. 24: 21-22 / Qumranin kirjoitukset ?. Kts. myös: Uusin selitysyritys Huudin suuraan

Kleemensin kirje Korinttolaisille 7:6

Nooa julisti kääntymystä ja ne, jotka olivat kuuliaisia pelastuivat. (Apostoliset Isät, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1975) - Tässä annetaan ymmärtää selvästi, että kaikki jotka olivat kuuliaisia Nooan saarnan johdosta pelastuivat. Ei kuitenkaan mainita kansojen nimiä tai henkilöiden nimiä. Tämä Klemeensin lause on lähes sellaisenaan Huudin suurassa tarkoittaen, että julistettiin Aadille, Thamudille ja Midianille.

Bhagavadgita 10:6

Seitsemän muinaista näkijää samoin kuin ihmisuvun neljä alkuunpanijaa ovat minusta syntyneitä, minun mieleni luomuksia. Maailma koostuu heidän jälkeläisistään (Bhagavadgita, Basam books, 2008) - Tässä annetaan ymmärtää tarkka lukumäärä ihmissuvun alkuunpanemiseksi, mutta ei sen tarkemmin viitata oliko kyseessä Aatamin aika vai vedenpaisumuksen jälkeinen aika. Koska sanotaan ihmisuvun alkuunpanijaan niin käsitän sen tarkoittavan, että Aatameja olikin yhden asemesta neljä. Koraanissahan esimerkiksi viitataan ihmisuvun luomiseen mainitsemalla ainakin kolme erilaista elementtiä, joista alkuihminen luotiin: pöly, pisara ja hyytynyt veri. Tämä voidaan aivan hyvin käsittää, että Aatameja oli neljä ja jokainen luotiin eri elementistä.

4. Moos. 24: 21-22

Sitten Bileam näki keniläiset ja lausui nämä sanat: - Järkkymätön on sinun asuinsijasi, kallioille on sinun pesäsi rakennettu. Kuitenkin Kainin perii tuho; ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vankeuteen. (KR 1992) - Keniläisest ovat sama kuin Midian ja esimerkiksi Mooseksen vaimo Sippora ja appi olivat Midianilaisia eli Keniläisiä. Tässä sanotaan, että Midianilla on järkkymätön asuinsija, kun taas verrataan Aadiin ja Thamudiin, jotka karkoitettiin kauas alkuperäisiltä asuinsijoiltaan; maailmaan ääriin asti. Midianilaiset asuivat ennen vedenpaisumusta Lähi-idässä ja myös vedenpaisumuksen jälkeen pelastuneet Midianilaiset asuivat Lähi-idässä. - Tässä annetaan ymmärtää myös, että Midian on itse asiassa lähtöisin Aadamin pojasta Kainista. Sekin viittaisi siihen, että Midian on ollut olemassa jo ennen vedenpaisumusta.

Qumran ?

En nyt viitsi etsiä kaikkia Qumranin suomennetuissa teksteissä olevia viittausia Seetin (Aadamin kolmas poika) jälkeläisiin, mutta muistaakseni Qumranin teksteissä puhutaan Seetin jälkeläisistä. Se viittaisi siihen, että tuon yhteisön jäsenillä olisi ollut salaista tietoa eri kansojen alkuperästä ja etenkin kansoista, jotka ovat lähtöisin Aadamin pojasta Seetistä.

Tieteen tekijöiden uutisoinnit

En ole seurannut tieteen ja genetiikan ajatuksia asiasta, mutta käsittääkseni viime aikoina tiede on pyrkinyt tunnustamaan jossain määrin raamatun käsityksiä oikeaksi. Se myöntää, että on yksi ainoa alkuäiti ja että joskus muutama kymmenen tuhatta vuotta sitten ihmispopulaatio oli korkeintaan 70 henkeä jne. Kuitenkin tässä nyt syntyy paradoksi kun minä väitän hengen ohjauksessa, että itse asiassa Aadameja oli neljä ja vedenpaisumuksestakin selvisi hengissä Nooan lisäksi tuntematon määrä ihmisiä ainakin kolmesta eri kansasta: Aad, Thamud ja Midian.

Muualta Koraanista Huudin suuran lisäksi

Eräät länsimaiset teologit nauravat sille kun Koraanissa väitetään alkuihmisen luodun milloin: pölystä, savesta, nestepisarasta tai hyytyneestä verestä. He perustelevat, että Koraanin täytyy olla väärässä, koska se ei osaa määritellä mistä aineesta ihminen muovailtiin. Mutta Bhagavadgita todistaa selkeästi, että alku-Aadameja olikin neljä eikä vain yhtä.

Lopuksi

Tämä vuonna 2009 paljastettu salaisuus, että melkein kaikki pyhät kirjoitukset todistavat Jumalan voimasta ihmisen luomisen yhteydessä yli materialististen ja luutuneiden käsityksen; antaa selityksen useille entisille ongelmille. Esimerkiksi ateistit ihmettelivät ennen mistä ihmeestä Aadamin lapsille saatiin puolisot? Harjoittivatko he sukurutsausta? jne. Tuollaiset kysymykset tuntuvat nykyisin tosi vanhoilta, pölyisiltä ja naurettavilta kysymyksiltä sen jälkeen kun on tutustunut Koraaniin. Ja kun on tutustunut Koraaniin on helppo uskoa sekin, että Jumalan todella pystyy herättämään Aabrahamille lapsia vaikka kivistä. Yksi jae Raamatussa, jos sen olisi aina uskottu pitävän paikkansa olisi voinut antaa monille mielenrauhan 1800-luvun ateismin ja raamattukritiikin kynsissä vaeltaneille kristityille: 5. Moos. 29:28 Salatut asiat ovat vain Herran, meidän Jumalamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme, että aina täyttäisimme tämän lain käskyt. KR 1992 Vaikuttaa siis siltä kuin Raamatun koko tarkoitus olisi olla lainkuuliaisuuden oppikirja eikä suinkaan luonnonhistorian oppikirja. Vaikka suuri osa pyhistä kirjoituksista todistaakin yhtäpitävästi ihmisen alkuperästä on tässä yhteydessä kuitenkin annettava suurin kunnia Koraanille. Ja vielä on mainittava se, että oikeaoppiset islam oppineet eivät lähde miettimään tätä kysymystä ihmisen alkuperästä sen tarkemmin. Heille riittää, että kaikki vedenpaisumuksen jälkeen syntyneet ihmiset sanotaan olevan Nooan jälkeläisiä. Mielestäni Koraani ei ole yhtä tieteellistä tekstiä kuin Bhagavadgita tai Johanneksen evankeliumi, mutta Koraani tarjoaa melko huimia näkymiä juuri geenimanipulaatioon ja biologiaan. Erään profeetta Muhammedian käsittelevän teoksen perusteella olen kuitenkin siinä käsityksessä, että profeetta Muhammedin tehävänä on lopulta kaikkien eri ihmisrotujen yhdistäminen eikä erottaminen. Siksi tämä kirjoitus on tavallaan melko turha. Maanantaina, 1.2.2010. Sunnuntaina, 25.4.2010.


Koraani vailla ristiriitoja

Koraani on itsensä kanssa ristiriidaton, mutta näyttää nyt siltä kuin se olisi yhtäpitävä myös muiden pyhien kirjoitusten kanssa. Koraanissa on tiedemiesten mielestä ollut tähän asti vain yksi ainoa ristiriita. Muut tahot ovat päätelleet; kun tiedemiehet ovat todenneet Koraanissa olevan yhden sovittamattoman ristiriidan, niin tiedemiehet ovat väittäneet koko Koraanin olevan kauttaaltaan ristiriitainen. Niin ei siis suinkaan ole. Tämä tiedemiesten löytämä yksi ainoa ristiriita on siis yllä ratkaistu. Tiedemiehet eivät voineet ymmärtää kuinka Koraanissa väitetään ihmisen (Aadamin) luodun milloin siemennesteestä, milloin savesta, milloin hyytyneestä verestä jne. Ratkaisu on yksinkertainen. Aatami ei ole ainoa luomus, jonka Allah on tehnyt, vaan luomuksia (ihmisiä, Aatameja) onkin 3-5 kappaletta. Raamattu ei vain kerro mitään noista muista luomuksista, vaan Raamattu kertoo ainoastaan ensimmäisen luomuksen tarinan eli Aadamin. Samoin kuin Raamattu kertoo ainoastaan yhden vedenpaisumuksesta selvinneen suvun; Nooan suvun, tarinan. On perin ikävää, että kun yksi tiedemies on kiinnittänyt huomiota yhteen ainoaan ristiriitaan Koraanissa niin heti alkaa pitkin maailmaan kiertää varmistamaton ja tutkimaton huhu, että koko Koraani on ristiriitainen. Monet kristitytkin ovat olleet valmiit tuota huhua levittämään vihan vallassa islamia kohtaan. Toinen samankaltainen huhu on sellainen, että Koraanissa ei lainkaan esiinny sanaa Rakkaus. Koraani kehottaa sanomaan sellaisille ihmisille yksinkertaisesti seuraavaa: Sano: Kuolkaa vihassanne! Totisesti Jumala tuntee, mitä sydämet kätkevät. Suura 3:115. (Kts. myös Suura 4:75). Islam uskoo Allahin kaikkiin kirjoihin ja niin, koska Raamatussa aivan tarpeeksi puhutaan rakkaudesta, armosta ja rauhasta niin Koraanissa ei enää ole tarvetta niihin seikkoihin puuttua sen enenpää eikä niistä enempää puhua.

Ihmisten Pojat

Aadamin ja Eevan kolmas lapsi, Seet oli täysin samanlainen kuin Aadam. Olen saanut hegessäni selitystä, että voisin koeluonteisesti Raamattua lukiessani kääntää sanan Poika sanalla: Kuva tai inkarnaatio. Eli Seet oli Aadamin inkarnaatio eli hänen täydellinen kopionsa. Hengessä olen siis saanut ehdotuksen, että Raamatun poika-sanaa voidaan yrittää ymmärtää laajentamalla tuon sanan poika merkitystä, jotta paljastuisi sanan poika täydellinen ja moninainen luonne. Olen saanut vain nämä kolme vaihtoehtoista merkitystä: Kuva, kaltaisuus tai inkarnaatio. Lisäksi henki pyysi minua kiinnittämään huomiota, että eräissä kohtaa Raamattua esimerkiksi Psalmi 45:3 engl. KJV: Thou art fairer than the children of men... käytetään ilmausta ihmisten lapset. Tämä viittaa siihen, että ihmisiä (Aatameja) voi olla useampia. Kun Raamatussa sanotaan monikossa - ihmisten - viittaa se siis siihen, että ei ole olemassa vain yhtä ihmistä (Aatamia), vaan heitä (ihmisiä eli Aatameja) voi olla useampia esimerkiksi juuri 3-5 kpl. Tämä Psalmin kohta 45:3 ei ole paras kohta Raamatussa, jossa käytetään ilmausta Ihmisten Pojat, vaan muistaakseni se esiintyy eräässä toisessa kohtaa Raamattua vielä selvemmin mielestäni useaan (alku)ihmiseen viittaavana.

Muhammedin viimeinen tehtävä

Erään englanninkielisen kirjoituksen mukaan, jossa käsiteltiin niitä viittauksia Muhammediin, joita muiden uskontojen pyhissä kirjoituksissa esiintyi, mainitaan Muhammedin viimeiseksi tehtäväksi yhdistää ihmiskunta ja etenkin ihmisrodut ja kaikki ihmiset. Tämä tulevan profetta Muhammadin tehtälista esiintyi siis Intian hindujen pyhissä kirjoituksissa, jotka olivat kirjoitetut paljon ennen profetta Muhammadin syntymää. Koraanissa puolestaan erään Suuran säkessä mainitaan, että myös Islamissa on tärkempää moraali kuin mitä on tietää kaikki Allahin salaisuudet tai edes muutamaa niistä. Ja tämä käsitykseni, että alkuihmisiä on enemmän kuin ainoastaan Aadami ja että vedenpaisumuksesta selvisi hengissä muitankin kuin Nooa on luultavasti juutalaisille ja islamin uskoisille tarpeetonta, ja jopa kiellettyä tietoa. Lukiessani Palvan ja Perhon toimittamaa teosta: Islamilainen kulttuuri, sain selitystä siihen miksi Islam ei koskaan ole saavuttanut tieteissä ja tekniikassa sitä tasoa, jonka länsimaiset tiedemiehet ovat saavuttaneet. Pyrkimyksiä tähän ja rukouksia sen johdosta on esitetty islamin piirissä 1800-luvun loppupuolelta lähtien, mutta tuloksia ei ole syntynyt. Henki selitti asian näin: Rukoukset ovat kyllä tulleet kuulluiksi, mutta koska Herra on sellainen, joka kokoaa sieltä minne ei ole kylvänyt, niin hän päätti Japanin ja Aasian tieteiden ja tekniikan kehittämisen käyvän vastauksesta noihin islamin uskoisten rukouksiin. Tiede ja tekniikka ovat olleet 1900-luvun islamissa eräiden käsitysten mukaan keskeisin kiinostuksen kohde. Mutta tuo käsitys saattaa olla väärä tai vain muutaman ihmisen mielipide. Joka tapauksessa islamin tulisi siis seurata ennemmin Japanin ja Aasian kehitystä tieteessä ja tekniikassa kuin länsimaiden.

Esimerkki Koraanin valaisuvoimasta

Koraanin Suuran Neljä (Naisten suura) säe 1 väittää seuraavaa: Ihmiset, pelätkää Herraanne. Hän loi teidät kaikki yhdestä sielusta, jolle Hän loi siitä itsestään parin, ja he lisääntyivät lukuisiksi miehiksi ja naisiksi... Tässä väitetään, että meidät kaikki on tehty yhdestä ainoasta sielusta. Siten selittyy se miksi kuolema siirtyi kaikkiin ihmisiin Aadamin rikoksen myötä. Eli meidän sielumme on on kirjaimellisesti valmistettu ensimmäisestä (Aadamin) sielusta jollakin Allahin tietämällä tavalla. Sieluja on siis alunperin ollut vain yksi ja kaikki muut sielut; nykyisetkin ovat valmistettu tuosta yhdestä ainoasta sielusta. Itseäni pitkään askarrutti kysymys: Miksi kaikki tulivat syyllisiksi, vaikka vain Aadami ja Eeva tekivät syntiä? Tässä on vastaus, joka on selkeä ja kaiken kattava, tuohon synnin periytymisen ongelmaan. Sielumme on valmistettu kirjaimellisesti Aadamin sielusta, joka sielu oli luultavasti langennut syntiin jo ennen kuin ketään toista ihmistä oli syntynyt. Sielumme on valmistettu siis valmiiksi langenneesta ja turmeltuneesta sielusta. Siksi se on jo syntyessään perisynnin alainen. Eli vaikka alkuihmiset valmistettiin kaikki eri materiasta, ja niin syntyi ehkä kaikki eri rodut, niin yksi asia on varmasti kaikille yhteistä: Sielu. Kaikkien eri alkuihmisten sielu on peräsin Aadamin sielusta. Tämä seikka ei ole kovin lohdullista sillä olisi mukava ajatella, että olisi paljon ihmisiä, joita perisynti ei koske lainkaan. Ja väitetäänhän eräiden alkuasukkaiden Tyynellä merellä ja Afrikassa olevan tilassa, joka edellyttää, että he eivät ole perisynnin alaisia, vaan viattomia. He eivät ole nauttineet hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää, vaan elävät täydellissä luonnontilassa. Näin olisi mukava ajatella. Koraani kertoo kuitenkin toisin. Tämä Suuran neljä ensimmäisen säkeen tieto, valaisee Raamattua mm. I Kor. 15:45 kohtaa: (kts. myös Ef. 4:4): Niin on myös kirjoitettu: Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli elämää antava henki. Eli ensimmäisestä Aadamista tuli elämää antava sielu. Hänen sielunsa oli se, josta kaikki ihmiset saivat puolestaan oman sielunsa. Mutta viimeisestä Aadamista eli Jeshuasta tuli elämää antava henki. Koska tässä rinnastetaan ensimmäinen Aadami (ihminen) viimeiseen Aadamiin (ihminen) niin olisi loogista käsittää asia seuraavasti: On mahdollista, että niin kuin Koraani väittää Jeshua on henki. Ja itse siis päättelen, että aivan ainutlaatuinen henki. Jeshua on henki, josta kaikkien ihmisten henki on muodostettu. Aivan samoin kuin Aadami oli sielu, josta kaikkien ihmisten sielu on muodostettu. Riippuu aivan siitä kuinka hyvin olet perehtynyt kirjoituksiin ymmärrätkö mitä kaikkia ongelmallisia kohtia Raamatussa ja kirkon opeissa tämä tieto ratkaisee. Niitä kohtia ei ehkä ole paljoa, mutta ne ovat olleet sitäkin vaikeampia ongelmia. Alunperin on ollut vain yksi ainoa sielu ja niin myös yksi ainoa henki, joista kaikkien ihmisten sielut ja henget ovat muodostuneet.

Yhteenveto

Koraani on Raamattua ja muita pyhiä kirjoituksia voimakkaasti valaiseva kirja. Sen hyöty Raamatun ymmärtämiselle on yhtä suuri kuin paperin, nollan ja shakkipelin välittämisestä aiheutunut hyöty länsimaiselle maalliselle kultturille. Mutta ne seikat, joita Koraani valaisee, voivat vanhaan viiniin tottuneista islamin ja kristinuskon oppineista tuntua toisarvoisilta. Ja niin epäilemättä asian laita todellisuudessa onkin. Ne ovat salaisuuksia, joita Allah ei ole tahtonut jakaa maan asukkaiden kanssa syystä tai toisesta. Luultavasti syynä on se, että nuo salaisuudet eivät edistä maan asukkaiden moraalia, joka on kaikkea muuta kallisarvoisempaa Allahin silmissä. Kaikki muu on hyvään moraaliin nähden toisarvoista. On muitakin keinoja Raamatun ja pyhien kirjojen valaisemiseen. Kaksi muuta merkittävää keinoa on lukea Raamattua ristiviitteineen lävitse sekä aloittaa jonkin merkittävän vieraskielisen käännöksen lukeminen (esim. KJV) omakielisen käännöksen rinnalla. Mutta niistä lisää myöhemmin, in sha Allah.

Post scriptum

Islamin oppineet väittävät, että perisyntiä ei ole. Jos niin on niin se on täysin Kristuksen sovitustyön ansiota. Niin kuin uudessa Katolisen kirkon katekismuksessa kerrotaan myös, että Jeshuan ristinkuoleman, tuonelaan astumisen ja ylösnousun myötä; sanalla sanoen Kristuksen ansiosta; demonit eivät enää nykyaikana vaivaa meitä samalla tavalla ja samalla voimalla kuin ennen. Kristus on taltuttanut ja kukistanut ne osittain. Hallelujah! Lauantaina, 17.7.2010


Takaisin sisällysluetteloon islam

Takaisin sivuston alkuun