Muhammed Pyhän Raamatun kirjoituksissa
Aluksi

(SAAS) Missä kohdin profeetta Muhammed ennustetaan Pyhän Raamatun kirjoituksissa ja muissa profetaalisissa lähteissä? Voidaan osoittaa useitakin kohtia, mutta oikeastaan vain yksi kohta on tarpeellinen. Ibn Ishaq ja Ibn Hisham osoittavat Profeetta Muhammadin elämänkerrassa, että häntä on pidettävä Messiaan ilmoittamana toisena puolustajana, totuuden henkenä eli Parakletoksena. Joka ei pysty tätä tunnustamaan todeksi; hänelle on turha ruveta osoittamaan mitään muitakaan Pyhän Raamatun kohtia. Kuitenkin lukiessani ensimmäistä kertaa Profeetta Muhammadin elämänkertaa sain hengessäni selitystä siihen missä muissa Pyhän Raamatun kohdissa lähettiläs Muhammed on myös mainittu. (SAAS) Profeetta Muhammedin elämänkerrasta käy kyllä selvästi ilmi, että profeettaa osattiin odottaa, mutta mistä lähteistä oli saatu selville ajankohta profeetan ilmaantumiselle, niitä lähteitä ei tarkasti ilmoiteta. Tyytykäämme siis Profeetta Muhammadin elämänkerrassa selvitettyihin tietoihin. Siihen vakuutukseen, että lukemattomat ihmiset osasivat odottaa häntä ja tiesivät tarkoin yksityiskohtia, jotka liittyvät häneen. Ja, että hän oli Raamatun Parakletos, toinen auttaja ja puolustaja.

Jesajan kirja 11 - Virpi ja vesa

(SAAS) Ja Iisain kannosta on puhkeava virpi, ja vesa hänen juuristaan tulee hedelmälliseksi. Jes.11:1 (UMK 1995) Tässä kohdassa viitataan sekä Jeesukseen (virpi) että Muhammadiin (vesa). Suomen kielessä virpi on naisen nimi ja vesa on miehen nimi. Niinpä Jeesusta kutsutaan I Moos. 3:15 ennen kaikkea naisen siemeneksi. Myös kirkkoa kutsutaan nimellä äiti eli myös kirkko on naispuolinen. Iisain juuresta (Aabrahamista) syntyvä vesa (Muhammed) on puolestaan miespuolinen kaikelta katsantokannalta. Tätä olisi helppo havainnollistaa kuvan avulla, mutta käytössäni ei ole mahdollisuutta biinäritiedoston siirtämiseen kotisivulleni. Kun kuitenkin ajatellaan puun juuria niin nehän kulkevat alaspäin maan sisään ja ne voivat kulkea myös sivulle päin eli etäälle puun kannosta. Siksi juurivesa viitaa Muhammadiin, koska ensin kuljetaan sukulinjaa Daavidin isästä Iisaista alaspäin kohti Aabrahamia ja sen jälkeen kuljetaan sivulle päin eli Ismaeliin ja vielä paikkanakin sivulle kannosta, joka siis on Betlehemissä, kohti Arabiaa. Kuvana tämä on hyvin selkeä. Toisaalta kannosta nouseva virpi kurottaa kohti taivasta eli tulevaisuutta pysyen kiinni kannossa, joka on Israelin Betlehemissä. Ja on tapahtuva sinä päivänä, että Iisain juuri, seisoo merkkinä kansoille. Hänen puoleensa kääntyvät kysyvinä kansakunnat, ja hänen lepopaikastaan on tuleva loistoisa. Jes.11:10 (UMK) Iisain juuri tai mikä tahansa juuri viittaa siis menneisyyteen. Kun kuljetaan sukulinjaa Daavidin isästä Iisaista kohden menneisyyttä päädytään Aabrahamiin. Juuri Aabraham on Iisain juuri.

Jesajan kirja 42 - Palvelija ja Valittu.

Katso! Palvelijani, josta pidän lujasti kiinni! Valittuni, jonka sieluni on hyväksynyt! Olen pannut henkeni häneen. Hän tuo kansakunnille oikeuden. Jes.42:1 (UMK 1995) Kuten kohdassa Jesaja 11:1 tässäkin viitataan kahteen eri henkilöön. Kahteen Messiaaseen. Ensiksi Palvelijaan, joka muuten on suosittu nimi arabien keskuudeessa. Muhammadin isän nimi taisi olla Jumalan Palvelija. Toiseksi tässä viitataan Valittuun, joka on tietenkin Jeesus evankeliumin mukaan ja myös Johannes Kastajan mukaan. Ja mikä on heidän tehtävänsä. Jeesuksesta sanotaan vain, että: Olen pannut henkeni häneen, mutta Muhammedista sanotaan: Hän tuo kansakunnille oikeuden.

Johanneksen Ilmestys 22:16

On huomattava, että Muhammad esiintyy myös Johanneksen Ilmestyksessä yhdessä Jeesuksen kanssa, hänen rinnallaan. (Ilm. 22:16). Muhammad on siis Daavidin juurivesa. Jeesus Daavidin suku ja vielä kolmaskin tässä mainitaan: nimittäin: Kirkas aamutähti. Keneen se viittaa on mysteeri. Minä, Jeesus olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti. UT 1992, Ev-lut. Tässä Ilmestyksen jakeessa voisi olla siis oikeastaan kaksoispiste pisteen asemasta sanan: todistuksen jälkeen.

Lopuksi

Otin tässä vain kolme esimerkkiä, koska kysymys siitä missä kohden Raamattua Muhammed mainitaan ei ole tärkeä. Oikeastaan on päinvastoin. Jos kaikki paljastuisi voisi se johtaa siihen, että joukottain islam-uskoisia kääntyisi kristityiksi ja Raamatun tutkimisen puoleen. Se puolestaan on vakava rikos Koraanin mukaan. Islamista ei pitäisi luopua siirtymällä esimerkiksi kristityksi. Maanantaina, 6.4.2009.


Takaisin sisällysluetteloon islam

Takaisin sivuston alkuun