Islamin teurastuskäytäntöPolttavia ongelmia yhteistyön esteenä

Monia vuosia sitten radiossa tuli ohjelma, jossa kritisoitiin islamin teurastuskäytäntöä. Se ei sovi Suomeen. Heillä on tapana teurastettaessa katkaista eläimen henkitorvi, jolloin eläin kuolee kivuliaasti tukehtumalla ja kaikki veri ei pääse vuotamaan pois ruhosta. He siis syövät lihaa verineen. (Radio-ohjelmassa tosin tähän (vereen) ei kiinitetty huomiota, vaan ainoastaan eläimelle tuskalliseen tukehtumiskuolemaan.) Hiljattain luin eräästä islamia käsittelevästä kirjasta, että edellämainittu on tosiaan totta. Eläimen henkitorvi katkaistaan. Kirjan tarkoitus oli antaa myönteinen kuva islamista. (Islam uskonto jota et enää voi sivuuttaa tai Kristityn ja muslimin vuoropuhelu). Tämä ei ole ehkä maailmaa mullistava tieto. Sillä söihän patriarkka Iisak myös aikanaan poikansa Esaun metsästämää riistaa. Ja luultavasti myös Esau itse ja myös Ismael metsästivät ja pitivät riistaa sallittuna ja luonnollisena osana ruokavaliotaan. Ja lisäksi Koraanissa on eräs suura, jossa käsitellään juuri metsästystä ja se sallitaan. Toisaalta voivat islam-uskoiset (oikeauskoiset) kritisoida perustellen monia länsimaisia ruokailutapoja esim. sianlihan käyttöä; vain yhden ongelman mainitakseni. Sitä en tiedä; onko islam-uskoisten mielestä, yhteistyön aikaansaamiseksi eri uskontojen välillä, länsimaiden ruokailutottumuksia ehdottomasti muutettava lähemmäksi islam-uskoisten käytäntöä? Koraani ei tätä ainakaan tue. Sillä Koraani edellyttää vain sen, että tulee olla ehdottoman varma oman käytäntönsä oikeutuksen suhteen. Pitää olla varma vakaumus tekojensa oikeellisuudesta. Sen sijaan edellämainitusta radio-ohjelmasta kävi ilmi, että Suomalaiset oppineet ja viranomaiset eivät voi sallia islamilaista teurastuskäytöntöä harjoitettavan ainakaan Suomessa. Tähän kannanottoon löytyy tukea myös Pyhästä Raamatusta.

Teurastusongelman ratkaisu

Sakarjan kirja 9:7 (VT 1992, Ev-lut.) Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät, saastaiset ruoat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon, Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen. Tässä puhutaan niistä ehdoista, joilla islam-uskoiset Palestiinalaiset voivat liittyä ja sulautua täysin Herran oman kansan Israelin joukkoon. Paljon ei siis vaadita. Vain joitakin tarkennuksia omaan teurastuskäytäntöön ja syötävään ruokaan. Monet pitävät Palestiinan ja Israelin välistä konfliktia vaikeana ja jopa uskovaiset ovat menneet mukaan politikoimaan asialla. Kuitenkin Pyhä Raamattu puhuu selvästi Israelin ja Palestiinan yhdistymisestä ja rauhasta monin paikoin. Alkaen I Moos. 21:22-24. Se on yksin Jumalan päätettävissä milloin Hän haluaa temmata verisen lihan pois Palestiinalaisten suusta ja liittää heidät kansaansa Israeliin. Kuitenkin on niin, että vaikka näyttää päällisin puolin monesta oikeauskoisesta siltä että länsimaiden pitäisi muuttaa omaa käytäntöään ruokailutapojensa esim. sianlihan käytön suhteen, on asia Jumalan silmissä toisin päin ja Koraanikin tukee mielestäni tätä kantaa. Tulee olla vain varma omassatunnossaan siitä, että tekee ehdottomasti oikein. Teurastuskäytönnön ja ruokailutottumusten suhteen ovat pyhien kirjoitusten mukaan oikeauskoiset velvolliset muuttamaan käytäntöään ensin ainakin Palestiinalaisten (Filistealaisten) osalta.

Uuden testamentin selkeä kanta

Apostolien teot 15:28-29 (UT 1992, Ev-lut.) Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömänt ohjeet: Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu,sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin. Toivottavasti kukaan ei pahastu näistä mietteistä. Ruokailutottumukset ovat sangen henkilökohtainen asia aina. Tulee olla omassatunnossaan varma ja kuunella ja noudattaa Jumalan tahtoa. Onneksi yleensä tähän asiaan ei tarvitse ottaa uskovaisen ihmisen itse kantaa ollenkaan, vaan kunkin maan viranomaiset tekevät sen heidän puolestaan. Näin ainakin toivon sydämessäni.

Huonoja kokemuksia on paljon länsimaissa

Vaikka puhun niin kuin puhun edellä ja edellytän oikeauskoisilta oman teurastuskäytäntönsä uudelleenarviointia on ruuan fyysinen ja eettinen puhtaus varmasti oikeasti suurempi ongelma länsimaissa kuin mitä se on oikeauskoisissa eli islamilaisissa maissa. Mainitsen vain yhden länsimaisen kauheuden. 1980-luvulla kanoille syötettiin rehuna verta ja se näkyi kananmunien keltuaisissa ja maussa. Kouluissa syötetään lapsille myös verta verilättyjen muodossa.
Lisäys: 8.6.2010 Erään islamia käsittelevän kirjan tekstistä sain senkin kuvan, että liharuoka on syötävä nopeasti teurastuksen jälkeen; sen vuoksi, että se maistuisi vielä hyvältä. Sillä koska teurastustavasta johtuen lihassa on paljon verta jäljellä; niin liha alkaisi siinä olevan veren takia maistua pahalta, jos sitä syötäisiin myöhemmin. Tämä kuva voi kuitenkin olla väärä. Sillä opetetaanhaan Mooseksen laissakin, että liha on syötävä kolmen päivän sisällä teurastuksesta.
En ole juurikaan tutustunut Hadith-aineistoon, mutta se vähä mitä olen silmäillyt kertoisi siitä, että mitään tarkkoja määräyksiä ei olisi olemassa siihen kuinka eläin teurastetaan. Pääasia on erään hadithin mukaan se, että kaikki veri virtaisi eläimestä ulos. 1 Anas said, The Prophet, peace and blessings of Allāh be on him, sacrificed two rams of a white colour mixed with black; I saw him with his foot placed on one side of their face, uttering Bismillāh, Allāh-u-Akbar, and he slaughtered them with his own hand. (B. 73:9.) 2 Rāfi' said, We were with the Prophet, peace and blessings of Allāh be on him, in Dhu-l-Hulaifah. . . . . . So Rāfi said, We expect or we fear the enemy tomorrow and we have no knives; may we slaughter with (the thin edge of) cane? He (the Prophet) said: "What makes the blood flow, not the teeth and the nail, and the name of Allāh is mentioned on it, eat it." (B. 47:1) 3 Nāfi' said, Ibn 'Umar forbade (the cutting of) the spinal cord, saying, Cut what is above the bone, then leave (it) until it dies. (B. 72:24) Lähde: Internet Sacred text archive Tiistaina, 20.7.2010


Takaisin sisällysluetteloon islam

Takaisin sivuston alkuun