Torinon kääriliina - kuva vai puhe / ääni yhteys?Kolmannen asteen yhteys Jumalaan on saavutettu useita kertoja historian saatossa. Milloin hänet on nähty tai milloin hänen puhettaan on kuultu tai
milloin hänen henkensä on vaikuttanut tuttavuuden häneen. Mitkä lainalaisuudet ohjaavat kolmannen asteen yhteyttä Jumalaan on kysymys, joka
juolahti mieleeni pari päivää sitten. Kun Torinon kääriliinasta onnistuttiin kuvaamaan Ihmisen Pojan kuolinnaamio oli selvää, että näköyhteys olisi
tärkein yhteys 1900-luvulla. Tilanne muuttui kuitenkin 1998 tai viimeistään 2011; silloin kävi ilmeiseksi, että puheyhteys häneen on entistä tärkeämpi.

Se on tavallaan heikennys tilanteeseen sillä on pyhä kirjoitelma, jonka mukaan se joka näkee hänet ei kuole milloinkaan, vaan pääsee eroon
kärsimyksen kiertokulusta. Hänen puheeseensa tai ääneensä puolestaan liittyy toivo ylösnousemuksesta, mutta ei aina hyvään osaan, vaan osa joutuu
ylösnousemuksessa häpeään.

Vuoteen 2011 asti oli selvää, että kuoleman jälkeen ei mitään erityistä kärsimystä ollut tarkoitus olla ainakaan niille, jotka sattuivat näkemään hänen
kasvonsa Torinon kääriliinassa. Ja kun vielä oli itse Krishnan inkarnaatio tekemässä työtään maan päällä Sri Prabhupadan muodossa näyttäen myös
kasvokuvansa oli melko leppoisaa olla elossa ja tuntematta pelkoa kuoleman jälkeisiin asioihin.

Vuonna 2011 Ilmestyksen Karitsa avasi yhden tai kaksi sineteistä. Egyptissä nähtiin keväällä hallava hevonen, jonka perässä kulkivat: Kuolema ja
Tuonela. Tilanne alkoi muuttua oleellisesti. Tuonela merkitsee yleensä kärsimystä ja vielä kun Herra Sebaot ilmaisi, että ei voi tästä lähtien pitää
Ihmisen Pojan tai Krishnan kasvokuvan näkemistä tärkeänä seikkana, vaan ennemmin sitä, että Tuonela on jälleen maan päälle heitetty alkoi painoarvo
muuttua hänen äänensä ja puheensa kuulemiseen. Torinon kääriliina ja Sri Prabhupadan kasvokuvat eivät siis enää ole siinä roolissa missä ne mahdollisesti
ennen olivat. Niiden arvo on jonkin verran alentunut ja niin nyt roomalais-katolinen kirkkokin näyttää tuota pyhäinjäännöstä entistä herkemmin ja
vapaammin.


Tässä on kirjoitelma, jonka tein ennen vuoden 2011 tapahtumia. Tämä kirjoitelma on siis nyt jo vanhentunut:

On aika merkittävää, että on olemassa salaperäisellä tavalla muodostunut kuva Jeesuksesta.
 Ja se, että tuo kuva ilmaantui näkyviin vasta noin sata vuotta sitten on merkittävää.

Lisäksi yksi veritahra kuvan otsassa muodostaa Intian uskonnoille merkittävän om-tavun.
Tuo samainen om-tavu on muuten myös arabian kielen Allahia merkitsevä kirjainmerkki.
Allahin nimi muodostaa om tavun.  Ja Johanneksen evankeliumin 6:27 kuuluu:

Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän.
Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.

Vaikuttaa siltä kuin veritahra Jeshuan otsassa olisi juuri Jumalan itse käyttämä sinettimerkki eli om-tavu.

Tässä ote teoksesta: Kunigatar Kuntin opetukset (www.krishna.com) ja Hare Krishna liike Suomessa:

Rakas Krsnani, oi Ylhäinen Herra . . . Toivon, että nuo onnettomuudet tapahtuisivat yhä uudelleen,
jotta me voisimme nähdä sinut jatkuvasti, sillä Sinun näkemisesi merkitsee,
ettei meidän enää tarvitse kohdata toistuvaa syntymää ja kuolemaa. (Srimad Bhagavatam 1.8.24-25).

Merkitseekö kuvan ilmaantuminen nykyaikaan, että jokainen joka on perustanut uskonsa jälleensyntymisen varaan
joutuu muuttamaan uskonnollisia käsityksiään? Elämmekö ajassa, jossa on tapahtunut jotakin peruuttamatonta ja ainutlaatuista.
Sillä jos nyt Jeshuan näkeminen merkitsee sitä, että jälleensyntymisen kiertokulku loppuu niiden osalta, jotka hänet näkevät
niin voi olla, että vuoteen 2028 tai 2043 mennessä ei kenelläkään enää ole mahdollisuutta jälleensyntyä tai uskoa varmuudella
jälleensyntyvänsä enää tähän maailmaan. Kuitenkin muistelisin eräässä Hare Krishna liikkeen kirjassa väitetyn, että jokainen
ennen juhannusta kuollut joutuu jälleensyntymään tähän maailmaan, ja jokainen joka on kuollut juhannuksen jälkeen ei enää
palaa tähän maailmaan jälleensyntymällä. Mutta nuo uskonnolliset tekstit ovat ajalta ennen Torinon kääriliinaa ja valokuvausta.

Hare Krishna liike luottaa enemmän ääneen kuin kuvaan sillä he opettavat, että Hare Krishna mantran laulaminen on ainoa ja
tärkein keino olla yhteydessä Jumalaan tänä Kali-aikakautena. Joka saattaa kestää vielä 2 000-400 000 vuotta.

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Hare, Hare
Hare Ramaa, Hare Ramaa,
Ramaa Ramaa Hare Hare.

Allaoleva kuva on kopioitu Wikimedia Commons kuvagalleriasta kategoriasta: Shroud of Turin.
Siellä ilmenevien tietojen perusteella ne ovat tekijänoikeuksista vapaat.


Torinon kääriliina 1
Myös islamin eskatologia on pitänyt kuvia tärkeinä

Islamin eskatologia on jo satoja vuosia sitten ennustanut, että ennen Antikristuksen ilmestymistä käy ilmi toisaalta Isan eli Kristuksen ulkonäkö (appereance)
ja toisaalta myös islamin 12. kalifin eli Mahdin ulkonäkö. Ja tämä on siis toteutunut viimeisten 120 vuoden aikana. Mahdin ulkonäkö käy ilmi Viking 1 luotaimen
Mars-planeetalla kuvaamasta kuvamateriaalista heinäkuulta 1976. Kasvokuva, joka Mars-planeetalta tuolloin kuvattiin osuu melko hyvin Hadith aineistossa
satoja vuosia aiemmin ennustettujen tuntomerkkien kanssa.

On kaksi muutakin mahdollisuutta, mutta ne eivät sovellu Hadith aineiston kuvausten kanssa yksiin yhtä hyvin kuin Face on Mars kuva. Egyptin Sfinksi ja
Crop Circles kuvien ihmishahmot. Itse kuvittelisin Sfinksin esittävän Nooan neljättä poikaa, joka jäi vedenpaisumuksen alle eikä pelastunut niin kuin kolme
muuta Nooan poikaa. Tästä kertoo tarkemmin Koraani. Crop Circles kuvista eräs esittää ehkä ennemmin Efraimin heimon jäsentä kuin Mahdia tai Isaa.
Toisaalta Jeesus tai Isa tunnetaan myös nimellä Jeshua eli Joosua.


Face on Mars 1


Vaikka meillä on nämä kuvat, emme voi varmasti tietää miltä Isa ja Mahdi näyttävät kun he saapuvat maan päälle elämään. Näiden kuvien tarkoitus olikin
vain kuuluttaa sitä, että aika on lähellä jolloin he ilmaantuvat maailmaan. Lisäksi Hadith aineisto sisältää itsessään tarkkoja sanallisia kuvauksia Mahdin
ulkonäöstä.

Olisi ollut mukavaa, jos näiden kuvien näkeminen itsessään olisi taannut ikuisen elämän tai ainakin ylösnousemuksen Jumalan valtakuntaan tai Tuhatvuotiseen
valtakuntaan. Herra Sebaot on kuitenkin asian suhteen melko epäilevä. Kyllä heidän äänensä kuuleminen ja totteleminen on tärkeämpää kuin pelkkä kuvan
näkeminen.

Olin innokas, toiveikas ja huojentunut siitä, että niin monet ovat nähneet Ihmisen Pojan, Mahdin ja Krishnan inkarnaation kasvot tässäkin ajassa, mutta
valitettavasti tuo innostus karisi vuoden 2011 kevään jälkeen. Kuvat rapautuvat, mutta Sana pysyy kestävänä kauemmin; jopa ikuisesti.
Torinon kääriliina valokuvattiin: 25. toukokuuta 1898
Face on Mars / Viking I valokuva: 1976
Face on Mars / Mars Global Surveyor valokuva: 2001
Sri Prabhupadasta löytyy useita valokuvia.
© Tapio A Kangasaho; paitsi tekstilainaukset kirjoista ja valokuvat: Public Domain ja NASA.