Kunnes saapuu Silo - lähettiläsIslam-uskoiset ovat vaarassa kääntyä kristityiksi, joka on suuri synti heille, mikäli he tietävät missä kaikissa Raamatun kohdissa viitataan Muhammediin.
Siksi jos olet islam-uskoinen ei ole välttämättä hyväksi lukea näitä kirjoituksia. Krististityt puolestaan ovat päättäneet lukea Raamattuaan siten, että kaikki
kohdat viittavat aina Jeshuaan. He eivät välitä vaikka sekoittaisivat persoonat keskenään enää nykyaikana. Epäilemättä siihen on olemassa jokin viisas ja
käytännöllinen syy. Islamin keskuudessa on paljon pahuutta ja islam itse katsoo, että vain neljä ensimmäistä kalifia Muhammedin (SAAS) jälkeen olivat
oikeaan johdettuja. Sen jälkeen islam on monin tavoin ryvettynyt.

Tosiasia kuitenkin on, että Raamatun tutkijat ja ne ihmiset, jotka tahtovat ymmärtää lukemaansa, kun he lukevat Raamattua voivat hyötyä erilaisista
näkökulmista Raamatun kirjoituksiin. He elävät rauhan tilassa eivätkä mitenkään tahdo sekaantua islamin ja kristinuskon välisiin kiistoihin. Itse luin
Raamattua monia kertoja lävitse hyötymättä lukemastani paljoakaan ja ymmärtämättä monia juttuja siinä. On todella turhauttavaa lukea niin tärkeää
kirjaa hyötymättä siitä mitään. Sen jälkeen olen saanut joitakin Tiedon avaimia kuten sen, että yksi aika on 70 vuosiviikkoa eli 490 vuotta ja lisäksi olen
saanut kehotuksen lukea Raamatun lävitse ristiviitteineen, joka on ainoa tapa, joka avaa Raamattua todella paljon. Ja vielä olen yhden vuoden ajan
lukenut kahta englanninkielistä uuden testamentin käännöstä.Eräs sana joka on paljon herättänyt mietteitä on Silo. Tätä sanaa käytetään I Mooseksen kirjassa kun Jaakob lausuu siunauksen Juudan heimolle:

Ei väisty valtikka Juudalta eikä käskijänsauva hänen jalkojensa välistä kunnes tulee Silo,
ja hänelle kuuluu kansojen tottelevaisuus. Hän sitoo täysikasvuisen aasinsa viiniköynnökseen
ja aasintammansa varsan valikoituun viiniköynnökseen, hän pesee pukunsa viinissä ja vaatteensa
rypäleiden veressä. Hänen silmänsä ovat tummanpunaiset viinistä ja hänen hampaansa valkoiset
maidosta. (UMK1995 : I Moos. 49:10-12).

Kehen tai keihin tässä viitataan? Raamatun tutkimisen alkuaikoina kuvittelin tässä viitattavan vain yhteen persoonaan, mutta nyt on henki opettanut
minua lukemaan Raamattua kuin se olisi seitsemästi puhdistettua kultaa. Eli Raamattu on hyvin tiiviisti pakattua tekstiä. Yksi jae voi antaa selkeä
kuvan tapahtumista jotka sattuvat tuhannen vuoden aikana esim. Dan. 11:33 (KR1992). Joskus voidaan yhdessä jakeessa kuvata jopa 3000 vuoden
tapahtumat. Sen lisäksi Raamatussa ei toisteta tarpeettomasti mitään. Esim. Dan. 9:24 (KR1992) alkaa sanoilla: Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa
on määrätty... Ja sen jälkeen kuvataan mitä sitten tapahtuu. 1. kansallesi ja pyhälle kaupungille 2. jumalattomuus päättyy 3. synnistä tulee loppu
4. pahat teot sovitetaan 5. ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan 6. näky ja profetia sinetillä vahvistetaan 7. kaikkein pyhin voidellaan.
Ennen kuvittelin, että kaikki seitsemän kohtaa tapahtuvat 70 vuosiviikon jälkeen nopeasti ja hetkessä. Mutta nyt henki on opettanut lukemaan, että:
Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kaikkille näille asioille. Tuota ilmausta 70 vuosiviikkoa ei vain toisteta tarpeettomasti seitsemää kertaa,
vaan yhden ainoan kerran. Ei toisteta: 70 vuosiviikkoa jumalattomuuden päättymiseen + 70 vuosiviikkoa synnin päättymiseen + 70 vuosiviikkoa
pahojen tekojen sovitukseen jne. Vaan ilmausta 70 vuosiviikkoa käytetään yhden ainoan kerran.

Tuossa siunauksen osassa käytetään Hän-sanaa neljä eri kertaa:
1. Hänelle kuuluu kansojen tottelevaisuus.
2. Hän sitoo täysikasvuisen aasinsa ...
3. Hän pesee pukunsa viinissä ....
4. Hänen silmänsä ovat tummanpunaiset ...

Ennen kun luin Raamattu pidin selvänä, että tässä puhutaan koko ajan yhdestä ja samasta persoonasta, mutta henki on opettanut lukemaan Raamattua
kuin se olisi seitsemästi puhdistettua kultaa. Entä jos tässä puhutaan neljästä eri persoonasta, neljästä eri Messiaasta ja  hyvin pitkästä ajanjaksosta.
Ilmestyskirjan viimeissä luvussa on jo Uusi Jerusalem olemassa, mutta silti sielläkin Uudessa Jerusalemissa odotetaan vielä Messiaan tulemusta: Tule!
Entä jos tässä puhutaan neljästä eri Messiaasta ja vaikka 14 000 vuoden ajanjaksosta. [Ilm. 22]
 
Tämä Silo-sana alkoi avautua vasta kun henki opetti lukemaan uudesta testamentista, että Jeshualla oli kaksi ratsua kun hän ratsasti Jerusalemiin.
Miksi hänellä oli tuo toinen aasi eli aasintamman varsa myös mukanaan. Siihen täytyy sisältyä jokin suuri merkitys, koska sitä on pidetty tärkeänä
mainita yhdessä evankeliumissa. Oliko tarkoitus osoittaa, että Jeshuan jälkeen tulisi vielä joku toinen kuningas, jolle kuuluisi tuo toinen ratsu ja joka
ratsastaisi Jerusalemiin?

Ja niin Matt. 21: 5 kuuluu:
Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.
Tässä on taas uusi sana, jonka merkitys on epäselvä: Mitä tarkoittaa tytär Siion? Olen melko varma, että se tarkoittaa useissa tapauksissa,
vaikka ei ehkä kaikissa: islamia ja Mekkaa. Aivan kuten tytär Jerusalem tarkoittaa Niniveä ja Assyriaa. On vielä kolmaskin eli tytär Gallim,
joka tuntuisi viittaavan oudosti ja profetaalisesti Ranskaan. Tuo sana ikeenalainen viittaa suoraan islam sanaan, joka tarkoittaa alistumista.

Uudessa testamentissa kerrotaan erään parantumisihmeen kohdalla, että Siiloan lammikon nimi tarkoittaa: Lähetetty. Sana Siiloa muistuttaa sanaa
Silo. Profettaa Muhammedia (SAAS) nimitetään: Lähettilääksi. Eli kun Jeshua ratsasti Jerusalemiin kahdella ratsulla ja osoitti sanansa tytärSiionille
tarkoittiko se, että kyseessä oli kehotus odottaa vielä toista kuningasta; toista ratsastajaa; profeetta Muhammedia (SAAS).

Tuo siunauksen kohta voi myös tarkoittaa neljän Messiaan asemasta kahta eri Messiasta:

1. Messias: Hän sitoo täysikasvuisen aasinsa viiniköynnökseen
2.M
essias ja aasintammansa varsan valikoituun viiniköynnökseen,
1. Messias: Hän pesee pukunsa viinissä
2. Messias ja vaatteensa
rypäleiden veressä
1.Messias: Hänen silmänsä ovat tummanpunaiset viinistä
2. Messias ja hänen hampaansa valkoiset
maidosta.

Eikä ole mitenkään mahdotonta etteikö se viittaisi jopa kahdeksaan eri Messiaaseen.Mikä olisi paras lukutapa? Itse etsin Raamatusta viiitauksia profeetta Muhammediin (SAAS) ja pyrin samalla selvittämään kaikki viittaukset Jeshuaan sekä
myös Jehovaan. Pyrin selvittämään Raamatun vertauskuvat ja vertauskuvalliset sanat esim. Karitsa sanan tarkan merkityksen siinä määrin kuin saan
hengeltä apua tuohon työhön ja viitteitä kaikkiin mahdollisiin erilaisiin tulkintoihin.

Kristityt ovat suurelta osin tähän asti katsoneet kaiken viittaavan Jeshuaan eivätkä ole saaneet apua Raamatun vertauskuvien selvittämiseen ennen nykyistä
aikaa, joka alkoi vuonna 1960. Tästä kerrotaan mm. Joh. 16:25 (KR1992). Olenko itse ensimmäinen, joka saa valoa Raamatun vertauskuviin? Olen
etsinyt tietoa internetistä tai kuuntelemalla saarnaajia. Mutta heidän tehtävänsä on aivan toinen kuin Raamatun vertauskuvien selventäminen.

En voi uskoa, että olen ainoa kristitty maailmassa, joka näitä asioita pohtii. Toisaalta tiedän, että monille kristityille Raamattu ei ole kirjana se kaikkein tärkein
asia elämässä. Monet tavoittelevan ensisijaisesti hengen lahjoja. Ja monista voi tuntua mahdottomalta, että Jeshua alkaa selittää avoimesti Raamatun vertauskuvia
ja kertoa siitä millainen Isä on  (Joh. 16:25) kun ovat olleet pitkään kaikenlaisten opin tuulten heiteltävänä ja ovat oppineet seurakunnassa tai kirjoista näkemyksiä,
joita on haluttu pitämää korkeimpana ja pyhänä totuutena. Kuitenkin on syytä kysyä missä määrin noiden totuuksien opettajat ovat pysyneet uskollisina esimerkiksi:
Apostoliselle uskontunnustukselle tai Lutherin Isolle Katekismukselle. Vai ovatko he nuo hylänneet?

Itse olen sitä mieltä, että jos ei Raamatun ymmärtäminen ja sen käskyjen toteuttaminen omassa elämässä ole ollut ykkössijalla tähän asti niin ei ehkä kannata
paljoa piitata näistä pohdinnoista, joita esitän. Kannattaa pitäytyä oman seurakunnan tapaan tulkita Raamattua. Ja jos nämä pohdinnat hämmentävät niin
ainahan voi kysyä miten asian laita on. Mutta minulta tuskin ainakaan saa muuta vastausta kuin että noudattakaa evankeliumin ohjeita:

Älkää vannoko edes sotilasvalaa tai todistajan valaa. Älkää tehkö huorin. Älkää naiko miehensä hylkämää. Älkää käyttäkö verta. Älkää tehkö väkivaltaa jne. jne.
Tulette kyllä pian huomaamaan, että ette halua näistä asioista todellisuudessa kuulla enempää. Ette ainakaan minun kauttani. Ehkä Isä herättää teille toisenlaisen
pohdiskelijan, joka miellyttää sydäntänne enemmän.

29.4.2011 perjantai.© Tapio A Kangasaho (Kaikki nämä jutut on Raamatussa, mutta henki, joka näitä minulle selittää ei tahdo, että näitä juttuja käytetään ainakaan Jehovan
todistajia vastaan, joka on jo aivan tarpeeksi ollut muiden hampaissa. Siksi tämä copyright merkintä on tässä, vaikka eihän tässä mitään omaa ole, ei mitään
mitä en olisi muilta saanut).