Tänä päivänä



Matteus 24:14

Ja tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.

Tämä-sanan käyttö on Raamatussa erityisen merkityksellistä. Sitä käytetään melko usein tavalla, joka voi viitata juuri tähän erityiseen Matteuksen evankeliumiin tai sitten
aikaan vuodesta 2000 vuoteen 2500 tai 3000 jKr. Voisin melkein väittää, että lähestulkoon kaikki Raamatun tämä-sanat niin uudessa- kuin vanhassa  testamentissa
ovat profetaalisia ja viittavat erityiseen aikaan ja tuona aikana suoritettavaan erityiseen tehtävään:

Tämän valtakunnan evankeliumin julistamiseen. Tänä aikana 2000-3000 jKr.

En tiedä ymmärrätkö mitä tarkoitan; sillä väitteeni voi kuullostaa oudolta. Tämä-sanaahan voidaan käyttää Raamatussa kautta linjan moniin eri yhteyksiin ehkä ajattelet.
Mutta se vähä mitä minä olen lukenut Raamattua on kyllä ollut yhtenevä ajatukseni kanssa: Kaikki Raamatun tämä-sanat viittaavat yhteen ainoaan profetaaliseen yhteyteen
huolimatta siitä missä yhteydessä ne tämä-sanat alunperin esiintyvätkin. Tietenkin poikkeuksiakin on, mutta yleisesti ottaen yllättävän monet tämä-sanat ovat profetaalisia.


Ne, tämä, se

Mitä tulee Raamatun aikoihin ja päiviin niin olen saanut sen käsityksen, että kun puhutaan ajasta 0-2000 jKr. Raamatussa käytetään sanaa: Ne tai nuo.
Ne päivät tai nuo päivät. Myös sanontaan: Niinä päivinä soveltuu vuodet 0-2000.

Ja kun puhutaan ajasta 2000 jKr. - 3000 jKr. käytetään sanaa: Tämä päivä tai tänä päivänä

Kun puhutaan ajasta 3000 jKr. -4000 jKr. käytetään sanaa: se. Se päivä, sinä päivänä.

Siten tämä-sana ei ehkä ole ainoa erityisen merkityksellinen sana Raamatussa, vaan myös: Ne, nämä, nuo ja se, sitä, sinä... -sanat omaavat erityistä
merkitystä eteenkin kun ajatellaan ajankulua. Itse käytän tätä metodia raamattua lukiessani. Aina kun tulee vastaan ilmaus: Ne päivät sijoitan lukemani
raamatun kodan vuosiin 0-2000 ja kun tulee vastaan ilmaus: Tämä päivä sijoitan lukemani raamtun kohdan aikaan 2000-3000.
Kun puolestaan tulee vastaan ilmaus: Se päivä niin sijoitan lukemani raamatun kohdan vuosiin 3000-4000. Sääntöön on usein poikkeuksia ja aina
kaikki ei täsmää tätä menetelmää käyttämllä mutta kuitenkin yli 60 prosentissa niin on.


Jesaja 48

Valaisen asiaa esimerkin voimalla. Seuraavaassa on lainauksia Jehovan todistajien UMK 1995 raamatun käännöksestä Jesajan 48:nnen luvun kohdalta:

Jes. 48:1

Kuulkaa tämä, oi Jaakobin huone, te jotka kutsutte itseänne Israelin nimellä ja olette tulleet esiin Juudan vesistä . . .

Selitys: Kuulkaa valtakunnan evankeliumi (Matteuksen evankeliumi)... Eli tämä-sanan paikalle asetetaan aina sanat:
Tämä valtakunnan evankeliumi tai monissa tapauksissa tietty aika eli vuodet 2000-3000 jKr.

Jes. 48:2

Sillä he ovat kutsuneet itseään niiksi, jotka ovat pyhästä kaupungista, ja ovat tukeutuneet Israelin Jumalaan. . .

Selitys: Niiksi-sana viittaa siis aikaan 0-2000 jKr. Eli tässä viitataan siihen, että jotkut ovat väärin kutsuneet itseään sellaisiksi, jotka ovat
lähtöisin pyhästä kaupungista eli Jerusalemista, vaikka se on mahdotonta. Israelin lapsethan elivät diasporassa juuri noina päivinä eli vuosina
0-2000 jKr. Nuo, nämä, ne-sanat viittaavat siis päiviin 0-2000 jKr.

Jes. 48:3

Ensimmäiset asiat olen kertonut jo siitä saakka, ja omasta suustani ne lähtivät, ja minä kuulutin niitä jatkuvasti. . .

Selitys: Tässä käytetään se-sanaa (siitä), joka viittaa siis vuosiin 3000-4000 jKr (Se päivä). Eli Jehova on tulevaisuudessa vuodessa 3000 jKr.
ja sieltä käsin hän on alkanut kertoa ja kuuluttaa ensimmäisiä asioita. Koska käytetään myös sanaa: Niitä, joka siis viittaa päiviin 0-2000 jKr.
voidaan tarkoittaa, että juuri tuon aikakauden tapahtumat (0-2000 jKr) ovat ennustetut ja kuulutettu vuodesta 3000-4000 jKr. käsin. Esimerkiksi
Danielin kirjassahan on paljon tuon aikakauden (ne-päivät, 0-2000) asioita. Neljästä eri pedosta ja monesta eri raaka-aineesta muodostetusta
patsaastasekä pässin ja vuohipukin välisestä kaksintaistelusta.

Jes. 48:5

niin minä kerroin alinomaa sinulle siitä lähtien. Ennen kuin se voi tapahtua, annoin sinun kuulla sen . . .

Selitys: Käytetään jälleen se-sanaa(siitä), joka viittaa aikaan 3000-4000 jKr.

Jes. 48:6

Sinä olet kuullut. Katso sitä kaikkea. Ja te, ettekö kerro siitä? Olen antanut sinun kuulla uusia asioita tästä ajasta lähtien, niin, tallessa
pidettyjä, joita et ole tiennyt.

Selitys: Tässä käytetään se-sanaa (sitä, siitä), joka viittaa päivään 3000-4000 jKr. mutta myös tämä-sanaa (tästä), joka viittaa juuri
tähän aikaan ja päivään jota elämme juuri nyt eli vuosiin 2000-3000 jKr.

jne.

Metodi on oikeastaan hyvin yksinkertainen, mutta vaatii paljon mielikuvituksen käyttöä ja kielillä tulkitsemisen ja -puhumisen armolahjaa
ennen kuin sitä voi täysin hyödyntää.

Ei tietenkään pidä tulkita tätä metodia käyttäen lukemaansa muuta kuin vain soveliaaseen rajaan asti. Kaikkiin raamatun sanoihin ja kohtiin
tämä metodi ei tietenkään sovellu.

Ainoastaan pyhä henki voi täysin varmasti osoittaa ne kohdat joissa metodi on sovelias. Siksi, jos et ole jo rukoillut pyhän hengen lahjaa
käyttöösi tai seurakunnan käyttöön niin olisi jo aika ahkerasti alkaa rukoilla sitä.


Vuodesta 1998 lähtien olemme saaneet paljon selitystä


Pyhä Henki, Jeshua ja taivaalliset pyhät ovat paljon avanneet viime aikoina pyhiä kirjoituksia. Itselleni on erityisesti avattu Raamatun aika-käsityksiä.
Mutta vielä suurempia asioita on siis luvassa. Tieto ja ymmärrys kasvavat koko ajan, mutta vain pyhä henki voi näitä asioita avata edelleen ja niin,
että ne kantavat hedelmää.

Ja on vielä syytä mainita, että Jehova itse paaduttaa, sokaisee ja tekee korvat kuuroiksi siinä määrin, että lopulta vain harvat mitään ymmärtävät.
Lisäksi on Matteuksessa kylväjä-vertaus, jonka mukaa tien oheen kylvetty sana riistetään kuulijoiltaan Saatanan toimesta jne. Danielin kirjan
lopussa mainitaan, että kukaan Jumalaton ei ole ymmärtävä.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on vain osoittaa hämmästystäni sen suhteen minkä olen selitykseksi hengeltä saanut: Tämä-sanan merkityksen suhteen Raamatussa.
Tuolla sanalla on aina kaksi merkitystä: 1) merkitys kohdistuu tähän valtakunnan evankeliumiin tai 2)  tiettyyn aikaan. Tähän aikaan.

Tässä kirjoituksessa en yritä nostaa esiin niitä monia muita selityksiä, joita viime aikoina on annettu. Sillä olen itsekin vasta Raamatun lukemisessa aivan alkuasemissa
ja odotan lisävaloa vasta vuoden 2010 lopussa kun olen edennyt kirjoitusten tutkimisessa säädettyyn pisteeseen.


Ne päivät, nämä päivät 0000-2000 jKr.
Tämä päivä 2000 jKr - 3000 jKr.
Se päivä 3000 jKr - 4000 jKr.
Tuo päivä 4000 jKr - 5000 jKr.


Löydetty raamatusta jae, joka selvästi viittasi, että TUO päivä on SE päivän jälkeinen päivä.
Kuitenkin tulee ottaa huomioon uusi teoria Karitsaa koskien. Tuo teoria tekee maailmanlopusta odottamattoman.
Liitän alemmaksi juttua KARITSA teoriasta.


Keskiviikko, 7.4.2010.
Tehty pieniä korjauksia; sunnuntaina 3.6.2012
Lisätty TUO PÄIVÄ sanan merkitysehdotelma sekä KARITSA teoria 22.9.2012

Annoin tämän kirjoituksen ensimmäistä kertaa julki noin vuosi tai pari sitten islamia käsittelevällä foorumilla: www.tulevaisuus.org

Osa tästä kirjotuksesta, jota olen pitänyt piilossa pari vuotta on turhankin totta ja toteutunut. Itseäni häiritään hengessä koko ajan ja pyydetään lisää tietoa tieteeseen tai
kirjoituksiin vedoten. Kuitenkin osa siitä mitä saan aikaan riistetään ikään kuin se olisi ojan pohjalle kylvettyä siementä.

Olen pitänyt tätä kirjoitusta salassa, koska sain tehtäväkseni tutustua puolen vuoden ajan: Vapaamuurariuteen. Kirjoitin tämän kirjoituksen heitä ajatellen. Mutta kun
julkaisin linkin kirjoitukseen islam foorumilla vaadittiin siellä tekijänoikeutta kirjoitukseen. Joten kyllä tämä myös on joillekin islam uskoisille tärkeä syystä tai toisesta.




© Tapio A Kangasaho


KARITSA teoria

Uusin teoria on Karitsa-teoria. Ilmestyksessä Karitsa on juuri
se, joka pistää alulle maailmanlopun aukaisemalla sinetit.
Jeesus ei voi olla tuo Karitsa sillä Jeesus ristiinnaulittiin
kun taas Karitsa on ikään kuin teurastettu (kaulaan pistetty).
Jeesus oli kyllä Johannes Kastajan mukaan Jumalan Karitsa. Aivan
samoin kuin on olemassa Israel ja Jumalan Israel on myös
olemassa Karitsa ja Jumalan Karitsa.

Karitsan tuntomerkki on siis mestaus kaulaan. Nuo tuntomerkit
sopivat esim. apostoli Jaakobiin Johanneksen veljeen jonka
Herodes mestautti, ja Johannes Kastajaan, joka myös mestattiin.
Nykyihmisistä tuntomerkit sopivat ehkä parhaiten JF Kennedyyn,
jota ammuttiin kaulaan. Karitsa on siis henkilö, joka on saanut
Jumalalta lupauksia joko suoraan tai raamatun sanan kautta. Nuo
lupaukset eivät kuitenkaan täyttyneet, vaan heidät mestattiin
ennen kuin ne täyttyivät.. Siksi raamatun ei tarvitse käydä
toteen kenenkään muunkaan elämässä. Raamattu on osoittautunut jo
nyt epäluotettavaksi Karitsan kohdalla. Siksi ei ole väliä,
vaikka se osottautuisi epäluotettavaksi jokaisen muunkin
henkilön tai asian kohdalla.

Fatiman kolmannen ilmestyksen mukaan enkeli esti kaksi
maailmanloppuun johtavaa ydinsotaa 1950-luvulla ja 1960-luvulla.
Jos JF Kennedy on Karitsa niin hänen käsissään juuri oli
ydinsodasta päättäminen silloin ja ehkä vastaisuudessankin. Eli
Ilmestyksen Karitsa on se, joka avaa sinetit ja hänen käsissään
on maailmanlopun aloittaminen. Hän on ainoa syy minkä vuoksi
sanotaan: Kukaan ei tiedä päivää ja hetkeä.