Maailma on varakkain kaikesta!Kristitty voi joskus tulla äärimmäisen rikkaaksi Jumalan lupauksista. Silloin on vaarana, että alkaa muita lyödä, haukkua ja aliarvioida.
Alkaa pitää muita köyhinä ja mitättöminä eikä varaa aikaa kuunnella heitä. Maailma voi alkaa tuntua katujen loalta ja ymmärrystä
vailla olevalta. Rikastuneen kristityn ympärillä pyörii vielä usein aika joukko saaliinhimoisia gangstereita ja juomareita. Rikastunut
kristitty alkaa veljeillä heidän kanssaan, jos ei muusta syystä, niin siitä syystä, että pelkää heitä. Silloin järki jättää kristityn eikä hän
huomaa tarkata tilaansa tarpeeksi viisaasti.

Tosiasia on, että vaikka omistaisit kristittynä satoja taloja ja peltoja niin tuo maailma, jota pidät aivan vähäpätöisenä omistaa autot,
työkoneet, työkalut, kaupat ja muun infrastruktuurin. Jos tarpeeksi ylpistyt niin voi käydä niin, että et ole tervetullut enää mihinkään
paikkaan maailmassa. Kaupat sulkevat ovensa, työkaluja et voi ostaa, uimahalliin et voi mennä jne.;  minnekään et ole tervetullut.
Maailma on tosi rikas. Sillä on todellista, konkreettista varallisuutta.

Parasta olisi kristitylle, jos hän olisi elämänsä alkumetreiltä lähtien voinut elää erossa maailmasta sitä rakastamatta ja sen rientoihin
osallistumatta ja rikkauksiin silmäänsä luomatta. Apostoli Paavali varoittaa kirjeessään vasta uskoon tullutta siitä, että hän voi langeta
paholaisen virittämään ansaan. Hän voi alkaa pitää itseään rikkaampana kuin maailma ja alkaa ylpeillä maailman silmien edessä.

Itse asiassa Paavalin kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle sisältävät ohjeen siitä kuinka kirkko voi hankkia arvonantoa maailman silmissä.
Niissä ei puhuta mitään Jumalan palvelemisesta, vaan siitä kuinka voidaan saada suotuisa maine maailman silmissä. Eräs tällainen
ehto olla hyväksytty maailmassa on olla ehdottomasti vain yhden vaimon mies. Ja englanninkielisestä käännöksestä selviää vielä, että
jopa seurakunnan palvelijan tai kaitsijan vanhempien tulee olla siinä maineessa, että ovat yhden puolison omia aina olleet. Suvulla tulee
olla moiteetton ja tahraton maine, jos aikoo kirkon virkaan.Joka luulee seisovansa katsokoon ettei kaadu!

Tämä lause sopisi Jehovan todistajien vuositekstiksi joskus tulevaisuudessa. Evankeliumissa ennustetaan tulevaksi ajan, jolloin jokainen
rukoilija saa aivan sen mitä pyytääkin. Taivaat vuotavat yltäkylläisiä lahjoja kaiketi silloin. Ja juuri silloin usko katoaa maan päältä. Juuri
silloin Jeesus kysyy: Mutta löytäneekö hän tullessaan uskoa maan päältä?

Sekä Raamattu että Koraani painottavat yhtäpitävästi sitä, että kun tulee tilanne, että jokainen on äärimmäisen rikas ja saa mitä pyytää,
juuri silloin he ovat vaarassa menettää oman sielunsa. Vaikka ihminen voittaisi omakseen koko maailman, niin mitä hän siitä hyötyisi,
jos hän menettäisi oman sielunsa. Nyt täällä maailman ajassa katsot, että tuo kaveri on aivan pösilö ja lähetät viruksen hänen tietokoneeseensa.
Hän on köyhä eikä voi ostaa uutta tietokonetta. Hän menettää rakkaan harrastuksensa. Tulee aika, jolloin jokainen saa juuri sen mitä
rukoilee. Myös tuo köyhä. Nyt hän on rikas. Hän omistaa planeetan. Sinä, viruksen levittäjä tahdot päästä sovintoon ja korvata sen synnin,
että turmelit hänen tietokoneensa ja harrastuksensa täällä maailman ajassa. Mutta millä sinä korvaat sen menetyksen tuolle entiselle
köyhälle. Mikään rahasumma ei enää riitä korvaukseksi, koska hän omistaa nyt niin paljon. Ainoa hyväksyttävä korvaus on se, että
sinä menetät oman sielusi.

Koraani etenkin painottaa sitä, että tulevaisuudessa et voi enää mitenkään lunastaa itseäsi vapaaksi, jos et ole tehnyt sovintoa jo täällä
maailmanajassa. Köyhän elämä on helppoa, mutta rikkaan täytyy pitää varansa aina, jos nyt ensinkään on mahdollista rikkaalle pelastua.
Pitäisi muistaa, että vaikka olisit kuinka rikas ja omaisit kuinka paljon valtaa aina löytyy joku rikkaampi ja sellainen jolla on vielä enemmän
valtaa. Mutta vaikka kristitty ei voi maailman kanssa sovussa milloinkaan elää on hänen hyvä ajatella maailman olevan todella ökyrikas.
Hänen on hyvä pitää mielessä, että jokainen kauppaliike on todellisuudessa maailman oma jne.

Tekijänoikeudesta maailmankaikkeuteen

Jehova, Jumala, joka on kaiken luonut pidättää itselleen täyden tekijänoikeuden kaikkeen luomaansa. Vaikka kynsin ja hampain taisteltaisiin
tekijänoikeuksista ja patenteista niin Luojalla on tekijänoikeudet ja patentit ikuisesti kaikkeuteen ja sen keksintöihin. Tämä ei tarkoita sitä, että
talouselämä kurjistuu, vaan sitä, että kaikki kunnia kuuluu yksin Jehovalle. Ihmiset ovat tasa-arvoisia toistensa kanssa suuressa määrin kunnian
suhteen, vaikka en itse tasa-arvon puolesta puhuja missään tapauksessa ole. Tieteen perusperiaatteet, jotka lukiossa opetetaan, sisältävät tämän
lain, että tiede on avointa ja ylikansallista. Koko tiedeyhteisö on sitoutunut olemaan keräämästä kunniaa ja varallisuutta tieteen tutkimuksen
tuloksien pohjalta. Tiedeyhteisö on maailmanlaajuinen ja vailla nationalistisia painotuksia. Näitä periaatteita ei ehkä tunnusteta avoimesti, koska
pelätään jonkun ymmärtävän väärin asian, mutta näin se vaan on.

Maailmalta tosin kuuluu uuden vuosituhannen aluksi uutisia uudesta maailmanjärjestyksestä, salaliitoista, salaseuroista, elitismistä ja kaikesta muusta
pahasta. Mutta Jeshua on vuonna 1998 ilmaissut minulle, että maailmaa odottaa ilon aika. Tämä ilo koskee kaikkia muita paitsi ehkä sosialisteja.
Ja nyt tahdon siis tällä kirjoituksella painottaa, että sosialismi, vaikka ei ehkä koe iloa, voi kokea mitä tahansa muita tunteita. Ja myös sen tahdon tällä
ilmaista, että vaikka sosialistit luultavasti jäävät ilon ulkopuolelle, niin he omistavat suuren varallisuuden. He ovat olleet mukana luomassa ehkä jopa
moottorina hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen infrastruktuuria. Heidän voi katsoa omistavan kaikki kaupat ja uimahallit etc. etc. Kenenkään äkkirikastuvan
kristityn ei pidä ylpeänä heitä sivuuttaa ja ajatella olevansa rikkaampi kuin sosialistit. Sellainen ajattelu on menemistä Paholaisen virittämään ansaan.
Vaikka kristitty olisi kuinka rikas lupauksista niin todellinen varallisuus ja sen komeileva näyttäminen ovat maailman asia ja maailman vahvuus.

Perjantaina, 7.1.2011.

© Tapio A Kangasaho