Lux, Valon tuojat sekä Globalisaatio


            Matt. 4:15-17 sekä Jes. 9: 1-     (Ev. lut. KR1992)

15.     - Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea -
16. kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.
17. Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!" 

Jes. 19:20-22
20. Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista
Egyptin asukkaille: kun he huutavat Herralta apua sortajia vastaan,
hän lähettää heille auttajan, joka ajaa heidän asiaansa ja pelastaa heidät.
21. Niin Herra tekee itsensä tunnetuksi Egyptissä. Sinä päivänä egyptiläiset oppivat tuntemaan Herran,
ja he palvelevat häntä teuras- ja ruokauhrein ja tekevät hänelle uhrilupauksia ja täyttävät ne
22. Herra lyö lyömällä Egyptiä, mutta hän myös parantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen,
ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät.

Profeettojen kieli on olemassa ja tuolla kielellä Egypti ei tarkoita nykymaailmaa, vaan ennemmin tuonpuoleista maailmaa. Toista maailmaa.
Eri ulottuvuudessa olevaa maailmaa. Ehkä jopa Manalaa, Tuonelaa, Tartarosta, Haadesta tai pimeyttä. Maailmaa, jossa on laittomuus
vallitseva ja joka opettaa laittomuutta ja tekee oikoteitä laittomuuteen.  Siellä ei vallitse Jumalan laki, vaan ennemmin Karman laki.

Miten nämä kohdat voisi ymmärtää Raamatusta? Vaikka olisi käytössä hienoja englanninkielisiä tarkkoja ja jumallallisia käännöksiä tai
jopa alkukielen tekstit. Vastaus on yksinkertainen. Niitä ei voi ymmärtää ellei ole lukenut Ellen G. Whiten kirjoituksia; islamin Haditheja
ja ellei itse ole temmattu Koraanin erään säkeen mukaisesti omin silmin katsomaan tuota paikkaa: Kuoleman varjon maata.

Hadith, joka avaa Jes. 19:20 jakeen  on seuraava Mujaddid sanalla kuvatusta persoonasta kertova Hadith:

(WIKIPEDIA)

A mujaddid (Arabic: مجدد‎), according to the popular Muslim tradition, refers to a person who appears at the turn of every century
of the Islamic calendar to revive Islam, remove from it any extraneous elements and restore it to its pristine purity.
A mujaddid might be a caliph, a saint (wali), a prominent teacher, a scholar or some other kind of influential person.[citation needed]

The concept is based on the following Prophetic tradition (hadith): Abu Hurairah narrated that the Islamic prophet Muhammad said;
"Allah shall raise for this Ummah at the head of every century a man who shall renew (or revive) for it its religion."
—Sunan Abu Dawood, Book 37: Kitab al-Malahim [Battles], Hâdith Number 4278.


Tämä Mujaddid sana voisi tarkoittaa eräänlaista: Lunastajaa, valontuojaa. Kristinusko on keskittynyt niin tiiviisti vain yhteen ainoaan
persoonaan tohtori Martti Lutherin raamatun käännöksessä tekemien muutosten takia. Nimittäin Jeesukseen Kristukseen. Että olemme
kadottaneet tiedon minkään muun toisen persoonan merkityksestä ja olemassaolosta.

Tohtori Luther asetti Kaikki raamatun Adonai eli Herra -sanat tarkoittamaan juuri Jeesusta niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa.
Kuitenkin seemiläisillä on perusteellista tietoa erilaisista muista: Lunastajista, Pelastajista, Valontuojista ja Messiaista. Tämä heijastuu
heidän kulttuurissaan. Ensimmäistä kertaa Lunastaja sana tai ajatus taitaa esiintyä Ruutin kirjassa ja Tuomarien kirjassa. Sitä on myöhemmin
käytetty kaunokirjallisuudessa mm. Isaac Asimovin kuuluisassa Säätiö trilogiassa. Seemiläisten lisäki myös Intian hindulaisuus tuntee
Lunastaja käsitteen. Eikä tuo käsite ole varmasti kovin tuntematon suomen kielisessä Kalevalassakaan. Ehkä Väinämöinen voisi olla olla
eräänlainen Lunastaja tai valontuoja. Roomalais-katolinen kirkko tuntee uuden: Katolisen kirkon katekismuksen mukaan Lunastaja
käsitteen erittäin hyvin. Se ilmenee myös Danten: Jumalainen näytelmä teoksessa.

Itse olen saanut pohdittavaksi voisiko Israelin kansan keskuudessa julistaneiden profeettojen rooli ollut eräänlainen lunastajan rooli;
entä jos profeettojen tärkein tehtävä oli nostaa langennut kansa takaisin muiden kansojen tiedon ja uskonnon tasolle. Profeettoja ei
kuitenkaan kuunneltu joten tuo kansan nostaminen muiden kansojen tasalle lankesi enkelien tehtäväksi. Tämä ilmenee erityisesti
Johanneksen ilmestyksen teemassa suuresti valaisevista enkeleistä.

Miten tämä liittyy Globalisaatioon. Ymmärsin vähän tuon sanan merkitystä kun näin elokuvan: Gandhi. Tuossa elokuvassa kävi selvästi ilmi,
että kaikki mitä tapahtui 1900-luvun maailmassa sai alkunsa Mahatma Gandhin työstä oikeuden eteen. Vaikka ei ollut tiedotusvälineitä siinä
määrin kuin mitä nykyisin on; niin Gandhin vaikutus oli koko maapallon laajuinen. Samaa voidaan sanoa myös islamin 1900-luvulla vaikuttaneesta
Mujaddidista. Kun lukee hänestä kertovaa elämänkertaa huomaa helposti, että juuri niin kuin hän julisti niin tapahtui Suomessa asti.

Herää kysymys onko Jeesus Kristus Jesajan yhdeksännessä luvussa mainittu neliniminen persoona vai ei? Entä jos Jeesus on Immanuel, mutta
tämä Jesajan kirjan yhdeksännen luvun persoona on joku toinen. Ehkä yksi näistä neljästä persoonasta on: Intialainen Mahatma, toinen
islamin Mujaddid ja kaksi muuta joitakin muita persoonia, joita emme vielä niin tarkkaan tunne.

Jes. 9:5-        (Ev. lut. KR1992)

5. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja,
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.
6. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina.
Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus.
7. Herra murtaa Israelin uhman Herra lähetti sanan Jaakobille, tuomion sanan Israelille. 8. Koko kansa sai nähdä sen todeksi, niin Efraim kuin Samarian asukkaat,
jotka ylpeinä uhmaten sanoivat: 9. "Savitiiliseinät ovat sortuneet, me rakennamme hakatuista kivistä!
Sykomoripuiset tukipölkyt on pirstottu, nyt tuodaan tilalle setripalkkeja!"

Oli asia kuinka tahansa niin olisi lohdullista ajatella, että Herra ei ole jättänyt meitä yksin. Olisi lohdullista nähdä, että jokaisena vuosisatana maailmanhistoriassa
hän on lähettänyt tukensa niihin sydämiin, jotka tahtovat tuon tuen ottaa vastaan. Joku voisi sanoa, että Jeesuksessa Kristuksessa on kyllin Lunastajaa ja Valon
tuojaa, mutta miksi sitten niin ei ole käytännössä. Minkä vuoksi vasta kun suoritin rukousmatkan Israeliin kuningas Salomon kutsusta ja aloin käydä Jehovan
todistajien kokouksissa, ja aloin lukea heidän Raamatun käännöstään  aloin saada vastauksia raamatun pulmallisiin kysymyksiin.

Tohtori Lutheria kutsutaan Dan. 11:34 vähäiseksi tai pieneksi avuksi. Hänestä on epäilemättä ollut jonkin verran apua, mutta kun esimerkiksi ajattelee kuinka hitaasti
raamattu käänettiin, ja se alkoi olla yleinen kirja niin tuntuu aina, että hän on askeleen tai muutaman jäljessä muita. Sain sen käsityksen, että Munkki Serafimin kirjassa:
Kultainen Jerusalem tohtori Lutheria verrataan jossain määriin Neuvonantaja Esraan. Mutta eräässä elokuvassa, jonka näin hänestä tunnettiin käytettävän nimitystä:
Pieni neuvonantaja, A small Councellor.

Jos tohtori Lutheria verrataan Esraan niin eikö olisi oikein sitten verrata tuota nelinimistä lasta profeettoihin: Jesaja, Jeremia, Daniel ja Hesekiel eli niin sanottuihin
Suuriin profeettoihin.

Entä miten tulisi suhtautua ristiretkien mainingeissa vaikuttaneisiin: Kataarien ja muiden vastaavien liikehdintään? Olivatko he valontuojia; niin kuin Ellen G. White
antaa ymmärtää kirjoissaan? Se jää vielä nähtäväksi.

Seuraava suuri valontuoja lienee islamin eskatologian odottama Mahdi. Paljon häneen viittavia merkkejä on nähty aina Face on Mars kompleksia myöten, joka
ilmeisesti on Mahdin appearance eli kuva. Mahdin on tarkoitus palauttaa islam alkuperäiseen tilaansa sekä erityisesti opettaa Sunna. Opetetaanko tuo Sunna
pelkästään muslimeille vai kaikille halukkaille jää nähtäväksi? Paljon; niin paljon olisi vielä nähtävänä Jehovan kunniaa koko luomakuntaa koskien, että se saa
mielen aivan kiihdyksiin. Mutta aina on otettava huomioon Johanneksen Ilmestyksessä mainittu Karitsa. Karitsa kuvaa kaikkia niitä, jotka olivat oikeutettuja
Raamatun mukaan saamaan lupaukset omakseen, mutta eivät saaneet. Heidän kohdallaan meni Jumalan sana harhaan. Jos se on mennyt heidän kohdallaan
harhaan voi se mennä myös muiden kohdalla harhaan eli jäädä täyttymättä. Se merkitsee sitä, että edessä on ennemmin: Maailmanloppu ja suuri ahdingo kuin,
että edessä olisi jotakin miellyttävää ja Jehovan tarkoitus näyttää koko luomakunnalle se kuinka äärettömän rikas hän on.

6.10.2012 lauantai.© Tapio A Kangasaho