Demoni-kratia eli Mielivalta?Olen pitkään pohdiskellut sitä millainen vaikutus Ilmestyksen 12. luvun demonien joukottaisella maahansyöksyllä on? Aavistelen pahaa, mutta
Jeshua on lohduttanut, että ilo on nyt tuleva melkein kaikkien maan asukkaiden osaksi. Sangen voimallinen vaikutus on sillä, että taivaat
puhdistetaan. Etenkin ihmettelen: Voi-huutoa maata ja merta vastaan. Mutta ehkä se tarkoittaa kirjaimellisesti maata ja merta eikä suinkaan
niiden päällä vaeltavia ja asuvia. Tätä ei voi muuta kuin ihmetellä! Kuinka kaikki maan päällä asuvat ovat vapautetut iloitsemaan, vaikka
eräät pyhät kirjoitukset kehottavat kärsivällisyyteen sen vuoksi, että ilo tulee ehkä hitaassa järjestyksessä.

Olen myös miettinyt Sakarjan kirjan 11. luvun tilannetta, jossa maan asukkaat yrittivät eroon kuninkaiden vallasta vallankumouksen avulla, mutta
lopulta heidät kaikki annetaan kuninkaiden käsiin. Vaikka vallankumoukselliset eivät taivu suosiolla, vaan yrittävät jopa tuhota koko maailman
ennen kuin antautuvat kuninkaiden käsiin. Niin onkin nyt nähtävissä tämä suuntaus. Koraani varoittaa, että on jopa niin röyhkeää porukkaa, jotka
yrittävät saada aikaan keinotekoisen mustan aukon tuhotakseen kaiken. Japanissa tapahtui keväällä 2011 maanjäristys, tsunami ja ydinvoimalan
meltdown. Tuossa ydinvoimalaonnettomuudessa näkyi merkkejä vitkastelusta ja haluttomuudesta käyttää kaikkia keinoja vaaran torjumiseksi.

Suomessa ja Puolassa ollaan huolissaan EU:n kehityksestä kun perinteisesti on pidetty varmana, että kaikki lainsäädäntö; niin myös maallinen
laki on periaatteessa Jumalan säätämys. Mutta Sakarjan kirjan 11. luku paljastaa, että kuningaiden vallankäyttö perustuu mielivaltaan eikä
mihinkään tiukkapipoiseen oikeuteen tai vanhurskauteen. Niinpä esimerkiksi kunigas Daavidille annettiin hallitsemisohjeeksi ainoastaan seuraava:
Kuka tahansa sinua vihaa tai on vihollisesi luetaan jumalattomien joukkoon ja hänen katsotaan vihaavan myös Jumalaa.

Esimerkkinä siitä miten mielivalta toimii voidaan mainita esimerkiksi Suomessa 2011 evätty oikeus harrastaa vapaasti sukututkimusta virastojen
asiakirjoja apuna käyttäen. Joku, yksi henkilö on sitä mieltä, että ei saa kukaan tutkia sukuani. Ehkä hän pelkää, että sukutukija löytää jonkun
sukulaisen joka on musta lammas esimerkiksi homoseksuaali; eikä hän halua sellaista tunnustaa edes sukuun kuuluvaksi. Siksi sitten tehdään
kuninkaallinen säädös, että kukaan ei saa missään päin maailmaa harjoittaa sukututkimusta. Näin siis yhden henkilön, joka saattaa olla kuninkaan
suosikki, mielipide ratkaisee sen mikä on kiellettyä ja sallittua sekä sen millainen laki tai asetus säädetään.

Tai joku virasto saattaa antaa varoituksen korkeasta otsonikato-tilanteesta tiedotusvälineiden kautta ja myöhemmin tuo varoitus joudutaan
perumaan ettei joidenkin herkkien ihmisten rauha häiriinny. Tämä on tietenkin vielä sangen pienimuotoista mielivallan käyttöä, eikä se ehkä
vielä saa vallankumouksellisia yrittämään koko universiumin suistamista mustaan aukkoon ennemmin kuin taipuvat alistumaan kuninkaiden vallan
alaisuuteen. Mutta Koraani mainitsee vielä senkin, että kuningas Salomolla oli alaisuudessaan demoneja, joiden avulla hän ehkä vakoili
valtakuntansa asukkaiden mielipiteitä ja tilaa.

Tämä seikka johtaa tietenkin tilanteeseen, jossa demoneja aletaan palvoa Jumalan asemasta. Tämä johtaa siihen, että mielivaltaa harjoitetaan
demonien neuvojen ja vaikutuksen perusteella. Mutta syy ei ole kuninkaassa, vaan vallankumouksellisissa. He ovat hindulaisen uskonnon
käytäntöjen mukaan valmiit kiristämään taivasta uhkaamalla itsemurhalla tai tuhoamalla kaikki sellaiset laitokset, tehtaat ja palvelut, jotka he
vain voivat tuhota ellei heidän mielipiteisiinsä kiinnitetä huomiota. Esimerkkinä voisi mainita nykyaikana jonkin Youtube-yhteisön tai palvelun.
Jos kunigas tai kuninkaanmielinen osoittaa pienintäkin halua puuttua palvelun linjauksiin tai yritää käyttää palvelua niin vallankumoukselliset
uhkaavat tuhota koko palvelun sekä työnsä laadun, vapauden ja itsensä sen mukana.

Apostoli Paavali muistaakin mainita Heprealaiskirjeessä, että ei pidä luopua koskaan sanavapaudesta, jonka saavuttamiseksi on maksettu niin
korkea hinta kuin on maksettu. Kunikaiden vallan aikanahan toimi inkvisitio ja miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä tuhottiin kansan oikeita
opettajia (Dan. 11). Hinta, joka sananvapaudesta on maksettu on ollut erittäin korkea.

Suomi oli Ruotsin kunikaiden eli läntisen vallan alaisuudessa aina vuoteen 1809 asti. Silloin siirryttiin Venäjän alaisuuteen, jota johdettiin Pyhän
Allianssin eli evankeliumin hengen mukaan. Tuohon Pyhään Allianssiin sitoutuivat suurin osa Eurooppaa lukuun ottamatta esimerkiksi: Iso-Britanniaa
sekä Roomaa. Siksi Suomessa ja Puolassa onkin katsottu lain olevan Jumalasta eikä kuninkaista lähtöisin. Mutta nyt kun vuonna 2011 olemme
jälleen joutuneet läntisen, kuninkaallisen vallan ja lainsäädännön alaisuuteen. Laki on lähtöisin kuninkaista eikä Jumalasta. Tämä saattaa aiheuttaa
mielipahaa ja hämmenystä monissa piireissä, mutta onko tilanne tosiasiassa niin paha kuin miltä se päällisin puolin näyttää.

Kuninkaiden vastustajat ovat siis ottaneet oppinsa hindulaisuudesta ja Ramajana sekä Mahabharata eppoksesta. Heistä on lähtöisin sosialismi ja
natsismi. He ovat myös valmiit tuhoamaan, vaikka koko maailman mikäli heitä ei oteta riittävästi huomioon. Ilmestys osoittaa, että he käyvät myös
10 maallisen kuninkaan voimalla Karitsan kimppuun, mutta joutuvat lopulta tuhoamaan tulella Babylonin porton eli Tuonelan eli Karman eli koston
hengen ylläpitäjän maan päällä. Ehkä tuonela ja Karman laki on lopultakin se vihollinen, joka on heidät saattanut vihan valtaan.

Kuningaiden etuna on se, että Jeshua on heidän puolellaan ainakin jossain määrin. Vaikka kuninkaiden toimet ovat mielivaltaisia ja demoneilla
on valtaa toimia politiikan suunnan näyttäjinä. Jeshua opetti opetuslapsiaan rukoilemaan Jumalan valtakunnan tuloa maan päälle. Tuo valtakunta
on sellainen luonteeltaan, että kaikki henkivallat ovat alamaisia sille. Tuosta valtakunnasta puhutaan ensimmäisen kerran profeetta Danielin
kirjassa. Ja tuo valtakunta on sellainen, että myös kaikki maalliset vallat ovat alamaisia sille. Niin kuin ensimmäinen Israelin kunigas Saul joutui
demonin oikkujen mukaan toimimaan; niin Jumalan valtakunnassa asiat ovat kääntyneet toisin päin. Kaikki henkivallat ovat siellä alamaisia.

Tuota Jumalan valtakuntaa edeltää noin 2000 vuotta kestävä neljän pedon: Leijona, karhu, pantteri ja kyberpeto, valtakausi. Elämme nyt vuonna
2011 lähempänä Jumalan valtakuntaa kuin koskaan ennen. Ennen sitä voi tapahtua kuitenkin paljon sen vuoksi, että kaikki meistä eivät ole kelvollisia
Jumalan valtakuntaan. Danielin kirjan mukaan voi seurata pitkä, jopa 1000 vuotta jatkuva oikeudenkäynti sekä tästä vielä lähes toiset 1000 vuotta
kestävä koettelu. Tuomaan evankeliumi vakuuttaakin, että Jumalan valtakunnan tuloa ei kukaan voi tarkkailla niin, että hän voisi sanoa: Se on täällä
nyt tai että se on tuolla nyt. Kyseessä on hidas, näkymätön prosessi ja ennen kaikkea Jumalan valtakunta on sydämen asia. Sydämen valtakunta.


(Pyhästä Alliansista voi lukea enemmän kirjasta: Jokamiehen maailmanhistoria, 1944. Käsityksen siitä, että tänä päivänä ollaan huolissaan siitä, kun ollaan
siirtymällä Sak. 11 mukaisesti, vapaaehtoisesti tai pakolla takaisin kuninkaiden mielivallan alaisuuteen lainsäädännössä; varmasta, tutusta ja turvallisesta
vanhasta käytännöstä ja säädännöstä, tuntemattomaan olen saanut seuraamalla Facebook-kaverien kirjoittelua.)

Lauantaina, 2.7.2011.

© Tapio A Kangasaho