My Private Homepage 2019
Samana en tahdo enää pitää kotisivustoa, vaan on aika tullut uudistua. Periaatteena on, että
kenenkään tekijänoikeuksia ei poljeta. Sananvapaus ja tekijänoikeus käyvät käsi kädessä
siinä, että kukin voi omia ajatuksiaan esittää vapaasti, mutta ei muiden (lainaus).

Seuraavilla riveillä pyrin esittämään vain omia ajatuksia edes referoimatta muita. Tavoite on
korkealta saatu lahja eli pyrin esittämään miljoona omintakeista ajatusta tai lahjaksi saatua
ajatusta. Lukumäärä on tärkeämpää nyt kuin laatu minulle. (lainaus)

Onnistunko välttämään vieraiden ja tuntemattomien nimien mainitsemisen sekä muiden
ajatusten referoinnin on haasteena.

9. tammikuuta 2019.  Seuraavat rivit ja sivut olkoot vain omia ja lahjaksi saatuja ajatuksia!Alla on taulukossa joitakin vanhoja tiedostoja, joista kaikkien asiallisuutta tekijänoikeuksien
suhteen en kyllä ole ehtinyt tarkistaa. Joissakin näistä tiedostoista saattaa esiintyä liikaa
lainattuja ajatuksia, sanoja, linkkejä tai viittauksia. Pyrin myöhemmin poistamaan sellaiset
tiedostot tai ainakin liittämään niihin tarkemmat lähdeviitteet.

Tavukeinokieli 2000 Maximilämpötilan mahdottomuus Kaksiulotteisuus maailmassa Kaikkiulotteinen  maailma Apparition 2003-2004 Shakkipelin tiimoilta Kadotustuomio!!!


Pyydän anteeksi sitä, että olen sekoittanut asioita keskenään: Eli tiedettä ja uskontoa esiintyy sekaisin.
Vesimiehen aika 2000-4000 jKr tullee olemaan MAAILMAN HENGEN alaista hieman maailmallista
aikaa. Sen tähden myös nämä omat sivuni ilmentävät ehkä liikaakin tuota henkeä ja
maailmallisuutta yhä vielä.

Härän aika 4000-2000 eKr Tarkkanäköisyys - RAUHA
Oinaan aika 2000-0000 eKr Oikeudenmukaisuus - OIKEUS
Kalojen aika 0000 - 2000 jKr Totuus - TOTUUS
Vesimiehen aika 2000-4000 jKr Yltäkylläisyys - VAURAUS

Nämä neljä asiaa yhdistämäään harmonisesti Jumala tuo esiin Imaami Mahdin, jos tahtoo.
(Lähde: Islamin Hadithit ja asiaa käsittelevät nettisivut).

Vielä :

Kauriin aika 4000-6000 jKr Jumalisuus? - DIVINESS???

(Lähde Eläinratamerkkeihin: Eräs YouTube video, jossa käsiteltiin Eläinradan merkkien yhteyttä
 eri uskontojen symboleihin, patsaisiin ja Jumalanpalvelusmenoihin eri vuosituhansilla.
Härän aikaan esiintyi vain härkäpatsaita ja Oinaan aikaan Oinaspatsaita).

Helmikuun 5. päivänä 2019.